Vi går mot ljusare tider och golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet. Men fortfarande finns rekommendationer att hålla koll på för att minska smittspridningen i samhället. Här hittar du råd och riktlinjer för golfverksamhet.

Senaste uppdateringarna

Lättnader för tävling från 1 juni

Uppdatering 17 maj: Efter regeringens besked om kommande lättnader i de allmänna restriktionerna i Sverige kan golftävlingsverksamhet starta upp från och med 1 juni. Klubb-, distrikts- och förbundstävlingar kan nu anordnas för barn, ungdomar och vuxna. Samtliga golftävlingar ska följa de riktlinjer som listas i den uppdaterade 2021-versionen av de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren.

Mer om beslutet och riktlinjerna

Riktlinjer för golfen

Nedan följer en sammanfattning av de rekommendationer som gäller för golfen, i enlighet med myndigheternas uppdaterade allmänna nationella råd från 1 juni.

Observera att golfens allmänna riktlinjer baseras på de nationella råden från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Eventuella skärpta lokala restriktioner utfärdade av regionerna går alltid före de nationella riktlinjerna. Se krisinformation.se.

Sällskapsgolf

► Sällskapsspel kan fortsätta i hela Golfsverige, under säkra former i enlighet med rådande coronariktlinjer för golfspel. Läs mer

Regler för golfspel

► Från 1 juni 2021 ska tävlings- och handicapronder spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. De coronarelaterade undantagen som infördes 2020 gäller inte längre. Läs mer

Tävlingsspel

► Från 1 juni lättar myndigheternas restriktioner kring idrottstävlingar. Det innebär att tävlingar för alla åldrar kan återupptas. De ska då följa de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren. Läs mer

Träning

► Träning för vuxna från 20 år och uppåt (födda 2001 eller tidigare) kan bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta, om möjligt utomhus och i mindre grupper. Dessa råd gäller inte för yrkesverksamma. Läs mer

► Träning för barn och ungdomar upp till 19 år (födda 2002 och senare) kan bedrivas såväl inomhus som utomhus, under säkra former enligt rådande riktlinjer för barn- och ungdomsträning. Läs mer

Årsmöten

► Årsmöten måste fortsatt genomföras i golfklubbarna, men SGF:s rekommendation är att de hålls digitalt, alternativt utomhus. Läs mer

Övriga möten och sammankomster

► SGF:s starka rekommendation är att inte arrangera större fysiska möten, utbildningar eller sammankomster. De bör genomföras i mindre grupper (gärna utomhus), digitalt eller skjutas upp. Läs mer

Löpande stöd med råd och riktlinjer

Uppdateringar om läget för golfverksamheten skickas ut till Golfsverige löpande via mejl. Generellt gäller alltid myndigheternas riktlinjer och uppmaningar, och varje individ bär ett stort eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället.

Svenska Golfförbundet (SGF) försöker att i största möjliga mån löpande stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Vi utgår från de nationella råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och Riksidrottsförbundet (RF). Eventuella skärpta lokala restriktioner utfärdade av regionerna går alltid före de nationella riktlinjerna.

Golfen är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Med stöd av SGF:s riktlinjer kan Sveriges golfklubbar utveckla egna rekommendationer om hur en säker verksamhet bedrivs – för medlemmar, gäster och medarbetare.

Generella rekommendationer

Nedan rekommendationer gäller för olika typer av verksamhet i Golfsverige. Informationen och riktlinjerna är uppdaterade i enlighet med myndigheternas nya allmänna nationella råd som gäller från 1 juni 2021.

 1. Sällskapsspel
 2. ► Sällskapsspel kan fortsatt ske på alla golfanläggningar där banor är öppna.

  ► Uppmana till att hålla avstånd, god handhygien, att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

  Här hittar du generella rekommendationer för spelaren

  Golfanpassat infomaterial

  Påminn era medlemmar och gäster att hålla avstånd och tvätta händerna med hjälp av affischer och animerade videos. Ladda ner, skriv ut och sätt upp affischerna på klubben och dela filmerna i era sociala medier.

  Ladda ner golfmaterialet här

  Ni kan såklart också göra egna affischer, alternativt använda myndigheternas officiella material – allt med målet att få era medlemmar och gäster att följa råden kring att hålla avstånd, hålla god handhygien och visa hänsyn till varandra.

  Ladda ner FHM:s affischer här

  Ladda ner MSB:s affischer här

 3. Regler för golfspel
 4. Ordinarie golfregler från 1 juni 2021

  Från och med 1 juni ska samtliga tävlings- och handicapronder åter spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

  Då ska därmed krattor tillbaka, ingen lägesförbättring gäller i bunkrar, hålet får inte göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

  De coronarelaterade undantagen till golfreglerna som Regelkommittén införde inför säsongen 2020 försvinner därmed från och med 1 juni 2021.

 5. Tävlingsverksamhet
 6. ► Från 1 juni lättar myndigheternas restriktioner kring idrottstävlingar. Det innebär att tävlingar för alla åldrar kan återupptas, i enlighet med de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren för 2021. 

  Läs mer på den separata sidan om golftävlingsverksamhet ➤

 7. Träningsverksamhet
 8. Generellt kring träningsverksamhet

  FHM framhåller att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Golfträning för vuxna från 20 år (födda 2001 eller tidigare) kan bedrivas enligt följande riktlinjer från FHM som minimerar risken för smitta.

  För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter när det är möjligt:

  ● hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  ● minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

  Personer födda 2001 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet:

  ➀ hålla avstånd till varandra
   inte dela utrustning med varandra
  ➂ när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
   undvika gemensamma omklädningsrum
   resa till och från aktiviteten individuellt
  ➅ utföra aktiviteten i mindre grupper

  Riktlinjerna gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare. Träning för barn och ungdomar födda 2002 och senare kan därför bedrivas (se nedan).

  Läs rekommendationer från FHM

  Läs information från RF

 9. Barn- och ungdomsgolf
 10. Idrottsträning: Barn och ungdomar upp till 19 år (födda 2002 eller senare) får delta i idrottsträning inomhus eller utomhus enligt rekommendation från RF.

  För golfgymnasieverksamhet (RIG och NIU) bestämmer den enskilda skolan över elevernas skoltid. Utanför skoltid hänvisas till allmänna riktlinjer för träning, beroende på födelseår.

  Läger och cuper: Folkhälsomyndigheten ger klartecken för lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från 1 juni 2021. Läs mer hos RF.

 11. Möten och sammankomster
 12. I FHM:s Föreskrifter och allmänna råd för om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 (se konsoliderad version), står bland annat följande råd till föreningar:

  För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

  1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
  2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

  För golfen gäller följande riktlinjer

  ► Årsmöten måste fortsatt genomföras i golfklubbarna, men SGF:s rekommendation är att de hålls digitalt, alternativt utomhus. Läs mer nedan.

  ► Övriga aktiviteter som kräver fysiskt deltagande bör genomföras utomhus eller i mindre grupper.

  ► Anordna gärna digitala träffar, utbildningar och medlemsmöten.

 13. Anställda
 14. ► Ha en löpande dialog med teamet på klubben kring risker och utsatthet i förhållande till bland annat familjesituation.

  ► Var tydlig med att den som känner symptom stannar hemma från arbetet.

  ► Slopad karens gäller tillfälligt i Sverige sedan den 11 mars. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

  ► I övrigt, följ råd och riktlinjer från arbetsgivarorganisationer och myndigheter.

  ► För banpersonal finns specifika råd framtagna i samarbete med R&A. Du hittar dem här.  

  ► En stor andel av golfklubbarna är medlemmar i Gröna arbetsgivare. De har satt samman en sida med bra och värdefull coronainformation. Du hittar den här.

Verksamhetsansvar

Ansvaret för verksamheten på klubben vilar även i detta läge på styrelsen samt operativ chef. De generella rekommendationerna från SGF ska ses som råd och inte som regler.

Klubben utformar själv sin verksamhet genom att lyssna på myndigheter, följa lagar och göra för verksamheten viktiga avvägningar där sunt förnuft bör råda.

Klubben har ett stort ansvar i att informera medlemmar och gäster om vilka regler som gäller på platsen och vilka uppmaningar som finns. Använd nyhetsbrev, hemsida, skyltar och sociala medier för att sprida klubbens information.

Ekonomiskt stöd

 1. Statligt kompensationsstöd, ansökan via RF
 2. Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd.

  Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

  Ansökan om stöd från 1 maj – mer information kommer

  Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Ansökan för perioden 1 januari–30 april 2021 var öppen mellan 7 och 19 maj. Mer om vad som gäller för stöd från 1 maj och framåt,  inklusive datum för ansökan, kommer så snart vi får information från RF.

  Mer om kompensationsstödet och vad föreningar kan söka stöd för hittar du här.

  Kontakt vid frågor

  ► Vid golfrelaterade frågor om ansökan, kontakta er klubbrådgivare.

  ► Vid generella frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta RF på kompensation@rfsisu.se.

  ► För tekniska frågor om till exempel inloggning till IdrottOnline, kontakta RF:s support.

   

 3. Anstånd med skatteinbetalningar
 4. Sedan den 16 mars 2020 har det funnits möjlighet att ansöka om anstånd med skattebetalning i syfte att snabbt hjälpa företag genom att stärka likviditeten via skattekontot.

  Regeringen förlängde och förstärkte anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag genom en ny lag som trädde i kraft den 5 februari 2021. Lagen innehåller flera förändringar jämfört med Regeringens förslag från mars 2020.

  Grundförutsättningar för golfklubbar

  ● Ideella föreningar likställs med företag

  ● Golfklubb, GolfAB och Golfbolag kan efter beviljad ansökan få anstånd

  ● Anståndet omfattar arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och mervärdesskatt

  ● Anståndet kan tillämpas retroaktivt

  ● Ränta och en anståndsavgift tas ut på anståndsbeloppen

  Ansökan

  Ansökan om anstånd med anledning av den nya lagen sker via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida.

  Läs mer

  Information från Skatteverket 
  Pressmeddelande från Finansdepartementet

  Observera

  Styrelsen i klubben måste som vanligt hålla sig väl informerad och bevaka klubbens ekonomi noggrant. Om skatter och avgifter inte betalas i tid kan styrelsen (och ibland även anställda) riskera att bli personligt betalningsansvariga.

 5. LOK-stöd och Projektstöd klubb
 6. LOK-stöd*

  Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.

  Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. En extra fyllnadsutbetalning för våren 2020 har gjorts i december 2020 och RF avser att göra motsvarande fyllnadsutbetalning i efterhand även för höstens aktiviteter.

  Ansökan för våren: senast 25 augusti
  Ansökan för hösten: senast 25 februari.

  Mer information och hur du ansöker

  Projektstöd klubb (f.d. Idrottslyftet)

  Vi uppmuntrar golfklubbar som har en ideell förening och en aktiv juniorverksamhet att söka ekonomiskt stöd från Projektstöd klubb via Idrottonline. Det går att söka inom tre områden:

  ► Idrottssvaga områden
  ► Få fler barn och ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  ► Utbilda barn- och ungdomsledare

  Mer information och hur du ansöker


  *LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF, och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Riktlinjer kring större möten

Med anledning av FHM:s råd om årsmöten och föreningsstämmor (se ovan) har SGF:s förbundsstyrelse utarbetat råd och riktlinjer för exempelvis årsmöten och stämmor i distrikt, golfklubbar och golfbolag. Se respektive flik nedan.

Golfklubbar

 • Golfklubbens årsmöte

  Årsmöten måste fortsatt genomföras, men golfklubben kan arrangera ett digitalt årsmöte som alternativ till ett fysiskt möte. Detta rekommenderas av SGF, i enlighet med FHM:s allmänna råd.

  Följande gäller:

  ► Samtliga regler om årsmötets genomförande i stadgarna gäller även om mötet genomförs i digital form.

  ► Eventuell fullmaktsröstning regleras i klubbens stadgar (ingen ändring här).

  ► Årsmötet är beslutsfört med de medlemmar som är närvarande i det digitala mötet. Det finns inte någon regel i föreningars stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

  ► En röstlängd måste upprättas och godkännas av mötet.

  ► SGF rekommenderar att klubben ställer krav på att alla medlemmar som planerar att delta i mötet föranmäler sig. Klubben kan dock inte neka deltagande för röstberättigade medlemmar som ansluter sig till mötet utan att ha föranmält sig.

  Tips och råd för digitala årsmöten

  Det finns ett antal olika programvaror att välja mellan för att administrera ett digitalt möte. RF/SISU har viss erfarenhet och kan vägleda och ge råd. De har också satt samman en sida med tips, råd och vägledning, både för delegater och för dig som ansvarar för mötet.

  Läs råden här

  Artikel: Genomförande av årsmöte under Covid-19-pandemin

  En enkel men utförlig artikel från Svensk Idrottsjuridisk Förening om årsstämmor under pandemin. Läs tips om bland annat förutsättningar, val av mötesform, kallelse, genomförande, arbetsordning, yrkanden och voteringar. 

  Artikeln är skriven av Christer Pallin, f.d. chefsjurist på Riksidrottsförbundet.

  Ladda ner artikeln

 • Konsekvenser om årsmöte inte genomförs

  Att inte genomföra ett årsmöte alls, eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.

  Överklagande

  Röstberättigad medlem har alltid rätt att inom tre veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.

  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd. Om Juridiska Nämnden finner att ett överklagat beslut är fattat i strid mot stadgarna kan Nämnden ogiltigförklara beslutet. Klubben får i sådant fall hålla ett nytt årsmöte.

  Förlängt mandat

  Ordförande och styrelseledamöter väljs normalt för ett eller två år räknat från årsmöte till årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp innebär det att ordföranden eller ledamoten får ett automatiskt förlängt mandat.

  Årsavgifter

  Om golfklubben på grund av ett uppskjutet årsmöte inte har kunnat fastställa årsavgifterna tvingas klubben fakturera medlemmarna en preliminär debitering baserat på senast beslutade avgifter. Om årsmötet senare beslutar om höjda (eller sänkta) avgifter får klubben göra en tilläggsdebitering.

Golfbolag

 • Bolagstämmor i Golfbolag och golfklubbarnas bolag (”GolfAB”)

  Detta gäller:

  - Aktiebolagen måste följa reglerna i den egna bolagsordningen och aktiebolagslagen samt självfallet övriga relevanta lagregler, exempelvis årsredovisningslagen.

  - SGF rekommenderar alla Golfbolag och GolfAB att inte göra något avsteg från nämnda krav och lagregler.

  - Varken Regeringen eller berörda myndigheter (Bolagsverket, Skatteverket med flera) har i nuläget meddelat generella undantag eller anstånd från de datum som gäller för när bolagsstämman ska vara genomförd, deklarationen ska vara inlämnad eller den fastställda årsredovisningen ska vara inlämnad.

  Frågor och svar från Bolagsverket om att hålla bolagsstämma.

GDF

 • Golfdistriktsförbundens möten

  Svenska Golfförbundet (SGF) rekommenderar GDF-styrelserna att i dagsläget inte anordna några fysiska möten. Eventuella planerade möten bör hållas digitalt, skjutas upp eller ställas in. I beslutet, beakta följande:

 • Uppskjutet möte

  GDF-styrelsen kan i vissa fall besluta att skjuta stadgeenliga möten till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

  a)  Den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset.

  b)  Verksamhetsberättelse och årsbokslut för räkenskapsåret 2019 samt styrelsens ansvarsfrihet måste fastställas senast den 31 december 2020 (i de fall detta inte är gjort p.g.a. uppskjutet vårårsmöte).

  c)  Behovet av att välja representant(er) till SGF:s förbundsmöte 2021 samt representanter till DF-möte.

  d)  Vad som i övrigt måste behandlas, som val till styrelse, revisor, valberedning och beslut om årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 2021 samt andra väsentliga och tidskritiska beslut för distriktsverksamheten 2021 (propositioner och motioner).

  Om GDF-styrelsen efter en värdering av punkterna a–d ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se nedan) finner att mötet ska skjutas upp, måste klubbarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). GDF-styrelsen ska därefter kalla till ett nytt möte vid senare tidpunkt.

 • Digitalt möte

  Ett annat alternativ är att distriktet arrangerar ett digitalt möte där klubbarnas röstberättigade ombud inte deltar fysiskt utan via en digital plattform.

  ► Vad gäller antalet deltagare har varje golfklubb enligt GDF-stadgarna rätt att delta med två ombud. SGF rekommenderar emellertid att GDF-styrelsen i kallelsen uppmanar klubbarna att delta med ett ombud.

  ► SGF rekommenderar att klubbarnas digitala närvaro föranmäls till distriktet. 

  ► Ett ombud får representera sin egen klubb, men inte annan klubb (fullmaktsröstning är inte tillåten).

  ► Årsmötet är beslutsfört med de klubbar som är närvarande på plats i det digitala mötet. Det finns inte någon regel i GDF:s stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

  ► Huvudregeln är att alla ombud ska delta på plats. I ett digitalt möte innebär det den valda digitala plattformen. Stadgarna förbjuder inte att ombud deltar via telefon, men detta måste godkännas av mötet när röstlängden fastställs.

  ► Viktigt är också att mötet sker i realtid. Det är med andra ord inte möjligt att ha ett möte under tisdagen och ett annat på onsdagen där samma punkter behandlas.

  ► SGF rekommenderar att direktsända mötet med ljud och bild (till exempel via Facebook eller Instagram).

  Tips och råd för digitala årsmöten

  Det finns ett antal olika programvaror att välja mellan för att administrera ett digitalt möte. RF/SISU har viss erfarenhet och kan vägleda och ge råd. De har också satt samman en sida med tips, råd och vägledning, både för delegater och för dig som ansvarar för mötet.

  Läs råden här

 • Konsekvenser om möten inte genomförs

  Att inte genomföra ett årsmöte alls eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.

  Överklagan

  Röstberättigad förening har alltid rätt att inom 3 veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.

  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd. Om Juridiska Nämnden finner att ett överklagat beslut är fattat i strid mot stadgarna kan Nämnden ogiltigförklara beslutet. GDF får i sådant fall hålla ett nytt årsmöte.

  Förlängt mandat

  Ordförande och styrelseledamöter väljs normalt för ett eller två år räknat från årsmöte till årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp innebär det att ordföranden eller ledamoten får ett automatiskt förlängt mandat.

  Årsavgifter

  Om GDF på grund av ett uppskjutet årsmötet inte har kunnat fastställa årsavgifterna tvingas GDF fakturera medlemmarna en preliminär debitering baserat på senast beslutade avgifter. Om årsmötet senare beslutar om höjda (eller sänkta) avgifter får GDF göra en tilläggsdebitering.