Spel- och tävlingsinfobanken är verktyget för att skapa bra regler på din klubb och bana. Här hittar du mallar och formuleringar för lokala regler och tävlingsvillkor. Sidan är till för dig som är tävlingsledare eller domare.

Covid-19: viktig information gällande golfregler och tävlingsvillkor

Med anledning av rådande coronapandemi har SGF infört riktlinjer och information som gäller golfspel och tävling. Bland annat en vägledning gällande regler för golfspel samt tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor som kompletterar Spel- och tävlingshandboken 2020. 

Du hittar samtliga riktlinjer, rekommendationer och dokument som rör tävlingsverksamhet under coronapandemin på denna sida

Viktigt från Regelkommittén (RK)

Vad säger golfreglerna om bland annat markering av pliktområden, färger på banmarkeringar samt den lokala regeln kring out of bounds och förlorad boll? Regelkommittén reder ut vad som gäller.

 1. Banmarkeringar i anslutning till elstängsel
 2. Elstängsel används för att skydda banan från skador som kan orsakas av till exempel vildsvin. Eftersom elstängsel inte tillhör banans tänkta svårigheter bör spelare som får störande inverkan av dessa kunna få lättnad utan plikt.

  Elstängsel utgör en säkerhetsrisk för spelarna och bör därför om möjligt placeras i områden som inte kan komma i spel ens vid misslyckade slag.

  Elstängsel är, enligt definition, oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16.1, Onormala banförhållanden) och om det finns trappor eller grindar i ett elstängsel kan dessa, i en lokal regel, förklaras ingå i elstängslet (se Exempel Modell för lokal regel F-1).

  Följande rekommendationer och lokal regel gäller oavsett om ett elstängsel är strömförande eller inte under dagtid.

  1. Elstängsel i anslutning till out of bounds

  Alternativ A 

  Om det finns plats bör elstängsel placeras minst två (2) klubblängder bortom markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså utanför banan) så att en spelare vars boll är på banan inte får störande inverkan av elstängslet.

  Alternativ B 

  Om det inte finns plats bör kommitté / tävlingsledning i första hand överväga att flytta in gränsen för out of bounds mot banan. Om detta inte är möjligt bör elstängsel placeras omedelbart innanför markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså på banan) så att en spelare vars boll är på banan får ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av elstängsel (oflyttbart tillverkat föremål).

  Alternativ C

  När ett elstängsel används som gränsen för out-of-bounds har R&A i Committee Procedures tillåtit en lokal regel som ger lättnad utan plikt för en boll som ligger inom ett visst avstånd (t.ex. två klubblängder) från gränsstängslet. 

  När detta är fallet kan spelaren, för att trygga sin säkerhet, mäta två klubblängder från stängslet och ha en extra klubblängd i vilken spelaren får droppa bollen men inte närmre hålet än där bollen ursprungligen låg.

  Annars är det inte tillåtet att införa en lokal regel som ger lättnad utan plikt från ett gränsstängsel även om kommitténs / tävlingsledningens skäl för att göra detta är att skydda staketet från någon skada.

  Modell för Lokal Regel E-7:

  Om en spelares boll ligger på banan och inom (ange ett avstånd t.ex. två klubblängder) från det elektriska gränsstängslet på hål/hålen (ange läge/lägen) får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är (ange avstånd t.ex. två klubblängder) från staketet och är på samma avstånd från hålet.

  Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

  Se även Committee Procecures avsnitt 8E E-7

  2. Elstängsel i anslutning till pliktområden

  Alternativ A 

  Om det finns plats bör elstängsel placeras minst två (2) klubblängder bortom markeringarna som definierar pliktområdets gräns (alltså inne i pliktområdet) så att en spelare vars boll är utanför pliktområdet inte får störande inverkan av elstängslet.

  En spelare vars boll är i pliktområdet får ingen lättnad för elstängslet (Regel 16.1a(2)) men kan ta lättnad med plikt enligt regeln för pliktområden (Regel 17).

  Alternativ B

  Om det inte finns plats bör kommitté / tävlingsledning överväga att flytta pliktområdets gräns så att elstängslet kommer så långt som möjligt bort från markeringarna som definierar gränsen för pliktområdet (alltså inne i pliktområdet). Det minskar behovet för en spelare vars boll är utanför pliktområdet att behöva ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av elstängslet enligt regeln för onormala banförhållanden.

  En spelare vars boll är i pliktområdet får ingen lättnad för elstängslet (Regel 16.1a(2)) men kan ta lättnad med ett slags plikt enligt regeln för pliktområden (Regel 17).

 3. Lokal regel - Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds
 4. – RK avråder alla golfklubbar i landet från att inrätta denna lokala regel.
  – Om golfklubb ändå väljer att inrätta den, bör den bara gälla under sällskapsronder.
  – Sällskapsronder spelade med denna lokala regel är handicapgrundande.
  Mer information finns här 

 5. Från gula till röda pliktområden
 6. – Golfklubb har full frihet att ändra gula pliktområden till röda pliktområden.
  – Det är tillåtet att golfbana enbart har röda pliktområden. Detta påverkar ej banvärderingen.

 7. Golfklubben markerar områden som inte innehåller vatten som pliktområde
 8. – Detta ska göras mycket restriktivt.
  – Bara mycket svåra områden där spelare ofta letar efter bollen och sällan hittar den.
  Mer information finns här

 9. Hantering av permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan som kan påverka banvärderingen
 10. – Om ett flertal nya pliktområden införs påverkas banvärderingen. Regional banvärderingsansvarig måste kontaktas.
  Mer information finns här

 11. Vilka färger på pinnar, brickor och linjer gäller
 12. – RK rekommenderar starkt att alla golfklubbar använder dessa riktlinjer.
  Se riktlinjerna här 

 13. Rekommendation rörande maxantal slag (tex slaggolf)
 14. Nya Regel 21.2 behandlar maxantal slag (tex slaggolf), där tävlingsledningen ges möjlighet att sätta taket för maxantal slag. Alltså, om man så önskar, bestämma annat tak än vi i Sverige alltid använt, alltså par + 5.

  Regelkommittén rekommenderar dock alla klubbar att fortsätta med ”vår slaggolf”, det vill säga par + 5. Skälet till denna rekommendation är följande utdrag ur R&A:s Committee Procedures rörande spelformen ”Maximum Score”:

  ”Whether scores are to be submitted for handicapping purposes. Where the Committee wants a competition to count for handicapping purposes, the maximum hole score should not be set lower than net double bogey.” 

 15. Uppförandekod – lokal regel
 16. I de nya golfreglerna 2019 har möjlighet getts för en golfklubb/tävlingsledning att fastställa sina egna bestämmelser för spelares uppträdande i en uppförandekod som införs som en lokal regel, se Regel 1.2b.

  SGF:s regelkommitté rekommenderar inte att en golfklubb inför en lokal regel om uppförandekod.

  Att införa en sådan kod och tillämpa den på ett rättvist sätt kan i många fall vara mycket svårt. En uppförandekod lämpar sig bättre för olika tourer där det finns en organisation som kan ta hand om besluten/tolkningarna på ett likformigt sätt.

  I Official Guide, Committee Procedures s. 394 rekommenderas för allmänt spel att golfklubben sätter upp ordningsföreskrifter som anger vilka typer av uppträdande eller klädsel som inte accepteras på den banan inklusive vissa andra definierade områden. Sådan policy hanteras bäst genom disciplinära åtgärder inom klubben och behöver inte vara en del av golfreglerna.

  Vid allvarliga fall av olämpligt uppträdande finns möjlighet, att under en tävling, enligt Regel 1.2a diskvalificera en spelare för en handling som strider mot spelets anda.

  Även bestraffningsreglerna i 14 kap RF:s stadgar kan bli aktuella att tillämpa i vissa fall.

Regler för golfspel – tolkningar och definitioner

Nu finns även dessa återstående delar av ”The Official Guide” översatt till svenska. Stort tack till f.d. förbundsdomare Håkan Herne, som gjort arbetet på uppdrag och i samarbete med SGF:s Regelkommitté.

Regler för golfspel 2019 - Tolkningar Definitioner (jan 2021)

Regler för golfspel 2019 - Tolkningar Regler (jan 2021)

Regler för golfspel 2019 - Klargöranden från R&A (jan 2021)

Tävlingsvillkor och lokala regler

I Committee Procedures finns allt underlag och alla texter som du behöver för att kunna formulera lokala regler och tävlingsvillkor.

Du kopierar den text du behöver och kan använda nedanstående mallar så att de lokala reglerna passar för din klubb eller för den tävling du ska genomföra. Du hittar även information om hur du på bästa sätt gör banmarkeringar.

För mera information kontakta

Porträttbild på Claes.
Porträttbild på Magnus.