Spel- och tävlingsinfobanken är verktyget för att skapa bra regler på din klubb och bana. Här hittar du mallar och formuleringar för lokala regler och tävlingsvillkor. Sidan är till för dig som ansvarar för dig som är tävlingsledare eller domare.

Viktigt från Regelkommittén (RK)

De nya golfreglerna 2019 har skapat diskussioner i Golfsverige om bland annat markering av pliktområden, färger på banmarkeringar samt den nya lokala regeln kring out of bounds och förlorad boll. Regelkommittén reder ut vad som gäller.

 1. Lokal regel - Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds
 2. – RK avråder alla golfklubbar i landet från att inrätta denna lokala regel.
  – Om golfklubb ändå väljer att inrätta den, bör den bara gälla under sällskapsronder.
  – Sällskapsronder spelade med denna lokala regel är handicapgrundande.
  Mer information finns här 

 3. Från gula till röda pliktområden
 4. – Golfklubb har full frihet att ändra gula pliktområden till röda pliktområden.
  – Det är tillåtet att golfbana enbart har röda pliktområden. Detta påverkar ej banvärderingen.

 5. Golfklubben markerar områden som inte innehåller vatten som pliktområde
 6. – Detta ska göras mycket restriktivt.
  – Bara mycket svåra områden där spelare ofta letar efter bollen och sällan hittar den.
  Mer information finns här

 7. Hantering av permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan som kan påverka banvärderingen
 8. – Om ett flertal nya pliktområden införs påverkas banvärderingen. Regional banvärderingsansvarig måste kontaktas.
  Mer information finns här

 9. Vilka färger på pinnar, brickor och linjer gäller
 10. – RK rekommenderar starkt att alla golfklubbar använder dessa riktlinjer.
  Se riktlinjerna här 

 11. Rekommendation rörande maxantal slag (tex slaggolf)
 12. Nya Regel 21.2 behandlar maxantal slag (tex slaggolf), där tävlingsledningen ges möjlighet att sätta taket för maxantal slag. Alltså, om man så önskar, bestämma annat tak än vi i Sverige alltid använt, alltså par + 5.

  Regelkommittén rekommenderar dock alla klubbar att fortsätta med ”vår slaggolf”, det vill säga par + 5. Skälet till denna rekommendation är följande utdrag ur R&A:s Committee Procedures rörande spelformen ”Maximum Score”:

  ”Whether scores are to be submitted for handicapping purposes. Where the Committee wants a competition to count for handicapping purposes, the maximum hole score should not be set lower than net double bogey.” 

 13. Bollupptagare för flaggstång förbjuden enligt golfreglerna
 14. Golfhål med upptagen flaggstång. På flaggstången sitter en plastring med en golfboll på.

  Bollupptagaren (se bilden) är en plastring som fästs på flaggstången för att kunna få upp bollen ur hålet. R&A har gett besked om att produkten inte är tillåten enligt följande:

  "As per Part 8 of The Equipment Rules, this attachment would render the flagstick Non-Conforming due to it being greater than 0.75” (19mm) in diameter from a point anywhere within 3” above the ground to the bottom of the hole."

  Det innebär att om klubben använder ”bollupptagaren”:

  – spelas det inte enligt golfreglerna, vilket betyder att

  – tävlingsronder eller sällskapsronder inte uppfyller kravet för att räknas som handicapronder.

  Alltså bör produkten tas bort helt och hållet!

 15. Uppförandekod – lokal regel
 16. I de nya golfreglerna 2019 har möjlighet getts för en golfklubb/tävlingsledning att fastställa sina egna bestämmelser för spelares uppträdande i en uppförandekod som införs som en lokal regel, se Regel 1.2b.

  SGF:s regelkommitté rekommenderar inte att en golfklubb inför en lokal regel om uppförandekod.

  Att införa en sådan kod och tillämpa den på ett rättvist sätt kan i många fall vara mycket svårt. En uppförandekod lämpar sig bättre för olika tourer där det finns en organisation som kan ta hand om besluten/tolkningarna på ett likformigt sätt.

  I Official Guide, Committee Procedures s. 394 rekommenderas för allmänt spel att golfklubben sätter upp ordningsföreskrifter som anger vilka typer av uppträdande eller klädsel som inte accepteras på den banan inklusive vissa andra definierade områden. Sådan policy hanteras bäst genom disciplinära åtgärder inom klubben och behöver inte vara en del av golfreglerna.

  Vid allvarliga fall av olämpligt uppträdande finns möjlighet, att under en tävling, enligt Regel 2.1a diskvalificera en spelare för en handling som strider mot spelets anda.

  Även bestraffningsreglerna i 14 kap RF:s stadgar kan bli aktuella att tillämpa i vissa fall.

Spel- och tävlingsinfobanken

Nedan finns underlag för att kunna formulera lokala regler och tävlingsvillkor samt göra korrekta markeringar på golfbanan.

Mallen är ett exempel på hur lokala regler och tävlingsvillkor skulle kunna se ut på en klubb. Du behåller uppställningen, men kopierar, klipper och klistrar så att texten passar din klubb. I filen med lokala regler från R&A Committee Procedures hittar du alla lokala regler på svenska som finns att eventuellt använda.

I båda avsnitten från R&A Committee Procedures finns mycket bra förklarande text, som vi rekommenderar att läsa som en allmän orientering om lokala regler och banmarkeringar.

För mera information kontakta

Porträttbild på Claes.
Porträttbild på Magnus.