Spel- och tävlingsinfobanken är verktyget för att skapa bra regler på din klubb och bana. Här hittar du mallar och formuleringar för lokala regler och tävlingsvillkor. Sidan är till för dig som ansvarar för dig som är tävlingsledare eller domare.

Covid-19: viktig information gällande golfregler och tävlingsvillkor

Med anledning av rådande coronapandemi har SGF infört riktlinjer och information som gäller golfspel och tävling. 

Vägledning gällande regler för golfspel

R&A har sammanställt hur vissa frågor som rör golfreglerna kan hanteras för att minimera risken för smittspridning. I tillägg finns rekommendationer och klargöranden som gäller för Sverige, sammanställt av SGF:s regelkommitté och förbundsläkare.

Ladda ner vägledningen

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor

I ett nytt avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken 2020 finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under rådande coronapandemi. Avsnitt 1.18 gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor (tävlingar fr.o.m. 1 september)

Dokument för tävlingsgenomförande

Information till deltagare vid ankomst (tävlingar fr.o.m. 1 september)

Publikförbud

Scorekortshantering

Riktlinjer för press & media

Övrig information

Mer om corona och tävlingsverksamhet finns på denna sida

Viktigt från Regelkommittén (RK)

De nya golfreglerna 2019 har skapat diskussioner i Golfsverige om bland annat markering av pliktområden, färger på banmarkeringar samt den nya lokala regeln kring out of bounds och förlorad boll. Regelkommittén reder ut vad som gäller.

 1. Lokal regel - Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds
 2. – RK avråder alla golfklubbar i landet från att inrätta denna lokala regel.
  – Om golfklubb ändå väljer att inrätta den, bör den bara gälla under sällskapsronder.
  – Sällskapsronder spelade med denna lokala regel är handicapgrundande.
  Mer information finns här 

 3. Från gula till röda pliktområden
 4. – Golfklubb har full frihet att ändra gula pliktområden till röda pliktområden.
  – Det är tillåtet att golfbana enbart har röda pliktområden. Detta påverkar ej banvärderingen.

 5. Golfklubben markerar områden som inte innehåller vatten som pliktområde
 6. – Detta ska göras mycket restriktivt.
  – Bara mycket svåra områden där spelare ofta letar efter bollen och sällan hittar den.
  Mer information finns här

 7. Hantering av permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan som kan påverka banvärderingen
 8. – Om ett flertal nya pliktområden införs påverkas banvärderingen. Regional banvärderingsansvarig måste kontaktas.
  Mer information finns här

 9. Vilka färger på pinnar, brickor och linjer gäller
 10. – RK rekommenderar starkt att alla golfklubbar använder dessa riktlinjer.
  Se riktlinjerna här 

 11. Rekommendation rörande maxantal slag (tex slaggolf)
 12. Nya Regel 21.2 behandlar maxantal slag (tex slaggolf), där tävlingsledningen ges möjlighet att sätta taket för maxantal slag. Alltså, om man så önskar, bestämma annat tak än vi i Sverige alltid använt, alltså par + 5.

  Regelkommittén rekommenderar dock alla klubbar att fortsätta med ”vår slaggolf”, det vill säga par + 5. Skälet till denna rekommendation är följande utdrag ur R&A:s Committee Procedures rörande spelformen ”Maximum Score”:

  ”Whether scores are to be submitted for handicapping purposes. Where the Committee wants a competition to count for handicapping purposes, the maximum hole score should not be set lower than net double bogey.” 

 13. Uppförandekod – lokal regel
 14. I de nya golfreglerna 2019 har möjlighet getts för en golfklubb/tävlingsledning att fastställa sina egna bestämmelser för spelares uppträdande i en uppförandekod som införs som en lokal regel, se Regel 1.2b.

  SGF:s regelkommitté rekommenderar inte att en golfklubb inför en lokal regel om uppförandekod.

  Att införa en sådan kod och tillämpa den på ett rättvist sätt kan i många fall vara mycket svårt. En uppförandekod lämpar sig bättre för olika tourer där det finns en organisation som kan ta hand om besluten/tolkningarna på ett likformigt sätt.

  I Official Guide, Committee Procedures s. 394 rekommenderas för allmänt spel att golfklubben sätter upp ordningsföreskrifter som anger vilka typer av uppträdande eller klädsel som inte accepteras på den banan inklusive vissa andra definierade områden. Sådan policy hanteras bäst genom disciplinära åtgärder inom klubben och behöver inte vara en del av golfreglerna.

  Vid allvarliga fall av olämpligt uppträdande finns möjlighet, att under en tävling, enligt Regel 1.2a diskvalificera en spelare för en handling som strider mot spelets anda.

  Även bestraffningsreglerna i 14 kap RF:s stadgar kan bli aktuella att tillämpa i vissa fall.

REGLER FÖR GOLFSPEL  - TOLKNINGAR OCH KLARGÖRANDEN

Nu finns även dessa återstående delar av ”The Official Guide” översatt till svenska. Stort tack till fd Förbundsdomare Håkan Herne som gjort arbetet på uppdrag och i samarbete med SGF:s Regelkommitté.

Regler för golfspel 2019 - Tolkningar Definitioner

Regler för golfspel 2019 - Tolkningar Regler

Regler för golfspel 2019 - Klargöranden från R&A, Januari 2020

Tävlingsvillkor och lokala regler

I Committee Procedures finns allt underlag och alla texter som du behöver för att kunna formulera lokala regler och tävlingsvillkor.  Du kopierar den text du behöver och kan använda nedan mallar så att de lokala reglerna passar för din klubb eller för den tävling du ska genomföra. Du hittar även information om hur du på bästa sätt gör banmarkeringar.

För mera information kontakta

Porträttbild på Claes.
Porträttbild på Magnus.