Spel- och tävlingsinfobanken är verktyget för att skapa bra regler på din klubb och bana. Här hittar du mallar och formuleringar för lokala regler, villkor för tävling samt tävlingsregler. Sidan är till för dig som ansvarar för lokala regler, tävlingsverksamheten, är tävlingsledare, eller domare.

Nya golfregler från 1 januari

Spel- och tävlingsinfobanken ska undan för undan uppdateras inför golfsäsongen 2019 och beräknas vara klar att använda i februari 2019.

Nya Spel- och tävlingsinfobanken

Nu börjar vi att fylla på med material som bygger på de nya golfreglerna som gäller från den 1 januari 2019. Här kommer underlag för att kunna formulera lokala regler och tävlingsvillkor samt göra korrekta markeringar på golfbanan.

Mallen är ett exempel på hur lokala regler och tävlingsvillkor skulle kunna se ut på en klubb. Du behåller uppställningen, men kopierar, klipper och klistrar så att texten passar din klubb. I filen med lokala regler från R&A Committee Procedures hittar du alla lokala regler på svenska som finns att eventuellt använda.

I båda avsnitten från R&A Committee Procedures finns mycket bra förklarande text, som vi rekommenderar att läsa som en allmän orientering om lokala regler och banmarkeringar.

Viktigt från Regelkommittén (RK)

De nya golfreglerna 2019 har skapat diskussioner i Golfsverige om markering av pliktområden, färger på banmarkeringar samt den nya lokala regeln kring out of bounds och förlorad boll. Regelkommittén reder ut vad som gäller.

 1. RK om pliktområden, out of bounds och förlorad boll
 2. Lokal regel - Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds
  – RK avråder alla golfklubbar i landet från att inrätta denna lokala regel.
  – Om golfklubb ändå väljer att inrätta den, bör den bara gälla under sällskapsronder.
  – Sällskapsronder spelade med denna lokala regel är handicapgrundande.
  Mer information finns här 

  Från gula till röda pliktområden
  – Golfklubb har full frihet att ändra gula pliktområden till röda pliktområden.
  – Det är tillåtet att golfbana enbart har röda pliktområden. Detta påverkar ej banvärderingen.

  Golfklubben markerar områden som inte innehåller vatten som pliktområde
  – Detta ska göras mycket restriktivt.
  – Bara mycket svåra områden där spelare ofta letar efter bollen och sällan hittar den.
  Mer information finns här 

  Hantering av permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan som kan påverka banvärderingen
  – Om ett flertal nya pliktområden införs påverkas banvärderingen. Regional banvärderingsansvarig måste kontaktas.
  Mer information finns här

  Vilka färger på pinnar, brickor och linjer gäller
  – RK rekommenderar starkt att alla golfklubbar använder dessa riktlinjer.
  Se riktlinjerna här 

För mera information kontakta

Porträttbild på Claes.
Porträttbild på Magnus.