Vilka är de unga spelarna?

2020 ökade antalet nya golfmedlemmar i åldern 19–30 märkbart – en målgrupp som historiskt har varit svår att både rekrytera och behålla. Vad fick dem att börja spela och hur kan Golfsverige se till att de trivs och fortsätter?

Ungdomsbarometerns logotyp.

Med hjälp av analysföretaget Ungdomsbarometern har vi tagit tempen på golfarna i denna åldersgrupp för att få en bättre förståelse för deras behov, drivkrafter och önskemål.

Statistiken på den här sidan är ett axplock av de viktigaste insikterna från undersökningen. Vill du fördjupa dig ytterligare kan du ladda ner hela rapporten längst ner på sidan.

Vilka är de nya unga golfarna?

26600 nya golfare 19–30 år

En stor andel nytillkomna

År 2020 var 72 000 av Sveriges golfare mellan 19 och 30 år, varav 26 600 av dem var nybörjare eller återvändande. Det motsvarar 37 procent i den åldersgruppen.

Varav...

 • 17 % är tjejer

 • 6 % har barn

 • 64 % har egen bil

 • 20 % har varit permitterade i någon utsträckning

 • 64 % har arbetat eller studerat hemifrån i någon utsträckning

Vilka brukar de spela med?

89 % spelar med vänner

Killarna spelar med vänner

Allra vanligast är att unga golfare spelar med vänner. Hela 89 procent av de unga killarna spelar helst, eller oftast, med vänner. Motsvarande siffra bland tjejerna låg på 54 procent, och den totala siffran på 83 procent.

61 % spelar med sin partner

Tjejerna spelar med sin partner

61 procent av de golfande tjejerna uppgav att de oftast, eller helst, spelar med sin partner. Motsvarande siffra bland golfkillarna var 13 procent – och den totala procenten 22.

48 % spelar med pappa

Vanligt att spela med pappa

Näst vanligast är att de nya golfarna spelar med sin pappa, vilket totalt 48 procent svarade. Tjejerna spelar oftare med sina pappor än killarna, med 58 respektive 46 procent. 22 procent svarar att de spelar med sin mamma.

30 % spelar med syskon

Spelar gärna med syskon

30 procent föredrar att, eller brukar, spela med syskon. Det här alternativet var något vanligare bland tjejerna (41 procent) än bland killarna (28 procent).

Hur vill de golfa?

Kvantitet

Såväl nybörjarna som återvändarna vill spela så ofta och så mycket som möjligt. Nybörjarna är eniga om att att kvantitet i form av mycket spel är viktigt för att de ska kunna bli stabilare och tryggare i sitt golfande.

Tillgänglighet

Så gott som alla respondenter i undersökningen menar att tillgänglighet är viktigt. Det handlar dels om närheten till klubben, dels har de krav på att enkelt kunna komma ut och spela – och flexibilitet i att kunna boka tid nära inpå.

Mycket enklare spel behövs, du vill ha allt i mobilen. /Återvändare, 29 år

Smidighet

De vill att det ska vara enkelt och effektivt att spela. Det kan till exempel röra sig om att kunna använda digitala lösningar, eller att man snabbt och smidigt kan ta sig runt på anläggningen.

Trygghet

Framför allt nybörjarna vill gärna få vara i sin komfortzon tills de känner sig tryggare i sitt spel. Till exempel spelar de helst på banor de är bekanta med, tillsammans med människor de känner – och de föredrar en liten familjär klubb framför en större som kanske har högre status.

Hur intressant är det att....

Spela sällskapsgolf?

Av de tre alternativen är sällskapsgolfen tveklöst det som lockar mest för de nya och återvändande unga spelarna.

Träna golf?

Merparten av de unga spelarna är i någon utsträckning intresserade av att träna på sitt golfspel.

Tävla i golf?

Intresset för att spela tävlingsgolf är inte överdrivet stort i den här målgruppen, där fokus tycks ligga på att spela för nöjes skull och på den egna utvecklingen.

Hur lär de sig och vill utvecklas?

 • Söker tips och inspiration på egen hand

  Många börjar golfen med hjälp av en tränare och därefter tar de emot inspiration och kunskap från sitt eget nätverk och personer de spelar med. Youtube och att titta på golftävlingar är andra källor och mycket av kunskapsinhämtningen sker på egen hand. Många menar att det vore bra med en uppföljning av nybörjarkursen för en uppdatering och vidareutveckling efter att ha spelat ett tag.

 • Önskar möjlighet att prova på innan

  Upplevelsen är att det finns få möjligheter att prova på spelet innan man tar Grönt Kort. Man behöver oftast kontakter som redan spelar, eller ha egen utrustning, vilket innebär att det kan bli svårt för icke-golfare att komma in i golfen på ett enkelt sätt. 

 • Blandad inställning till att ta hjälp av tränare

  Alla upplever inte att de behöver extern hjälp i dagsläget, utan ser snarare ett behov av att få spela så mycket som möjligt och därigenom lära sig mer. Det är kostnaden, snarare än tiden, som i första hand tar emot när det kommer till att ta hjälp av en golftränare med lektioner eller att gå en kurs. Men ett bra erbjudande skulle få dem att överväga investeringen.

 • Individuell eller intensiv träning lockar mest

  Helt individuella lektioner, eller att träna i en mindre grupp med personer på samma nivå, är mest intressant. Eller ännu hellre: att träna med de personer man brukar spela med. Träning i större grupper med blandad nivå lockar inte lika mycket.

  De unga nybörjarna och återvändarna är också positiva till kortare träningstillfällen med hög flexibilitet, som de exempelvis kan anmäla sig till med kort varsel. 

Ladda ner rapporterna

Vill du fördjupa dig i Ungdomsbarometerns undersökning kan du ladda ner hela rapporten nedan. Sammanfattningen är fri för klubben att använda i ert eget utvecklingsarbete.

Ladda ner en sammanfattning i PowerPoint

Ladda ner hela rapporten som PDF

Ladda ner kompletterande grafer från enkätundersökningen

Se mer i Pitch-avsnittet om att rekrytera och behålla

I avsnitt nummer två av Pitch går vi på djupet i frågorna kring att rekrytera och behålla medlemmar. Spola fram till 1:49 i videospelaren om du vill ta del av Ungdomsbarometerns sammanfattade statistik – eller titta på hela avsnittet om du vill få fler perspektiv, tips och inspiration.

Har du frågor om undersökningen, kontakta:

Porträttbild på Ulrika.
 • Ulrika Jorsell
 • Idrottsrådgivare. Distrikt: Gästrike-Hälsinge, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norr- och Västerbotten. Ansvarig för paragolf.
 • Tel: 08-622 15 53