Nyheter

Här kan du läsa senaste nytt om Svenska Golfförbundets juniortävlingar. 

Tips! Följ oss också på Instagram och Facebook för mer nyheter, inspiration och bilder från tourer och tävlingar under året.

 1. Svenska juniortourenSvenska Juniortouren #3
 2. Svenska juniortouren

  Svenska Juniortouren #3

  Uttagningen till Svenska Juniortouren omgång tre är klar. Ett stort antal spelare har anmält sig och nedan följer information till dig som är deltagare, reserv eller vill göra en efteranmälan.

  Registrering. 

  Ska göras senast 12.00 tre dagar innan första tävlingsdag för spelare på Elit, Div.1 & 2. Spelaren registrerar sig genom att bekräfta sin plats och betala anmälningsavgiften. Gå in på Min Golf och klicka på din golfkalender.

  Spelare som inte registrerar sig riskerar att mista sin plats i tävlingen. Skulle spelaren vara reserv på en nivå högre, så går det fortfarande bra att registrera sin plats på den nivå spelaren har kommit in på. Man "tappar" alltså inte sin reservplats när registrering görs på nivån under. Skulle du komma med på högre nivå så betalas anmälningsavgiften för den lägre nivån tillbaka. Mejla då kvittot till juniortavling@golf.se . Viktigt att detta görs skyndsamt så att en reserv kan ersätta dig.

  Alla anmälningsavgifter betalas i Min golf.

  Division 3 kräver ingen registrering...

  ... men anmälningsavgiften ska vara betald innan spelaren slår sitt första slag i tävlingen.

  Reservhantering

  Om en spelare via reservlistan kommer in på en nivå högre, så måste spelaren göra avanmälan i Min Golf för att bli avanmäld på nivån under. Detta sker INTE automatiskt och avanmälan ska göras skyndsamt för att visa respekt för spelarna på reservlistan på nivåerna under. 

  För dig som är reserv så är det viktigt att dina kontaktuppgifter i Min Golf är aktuella, så att tävlingsledningen kan få tag i dig snabbt ifall du kommer in på tävlingen. Kommer du in på tävlingen senare än tre dygn innan första tävlingsdag, så kommer du bli kontaktad av tävlingens Tournament Director. 

  Efteranmälan

  Efteranmälan till Elit, Div 1 & 2, kan göras fram tills att startlistan är publicerad. Det går inte att vara "reserv på plats". 

  Observa att en efteranmälan tas emot i anmälningsordning, alltså om tävlingen har fullt startfält så placeras spelaren sist på reservlistan. Således har spelarens ranking eller HCP ingen betydelse vid en efteranmälan. Efteranmälan till tävlingar med fullt startfält görs via mejl till juniortavling@golf.se (ej telefon).

  Efteranmälan till division 3 görs av spelaren själv fram tills att startlistan är publicerad. (Obs! Gäller tävlingar som inte har fullt startfält). Sök upp tävlingen i Min Golf genom att trycka på "Sök tävling". Sök på "Svenska Juniortouren" och när du hittat rätt tävling i listan så klickar du på den. Tryck sedan på anmäl och följ anvsiningarna. 

  Om du vill efteranmäla dig till en tävling i Division 3 med fullt startfällt mejlar du till juniortavling@golf.se och anger ditt golf-id, vilken tävling du vill spela, samt att du vill stå på reservlistan. 

   

  Du får absolut inte vara anmäld till fler än en (1) tävling på samma nivå!

   

  Sena återbud

  När registreringstiden har gått ut för Elit, Div.1 & 2 kan återbud endast lämnas till tävlingens Tournament Director. Givetvis är det ibland oförutsägbara anledningar som gör att du tätt inpå tävlingen måste lämna återbud, men kom ihåg att sena återbud kan göra det väldigt svårt för reserver att ta din plats. Alltså, lämna återbud så fort du vet att du inte kan deltaga. 

  Återbud Div 3 görs via Min Golf eller till juniortavling@golf.se . När startlistan är publicerad så görs återbud direkt till tävlingsledningen klubben. 

  No-Show

  En spelare som finns på publicerad startlista och som inte kommer till start samt inte lämnar återbud, är skyldig att betala anmälningsavgiften och får dessutom en varning. Om detta händer en andra gång blir spelaren återigen skyldig att betala anmälningsavgiften men blir även avstängd i nästkommande omgång. 

  Startlistor

  Kl.20.00 två dagar innan tävlingen publiceras startlistan

   

  På följande tävlingar finns det platser kvar i startfältet:

  (Observera att i denna omgång spelas 36 hål även på Div.3)

  Elit: Inga lediga platser 

  Div.1: Inga lediga platser 

  Div.2: Inga lediga platser

  Division 3: Lediga platser på följade tävlingar

  Blekinge (Flickor. Anmäl via mejl)

  Bohuslän-Dal (Pojkar och Flickor)

  Dalarna (Pojkar och Flickor)

  Gästrike-Hälsinge (Pojkar och Flcikor)

  Göteborg (Flickor. Anmäl via mejl)

  Halland (Flickor. Anmäl via mejl)

  Jämtland-Härjedalen (Pojkar och Flickor)

  Norr-västerbotten (Pojkar och Flickor)

  Skåne (Flickor. Anmäl via mejl)

  Småland (Pojkar och Flickor)

  Södermanland (Flickor. Anmäl via mejl)

  Värmland (Pojkar och Flickor)

  Västergötland (Flickor. Anmäl via mejl)

  Örebro (Pojkar och Flickor)

  Östergötland (Pojkar och Flickor)

 3. Svenska juniortourenSvenska Juniortouren #1
 4. Svenska juniortouren

  Svenska Juniortouren #1

  Uttagningen till Svenska Juniortouren omgång 1 är klar. Ett stort antal spelare har anmält sig och nedan följer information till dig som är deltagare, reserv eller vill göra en efteranmälan.

  Registrering. 

  Senast 12.00 tre dagar innan första tävlingsdag. 

  Spelaren registrerar sig genom att bekräfta sin plats och betala anmälningsavgiften.

  Spelare som inte registrerar sig riskerar att mista sin plats i tävlingen. 

  Alla anmälningsavgifter betalas i Min golf.

  Om du registrerar dig så mister du inte eventuell reservplats på högre nivå. Skulle du komma med på högre nivå så betalas anmälningsavgiften för den lägre nivån tillbaka. 

  Division 3 kräver ingen registrering men anmälningsavgiften ska vara betald innan spelaren slår sitt första slag i tävlingen.

  Efteranmälan till Elit, div 1 och div 2.

  Kan göras fram tills att startlistan är publicerad. 

  Efteranmälan görs via mejl till juniortavling@golf.se (ej telefon).

  Har tävlingen fullt startfält placeras spelaren sist på reservlistan.

  Först till kvarn…. (Epost)  

  Det går inte att vara "reserv på plats". 

  Efteranmälan till division 3.

  Efteranmälan görs av spelaren själv fram tills att startlistan är publicerad. (Obs! Gäller tävlingar som inte har fullt startfält)

  Sök upp tävlingen i Min Golf genom att trycka på Sök tävling. Sök på Svenska Juniortouren och när du hittat rätt tävling i listan så klickar du på den. Tryck sedan på anmäl och följ anvsiningarna. 

  Om du vill efteranmäla dig till en tävling i Division 3 med fullt startfällt mejlar du till juniortavling@golf.se och anger ditt golf-id, vilken tävling samt att du vill stå på reservlistan. 

  Återbud

  Återbud till Elit, div 1, div 2 lämnas på följande sätt: 

  Före registreringstidens utgång lämnas återbud i Min Golf.  

  Efter registreringstidens utgång lämnas återbud till TD för tävlingen. Se aktuell tävling på Svenska Juniortourens hemsida för kontaktuppgifter. Spelare som inte har betalat anmälningsavgiften betraktas ha lämnat återbud. 

  Återbud Div 3
   
  Återbud till division 3 lämnas till tävlingsledningen för aktuell tävling. 

  No-Show 
  En spelare som finns på publicerad startlista och som inte kommer till start och inte lämnar återbud är skyldig att betala anmälningsavgiften och får en varning. Om detta händer en andra gång blir spelaren återigen skyldig att betala anmälningsavgiften och blir avstängd nästkommande omgång. 

  Följande tävlingar går det att efteranmäla sig till:

  Division 2

  Blekinge (Flickor) via mejl.

  Division 3

  Östergötland (Pojkar och Flickor)

  Blekinge (Pojkar och flickor)

  Uppland (Pojkar och flickor)

  Värmland (Pojkar och flickor)

  Västergötland (Pojkar och flickor)

  Örebro (Pojkar och flickor)

  Halland (flickor) Via mejl.

  Skåne (Flickor) Via mejl. 

  Småland (Pojkar och flickor)

  Bohuslän-Dal (Pojkar och flickor)

  Dalarna (Pojkar och flickor)

  Södermanland (Pojkar och flickor)

 5. Svenska juniortourenSvenska Juniortouren #2
 6. Svenska juniortouren

  Svenska Juniortouren #2

  Uttagningen till Svenska Juniortouren omgång 2 är klar. Ett stort antal spelare har anmält sig och nedan följer information till dig som är deltagare, reserv eller vill göra en efteranmälan.

  Registrering. 

  Senast 12.00 tre dagar innan första tävlingsdag. 

  Spelaren registrerar sig genom att bekräfta sin plats och betala anmälningsavgiften.

  Spelare som inte registrerar sig riskerar att mista sin plats i tävlingen. 

  Alla anmälningsavgifter betalas i Min golf.

  Om du registrerar dig så mister du inte eventuell reservplats på högre nivå. Skulle du komma med på högre nivå så betalas anmälningsavgiften för den lägre nivån tillbaka. 

  Division 3 kräver ingen registrering men anmälningsavgiften ska vara betald innan spelaren slår sitt första slag i tävlingen.

  Efteranmälan till Elit, div 1 och div 2.

  Kan göras fram tills att startlistan är publicerad. 

  Efteranmälan görs via mejl till juniortavling@golf.se (ej telefon).

  Har tävlingen fullt startfält placeras spelaren sist på reservlistan.

  Först till kvarn…. (Epost)  

  Det går inte att vara "reserv på plats". 

  Efteranmälan till division 3.

  Efteranmälan görs av spelaren själv fram tills att startlistan är publicerad. (Obs! Gäller tävlingar som inte har fullt startfält)

  Sök upp tävlingen i Min Golf genom att trycka på Sök tävling. Sök på Svenska Juniortouren och när du hittat rätt tävling i listan så klickar du på den. Tryck sedan på anmäl och följ anvsiningarna. 

  Om du vill efteranmäla dig till en tävling i Division 3 med fullt startfällt mejlar du till juniortavling@golf.se och anger ditt golf-id, vilken tävling samt att du vill stå på reservlistan. 

  Återbud

  Återbud till Elit, div 1, div 2 lämnas på följande sätt: 

  Före registreringstidens utgång lämnas återbud i Min Golf.  

  Efter registreringstidens utgång lämnas återbud till TD för tävlingen. Se aktuell tävling på Svenska Juniortourens hemsida för kontaktuppgifter. Spelare som inte har betalat anmälningsavgiften betraktas ha lämnat återbud. 

  Återbud Div 3
   
  Återbud till division 3 lämnas till tävlingsledningen för aktuell tävling. 

  No-Show 
  En spelare som finns på publicerad startlista och som inte kommer till start och inte lämnar återbud är skyldig att betala anmälningsavgiften och får en varning. Om detta händer en andra gång blir spelaren återigen skyldig att betala anmälningsavgiften och blir avstängd nästkommande omgång. 

  Följande tävlingar går det att efteranmäla sig till:

  Division 3

  Blekinge (Pojkar och Flickor)

  Bohuslän-Dal (Pojkar och Flickor)

  Dalarna (Pojkar och Flickor)

  Göteborg (Flickor Anmäla via mejl)

  Halland (Pojkar och Flickor)

  Medelpad (Pojkar och Flickor)

  Mellan (Pojkar och Flickor)

  Skåne (Flickor Anmäla via mejl)

  Såland (Pojkar och Flickor)

  Södermanland (Pojkar och Flickor)

  Värmland (Pojkar och Flickor)

  Västergötland (Pojkar och Flickor)

  Örebro (Pojkar och Flickor)

  Östergötland (Pojkar och Flickor)

 7. JSM simulatorgolfFyra historiska JSM-mästare i simulatorgolf
 8. Information om JSM i simulatorgolf.
  JSM simulatorgolf

  Fyra historiska JSM-mästare i simulatorgolf

  För första gången någonsin arrangerar Svenska Golfförbundet ett officiellt mästerskap i simulatorgolf. I år är spelarna inbjudna baserat på ranking. 16 av Sveriges bästa juniorer gjorde upp om titlarna!

  Fyra svenska mästare korade

  Lördag 12 november genomfördes JSM i simulatorgolf på Nacka Indoor Golf i Nacka Forum. Kolla in de livesända finalerna på KlubbTV eller Svensk Golf. 

  Albert Hansson, Skaftö Golfklubb - segrare i matchspel pojkar  

  Mira Berglund, Veckefjärdens Goflklubb - segrare i matchspel flickor

  Didrik Ringvall Bengtsson, Saltsjöbadens Golfklubb - segrare i duell pojkar

  Matilda Jonsson, Kumla Golfklubb - segrare i duell flickor

  Historiskt inomhusmästerskap

  Sedan 2022 ingår simulatorgolf i idrotten golf och då ska det naturligtvis spelas SM!

  Till Junior-SM i simulatorgolf har åtta pojkar och åtta flickor kvalificerat sig genom Swedish Golf Team Invitation och SGF Golf Ranking.

  Simulatorgolf
  Genom simulatorgolf är golfsäsongen numera året runt i hela Sverige för den som vill. JSM är det första svenska mästerskapet som avgörs i simulatormiljö.

  Avgörs i två grenar

  JSM simulatorgolf 2022 består av två grenar: matchspel och duell.

  Matcherna avgörs över 18 hål på Barsebäcks Ocean Course. Duellen är ett nytt koncept där två spelare möter varandra i en närmast hål-tävling över 18 slag. 

  Dagen inleds med kvartsfinaler i båda grenarna, följt av semifinaler och final. 

  Segrarna från Swedish Golf Team Invitation på plats 

  Nathalie Borg, Ringenäs GK och Albert Hansson, Skaftö GK, som tog hem segrarna i årets Swedish Golf Team Invitation på Barsebäck finns med i startfälten.

  Kanske får vi också bevittna en ”rematch” mellan finalisterna i årets R&A Boys Amateur Championship, Albert Hansson och Didrik Ringvall Bengtsson.

  Regler och tävlingsvillkor 

  Regler

  Tävlingsvillkor

 9. JSM KlubblagLanderyds Golfklubb vinner JSM Klubblag 2022!
 10. JSM Klubblag

  Landeryds Golfklubb vinner JSM Klubblag 2022!

  I våras startade JSM klubblag 2022 där 48 lag deltog. Efter tre kvalomgångar stod det klart att följande fyra klubblag tog sig till finalen som spelades 1–3 november på West Cliffs Resort i Portugal:

  Delsjö GK
  Flommens GK
  Landeryds GK
  Vasatorps GK

  När alla ronder och matcher var spelade stod det klart att Landeryds juniorer drog det längsta strået och kan nu titulera sig svenska mästare 2022. Stort grattis till guldet!

  Ett stort tack till alla spelare, ledare och supportrar för en väldigt rolig, lärorik och spännande vecka och en stor eloge till alla fantastiska spelare för den underbara golf som vi fått njuta av under denna tävling. 

  Sammandrag från matcherna och intervjuer hittar du på klubbtv.nu

  Fullständig resultatlista hittar du här

 11. Teen CupTeen Cup Riksfinal 2022
 12. Teen Cup

  Teen Cup Riksfinal 2022

  Helgen den 27–28 augusti ska en av världens största golftävlingar för juniorer avgöras på Örebro City Golf & Country Club.

  Den 47:e upplagan av Teen Cup (tidigare även kallad; Colgate Cup, Föreningsbanken Cup, Electrolux Cup, Bankboken Cup, FSB Cup & Skandia Cup) samlar 144 juniorer från Sveriges alla hörn i åldersklasserna 13–16 år. På startlinjen i början av sommaren stod juniorer från 205 klubbar och startade sin resa mot finalen.  Finalisterna har därefter avverkat tre tuffa kvalificeringstävlingar för att kunnat ta sig till finalen. Nu när finalisterna är framme vid final ska de kämpa om segern och för att få sitt namn inskrivet i samma historiebok som bland andra Caroline Hedwall, Alex Norén, Liselotte Neumann och Peter Hansson. Vem vet, kanske är detta starten för en av morgondagens stora stjärnor?

  Följ tävlingen här

 13. Teen TourTeen Tour ses över till 2023 – var med och tyck till!
 14. Teen Tour

  Teen Tour ses över till 2023 – var med och tyck till!

  Med jämna mellanrum görs en översyn av Svenska Golfförbundets (SGF) juniortävlingar, och inför säsongen 2023 har det återigen blivit dags att se över upplägget.

  En projektgrupp med representanter från SGF, klubb, distrikt, PGA och GAF har under våren tagit fram ett förslag till förändringar av Teen Tour inför 2023. Förslaget går nu ut på remiss till Golfsverige.

  Rikstäckande tävlingar för alla

  I förslaget får SGF:s svenska juniortour återigen fyra nivåer – First, Future, Challenge och Elite. Samtliga spelas över sex omgångar per säsong.

  Syftet med det nya tourupplägget är att erbjuda rikstäckande tävlingar för alla med kontinuitet och kvalitet. Ledorden är glädje, gemenskap och utveckling.

  Ambitionen är att spelarna ska ha goda möjligheter att spela på rätt nivå med lagom tufft motstånd, och chans att avancera för de som har den ambitionen. 

  I remissförslaget kan du läsa mer om upplägget på i de fyra nivåerna. Där hittar du också mer detaljer kring varje nivå, som antal spelplatser, antal hål, spelformer och speldagar per omgång.

  Ladda ner förslaget här

  Lämna din feedback senast 31 juli!

  Projektgruppen tar nu gärna emot feedback. Är du tävlingsarrangör, tränare, ledare, spelare, förälder, tävlingsledare eller på annat sätt involverad i tävlingar för barn och ungdomar? Ta chansen att påverka för att göra touren så bra som möjligt för våra juniorer!

  På sista sidan i remissförslaget hittar du ett antal specifika frågor som projektgruppen är särskilt intresserade av att få feedback kring.

  Sammanställ dina tankar och synpunkter i ett mejl och skicka till junior.remiss@golf.se senast den 31 juli 2022. Tack på förhand!

 15. Teen TourBengtsson sätter nytt banrekord på Albatross GK
 16. Teen Tour

  Bengtsson sätter nytt banrekord på Albatross GK

  Max Bengtsson från Ringenäs GK slog till med ett nytt banrekord på Albatross GK under första dagen av Teen Tour Elite. Det nya banrekordet är numera 63 slag (-9)

  Det var under den första dagen av Teen Tour Elite som Max Bengtsson från Ringenäs GK slog till med en rond på makalösa 63 slag. När Max kom in efter varvet förklarade han hur alla delar av hans spel fungerade idag samt att framgången ligger mycket i att han gav sig själv chansen på nästan alla hål. Han säger att han fortfarande är lite chokad över att det faktiskt gick så bra. 

  Totalt blev det en eagle, åtta birdies, åtta par samt en bogey. 

  Klubbchefen Fredrik Lindman säger såhär om det nya banrekordet: "Det var väldigt roligt! Vi satt med spänning och föjde resultatrapporteringen. Vi vet hur lurig banan kan vara, speciellt när det blåser som det gjorde i dag, vilket gör Max prestation ännu mer imponerande. Det gamla banrekordet för herrar låg på 66 slag, så att det nya rekordet av Max var en rejäl sänking.".