Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler för golfspel. Här får du koll på allt du behöver veta.

Uppdaterade golfregler 2023

Golfreglerna är globala och gäller i hela världen. En revidering görs vanligtvis var fjärde år. 

2019 gjordes den största moderniseringen av golfreglerna sedan 1952. Reglerna blev färre, snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och hade fokus på speltempo.

Den 1 januari 2023 gjordes en ny uppdatering. Den är mindre omfattande och de flesta ändringar från 2019 är kvar.

Det är dock några nyheter du behöver känna till – och såklart en ny regelbok att ladda ner eller köpa. Läs vidare för allt du behöver veta!

De viktigaste ändringarna i Regler för golfspel 2023

 1. Paragolfare inkluderade i ordinarie regelboken
 2. Illustration om nyhet i Regler för golfspel 2023: Paragolfare inkluderade i regelboken

  En ny regel har införts – Regel 25 – som gör golfen mer inkluderande. Regel 25 tillhandahåller modifieringar av vissa av de övriga 24 reglerna, för att anpassa dem för spelare med olika typer av funktionsnedsättningar.

  Paragolfare kan därmed spela och tävla på lika villkor som spelare utan funktionsnedsättning och andra paragolfare.

  OBS! Har du en funktionsnedsättning och vill nyttja Regel 25? Då behöver du kontakta din hemmaklubb som godkänner din behörighet i golfens gemensamma IT-system GIT. Läs mer här.

 3. Förenkling av lättnad på flagglinjen
 4. Illustration om nyhet i Regler för golfspel 2023: Förenkling av lättnad på flagglinjen

  Det är en ny procedur för att ta lättnad på flagglinjen. Du tar först ut en exakt linje från flaggan och bakåt. Sedan droppar du bollen på denna flagglinje.

  Punkten på flagglinjen där bollen först träffar marken när den droppats bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd i alla riktningar från den punkten. Alltså, bollen får rulla upp till en klubblängd i alla riktningar – framåt, bakåt och åt sidorna.

  Du får bland annat ta lättnad på flagglinjen om din boll är ospelbar eller när du tar lättnad med plikt för boll i pliktområde.

  Läs mer i Regel 14.3b(3)

 5. Tillåtet att ersätta en skadad klubba
 6. Illustration om nyhet i Regler för golfspel 2023: Tillåtet att ersätta en skadad klubba

  Om du skadar din klubba under ronden får du spela vidare med klubban, laga den eller byta ut den.

  Undantaget är om du skadar klubban i ett vredesutbrott. Då får du spela vidare med klubban, men inte laga eller byta ut den.

  Läs mer i Regel 4.1a(2)

 7. Du behöver inte skriva din handicap på scorekortet
 8. Illustration om nyhet i Regler för golfspel 2023: Behöver inte skriva handicap på scorekortet

  Som spelare i en slagspelstävling (till exempel slaggolf och poängbogey) behöver du inte längre ange din handicap på scorekortet. Det är tävlingsledningens ansvar att beräkna din spelhandicap och använda den för att räkna ut din nettoscore.

  Som spelare ansvarar du fortfarande för att bruttoscoren på varje hål är korrekt, och att både du som spelare och din markör signerar scorekortet innan det lämnas in.

  Läs mer i Regel 3.3b(4)

 9. Nytt undantag om boll rubbats av naturkrafter
 10. Illustration om nyhet i Regler för golfspel 2023: Undantag om boll rubbats av naturkrafter

  Om din boll är i vila utanför green och därefter rubbas av naturkrafter, t ex vind eller vatten, måste du normalt spela den från dess nya läge.

  Ett undantag görs numera dock om du droppar, placerar eller återplacerar din boll.

  Om den då först är i vila och därefter rubbas av naturkrafter och rullar till ett annat område på banan* ska du utan plikt återplacera bollen. Undantaget gäller också om bollen rullar out of bounds.

  Exempel: Din boll har hamnat i ett pliktområde. Du tar lättnad enligt Regel 17.1d(3) och droppar bollen i ett lättnadsområde i slänten ner mot pliktområdet. Bollen kommer i vila men rubbas sedan av naturkrafter och rullar ner i pliktområdet igen. Då ska du återplacera bollen i slänten där den stannade efter droppningen, utan plikt.

  Läs mer i Regel 9.3

  *De fem områdena på banan är spelfältet, ditt tee på det hål som spelas, pliktområden, bunkrar och green på det hål som spelas.

 11. Ett slags plikt för att spela en felaktigt inbytt boll
 12. Plikten för att slå ett slag mot en felaktigt inbytt boll har sänkts från den allmänna plikten (två slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel) till ett slags plikt.

  Det gäller exempelvis när du ska återplacera din boll men i stället byter in en annan boll än den ursprungliga bollen, vilket då inte är tillåtet.

  Läs mer i Regel 6.3b(3)

Startsidan i regelappen i en mobiltelefon

Ladda ner.

Regler för golfspel finns som gratis mobilapp till iPhone och Android. Ladda ner den så har du alltid regelboken nära tillhands. I appen finns också skisser, regelfilmer och quiz. Har du redan appen är det bara att uppdatera den för att få 2023 års regler. Mer om regelappen

Framsida på boken Regler för golfspel.

Läs.

Du hittar regelboken på svenska kostnadsfritt på R&A:s hemsida. Regelboken i tryckt format finns att beställa i golfbokhandeln. Pris: 79 kronor (63 vid köp av 20 ex eller fler).

Youtube-kanalen

Titta.

Svenska Golfförbundets Youtube-kanal finns ett antal korta animerade filmer med de viktigaste reglerna. De kan hjälpa dig göra rätt och spara slag. 

Skisser från regelboken

Bläddra nedan för att se samtliga skisser från Regler för golfspel 2023. Om du klickar på en bild hamnar du i den digitala regelboken och kan läsa mer om just den regeln.

Regel 25 för spelare med funktionsnedsättning

I Regler för golfspel finns Regel 25 som innehåller undantag till vissa av de övriga golfreglerna för spelare med olika typer av funktionsnedsättning. Det gör att paragolfare kan spela och tävla på lika villkor som spelare utan funktionsnedsättning.

Har du en funktionsnedsättning och vill kunna nyttja Regel 25? Då behöver du kontakta din hemmaklubb som godkänner din behörighet i golfens gemensamma IT-system GIT. 

Läs mer här ➤

Kort om regler för golfspel

De första skriftliga golfreglerna kom redan 1744. Golfreglerna utformas och beslutas idag av de två stora golforganisationerna R&A och USGA och gäller i hela världen. Större eller mindre revideringar av regelverket görs oftast vart fjärde år.

Spelet golf bygger helt och hållet på spelarens moral och ärlighet. Därför är det extra viktigt att du känner till reglerna.

Grunden är att du ska spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Du ska dessutom göra det i enlighet med reglerna och i spelets anda.

Regelboken kan självklart läsas från pärm till pärm, men är oftare en ”uppslagsbok” för att få svar på specifika frågor vid olika situationer på banan eller i samband med regelutbildningar.

Om du skaffar en regelbok kan du vara ”din egen domare”, samtidigt som du kan hjälpa andra att spela enligt golfens regler. Det gör din golf roligare och kan göra att du sparar slag.

Spel- och tävlingshandboken

Som komplement till Regler för golfspel finns SGF:s Spel- och tävlingshandbok. Den riktar sig i första hand till golfklubbens tävlingskommitté, tävlingsledning, styrelse, bankommitté, banansvarig och kanslipersonal – men också till dig som spelar och tävlar i golf.

Spel- och tävlingshandboken fungerar som ett uppslagsverk för den som vill arrangera och genomföra en tävling, men också för den som vill veta hur man ska hantera situationer som uppstår kring det allmänna spelet, handicapfrågor, amatörregler eller i tävlingsverksamheten på en golfklubb.

Ladda ner spel- och tävlingshandboken

Alla tävlingsarrangörer i Sverige måste följa bestämmelserna i Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, samt handicapreglerna och amatörreglerna.

Klargöranden

Klargöranden (tidigare kallat Tolkningar) är golfreglernas prejudikat. Det är förklaringar av speciella situationer som inte i detalj framgår av texten i regelboken, ofta med konkreta exempel.

Du hittar klargöranden till Regler för golfspel 2023 i regelappen och på R&A:s regelwebb.

Kontakt vid regel- och handicapfrågor

Om du som golfspelare har frågor kring golfreglerna eller handicapsystemet ska du i första hand kontakta din hemmaklubbs regel- och handicapkommitté. De kan också hjälpa dig om du har specifika frågor kring din egen handicap. Du hittar vanligtvis deras kontaktuppgifter på din golfklubbs hemsida.

Vid frågor, kontakta i första hand regelansvarig på din golfklubb

Skiss av en porträttbild.