När du lär dig mer om regler blir du också hjälpt i spelet på banan. Kunskap om utrustning, handicap, golfvett och en dos sunt förnuft är bra att ha. Se våra regelfilmer där vi tar upp de 12 vanligaste regelfrågorna.

Om du vill använda någon av filmerna för marknadsföring, starta filmen, klicka på delafunktionen till höger i bilden och sedan länken till filmen på Vimeo. Där kan du sen välja att ladda ner klippet till din dator.

Regler för golfspel

Regler för Golfspel är det regelverk som kallas "golfreglerna", alltså de regler som styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan tänkas uppkomma i samband med golfspel och syftar till att, i varje fall till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt.  

Regler för golfspel revideras vart fjärde år. Till hjälp i samband med tolkningen och tillämpningen av Regler för golfspel publicerar Royal & Ancient (R&A), det organ som tillsammans med United States Golf Association (USGA) beslutar om lydelsen av och definitivt tolkar golfreglerna, ett slags "fallsamling" med avgöranden och tolkningar baserade på praktiska fall i tillämpningen av golfreglerna som verkligen inträffat.

En del skulle nog kalla det för prejudikatsamling eftersom man genom att samla tolkningen av golfreglerna på det här sättet lägger grunden för hur det är tänkt att grundreglerna ska tolkas och tillämpas.

Samlingen har titeln "Decisions on the Rules of Golf". Den publiceras vartannat år och utgör alltså ett helt avgörande komplement till publikationen Regler för golfspel.

Regelapp

Nu finns boken "Regler för golfspel" som en app till mobilen för att göra det enklare för dig att snabbt hitta svar på regelfrågor på banan.

Regelappen för iPhone

Regelappen för Android

Dokument på svenska

Regler för golfspel 2016 

En snabb vägledning i Regler för golfspel 2016

Spel- och tävlingshandboken 2016 (bläddringsbar)

Spel- och tävlingshandboken 2016 (pdf)

SGF:s Regelkort - A4 – lokala regler och tävlingsregler som gäller vid tävlingar godkända av SGF

SGF:s Regelkort - A5

A5 varianterna av SGF:s Regelkort skrivs ut dubbelsidigt (blir då en A4) och delas lämpligen delas ut till deltagarna vid tävling.

På engelska

Rules of  Golf (det finns också aktuella Decisions för varje regel)

SGF:s Regelkort - engelska A4 – lokala regler och tävlingsregler som gäller vid tävlingar godkända av SGF

SGF:s Regelkort - engelska A5

 

Böckerna finns att köpa i Golfbokhandeln hos SISU Idrottsböcker. 

Golf för personer med funktionsnedsättning

Alla som vill ska få möjlighet att spela golf efter sina egna förutsättningar. Ur ett regelperspektiv kan vissa förtydliganden dock behövas. R&A och USGA ger tillsammans ut en publikation som innehåller modifieringar av Regler för golfspel (A modification of the Rules of Golf for golfers with disabilities) för att anpassa regelverket till personer med funktionsnedsättning. 

Syftet med modifieringarna/anpassningarna är att möjliggöra för personer med och utan funktionsnedsättning att kunna spela på lika villkor. Det är viktigt att komma ihåg att modiferingar/anpassningar endast gäller i de fall som de införlivats i tävlingsbestämmelserna av tävlingsledningen (Regel 33-1). 

För att golf ska kunna spelas på så lika villkor som möjligt kan vissa personer också vara i behov av utrustning som inte överensstämmer med reglerna (som Regel 4 - klubbor). Från fall till fall kan en person som behöver använda sådan utrustning ansöka om dispens från reglerna för klubbors utformning. En sådan dispens meddelas endast av R&A, men Svenska Golfförbundet hjälper dig gärna att förmedla kontakten. 

Relaterade länkar

Handigolf Tour

Se R&A Rules Explorer för Rules of Golf for golfers with disabilities

Förenklade golfregler från och med 2019

De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har presenterat resultatet av fem års arbete med målet att förenkla golfens regelverk. Förslaget att modernisera golfreglerna och göra dem färre, enklare och skrivna på ett lättare språk är bra för spelet både idag och i framtiden.

Mer information och senaste nytt om golfreglerna 2019

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.