Från och med 1 mars 2020 har vi ett nytt handicapsystem i Sverige. Här får du fakta om hur det fungerar, vad det innebär för dig och svar på vanliga frågor.

Kända buggar som vi arbetar på

Övergången till världshandicapsystemet har gått bra, men fortfarande finns det några buggar. Vi arbetar för fullt med att lösa dem inom kort.

- Olika handicap visas på olika ställen i Min Golf. Felsökning pågår, följ den hcp som syns på översiktssidan när du loggar in.

- Saknas någon tävlingsrond för dig? Det kan bero på att klubbar lägger upp tävlingar på olika sätt. Ibland görs justeringar på klubbens banor för tävling och då kan inte systemet identifiera banan och dess olika värden. Tävlingar på dessa justerade banor har inte kunnat verifieras vid övergången. Behöver du hjälp med att få din handicap justerad så kan du vända dig till din hemmaklubb.

Åtgärdade buggar och uppdaterade funktioner

- Registrerade ronder går inte igenom/försvinner. Ibland "fastnar" nyregistrerade ronder, vilket resulterar i att de ibland inte syns – ibland syns men ligger kvar som gråmarkerade. 

- Registrera tävlingsrond. Alla handicapgrundande tävlingar registreras nu automatiskt av klubben precis som tidigare.

- Dubbelregistrerade ronder. Buggen åtgärdad.

Har du frågor om din nya världshandicap, läs mer nedan eller kontakta din hemmaklubb.

Tre vanliga frågor

 1. Jag tycker att min nya handicap verkar fel, vad gör jag?
 2. Din nya världshandicap baseras på ett genomsnitt av de bästa handicapronderna du registrerat i Min Golf – upp till de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Om du exempelvis mest registrerat bra ronder, kan du ha fått en stor sänkning jämfört med din tidigare handicap.

  Bästa tipset är att fortsätta spela och registrera alla dina handicapronder, bra som dåliga. Då kommer din handicap snart att bli korrekt utifrån din aktuella spelstandard och du får den handicap som du ska ha enligt världshandicapsystemet.

  Upplever du att det har blivit en väldigt stor skillnad mellan din nya världshandicap och din tidigare handicap? Kontakta din golfklubbs handicapkommitté. De kan titta igenom din handicaphistorik och se om det kan ha blivit något fel vid övergången.

   

 3. Mina utlandsronder räknades inte med i övergången, varför?
 4. Anledningen till att utlandsronder inte räknades med i övergången är att det krävs korrekta värden för course rating (CR), slope och par för att räkna ut handicapresultat för en rond. Dessa värden kan du som spelare själv ha fört in i Min Golf när du registrerat utlandsronder, men de allra flesta har dock låtit en snitt-CR och en snittslope gälla, samt inte angivit par. De går då inte att säkerställa att värdena är korrekta och ronderna blir därför ogiltiga som världshandicapronder.

  Har du spelat många utlandsronder och tycker att din nya världshandicap har blivit fel på grund av att de inte är medräknade? Kontakta klubbens handicapkommitté, som kan titta igenom din handicaphistorik och se om det behövs göras en justering.

   

 5. Räknas nya utlandsronder med i världshandicapsystemet?
 6. Ja! Alla ronder du spelar från och med 1 mars 2020, oavsett land, kan du registrera i Min Golf. Då kommer de att räknas med i beräkningen av din världshandicap.

  Du måste dock vara noga med att föra in rätt course rating, slope och par från den bana och tee du spelade. Det hittar du ofta på scorekortet eller på klubbens hemsida.

Du hittar fler svar på vanliga frågor längre ner på sidan.

Du behöver inte ha koll på detaljerna

Man och kvinna i 35-årsåldern går på golfbana med varsin golfvagn. Ler mot varandra.

Handicapregler skiljer sig mot golfregler på det sättet att alla beräkningar sker i Golfens IT-system. Du behöver därför inte lära dig alla detaljer.

Du behöver bara...

Logga in i Min Golf och ta reda på vad din exakta handicap är enligt världshandicapsystemet.

När du ska spela: Gör precis som tidigare; kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa.

Registrera sedan ronden – bra som dålig – i Min Golf eller via någon av de digitala scorekortsappar som är kopplade till Min Golf, till exempel Golf GameBook.

Vill du veta mer?

Du som vill få mer koll på funktioner, termer och beräkningar kan gå vår kostnadsfria onlineutbildning och läsa igenom frågor och svar längre ner på sidan.

Dessutom kommer många golfklubbar kommer att anordna utbildningar under våren. Håll utkik efter inbjudan från din hemmaklubb eller hör med klubbens handicapkommitté.

Skärmdump från onlineutbildning om världshandicap.

Lär dig mer

I onlineutbildningen om världshandicapsystemet kan du lära dig grunderna i din egen takt. Du som vill lära dig mer kan också djupdyka i funktioner och beräkningar. 

Utbildningen är tillgänglig för alla och du behöver inte logga in.

Svensk Golf podcast.

Lyssna

I det här avsnittet av Svensk Golfs podcast får du veta mer om det nya handicapsystemet, bakgrunden till det och hur det fungerar.

Sex handicapsystem blir ett

Logotyp för världshandicapsystemet World Handicap System

Golfen har sedan länge haft globala regler när det gäller golfspel, utrustning och amatörer. Men när det gäller handicapreglerna har det funnits sex olika regelverk.

Med start 2020 kommer de att ersättas av ett nytt, där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen. Systemet kallas World Handicap System (WHS) – på svenska världshandicapsystemet. Den 1 mars gick Sverige över till det nya systemet.

Grunderna i världshandicapsystemet

 • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf. 

 • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

 • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

 • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

 • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

 • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Några av fördelarna

 • Mer rättvisande. Världshandicapens snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baseras på din allra bästa förmåga.

 • Kortare ronder. I världshandicapsystemet får alla golfare registrera alla ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar om du inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål. 

 • Globalt. Med ett världshandicapsystem blir din handicap jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Frågor och svar

Nedan hittar du svar på ett antal vanliga frågor kring världshandicapsystemet, fördelat på olika kategorier.

Frågor rörande själva övergången:

 1. Hur har min nya handicap räknats ut?
 2. Din världshandicap har räknats ut enligt grundregeln, det vill säga snittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder.

  Systemet har utgått från dina befintliga registrerade ronder i Min Golf från 2017 och framåt, dock endast ronder spelade på svenska golfbanor.

  Ju fler ronder du registrerade inför övergången – bra och dåliga – desto mer riktig har din första världshandicap blivit utifrån din faktiska spelstandard.

 3. Vad händer om jag hade färre än 20 registrerade ronder?
 4. Då har ditt genomsnitt räknats på ett färre antal ronder, utifrån en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har registrerat sedan 2017.

  Utöver de ronder (1–19) du har registrerat har systemet också gett dig en så kallad "fiktiv handicaprond" på din tidigare EGA-handicap plus 2,0. Den har använts i beräkningen med syfte att det inte ska bli så dramatiska handicapförändringar. 

  Registrerade du inte några ronder alls har din första världshandicap, med hjälp av den fiktiva handicapronden, blivit samma som din tidigare EGA-handicap.

 5. Min handicap ändrades mycket vid övergången. Varför?
 6. Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att registrera dina ronder, både bra och dåliga, hade du troligen en EGA-handicap som väl speglade din spelstandard. Då bör inte heller din nya världshandicap ha ändrats så mycket.

  Tycker du ändå att det har blivit stor skillnad? Det bästa tipset är att fortsätta spela och registrera alla dina handicapronder, bra som dåliga. Då kommer din handicap snart att bli korrekt utifrån din aktuella spelstandard och du får den handicap som du ska ha enligt världshandicapsystemet.

 7. Fanns det ett maxhöjningstak vid övergången?
 8. Ja, tack vare en funktion i världshandicapet som kallas Cap. Du kan läsa mer om Cap i denna fråga. 

 9. Varför är poängen på en av mina ronder lägre än resultatet jag registrerade?
 10. Gäller det en niohålsrond? Då är det naturligt att du i övergångsuträkningen fått ett poängbogeyresultat som är 1 poäng lägre än du hade tidigare. I världshandicapen får du nämligen poängen du hade på nio hål plus 17 poäng, medan det i EGA-systemet var plus 18 poäng.

  Det lägre resultatet står under "Ronder", då ronderna där är omräknade till världshandicapronder. I Golfkalendern står däremot fortfarande originalpoängen, då den ronden baserades på och registrerades inom EGA-systemet.

  Gäller din fråga inte en niohålsrond? Kontakta din hemmaklubb och be dem kolla vad som kan ha blivit fel.

 11. Vad innebär termen ”fiktiv handicaprond”
 12. Alla golfspelare som hade färre än 20 ronder registrerade i Min Golf inför övergången fick en så kallad ”fiktiv handicaprond”, som motsvarade deras tidigare EGA-handicap plus 2,0.

  Syftet med den fiktiva ronden var att det inte skulle bli så dramatiska handicapförändringar om du hade väldigt få registrerade ronder att beräkna snittet utifrån.

  För spelare som inte hade registrerat några ronder alls såg den fiktiva handicapronden till att din första världshandicap blev samma som din tidigare EGA-handicap.

 13. Har den fiktiva ronden hängt med efter övergången?
 14. Ja. Vid övergången las den fiktiva ronden till som den äldsta ronden i scoredokumentationen i Min Golf.

  Du ser den på handicapsidan i Min Golf under fliken Ronder, och den är markerad på ett annat sätt än vanliga ronder du registrerat själv. På så sätt ser du vilken det är som systemet har lagt till.

  När du har kommit upp i 20 registrerade ronder faller den fiktiva ronden ur ”de 20 senaste” och räknas därför inte längre med i snittberäkningen av exakt handicap. Den kommer dock fortsatt att synas i rondhistoriken i Min Golf, även när den inte längre räknas. 

 15. Användes gamla CBA-värden vid övergången?
 16. Ja, men de räknades om till motsvarande PCC-värden (se mer om funktionen PCC här).

  Det gällde bara tävlingsronder från och med 2017, som fanns med i spelarens scoredokumentation inför övergången. 

 17. Räknade systemet ut PCC på sällskapsronder på ronderna vid övergången?
 18. Nej.

Frågor rörande själva systemet och handicapberäkningen:

 1. Hur räknas min exakta handicap ut i det nya systemet?
 2. Din exakta handicap är ett snitt av de åtta bästa handicapresultaten av dina tjugo senast registrerade ronder. En siffra med ett decimaltal.

  Det enda du som golfspelare behöver göra är att titta i slopetabellen vad din spelhandicap är för den aktuella banan och teen, spela ronden enligt golfreglerna och registrera resultatet i Min Golf efteråt. Resten sköter datorsystemet.

 3. Vad beräknas genomsnittet på?
 4. Snittet räknas på ditt så kallade handicapresultat. Handicapresultatet är ett tal med en decimal som motsvarar det exakta handicap du faktiskt spelade på den ronden (se detaljerad definition i frågan nedan).

  Systemet räknar ut handicapresultatet efter att du har registrerat ronden. Du ser handicapresultatet på alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

 5. Hur beräknas handicapresultat?
 6. Ditt handicapresultat räknas helt och hållet ut av datorsystemet när du registrerar din rond.

  Du som är extra intresserad kan se de exakta formlerna samt definitioner av begreppen här:

  Bruttoscore

  Om du registrerat bruttoslag hål för hål används denna formel: 
  Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (justerad bruttoscore – CR – PCC)

  Poängbogey

  Om du registrerat en total poängbogeyscore används denna formel: 
  Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (par + spelhandicap – (erhållna poäng – 36) – CR – PCC)

  Definitioner:

  Handicapresultat = Det resultat du uppnått på en given bana på en given dag. Det utgörs av skillnaden mellan spelarens justerade bruttoscore och banans course rating, med hänsyn tagen till slopevärderingen och PCC. Ett handicapresultat måste vara ett värde för 18 hål eller en beräknad motsvarighet. Värdet räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf.

  Slopevärde = En indikation på en golfbanas relativa svårighetsgrad från en specifik tee för spelare som inte är scratchspelare jämfört med spelare som är scratchspelare. På en bana med slopevärde 113 (riktvärde) får en scratchspelare och en bogeyspelare samma spelhandicap relativt till sin exakta handicap. Till exempel en scratchspelare med 0,0 får spelhandicap 2 och en bogeyspelare med 20,0 får spelhandicap 22.

  Course Rating (CR) = Ett mått på en golfbanas svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelaren under normala ban- och väderförhållanden.

  Nettodubbelbogey = Hålets par + eventuella handicapslag på det hålet + 2. Samma som 0 poäng i poängbogey. Maximalt antal slag på ett hål för handicapändamål.

  Justerad bruttoscore = En spelares bruttoscore på hålet inklusive pliktslag, dock max nettodubbelbogey. En total justerad bruttoscore för ronden räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

  PCC = En statistisk beräkning av golfspelarnas resultat jämfört med deras handicap på en viss bana en viss dag. Den avgör om spelförhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer är banförhållanden, väderförhållanden och banuppsättning. PCC kan vara -1, 0 (ingen justering), +1, +2 eller +3. 

 7. Vad händer om jag inte har 20 registrerade handicapronder?
 8. Då beräknas snittet på ett färre antal ronder, med hänsyn till ditt antal registrerade ronder. 

 9. Kan mina ”20 senaste” bestå av hur gamla ronder som helst?
 10. Ja, dock ej äldre än från den 1 januari 2017.

 11. Kan jag bli höjd över handicap 36,0?
 12. Ja, exakt handicap i världshandicapsystemet går från plushandicap till 54,0. Handicapgrupperna är borttagna och alla golfspelare tillhör en och samma kategori med samma förutsättningar.

  Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan. Spelare som har hcp 36,0–54,0 ska ses som riktiga golfare på samma sätt som de som har under 36,0. Det känns både riktigt och bra.

 13. Vad är PCC (Playing Conditions Calculation)?
 14. Nuvarande CBA (Computed Buffer Adjustement) ersätts av PCC (Playing Conditions Calculation). Det är en statistisk beräkning i datorsystemet som avgör om förhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer.

  Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer innefattar banförhållanden, väderförhållanden samt banuppsättning.

  PCC-beräkningen baseras på resultaten av de ronder som registrerats på den aktuella banan och dagen – både sällskapsronder och tävlingsronder.

  Systemet jämför spelarnas resultat den dagen med deras exakta handicap. Skiljer det sig mycket görs en justering på alla spelares handicapresultat på den banan den dagen med mellan -1 och +3. Vid normala spelförhållanden blir PCC 0. 

  Du ser om det blivit någon PCC-justering i Min Golf, genom att klicka på ronden i scoredokumentationen och fälla ut detaljerad rondinformation.

 15. Påverkas PCC av ronder från utländska spelare?
 16. Ja, om den utländska spelaren deltagit i en tävling i Sverige. Däremot påverkar inte sällskapsronder som utländska spelare spelat i Sverige och sedan registrerat som handicaprond i sin hemmaklubb i utlandet.

 17. Vad innebär funktionen cap (begränsning av handicaphöjning)?
 18. Funktionen cap innebär att du max kan höja dig 5,0 över din lägsta exakta handicap under de senaste tolv månaderna löpande. Gränsen är samma för alla golfare, oavsett exakt handicap.

  Cap är endast aktuellt för spelare med minst 20 registrerade ronder i sin handicaphistorik.

  En handicapkommitté kan dock göra en manuell justering på allmän spelstandard som övergår cap-gränsen. Ett exempel kan vara en justering av medicinska skäl.

 19. Blir det fortsatt en årlig handicaprevision?
 20. Den automatiska årsrevisionen som tidigare gjorts vid årsskiftet försvinner. Däremot kommer klubbens handicapkommitté att göra en manuell årsrevision på sina medlemmar.

 21. Finns begreppet ”tävlingshandicap” kvar?
 22. Nej. En tävlingsledningen kan dock i sina tävlingsvillkor bestämma att en spelare måste ha ett minimiantal ronder i sin scoredokumentation för att få delta.

 23. Finns det risk att det står fel spelhandicap om scorekort till en tävling dras ut dagen före och handicap uppdateras först vid midnatt?
 24. Det är alltid spelarens ansvar att rätt spelhandicap är angiven på scorekortet när det lämnas in till tävlingsledningen efter ronden.

  Om du registrerat en handicaprond dagen före tävling är det extra viktigt att på tävlingsdagen kontrollera om din exakta handicap ändrats och då stämma av spelhandicapen på scorekortet mot slopetabellen. Om det inte stämmer ber du om ett nytt scorekort eller rättar på det scorekort du fått.

Frågor rörande registrering:

 1. Ska man registrera slag eller poäng i nya systemet?
 2. Du som spelare kommer att kunna välja mellan att registrera antal slag hål för hål eller ett totalt poängbogeyresultat.

 3. Vilka spelformer räknas som handicapgrundande?
 4. Slagtävling, maxantal slag (slaggolf) och poängbogey är de spelformer som även fortsatt gäller för handicapgronder i Sverige.

 5. Hur fungerar systemet om resultatet på ett hål stuckit iväg ordentligt?
 6. Ur ett handicapperspektiv räknar systemet maximalt nettodubbelbogey (samma som noll poäng i poängbogey) på det aktuella hålet, oavsett ditt faktiska antal slag eller om du inte hålat ut.

 7. Hur ofta och när uppdateras min handicap?
 8. Din handicap uppdateras efter varje rond du registrerar. Registrerar du ronden samma dag du spelat syns din nya handicap i systemet följande dag.

  Detta eftersom datorsystemet gör en PCC-beräkning för aktuell bana och dag vid midnatt (se mer om PCC-beräkning här). 

 9. Går det att registrera 12-hålsronder?
 10. Ja, du kan registrera alla ronder där du spelat minst 9 hål. Såväl hela 18-hålsronder som 9-hålsronder och 12-hålsronder eller vilket antal som helst mellan 9–17 hål så länge du spelat dem i korrekt ordningsföljd. 

  Du fyller bara i de hål du spelat i Min Golf. Systemet räknar ut resten.

 11. Är det obligatoriskt att registrera alla ronder från 2020?
 12. Det är aldrig obligatoriskt att registrera sin rond. Detta då en handicaprond måste spelas enligt golfreglerna.

  Ronder du spelar själv utan markör, träningsronder där du inte spelar enligt golfreglerna eller ronder då du spelat en spelform som inte är godkänd som handicaprond, får inte registreras i systemet.

  Vi uppmuntrar dock till att spela enligt golfreglerna och registrera så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Det ger dig en så rättvisande handicap som möjligt.

Generella frågor om världshandicapsystemet:

 1. Vilka är fördelarna med ett världshandicapsystem?
 2. Globalt

  Golf spelas i många länder, i olika format och uppsättningar på många typer av golfbanor. Med världshandicapsystemet blir det möjligt för alla golfare att spela på rättvisa grunder och mäta sig med sina tidigare resultat eller jämföra handicap med miljoner golfspelare över hela världen, oavsett var du spelar.

  Mer rättvisande

  Ett snittsystem är mer rättvisande och speglar bättre din faktiska spelstandard. I dag har vi ett system som i mångt och mycket baseras på vår allra bästa förmåga. Vi kan spela dåligt en hel säsong och sedan slå till med 44 poäng och en storsänkning. Med världshandicapen kommer vi få en mer rättvis handicap som mer speglar vår aktuella spelstandard och som baseras på ett genomsnitt av de åtta bästa resultaten på de 20 senast registrerade ronderna,

  Kortare ronder

  Golfen kommer att bli mer tillgänglig för alla typer av spelare. Det blir inga handicapgrupper och alla får registrera både sällskapsronder och kortare ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

 3. Hur hänger världshandicapsystemet ihop med målet att snabba upp spelet?
 4. Världshandicapsystemet är skapat för att uppmuntra fler golfare att mäta och registrera sin prestation för att få en så rättvisande handicap som möjligt, men också för att göra golf roligare för alla.

  Därför är det viktigt att klubbarna utbildar nya golfare med högre handicap att plocka bollen upp vid det maximala hålresultatet och hålla ett bra speltempo.

  En annan fördel är att världshandicapen tillåter dig att registrera alla ronder du spelat, från 9-hålsronder och uppåt. Fler kan utöva golf med samma förutsättningar, även du som har mindre tid att tillgå.

 5. Gäller fortfarande slope?
 6. Ja, USGA Course Rating System (slopesystem) gäller fortfarande för banvärdering i hela världen. Många andra länder har ett stort arbete med att värdera om alla sina golfbanor utifrån USGA Course Rating System, men vi har haft det systemet i Sverige sedan länge så för oss är det ingen skillnad.

  Samma slopetabeller gäller fortsatt på svenska golfbanor, enda skillnaden är att de numera går upp till 54,0.

   

 7. När max handicap är 54, finns det då banor med handicapgräns 36?
 8. Golfklubben/anläggningen beslutar precis som tidigare om det är några specifika krav för spel på deras banor, som handicapgräns eller andra krav.

  Få klubbar hade tidigare en handicapgräns för att boka starttid och spela, och gissningsvis är det ytterst få som kommer att ha det fortsättningsvis. Det finns dock en del klubbar som har satt en max handicap per starttid. 

  Den allmänna rekommendationen är att golfklubbarna öppnar upp sina golfbanor och skapar bra och inkluderande verksamhet för alla typer av golfare, från plushandicap till 54,0. 

 9. Har golfspelare och klubbadministratörer fått tycka till?
 10. Ja. Arbetsgruppen har tagit in synpunkter från golfare och golfklubbadministratörer över hela världen via en onlineundersökning som fick över 52 000 svar. 76 procent av de tillfrågade var positiva, 22 procent neutrala och 2 procent negativa.

  Dessutom har det genomförts fokusgrupper på fem marknader i Europa, USA och Sydamerika som gett värdefull feedback.

Frågor rörande utlandsspel:

 1. Kan jag registrera ronder jag spelar utomlands?
 2. Ja, vi rekommenderar att registrera så många ronder som möjligt, var i världen de än spelas.

  Det du behöver göra är att ta reda på course rating, slope rating och par för den bana och tee du spelar och fylla i det i Min Golf när du registrerar ronden. Du hittar ofta dessa värden på klubbens hemsida, slopetabell eller scorekort.

  Anledningen till att du behöver fylla i dessa värden är för att Min Golf inte har dem för utländska banor – och dessa värden utgör grunden för den formel som ditt handicapresultat grundar sig på.

 3. Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Vilken klubb hanterar min handicap?
 4. Du bestämmer vilken av dina klubbar som är din hemmaklubb och som ska hantera din handicap, och informerar de övriga klubbarna om ditt val. Sedan ska du registrera alla ronder du spelar, oavsett land, i det valda landets system (till exempel Min Golf om du väljer en svensk hemmaklubb).

 5. Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Är systemen sammankopplade?
 6. Nej, de är inte sammankopplade. Om din handicap ändras behöver du kontakta den klubb du inte valt för att hantera din handicap (se frågan ovan), så får de manuellt ändra i det landets handicapsystem, om du vid tillfälle ska spela tävling där.

 7. Var hittar jag course rating, par och slopevärde på utländska banor?
 8. På plats på aktuell bana eller på den klubbens hemsida. Dessutom har appen Golf GameBook dessa fakta om majoriteten av alla golfbanor i världen.

 9. Vad är course rating (CR)?
 10. Course rating (CR) är ett mått på en golfbanas svårighetsgrad. Det beräknas från en specifik tee, för scratchspelaren, under normala ban- och väderförhållanden.

Mer information om världshandicapsystemet (World Handicap System) finns på den globala sidan whs.com som drivs av de två stora golforganisationerna R&A och USGA.

Hittar du inte svaret på din fråga, kontakta i första hand din hemmaklubbs handicapkommitté. I andra hand, kontakta:

Avatar porträttbild. Blå färg.