Sveriges banvärderare

Här hittar du kontaktuppgifter till Sveriges banvärderare i de fyra regionerna. Du kan också ladda ner riktlinjer för banvärdering.

Världens möjlighet – banvärdera er korthålsbana!

Nu finns ett erbjudande för klubbar och anläggningar som vill banvärdera sin korthålsbana och ge medlemmar och gäster möjlighet att registrera handicapronder. 

En av nyheterna i världshandicapsystemet 2024 är att korthålsbanor, till exempel par 3-banor, kan banvärderas och scorer kan accepteras som handicapronder. 

För att vara godkänd för banvärdering ska banan ha minst sex unika hål och vara som minst 1 370 meter över 18 hål och minst 685 meter över nio hål. Läs mer här

Erbjudande

 • För SGF-anslutna anläggningar: Om korthålsbanan tillhör en golfanläggning ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF) via M1-medlemskap eller A1-associering finns två alternativ.

  ☛ Om mätning och banvärdering görs samma dag som den kostnadsfria 10-årsvärderingen av ordinarie bana blir även värderingen av korthålsbanan kostnadsfri.

  ☛ Om mätning och banvärdering görs vid annat tillfälle blir kostnaden 10000 kronor plus kostnad för mätning*.

 • För fristående anläggningar. Om korthålsbanan finns på en anläggning utan koppling till SGF måste ni först ansluta er genom en A2-associering (läs mer här). Därefter blir kostnaden 10000 kronor för banvärdering plus kostnad för mätning*. SGF skickar faktura.

* Kostnaden för mätning beror på om banan kan mätas digitalt eller om det måste göras på plats. Mätning på plats kostar max 10000 kronor, medan en digital mätning bör bli mycket billigare. Aktuell regionansvarig kommer att kunna ge mer detaljerad information.

Så går det till

 1. Intresseanmälan. Kontakta regionansvarig i din aktuella region för att anmäla ert intresse. Se kontaktuppgifter nedan.

 2. Mätning. Innan banvärdering måste banan mätas in. Hur och när detta görs på bästa och mest effektiva sätt bestämmer aktuell region.

 3. Banvärdering. Regionen planerar in datum för värdering och skickar då ut tre banvärderare. Banvärderingen ska göras under banans normala spelsäsong, vilket naturligtvis beror på var i landet golfbanan ligger.

Tidplan

Målsättningen är att hinna mäta och värdera alla korthålsbanor som visar intresse under 2024. Vi kan inte garantera detta, då det beror på antalet intresserade klubbar och banor.

En finger pekar på en slopetabell.

I Sverige används banvärderingssystemet från World Handicap System (WHS). Sverige har ett antal banvärderare som är utbildade enligt WHS:s krav och som årligen kompetensutvecklas.

Sedan 2016 har Svenska Golfförbundet (SGF) ett helhetsansvar för banvärdering, med en nationell organisation bestående av banvärderingsteam som täcker geografiska regioner.

För mer information om hur en banvärdering går till, klicka här

Regioner och kontakt

Riktlinjer för banvärdering

Golfbanor ska omvärderas var tionde år eller vid större förändringar i längd, layout eller banskötsel. En rond på en bana vars värdering är äldre än tio år är inte handicapgrundande.

Årets värderingar planeras och schemaläggs av de regionanvariga banvärderarna. Ordinarie värderingar bekostas av SGF. De omfattar:

 • Komplett banvärdering vid nybygge.

 • Regelbundna omvärderingar som krävs enligt systemet (minst vart tionde år).

Klubben är välkommen att kontakta regionansvarig vid önskemål om extra värderingar på grund av ombyggnad och liknande. Extra värderingar faktureras klubben enligt priserna i dokumentet nedan. Där hittar du också annat som är bra att veta inför en värdering. 

Information inför banvärdering

Fasta mätpunkter

Varje banvärderad tee på banan ska ha en korrekt utplacerad fast mätpunkt. Den är utgångspunkten för banvärderingen och för hålets längd på scorekortet. Klubben ansvarar för att mätpunkter sätts ut på samtliga tee. 

Guide för utplacering av fasta mätpunkter och rörliga teemarkeringar

GPS-uppmätta golfbanor

Sedan 2018 har SGF ett samarbetsavtal med Mapping Industries från Västervik, för att leverera GPS-uppmätta golfbanor inför slopevärderingar. I och med det snabbas banvärderingen upp och klubben har sin bana digitalt uppmätt för framtiden.

Med den nya metoden kan vi se hur förändringar på banan eventuellt påverkar banvärderingen. Hela denna process gör att banvärderarna kan ta tillvara uppmätning på ett mer effektivt sätt, samtidigt som klubben kan se över viktiga uppgifter om banan.

Mer om banvärdering 

Lär dig mer om hur en banvärdering går till och vilka faktorer som påverkar svårighetsgraden här

Vid frågor, kontakta din regionansvarige eller:

Bild på Birgitta Ljung
Porträttbild på Claes.