Sveriges banvärderare

Här hittar du kontaktuppgifter till Sveriges banvärderare i de fyra regionerna. Du kan också ladda ner riktlinjer för banvärdering.

En finger pekar på en slopetabell.

I Sverige används banvärderingssystemet från World Handicap System (WHS). Sverige har ett antal banvärderare som är utbildade enligt WHS:s krav och som årligen kompetensutvecklas.

Sedan 2016 har Svenska Golfförbundet (SGF) ett helhetsansvar för banvärdering, med en nationell organisation bestående av banvärderingsteam som täcker geografiska regioner.

För mer information om hur en banvärdering går till, klicka här

Regioner och kontaktpersoner

Sedan 2022 är banvärderingen uppdelad i fyra regioner (tidigare sju). Varje region har en regionansvarig, några teamledare och ett antal värderare. Hur många teamledare och värderare bestäms av antalet golfbanor i regionen. SGF har möten och utbildar regionansvariga och teamledare. De möter och utbildar i sin tur sina värderare.

☛ Region A: Norr- Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland och Gästrike-Hälsinge

☛ Region B: Stockholm, Gotland, Uppland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland

☛ Region C: Södermanland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän-Dal, Småland och Blekinge

☛ Region D: Göteborg, Halland och Skåne

 1. Kontakta Region A
 2. Norr- Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland och Gästrike-Hälsinge.

  Namn E-post Mobil
  Göran Hermes, regionansvarig region.a@sgfbanvardering.se 070-527 00 57
  Mikael Hägglund, teamledare region.a1@sgfbanvardering.se 073-369 33 55
 3. Kontakta Region B
 4. Stockholm, Gotland, Uppland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland.

  Namn E-post Mobil
  Håkan Stålbro, regionansvarig region.b@sgfbanvardering.se 073-910 10 15
  Cecilia Bergold, teamledare region.b1@sgfbanvardering.se 072-180 25 66
  Thomas Lövgren, teamledare region.b2@sgfbanvardering.se 070-209 09 33
  Bo Nilsson, teamledare region.b3@sgfbanvardering.se 072-571 81 43
 5. Kontakta Region C
 6. Södermanland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän-Dal, Småland och Blekinge.

  Namn E-post Mobil
  Jan Linder, regionansvarig region.c@sgfbanvardering.se 070-826 83 54
  Per Alexandersson, teamledare region.c1@sgfbanvardering.se 073-096 22 87
  Mats Nordenberg, teamledare region.c2@sgfbanvardering.se 076-824 85 35
  Hans Söderberg, teamledare region.c3@sgfbanvardering.se 070-714 15 58
 7. Kontakta Region D
 8. Göteborg, Halland och Skåne.

  Namn E-post Mobil
  Klas G Bengtsson, regionansvarig region.d@sgfbanvardinger.se 070-202 02 59
  Markus Bengtsson, teamledare region.d1@sgfbanvardering.se 070-390 55 35
  Jonas Jacobsson, teamledare region.d2@sgfbanvardering.se 070-587 82 60
  Mats Rosendahl, teamledare region.d3@sgfbanvardering.se 070-516 09 05

Riktlinjer för banvärdering

Golfbanor ska omvärderas var tionde år eller vid större förändringar i längd, layout eller banskötsel. En rond på en bana vars värdering är äldre än tio år är inte handicapgrundande.

Årets värderingar planeras och schemaläggs av de regionanvariga banvärderarna. Ordinarie värderingar bekostas av SGF. De omfattar:

 • Komplett banvärdering vid nybygge.

 • Regelbundna omvärderingar som krävs enligt systemet (minst vart tionde år).

Klubben är välkommen att kontakta regionansvarig vid önskemål om extra värderingar på grund av ombyggnad och liknande. Extra värderingar faktureras klubben enligt priserna i dokumentet nedan. Där hittar du också annat som är bra att veta inför en värdering. 

Information inför banvärdering

Fasta mätpunkter

Varje banvärderad tee på banan ska ha en korrekt utplacerad fast mätpunkt. Den är utgångspunkten för banvärderingen och för hålets längd på scorekortet. Klubben ansvarar för att mätpunkter sätts ut på samtliga tee. 

Guide för utplacering av fasta mätpunkter och rörliga teemarkeringar

GPS-uppmätta golfbanor

Sedan 2018 har SGF ett samarbetsavtal med Mapping Industries från Västervik, för att leverera GPS-uppmätta golfbanor inför slopevärderingar. I och med det snabbas banvärderingen upp och klubben har sin bana digitalt uppmätt för framtiden.

Med den nya metoden kan vi se hur förändringar på banan eventuellt påverkar banvärderingen. Hela denna process gör att banvärderarna kan ta tillvara uppmätning på ett mer effektivt sätt, samtidigt som klubben kan se över viktiga uppgifter om banan.

Mer om banvärdering 

Lär dig mer om hur en banvärdering går till och vilka faktorer som påverkar svårighetsgraden här

Vid frågor, kontakta din regionansvarige eller:

Bild på Birgitta Ljung
Porträttbild på Claes.