Golfens unika handicapsystem gör att du kan mäta din egen utveckling och spela med och mot andra på lika villkor – oavsett spelnivå. Här får du koll på hur handicap fungerar och hittar svar på vanliga frågor.

Nyheter 2024

Den 1 januari reviderades handicapreglerna för första gången sedan världshandicapsystemet infördes år 2020. Ändringarna är inte så många och omfattande. I princip allt du lärt dig om världshandicapen gäller fortfarande.

Som vanligt hanteras allt av systemet, som räknar ut allting åt dig. Du kan alltså fortsätta göra som tidigare – spela enligt golfreglerna, gör ditt bästa och registrera ronden i Min Golf.

De viktigaste nyheterna och en tidplan för när de införs:

 1. Kortare banor godkända för banvärdering
 2. Korthålsbanor (t ex par-3 banor) som är minst 1 370 meter över 18 hål och minst 685 meter över 9 hål kan banvärderas och scorer kan accepteras som handicapronder. En bana måste ha minst sex unika hål för att vara godkänd för banvärdering.

  Erbjudande till golfanläggningar: Har ni en korthålsbana ni vill värdera, läs mer och anmäl intresse här

  Den här ändringen gör att du kommer kunna registrera handicapronder på fler (olika typer av) banor.

  Notera att:

  – Du kan bara registrera handicapronder på banor som är värderade och har en aktuell slopetabell. Kontrollera gärna det innan du går ut och spelar.

  – Banor som uppfyller de längdmässiga minimikraven är inte automatiskt godkända för handicapronder. De måste först värderas av något av Sveriges banvärderingsteam.

  – Det är golfklubben som bestämmer om deras bana ska värderas. Därefter kan det ta tid innan banvärderingsteamen hunnit värdera alla banor som nu blir godkända. (Mer info till golfklubbar, med erbjudande om värdering, kommer senare.)

  Tidplan:

  – En målsättning är att samtliga korthålsbanor som önskar bli banvärderade, kommer att banvärderas under 2024.

 3. Uppdatering av beräkningen av justerad spelhandicap
 4. Vid spelformer (exempelvis foursome, fyrboll och greensome), som har i sina tävlingsvillkor att spelhandicapen ska reduceras med en bestämd procent*. Då ska denna handicapreducering göras på den oavrundade spelhandicapen.

  Om tävlingen inte använder IT-stöd finns möjligheten att göra handicapreduceringen på den avrundade spelhandicapen (direkt från slopetabellen).

  Notera att:

  – Detta är inget du som spelare behöver lära dig, utan det hanteras helt och hållet av tävlingsledningen och GIT.

  Tidplan:

  – Funktionen finns i GIT från 1 januari 2024.


  *Läs mer om reducering av spelhandicap i Spel- och tävlingshandboken kapitel 11.2.6.  

 5. Ny handicaprapport för handicapkommittéer
 6. Ett utökat statistiskt rapportstöd som ger bättre vägledning till golfklubbens handicapkommitté, när de ska göra sin årliga översyn över medlemmarnas handicap.

  Notera att:

  – Detta är ingenting du som golfspelare kommer att ha tillgång till eller ska använda.

  – Det kan dock vara bra att veta att handicapkommittén på din klubb har bra verktyg för sin årliga översyn, så att klubbens medlemmarnas exakta handicap så bra som möjligt speglar deras allmänna spelstandard.

  Tidplan:

  – Målsättningen är att rapporten finns att tillgå för golfklubbarna till årsskiftet 2024/2025.

 7. Rond i fyrboll kan bli en handicaprond (tidigast 2025)
 8. Bra ronder från spelformen fyrboll (minst 42 poäng), ska kunna räknas om till ett handicapresultat och bli en handicaprond för aktuell spelare. Mer detaljer om förändringen presenteras i god tid innan förändringen införs.

  Notera: 

  – Du som spelare behöver inte göra något. Detta kommer att hanteras helt och hållet av tävlingsledningen och GIT. 

  Tidplan:

  – Införs när den tekniska lösningen i GIT är klar, tidigast 2025.

Logotyp för världshandicapsystemet World Handicap System

Världshandicapsystemet gäller i Sverige och övriga världen. Här får du information om hur världshandicapen fungerar, svar på vanliga frågor och möjlighet att lära dig mer genom vår kostnadsfria onlineutbildning.

Grunderna i världshandicapsystemet

 • Ett snittsystem. Din exakta handicap är genomsnittet av de upp till åtta bästa av dina upp till 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf. 

 • Max exakt handicap är 54,0. Systemet inkluderar alla typer av golfare, oavsett färdighetsnivå.

 • Registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar när du inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

 • Det finns inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder.

 • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

 • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

 • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor, oavsett land.

Spela och registrera

När du ska spela – kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa.

Registrera sedan ronden – bra som dålig – i Min Golf. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogeyscore. 

Systemet räknar ut din nya exakta handicap. När det är klart, vanligtvis inom några minuter, kan du se den i Min Golf. Du får också ett mejl med din exakta handicap, oavsett om den ändrats eller inte.

OBS: Har du råkat göra något fel när du registrerade ronden? Kontakta handicapkommittén på din hemmaklubb så hjälper de dig.

Lär dig mer

Skärmdump från onlineutbildning om världshandicap.

Onlineutbildning

Lär dig grunderna i handicapsystemet i din egen takt. Du som vill veta mer kan också djupdyka i funktioner och beräkningar. Utbildningen är kostnadsfri och du behöver inte logga in.

Till utbildningen

Frågor & svar

Längre ner på sidan hittar du svar på vanliga frågor kring beräkningar, registrering, utlandsspel med mera. Har du specifika frågor som gäller just din handicap, kontakta handicapkommittén på din hemmaklubb.

Handicapregler 2024

Vill du veta hur världshandicapsystemet fungerar i detalj kan du ladda ner den kompletta regelboken på svenska. Mer information finns också på den globala sidan whs.com, som drivs av de två stora golforganisationerna R&A och USGA.

Ladda ner regelboken här

Handicapranking i Min Golf

En laptop och en mobiltelefon som visar hur funktionen handicapranking ser ut i Min Golf.

I handicaprankingen ser du hur din handicap står sig jämfört med övriga golfare i Sverige, distriktet, klubben, din ålderskategori eller ditt kön. Viss statistik finns också i appen Min Golf Bokning.

I handicaptavlan ser du alla medlemmar i din golfklubb (som valt att visa sitt namn publikt), i handicapordning. 

Så gör du:

1. Logga in i Min Golf
2. Klicka på Min handicap
3. Scrolla längst ner på sidan
4. Klicka på blå rutan med "HCP-ranking" respektive "HCP-tavla"

Läs mer om funktionerna här

Frågor och svar

 • Frågor och svar

  Nedan hittar du svar på ett antal vanliga frågor kring världshandicapsystemet, fördelat på olika kategorier. Hittar du inte svaret på din fråga, eller om du har specifika frågor kring just din handicap, kontakta handicapkommittén på din hemmaklubb.

Frågor rörande beräkningar och funktioner:

 1. Hur räknas min exakta handicap ut i världshandicapsystemet?
 2. Grundregeln i världshandicapsystemet är att din exakta handicap är genomsnittet av de åtta bästa handicapresultaten av dina tjugo senast registrerade ronder. Ett tal med en decimal.

  Har du färre än 20 ronder registrerade beräknas snittet på färre ronder, enligt en särskild beräkningstabell (läs mer här).

  Beräkningen av din exakta handicap görs automatiskt i systemet, och snittet räknas om varje gång när du registrerar en handicaprond i Min Golf.

  Om ronden du registrerade går in bland de åtta bästa, eller om ronden som föll bort från de 20 senaste var bland de åtta bästa, blir det ett nytt genomsnitt. Du får då en ny exakt handicap.

  Lär dig mer

  Gå gärna vår kostnadsfria onlineutbildning om världshandicapen för mer information. I Del 3, avsnitt 7: Räkna ut din handicap går vi igenom hur beräkningarna fungerar. Till utbildningen

 3. Vad beräknas genomsnittet på?
 4. Din exakta handicap beräknas på ett snitt av dina bästa handicapresultat, upp till de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Har du färre än 20 ronder registrerade beräknas snittet på färre ronder enligt beräkningstabellen nedan. 

  Handicapresultatet är ett tal med en decimal som motsvarar det exakta handicap du faktiskt spelade på den ronden (se detaljerad definition).

  Systemet räknar ut handicapresultatet efter att du har registrerat ronden. Du ser handicapresultatet på alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

  Beräkningstabell

  Antal handicapronder Handicapresultat som används i beräkningen av exakt handicap Justering
  20 Medelvärdet av lägsta 8 0
  19 Medelvärdet av lägsta 7 0
  17–18 Medelvärdet av lägsta 6 0
  15–16 Medelvärdet av lägsta 5 0
  12–14 Medelvärdet av lägsta 4 0
  9–11 Medelvärdet av lägsta 3 0
  7–8 Medelvärdet av lägsta 2 0
  6 Medelvärdet av lägsta 2 -1
  5 Lägsta 1 0
  4 Lägsta 1 -1
  1–3 Lägsta 1 -2
 5. Varför stämmer inte mitt snitt när jag kontrollräknar?
 6. Världshandicapsystemet är ett omfattande regelverk med en hel del funktioner och beräkningar som automatiskt görs av systemet utan att du ser det.

  Om du enbart manuellt räknar ut din exakta handicap utifrån grundregeln med snittet av dina åtta bästa handicapresultat, kan dessa funktioner göra att snittet verkar fel, även om det är korrekt enligt handicapreglerna.

  Här är tre exempel du kan kolla om de kanske gäller för dig:

  Du har färre än 20 registrerade ronder

  Det första du behöver kontrollera är att du räknar snittet på rätt antal ronder. Har du 20 registrerade ronder beräknas det på dina åtta bästa handicapresultat. Har du däremot färre ronder räknas snittet på färre antal ronder enligt en beräkningstabell.

  Vill du kontrollera snittet du har i Min Golf behöver du då räkna utifrån denna beräkningstabell. Du hittar tabellen samt mer information här.

  Cap-funktionen har trätt in

  Cap är en funktion, som gör att du max kan höja dig 5,0 över din lägsta exakta handicap under de senaste tolv månaderna löpande. Cap fungerar i två steg där en höjning antingen bromsar in (Mjuk cap) eller helt stannar (Hård cap).

  Om du omfattas av cap-funktionen syns det som en symbol bredvid din exakta handicap i Min Golf. Klickar du på symbolen ser du också om du har mjuk eller hård cap. Läs mer om funktionen här.

  Du har en eller flera justeringar aktiva

  Det finns två funktioner som kan ge justeringar på dina handicapresultat – Extraordinär score samt Kommittéjustering.

  Har du en justering aktiv ser du det justerade handicapresultatet i Min Golf. Det faktiska handicapresultatet för ronden ser du om du klickar på ronden. Snittet för exakt handicap beräknas på de justerade handicapresultaten. Läs mer om funktionerna här.

  Om det ändå inte verkar stämma?

  Har du minst 20 registrerade ronder, inte omfattas av cap-funktionen och inte har några justeringar, men genomsnittet av dina åtta bästa handicapresultat ändå inte stämmer med din exakta handicap? Kontakta då handicapkommittén på din hemmaklubb.

 7. Vad händer om jag inte har 20 registrerade handicapronder?
 8. Då beräknas snittet på ett färre antal ronder, med hänsyn till det antal ronder du har registrerat. Nedan ser du beräkningstabellen över hur snittet beräknas beroende på hur många registrerade ronder du har totalt.

  Du ser också att det kan bli en justering med -1,0 eller -2,0 vid vissa antal ronder. Syftet med den är att det kan finnas en bättre spelstandard "gömd" när underlaget bygger på så få ronder. Ju fler ronder du registrerar, bra som dåliga, desto mer aktuell och rättvisande blir din världshandicap.

  Beräkningstabell

  Antal handicapronder Handicapresultat som används i beräkningen av exakt handicap Justering
  20 Medelvärdet av lägsta 8 0
  19 Medelvärdet av lägsta 7 0
  17–18 Medelvärdet av lägsta 6 0
  15–16 Medelvärdet av lägsta 5 0
  12–14 Medelvärdet av lägsta 4 0
  9–11 Medelvärdet av lägsta 3 0
  7–8 Medelvärdet av lägsta 2 0
  6 Medelvärdet av lägsta 2 -1
  5 Lägsta 1 0
  4 Lägsta 1 -1
  1–3 Lägsta 1 -2
 9. Kan mina ”20 senaste” bestå av hur gamla ronder som helst?
 10. Ja, dock ej äldre än från den 1 januari 2017.

 11. Hur beräknas handicapresultat?
 12. Ditt handicapresultat räknas ut automatiskt av systemet när du registrerar din rond i Min Golf. Du som är extra intresserad kan se de exakta formlerna samt definitioner av begreppen nedan.

  Tips! Du kan också gå vår kostnadsfria onlineutbildning som går igenom formlerna och beräkningarna i Del 3, Avsnitt 8: Räkna ut handicapresultatet. Till utbildningen.

  Formler för handicapresultat

  Bruttoscore

  Om du registrerat bruttoslag hål för hål används denna formel: 
  Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (justerad bruttoscore – CR – PCC)

  Poängbogey

  Om du registrerat en total poängbogeyscore används denna formel: 
  Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (par + spelhandicap – (erhållna poäng – 36) – CR – PCC)

  Definitioner:

  Handicapresultat 

  Det resultat du uppnått på en given bana på en given dag. Det utgörs av skillnaden mellan spelarens justerade bruttoscore och banans course rating, med hänsyn tagen till slopevärderingen och PCC. Ett handicapresultat måste vara ett värde för 18 hål eller en beräknad motsvarighet. Värdet räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf.

  Slopevärde 

  En indikation på en golfbanas relativa svårighetsgrad från en specifik tee för spelare som inte är scratchspelare jämfört med spelare som är scratchspelare. På en bana med slopevärde 113 (riktvärde) får en scratchspelare och en bogeyspelare samma spelhandicap relativt till sin exakta handicap. Till exempel en scratchspelare med 0,0 får spelhandicap 2 och en bogeyspelare med 20,0 får spelhandicap 22.

  Course Rating (CR)

  Ett mått på en golfbanas svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelaren under normala ban- och väderförhållanden.

  Nettodubbelbogey 

  Hålets par + eventuella handicapslag på det hålet + 2. Samma som 0 poäng i poängbogey. Maximalt antal slag på ett hål för handicapändamål.

  Justerad bruttoscore 

  En spelares bruttoscore på hålet inklusive pliktslag, dock max nettodubbelbogey. En total justerad bruttoscore för ronden räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

  PCC 

  En beräkning av golfspelarnas resultat jämfört med deras handicap på en viss bana en viss dag. Den avgör om spelförhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer är banförhållanden, väderförhållanden och banuppsättning.

  PCC kan vara -1, 0 (ingen justering), +1, +2 eller +3. Ett minusvärde innebär att banan spelades lättare än normalt, medan ett plusvärde innebär att banan spelades svårare än normalt. Läs mer om PCC här.

 13. Varför blev jag höjd efter en bra rond?
 14. Tidigare visste du exakt vad som skulle hända med din handicap när du räknat ut ditt poängbogeyresultat. Nu är det inte riktigt så.

  Numera kan du spela en rond på till exempel 36 poäng och ändå både höja eller sänka din exakta handicap. Här är två skäl varför:

  Poängbogey-/nettoscore kontra handicapresultat

  Världshandicapen bygger på ett så kallat handicapresultat. Till skillnad från poängbogey- eller nettoscore tar handicapresultatet även hänsyn till spelhandicap, course rating och slopevärde. Enkelt förklarat – hur lätt eller svår banan är ur ett banvärderingsperspektiv. 

  36 poäng på en bana kan alltså ge ett annat handicapresultat än 36 poäng på en annan bana. Systemet räknar ut handicapresultatet åt dig och du ser det i Min Golf.

  Ett snittsystem – ronden som föll bort spelar roll

  Eftersom världshandicapen är ett snittsystem (upp till de åtta bästa av dina upp till 20 senaste handicapresultat) har det även betydelse vilken rond som "faller bort" från de 20 senaste när du registrerar en ny rond.

  Om ronden som flyttades ner på 21 plats – och därmed inte räknas med i snittet längre – var ännu bättre än din nya rond blir ju snittet av de åtta bästa högre, även om du spelade din senaste rond på ett resultat på eller bättre än handicap.

  Du kan alltid se sina 20 senaste samt dina (upp till) åtta bästa ronder i Min Golf. Där ser du om handicapresultatet på ronden som föll bort var lägre (bättre) än på den du just registrerade.

  Vill du veta mer?

  Gå gärna igenom vår kostnadsfria onlineutbildning om världshandicapen. I Del 3, avsnitt 7: Räkna ut din handicap går vi igenom ett exempel på hur det fungerar för en spelare som blivit höjd efter en bra rond. Till utbildningen

 15. Vad är PCC (Playing Conditions Calculation)?
 16. PCC (Playing Conditions Calculation) är en beräkning som avgör om spelförhållandena på en viss bana en viss dag avvikit från de normala så mycket att de på ett betydande sätt påverkat spelarnas prestationer. Exempel på sådana förhållanden är väderförhållanden, banförhållanden och banuppsättning.

  Vid normala spelförhållanden blir PCC 0 (cirka 80–90 procent av dagarna). Om banan beräknas ha spelats lättare än normalt blir PCC -1. Har den spelats svårare än normalt blir PCC +1, +2 eller +3. Den eventuella justeringen görs på ditt handicapresultat för ronden.

  Mer detaljer om PCC, hur det fungerar och hur det påverkar din handicap med mera, finns i den separata Frågor & Svar-sektionen längre ner på sidan.

 17. Vad innebär funktionen cap (begränsning av handicaphöjning)?
 18. Funktionen cap innebär att du max kan höja dig 5,0 över din lägsta exakta handicap (LEH) under de senaste tolv månaderna löpande. Gränsen är samma för alla golfare, oavsett exakt handicap, men är endast aktuellt för spelare med minst 20 registrerade ronder i sin handicaphistorik.

  Cap fungerar i två steg där en höjning antingen bromsar in (Mjuk cap från 3,0 över LEH) eller helt stannar (Hård cap från 5,0 över LEH). 

  Manuell justering över cap-gränsen

  Klubbens handicapkommitté kan dock göra en manuell justering på allmän spelstandard som övergår cap-gränsen, till exempel av medicinska skäl. 

  Datumet för den manuella justeringen blir då en ny referenspunkt för lägsta exakta handicap, istället för tolv månader bakåt. Man kan säga att du får en "nystart", där din nya exakta handicap och nya lägsta exakta handicap sätts på samma siffra. Läs mer om manuell justering här.

  Tips! Du kan läsa mer om cap i vår kostnadsfria onlineutbildning som går igenom formlerna och beräkningarna i Del 3, Avsnitt 11: Funktioner som förfinar. Till utbildningen.

 19. Kan jag bli höjd över handicap 36,0?
 20. Ja, exakt handicap i världshandicapsystemet går från plushandicap till 54,0. Handicapgrupperna är borttagna och alla golfspelare tillhör en och samma kategori med samma förutsättningar.

  Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan. Spelare som har hcp 36,0–54,0 ska ses som riktiga golfare på samma sätt som de som har under 36,0. Det känns både riktigt och bra.

 21. Hur fungerar systemet om resultatet på ett hål stuckit iväg ordentligt?
 22. Ur ett handicapperspektiv räknar systemet maximalt nettodubbelbogey (samma som noll poäng i poängbogey) på det aktuella hålet, oavsett ditt faktiska antal slag eller om du inte hålat ut.

 23. Vad innebär en manuell justering av handicap?
 24. Handicapkommittén kan justera handicap uppåt och nedåt

  Din hemmaklubbs handicapkommitté kan göra en manuell justering av din handicap, uppåt eller nedåt. Justeringen baseras på allmän spelstandard, till exempel av medicinska skäl. En manuell justering innebär att du får en ny exakt handicap. Du ser justeringen i Min Golf.

  Kommittén kan göra justeringen vid den manuella handicaprevisionen som alla handicapkommittéer ska göra årligen, eller om du vidtalar handicapkommittén för att du tycker att din handicap inte stämmer med din allmänna spelstandard. 

  Ny "lägsta exakt handicap"

  Datumet för den manuella justeringen blir en ny referenspunkt för lägsta exakta handicap, istället för tolv månader bakåt. Man kan säga att du får en "nystart", där din nya exakta handicap och nya lägsta exakta handicap sätts på samma siffra.

  Lägsta exakta handicap har betydelse för cap-funktionen, som begränsar maximal höjning. Läs mer om cap här

 25. Blir det fortsatt en årlig handicaprevision?
 26. Den automatiska årsrevisionen som tidigare gjorts vid årsskiftet försvinner. Däremot kommer klubbens handicapkommitté att göra en manuell årsrevision på sina medlemmar.

  I denna revision kan de justera din handicap uppåt eller nedåt om behov finns, baserat på allmän spelstandard. Läs mer om manuell justering här

  Notering gällande manuell höjning och cap

  Funktionen cap innebär att du max kan höja dig 5,0 över din lägsta exakta handicap under de senaste tolv månaderna löpande.* Handicapkommittén kan dock göra en manuell justering som övergår cap-gränsen, exempelvis av medicinska skäl.

  Om detta sker blir datumet för justeringen en ny referenspunkt för lägsta exakta handicap, istället för tolv månader bakåt. Läs mer om cap här.

 27. Finns begreppet tävlingshandicap kvar?
 28. Nej. En tävlingsledningen kan dock i sina tävlingsvillkor bestämma att en spelare måste ha ett minimiantal ronder i sin scoredokumentation för att få delta.

Frågor rörande registrering och Min Golf:

 1. Ska man registrera slag eller poäng i nya systemet?
 2. Du som spelare kan välja mellan att registrera bruttoslag hål för hål, eller ett totalt poängbogeyresultat. 

 3. Vilka spelformer räknas som handicapgrundande?
 4. Slagtävling, maxantal slag (slaggolf) och poängbogey är de spelformer som även fortsatt gäller för handicapgronder i Sverige.

 5. Hur ofta och när uppdateras min handicap?
 6. Din handicap beräknas direkt efter att du registrerat en rond i Min Golf. Så snart beräkningen är klar* ser du ronden och din nya handicap i Min Golf. Därefter får du ett mejl med din exakta handicap, oavsett om den har ändrats eller inte.

  *Tar vanligtvis några minuter, i enstaka fall längre tid.

  OBS: PCC-beräkningen är avstängd sedan 20 maj 2020. Samtliga ronder beräknas direkt, med PCC satt till 0, oavsett om du registrerar dem samma dag du spelat eller senare. Nedan information gäller därför inte tills vidare

  Registrerar du ronden samma dag du spelat får du först en preliminär ny handicap i systemet som syns i Min Golf efter några minuter. Vid midnatt görs sedan en så kallad PCC-beräkning för aktuell bana och dag. Om det blir en PCC-justering som leder till att din handicap påverkas, uppdateras det i Min Golf och du får ett nytt mejl med din uppdaterade exakta handicap.

  Läs mer om PCC-beräkning här

 7. Går det att registrera 12-hålsronder?
 8. Ja, du kan registrera alla ronder där du spelat minst 9 hål. Såväl hela 18-hålsronder som 9-hålsronder och 12-hålsronder eller vilket antal som helst mellan 9–17 hål så länge du spelat dem i korrekt ordningsföljd. 

  Du fyller bara i de hål du spelat i Min Golf. Systemet räknar ut resten.

 9. Jag gjorde fel när jag registrerade en rond. Hur kan jag ta bort den?
 10. Det är handicapkommittén på din hemmaklubb som kan hjälpa till att makulera ronden om du råkat registrera fel. Kontaktuppgifter till dem finns oftast på klubbens hemsida. Annars, fråga hos kansliet.

  När de har makulerat ronden kan du registrera den igen, eller så kan klubben registrera den åt dig.

  Kronologisk ordning

  Kom ihåg att du måste registrera dina ronder i rätt ordning. Om den felaktigt registrerade ronden inte är din senaste rond måste handicapkommittén göra något av följande:

  ● Både ta bort den felaktiga ronden och de ronder du registrerat efter den. Sedan får du registrera om samtliga igen, i kronologisk ordning.

  ● Göra en manuell justering på din handicap (OBS: endast relevant om den felaktiga ronden kommer att påverka din handicap).

 11. Varför visar systemet ett annat resultat på ronden än jag registrerade?
 12. Gäller det en rond på 9–13 hål? 

  Då är det naturligt att du fått ett resultat som är lägre än du registrerade då systemet drar av ett poäng eller lägger till ett slag enligt nedan:

  Exempel niohålsrond:

  Bruttoslag hål för hål: Systemet lägger till nettopar på de ospelade nio hålen, plus ett slag
  Poängbogeytotal: Systemet lägger till 17 poäng på de ospelade nio hålen

  Exempel 10–13 hål:

  Bruttoslag hål för hål: Systemet skriver nettopar på varje ospelat hål, plus ett slag
  Poängbogeytotal: Systemet lägger till två poäng på varje ospelat hål, minus totalt ett poäng

  Står det "Just. hcp-resultat" i rubriken för kolumnen?

  Då har du fått ett justerat handicapresultat som kan göra att resultatet ser sämre (eller bättre) ut än det du registrerade. Läs mer i denna fråga.

  Gäller det en tävlingsrond före 1 mars 2020?

  Då kan din poängbogeytotal ha förändrats på grund av att den tidigare CBA-funktionen räknades om till motsvarande PCC-värden (se mer om funktionen PCC här). 

  Omräkningen gjordes på alla tävlingsronder från och med 2017, som fanns med i din scoredokumentation inför övergången. I enstaka fall kan det leda till att resultatet förändrats.

  Stämmer inget av alternativen ovan?

  Kontakta då handicapkommittén på din hemmaklubb.

 13. Det står "Just. hcp-resultat" på mina ronder i Min Golf. Vad betyder det?
 14. Om det står "Just. hcp-resultat" som rubrik i den högra kolumnen i Min Golf så har du en justering aktiv på ett eller flera av dina handicapresultat. Snittet för exakt handicap beräknas på de justerade handicapresultaten.

  Två justeringsfunktioner

  Det finns två funktioner som kan ge dig ett justerat handicapresultat: Extraordinär score (justering nedåt) samt Kommittéjustering (justering uppåt eller nedåt).

  Om du klickar på ronden ser du det faktiska handicapresultatet för ronden. Klickar du på justeringen så får du fram vad det är för justering/ar som är gjord/a.

  Läs mer i det kompletta handicapregelverket

  Färre än 20 ronder

  Du kan också ha fått en justering (nedåt) om du har max sex registrerade ronder i din handicaphistorik. Detta enligt en beräkningstabell som du hittar här.

 15. Var hittar jag HCP-ranking / HCP-tavla i Min Golf?
 16. Skärmdump från Min Golf på länkar till Min HCP-ranking, HCP-tavla och Mer om handicap

  Bägge funktionerna finns tillgängliga i Min Golf. Logga in i Min Golf och gå in under Handicap.

  Scrolla längst ner på sidan och klicka på den blå rutan med "Min HCP-ranking" respektive "HCP-tavla". 

  Om HCP-ranking

  En laptop och en mobiltelefon som visar hur funktionen handicapranking ser ut i Min Golf.

  En jämförelse av hur din handicap ligger till i jämförelse med övriga golfspelare i Sverige enligt olika parametrar – till exempel distrikt, klubb, ålder och kön.

  Alla personer upp till handicap 54,0 med medlemskap i SGF-ansluten golfklubb är med i statistiken, undantaget är personer med passivt medlemskap. Medlemskapet behöver inte vara giltigt.

  Ett urval av statistiken finns också i appen Min Golf Bokning. Ladda ner appen och gå in på fliken "HCP". Högst upp finns en lista där du kan scrolla åt höger för att se din handicapranking.

  Om HCP-tavla

  En lista över din hemmaklubbs medlemmars handicap. Alla personer som är medlemmar är med i urvalet. Medlemskapet behöver inte vara giltigt. Undantaget är personer med passivt medlemskap och personer som inte tillåt att visa personuppgifter publikt.

  OBS: De som aktiverat inställningen för sekretess i Min Golf är inte medräknade i det totala antalet medlemmar i funktionen HCP-tavla. De räknas däremot med i funktionen HCP-ranking. Därför stämmer inte det totala antalet medlemmar under HCP-tavla överens med antalet som visas i HCP-ranking.

 17. Kan jag registrera mina utlandsronder?
 18. Ja, vi rekommenderar att du registrerar så många ronder som möjligt, var i världen de än spelas.

  Alla ronder du spelar från och med 1 mars 2020, oavsett land, kan du registrera i Min Golf. Då kommer de att räknas med i beräkningen av din världshandicap.

  Du måste dock vara noga med att föra in rätt course rating, slope och par från den bana och tee du spelade. Det hittar du ofta på scorekortet eller på klubbens hemsida.

  Tips: Scorekortsappen Golf GameBook har dessa värden inlagda för majoriteten av alla världens banor. Ladda ner appen till mobilen (finns kostnadsfritt till iPhone och Android) och sök på banan du spelade.

 19. Är det obligatoriskt att registrera alla ronder?
 20. Det är aldrig obligatoriskt att registrera sin rond. Detta då en handicaprond måste spelas enligt golfreglerna.

  Ronder du spelar själv utan markör, träningsronder där du inte spelar enligt golfreglerna eller ronder då du spelat en spelform som inte är godkänd som handicaprond, får inte registreras i systemet.

  Vi uppmuntrar dock till att spela enligt golfreglerna och registrera så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Det ger dig en så rättvisande handicap som möjligt.

 21. Får man registrera endast en del av en rond, t.ex. de bästa 9 hålen i följd från en 18-hålsrunda?
 22. Nej. Samtliga hål som spelats ska registreras. Om du bara spelade 9 eller 12 hål går det bra att registrera dem som en handicapgrundande rond, men spelade du 18 hål ska du registrera allihop.

 23. Vad innebär termen ”fiktiv handicaprond”
 24. Alla golfspelare som hade färre än 20 ronder registrerade i Min Golf inför övergången till världshandicapsystemet, 1 januari 2020, fick en så kallad ”fiktiv handicaprond”, som motsvarade deras tidigare EGA-handicap plus 2,0.

  Vid övergången las den fiktiva ronden till som den äldsta ronden i spelarens scoredokumentation i Min Golf. 

  Syfte

  Syftet med den fiktiva ronden var att det inte skulle bli så dramatiska handicapförändringar om spelaren hade väldigt få registrerade ronder att beräkna snittet utifrån.

  För spelare som inte hade registrerat några ronder alls såg den fiktiva handicapronden till att spelarens första världshandicap blev samma som dennes tidigare EGA-handicap.

  Räknas som ett av dina handicapresultat

  Fick du en fiktiv handicaprond ser du den på handicapsidan i Min Golf. Den är markerad på ett annat sätt än ronder du registrerat själv. I kolumnen för klubb står det "Transition" och under typ står det "System".

  När du har kommit upp i 20 registrerade ronder faller den fiktiva ronden ur ”de 20 senaste” och räknas därför inte längre med i snittberäkningen av exakt handicap. Den kommer dock fortsatt att synas i rondhistoriken i Min Golf, även när den inte längre räknas. 

Frågor om Playing Conditions Calculation (PCC):

 1. Vad är PCC?
 2. PCC (Playing Conditions Calculation) är en beräkning som avgör om spelförhållandena på en viss bana en viss dag avvikit från de normala så mycket att de på ett betydande sätt påverkat spelarnas prestationer.

  Exempel på sådana förhållanden är väderförhållanden, banförhållanden och banuppsättning.

  ☛ Vid normala spelförhållanden blir PCC 0 (cirka 80–90 procent av dagarna)

  ☛ Om banan beräknas ha spelats lättare än normalt (många spelare har presterat avsevärt bättre än sin exakta handicap) blir PCC -1

  ☛ Har den spelats svårare än normalt (många spelare har presterat avsevärt sämre än sin exakta handicap) blir PCC +1, +2 eller +3

  Den eventuella justeringen görs på ditt handicapresultat för ronden. Detta görs automatiskt, men är du nyfiken på hur beräkningen fungerar kan du se hela formeln för handicapresultat här

  I förlängningen kan PCC komma att påverka din exakta handicap, detta dock endast om ronden räknas bland dina åtta bästa. Mer om det under frågan ”Hur påverkas min handicap av PCC” nedan.

 3. Hur och när beräknas PCC?
 4. PCC baseras på alla handicapresultat (sällskapsronder och tävlingsronder) som spelats av golfare med handicap 36,0 eller lägre på en specifik bana och dag, och som handicapregistrerats samma dag som de spelats.

  Beräkningen görs under natten. Systemet jämför då spelarnas handicapresultat den dagen med deras exakta handicap. Skiljer det sig mycket görs en justering på alla spelares handicapresultat på den banan den dagen med mellan -1 och +3.

  Ett minusvärde innebär att banan spelades lättare än normalt, medan ett plusvärde innebär att banan spelades svårare än normalt. Vid normala spelförhållanden blir PCC 0 (cirka 80–90 procent av dagarna). 

  OBS: För att PCC ska beräknas krävs att minst åtta spelare med handicap 36,0 eller lägre spelar banan och registrerar ronden samma dag som den spelades. I annat fall blir PCC för den banan den dagen automatiskt 0.

  Tips! Du kan läsa mer om PCC i den kompletta handicapregelboken (se Regel 5.6), samt i vår kostnadsfria onlineutbildning i Del 3, Avsnitt 11: Funktioner som förfinar. Till utbildningen.

 5. Var ser jag PCC-värdet?
 6. PCC-värden för dina ronder

  Du ser PCC-värdet för alla dina registrerade handicapronder i Min Golf. Gå in på Handicap och klicka på en rond för att se PCC-värdet och annan detaljerad information om den ronden.

  OBS: PCC-beräkningen sker under natten, så om du registrerat ronden samma dag som du spelat så syns inte värdet förrän dagen efter.


  PCC-värden på andra banor

  Om du vill se vad PCC-värdet var på en specifik bana vid ett specifikt datum kan du använda en funktion från danska Golfbox. Välj Sverige, bana och datum för att få fram värdet. Du kan också hitta PCC-värden från övriga skandinaviska länder samt vissa europeiska länder.

  Till funktionen ➤

  (OBS: funktionen är internationell och sidan är på engelska.)

 7. Hur påverkas mitt handicapresultat av PCC?
 8. PCC-värdet ingår i handicapsystemets formel för handicapresultat. Det kan påverka ditt handicapresultat uppåt eller nedåt.

  När PCC blir 0 (cirka 80–90 procent av alla ronder) påverkas inte ditt handicapresultat

  Ett minusvärde innebär att banan bedöms ha spelats lättare än normalt och ditt handicapresultat har blivit högre

  Ett plusvärde innebär att banan bedöms ha spelats svårare än normalt och ditt handicapresultat har blivit lägre

  Allt detta sker automatiskt, och det är ingenting du behöver tänka på eller göra. Men är du nyfiken på hur det fungerar, läs gärna vidare för mer detaljer kring formeln.

  Slår inte alltid som heltal

  Även om justeringen i sig är ett heltal slår en PCC-justering inte alltid som heltal på handicapresultatet. Detta eftersom PCC-värdet sätts in i den fullständiga formeln för handicapresultat: 
  (113 ÷ slopevärde) x (total justerad bruttoscore – course rating – PCC)

  Exempel på hur PCC påverkar

  Här är ett exempel på hur PCC påverkar handicapresultatet i en rond med slopevärde 125, bruttoscore 93 och course rating 72,9:

  PCC 0: (113 ÷ 125) x (93 - 72,9 - (0)) = Handicapresultat 18,2

  PCC +1: (113 ÷ 125) x (93 - 72,9 - (+1)) = Handicapresultat 17,3

  PCC +2: (113 ÷ 125) x (93 - 72,9 - (+2)) = Handicapresultat 16,4

  PCC +3: (113 ÷ 125) x (93 - 72,9 - (+3)) = Handicapresultat 15,5

  PCC -1: (113 ÷ 125) x (93 - 72,9 - (-1)) = Handicapresultat 19,1

  Vill du testa själv?

  Allt detta räknas ut automatiskt av systemet, så det är ingenting du behöver tänka på. 

  Men är du extra intresserad och vill testa formeln på en rond du själv har spelat, och se vad ditt handicapresultat hade blivit om PCC hade blivit något annat än den faktiskt blev?

  Då kan du ladda ner excelfilen nedan och fylla i de värden som gäller för ronden och se hur handicapresultatet ändras. Värdena för Slope, CR och J. bruttoscore hittar du i den detaljerade rondinformationen i Min Golf.

  Ladda ner excelfilen här

  (OBS: Excelfilen är bara en hjälp för den som är nyfiken och extra intresserad. Vi ger ingen support på excelfilen eller hur formeln i den fungerar.)

 9. Hur påverkas min handicap av PCC?
 10. PCC påverkar beräkningen av ditt handicapresultat för ronden. För att din exakta handicap i sin tur ska påverkas är det två kriterier som behöver uppfyllas:

  1. PCC-värdet för ronden ska vara annat än 0

  2. Ronden ska vara en av dina åtta bästa

  Om inte båda dessa kriterier uppfylls, kommer din aktuella exakta handicap inte att påverkas av PCC.

  Eftersom PCC förväntas bli 0 ungefär 80–90 procent av dagarna, och även det andra kriteriet ska uppfyllas, kommer det vara relativt sällan din exakta handicap påverkas.

 11. Hur vet jag om PCC påverkat min exakta handicap?
 12. Om du registrerar ronden samma dag

  Direkt efter att du registrerat en handicaprond uppdateras din handicap i Min Golf och du får ett mejl med din nya exakta handicap. Registrerar du samma dag du spelade är detta dock en temporär exakt handicap, som kan komma att ändras om den påverkas av PCC.

  Efter att PCC-beräkningen gjorts under natten kommer systemet skicka ett nytt mejl om din exakta handicap påverkats av PCC. I det mejlet kommer du se din uppdaterade exakta handicap efter PCC-justeringen. Du kan då också logga in i Min Golf och se din uppdaterade exakta handicap samt klicka på ronden för att se PCC-värdet och annan detaljerad rondinformation.

  Får du inget nytt mejl har PCC antingen blivit 0, eller så har ronden inte räknats med bland dina åtta bästa. (Läs mer i frågan ”Hur påverkas jag av PCC?” ovan.)

  Om du registrerar ronden i efterhand

  Registrerar du ronden i efterhand, alltså inte samma dag du spelar, kommer handicapmejlet att visa din korrekta exakta handicap direkt, oavsett om den påverkats av PCC eller inte. 

  Är du då nyfiken på vad PCC blev och om det påverkat din exakta handicap kan du logga in i Min Golf och klicka på ronden för att se om värdet blivit annat än 0 och om den räknas med bland dina åtta bästa.

 13. Jag har fått mejl om att min exakta handicap påverkats av PCC. Vad innebär det?
 14. Det innebär att du har spelat golf en dag då spelförhållandena avvikit från de normala. Dessutom har ronden räknats med bland dina åtta bästa ronder. Det har medfört att din exakta handicap har påverkats av den så kallade PCC-beräkningen.

  Systemet har nu gjort en justering av din exakta handicap sedan du fick din temporära nya handicap samma dag som du registrerade ronden. Därför har du nu fått ett nytt mejl med din uppdaterade och korrekta exakta handicap.

  Du kan logga in i Min Golf och klicka på ronden för att se PCC-värdet och annan detaljerad rondinformation.

  Läs mer om PCC-funktionen i övriga frågor & svar här intill.

 15. Gäller PCC även utomlands?
 16. Ja, PCC är en del av världshandicapsystemet och ska registreras även vid spel utomlands. Du fyller i det manuellt när du registrerar din rond.

  Så här kan du göra för att få reda på PCC-värdet på utländska banor:
   
  ☛ Om landet du spelat i använder sig av funktionen Golfbox, kan du hitta det aktuella PCC-värdet för den aktuella dagen med hjälp av den. Till funktionen ➤
  (OBS: funktionen är internationell och sidan är på engelska)
   
  ☛ Om landet du spelat i inte använder sig av Golfbox kan du kontakta klubben du spelat på och fråga vad PCC-värdet var den aktuella dagen.
   
  ☛ Om du inte kan få reda på PCC-värdet på något av de ovanstående sätten, kan du låta det förinställda värdet 0 stå kvar. Det är ingen dålig gissning, eftersom PCC är inställt så att det kommer att bli 0 i 80–90 procent av fallen.

 17. Det var riktigt dåligt väder när jag spelade, ändå blev PCC noll. Vad beror det på?
 18. PCC-värdet beräknas utifrån alla ronder som spelats och registrerats på en viss bana en viss dag. Beräkningen är relativt konservativt satt, så att PCC ska bli noll cirka 80–90 procent av alla dagar. Det gör att det ska vara många dåliga registrerade resultat för att den ska falla ut, även i tuffa spelförhållanden.

  Om PCC blev noll även när du tyckte vädret var uselt kan det finnas flera orsaker. Det kanske inte var tillräckligt många som spelade avsevärt sämre än handicap, och/eller så var det inte tillräckligt många, alltså färre än åtta spelare, som handicapregistrerade sin rond på den banan den dagen.

  Dessutom hänger inte PCC bara ihop med väder och vind. Det handlar också om spelfältets standard, flaggplaceringar, spelytor, banans längd med mera. Vädret kan ju också ha varit bättre före eller efter just din rond, så att spelare på andra tider på dagen lyckades bättre.

  För att PCC-beräkningen ska bli så bra som möjligt gäller att så många golfare som möjligt registrerar sin rond samma dag de spelade, och då inte bara de ronder där de presterat bra. Det ger PCC-beräkningen mer data att basera en eventuell justering på.

  Så tipset är helt enkelt – fortsätt registrera dina ronder, bra som dåliga, och gör det samma dag som du spelar. Då är du både med och påverkar och påverkas av PCC!

 19. Vad för typ av förhållanden skulle kunna leda till en PCC-justering?
 20. PCC har att göra med väder och vind, men inte bara. Det handlar också om spelfältets standard, flaggplaceringar, teeplaceringar, spelytor och banans längd.

  Det gäller också att golfarna registrerar sina ronder, bra som dåliga, samma dag som de spelat så att systemet får så mycket data som möjligt att basera beräkningen på.

  Beräkningen är relativt konservativt satt, så att PCC ska bli noll cirka 80–90 procent av alla dagar. Det gör att det behövs förhållandevis många registrerade ronder med resultat som är avsevärt sämre eller bättre än spelarnas handicap för att den ska falla ut.

  Med det sagt, här är två exempel på förhållanden som skulle kunna leda till ett höjt eller sänkt PCC-värde:

  Exempel 1: Riktigt busväder!

  Du spelar en golfrond i riktigt svåra spelförhållanden, med ösregn och halv storm. När du spelat klart har du skrapat ihop en score som är sämre än vanligt. Kanske inte så överraskande i de förhållandena...

  Vid PCC-beräkningen visar dig sig att det är fler än du som spelat betydligt sämre än handicap på den här banan, den här dagen. Banan bedöms därför av handicapsystemet ha spelats avsevärt svårare än normalt och PCC blir +3.

  Justeringen innebär att du får ett något lägre handicapresultat än vad det hade varit utan PCC-beräkningen. Det gör att du inte riskerar att höja din exakta handicap för mycket, när du kämpar på i förhållanden som är så här pass tuffa.

  Exempel 2: Solig högsommardag med enkel banuppsättning

  Det är ovanligt torrt och hårt på fairway, så bollen rullar längre än vanligt. Banan är dessutom uppsatt med relativt snälla flaggplaceringar. När du spelat klart har du fått till ett riktig kanonresultat!

  Vid PCC-beräkningen visar det sig att det är fler än du som spelat betydligt bättre än handicap på den här banan, den här dagen. Banan bedöms därför av handicapsystemet ha spelats avsevärt enklare än normalt och PCC blir -1.

  Justeringen innebär att du får ett något högre handicapresultat än vad det hade varit utan PCC-beräkningen. Det gör att du inte riskerar att sänka din exakta handicap för mycket när du slår till med en drömrond för att förhållandena är så här pass gynnsamma.

 21. Varför finns PCC?
 22. PCC är en av de funktioner i världshandicapsystemet som förfinar beräkningarna och leder till en mer rättvisande handicapsättning.

  Om du exempelvis spelar tävling en riktigt regnig och blåsig dag kanske du inte kan förvänta dig ett lika bra resultat som en dag med mer ”normalt” väder.

Frågor rörande utlandsspel:

 1. Kan jag registrera mina utlandsronder?
 2. Ja, vi rekommenderar att du registrerar så många ronder som möjligt, var i världen de än spelas.

  Alla ronder du spelar från och med 1 mars 2020, oavsett land, kan du registrera i Min Golf. Då kommer de att räknas med i beräkningen av din världshandicap.

  Du måste dock vara noga med att föra in rätt course rating, slope och par från den bana och tee du spelade. Det hittar du ofta på scorekortet eller på klubbens hemsida.

  Tips: Scorekortsappen Golf GameBook har dessa värden inlagda för majoriteten av alla världens banor. Ladda ner appen till mobilen (finns kostnadsfritt till iPhone och Android) och sök på banan du spelade.

 3. Var hittar jag course rating, par och slopevärde på utländska banor?
 4. På plats på aktuell bana, på scorekortet eller på klubbens hemsida.

  Dessutom har appen Golf GameBook dessa värden om majoriteten av alla golfbanor i världen. Ladda ner den kostnadsfritt till mobilen och sök fram banan du spelat. 

 5. Var hittar jag PCC-värde på utländska banor?
 6. PCC är en del av världshandicapsystemet och ska registreras vid spel utomlands. Detta görs manuellt när du registrerar din rond. Så här kan du göra för att ta reda på PCC-värdet på den utländska bana du just spelat:
   
  ➤ Om landet du spelat i använder sig av funktionen Golfbox, kan du hitta det aktuella PCC-värdet för den aktuella dagen med hjälp av den. Till funktionen➤
  (OBS: funktionen är internationell och sidan är på engelska)
   
  ➤ Om landet du spelat i inte använder sig av Golfbox kan du kontakta klubben du spelat på och fråga vad PCC-värdet var den aktuella dagen.
   
  ➤ Om du inte kan få reda på PCC-värdet på något av de ovanstående sätten, kan du låta det förinställda värdet 0 stå kvar. Det är ingen dålig gissning, eftersom det i 90% av fallen är det värde som gäller.

 7. Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Vilken klubb hanterar min handicap?
 8. Det är det den klubb som du valt som din hemmaklubb som ansvarar för din handicap. Men även om världshandicapsystemet i grunden är samma över hela världen har varje lands golfförbund fått göra vissa nationella val, bland annat vad gäller vilka ronder som gäller som handicapronder. Det betyder att din exakta handicap kan skilja sig något mellan aktuella länder.

  Om du är medlem i flera golfklubbar som ligger i olika länder måste du därför säkerställa att alla dina handicapronder i aktuella länders system blir registrerade.

  Så här gör du:

  Om du exempelvis är medlem i en klubb i Portugal och en klubb i Sverige gäller följande: 

  ✔ Du måste föra in alla handicapronder, var i världen du än spelar, både i det svenska systemet (Min Golf) och i det portugisiska systemet.

  ✔ Du får en exakt handicap i Sverige och en exakt handicap i Portugal.

  ✔ Det kan bli en skillnad mellan dessa exakta handicap, eftersom länderna har gjort olika val.

  ✔ När du spelar i Portugal använder du din portugisiska exakta handicap.

  ✔ När du spelar i Sverige använder du din svenska exakta handicap (enligt Min Golf).

  ✔ När du spelar i ett annat land där du inte är medlem i någon klubb använder du den lägsta av dessa två exakta handicap.

  Du kan läsa mer om denna regel i handicapregelboken, punkt 1.4b/3. 

  Handicapregler 2020

 9. Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Är systemen sammankopplade?
 10. Nej, systemen är inte sammankopplade. Om du är medlem i flera golfklubbar som ligger i olika länder måste du registera alla dina handicapronder i alla länders system där du är medlem. Du kan ha olika exakta handicap, baserat på respektive lands nationella val.

  Se mer information och hur du ska gå tillväga i ovanstående fråga

 11. Några länder reducerar spelhandicapen även vid individuellt spel. Varför gör vi inte det i Sverige?
 12. Världshandicapsystemet ger varje förbund en möjlighet att införa spelhandicapreduktioner i olika spelformer. I Sverige har vi valt att endast använda det i vissa par- och lagtävlingar, såsom fyrboll, greensome och scramble.

  Några länder har valt att använda spelhandicapreduktioner även i individuella spelformer, till exempel 95 procent av spelhandicapen i slagspel. Det bygger på analyser att vid större startfält utan handicapklasser, kan höghandicaparen ha en större sannolikhet att vinna än låghandicapparen.

  I Sverige tävlar vi ofta i handicapklasser och då minskar behovet av handicapreduktion vid individuella spelformer. Dessutom skulle spelhandicapreduktioner i fler spelformer öka komplexiteten i systemet.

Generella frågor om världshandicapsystemet:

 1. Vilka är fördelarna med ett världshandicapsystem?
 2. Globalt

  Golf spelas i många länder, i olika format och uppsättningar på många typer av golfbanor. Med världshandicapsystemet blir det möjligt för alla golfare att spela på rättvisa grunder och mäta sig med sina tidigare resultat eller jämföra handicap med miljoner golfspelare över hela världen, oavsett var du spelar.

  Mer rättvisande

  Ett snittsystem är mer rättvisande och speglar bättre din faktiska spelstandard. I dag har vi ett system som i mångt och mycket baseras på vår allra bästa förmåga. Vi kan spela dåligt en hel säsong och sedan slå till med 44 poäng och en storsänkning. Med världshandicapen kommer vi få en mer rättvis handicap som mer speglar vår aktuella spelstandard och som baseras på ett genomsnitt av de åtta bästa resultaten på de 20 senast registrerade ronderna,

  Kortare ronder

  Golfen kommer att bli mer tillgänglig för alla typer av spelare. Det blir inga handicapgrupper och alla får registrera både sällskapsronder och kortare ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

 3. Hur hänger världshandicapsystemet ihop med målet att snabba upp spelet?
 4. Världshandicapsystemet är skapat för att uppmuntra fler golfare att mäta och registrera sin prestation för att få en så rättvisande handicap som möjligt, men också för att göra golf roligare för alla.

  Därför är det viktigt att klubbarna utbildar nya golfare med högre handicap att plocka bollen upp vid det maximala hålresultatet och hålla ett bra speltempo.

  En annan fördel är att världshandicapen tillåter dig att registrera alla ronder du spelat, från 9-hålsronder och uppåt. Fler kan utöva golf med samma förutsättningar, även du som har mindre tid att tillgå.

 5. Gäller fortfarande slope?
 6. Ja, USGA Course Rating System (slopesystem) gäller fortfarande för banvärdering i hela världen. Många andra länder har ett stort arbete med att värdera om alla sina golfbanor utifrån USGA Course Rating System, men vi har haft det systemet i Sverige sedan länge så för oss är det ingen skillnad.

  Samma slopetabeller gäller fortsatt på svenska golfbanor, enda skillnaden är att de numera går upp till 54,0.

   

 7. När max handicap är 54, finns det då banor med handicapgräns 36?
 8. Golfklubben/anläggningen beslutar precis som tidigare om det är några specifika krav för spel på deras banor, som handicapgräns eller andra krav.

  Få klubbar hade tidigare en handicapgräns för att boka starttid och spela, och gissningsvis är det ytterst få som kommer att ha det fortsättningsvis. Det finns dock en del klubbar som har satt en max handicap per starttid. 

  Den allmänna rekommendationen är att golfklubbarna öppnar upp sina golfbanor och skapar bra och inkluderande verksamhet för alla typer av golfare, från plushandicap till 54,0. 

 9. Har golfspelare och klubbadministratörer fått tycka till?
 10. Ja. Arbetsgruppen har tagit in synpunkter från golfare och golfklubbadministratörer över hela världen via en onlineundersökning som fick över 52 000 svar. 76 procent av de tillfrågade var positiva, 22 procent neutrala och 2 procent negativa.

  Dessutom har det genomförts fokusgrupper på fem marknader i Europa, USA och Sydamerika som gett värdefull feedback.

 11. Hur reduceras plushandicappares spelhandicap vid tävling?
 12. Hur man tacklar plushandicappare när det gäller reducering av handicap vid tävling är något som förbryllat oss i alla år. Man kanske kan säga att så bra golfspelare egentligen inte ska spela handicaptävlingar, utan proffstävlingar och andra scratchtävlingar.

  När det i en spelform säger att spelhandicapen ska reduceras är skälet följande:

  ● Man har gjort bedömningen att spelformen gynnar höghandicapparens spel i förhållande till låghandicapparens. Spelformen bedöms vara mer "förlåtande" på något sätt.

  ● När respektive spelares spelhandicap reduceras, ska därför också skillnaden i spelhandicap mellan spelare reduceras.

  Ett exempel:

  ● Tävlingsbestämmelserna säger att spelhandicapen ska reduceras till ¾-delar

  ● Spelaren med spelhandicap +4 får efter reduktion +3

  ● Spelaren med spelhandicap -20 får efter reduktion -15

  Skillnaden mellan spelarnas fulla spelhandicap är 24, men efter reduktionen blir skillnaden 18. Alltså, samtidigt som varje spelhandicap reducerats till ¾-delar har även skillnaden reducerats till ¾-delar.

  Det kan tyckas märkligt att plushandicappare får en högre spelhandicap, men tänk då på exemplet ovan. Hur konstigt det än kan låta, är det alltså rätt.

  Reducering vid spelformer som foursome, fyrboll och greensome:

  I spelformer där spelarens spelhandicap ska reduceras, exempelvis foursome, fyrboll och greensome, reduceras även plushandicap. Även här är skälet att relationen till medtävlarna ska behållas. Se exempel i Spel- och tävlingshandboken kapitel 11.2.6.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta i första hand handicapkommittén på din hemmaklubb. De hanterar alla medlemmars handicap och kan svara på specifika frågor kring din handicap. Kontaktuppgifter finns oftast på klubbens hemsida eller i kansliet.

I andra hand, kontakta SGF via kontaktuppgifterna nedan. 

Kontakt vid eventuella frågor handicapkommittén inte kan svara på:

Avatar porträttbild. Blå färg.