Förbundsmötet är Svenska Golfförbundets årsmöte. Alla är välkomna som åhörare, yttranderätt har dock endast de 75 ombuden. Ombud är de av golfdistriktsförbunden utvalda representanterna för just det distriktet. Antal ombud per distrikt baseras på hur många golfklubbar = medlemmar i förbundet, som ingår i distriktet.

Golftinget arrangeras på hösten alternativt i samband med Förbundsmötet i april, där personer verksamma i Golfsverige samlas för att diskutera aktuella och viktiga ämnen. Golftinget arrangeras vartannat år.

Verksamhetsseminarierna sker i början av året med ett aktuellt program. Dagen har en gemensam start och avslutning, däremellan fyra parallella block för ledning, administration, bana och tränare. Ambitionen är att bjuda på en dag som engagerar och ger något för alla på klubben. Den som är verksam på golfanläggning är välkommen att delta.

Läs mer om våra seminarier