Det är allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället. Här hittar du aktuella råd och riktlinjer för golfverksamhet under coronapandemin.

Senaste uppdateringarna

Uppdatering 19 januari: Med anledning av den höga smittspridningen i samhället har myndigheterna ytterligare skärpt de restriktioner som infördes den 23 december 2021. Deltagartaket för privata sammankomster har nu sänkts från 50 till 20 personer, och inomhusevenemang får ha max 500 personer i publiken.

Vi har här sammanställt det som specifikt påverkar eller kan påverka verksamheten i Golfsverige. Mer detaljer kring varje punkt längre ner på sidan. 

Råd gällande idrottsanläggningar: Alla idrottsanläggningar ska följa FHM:s råd kring förebyggande smittskyddsåtgärder. För inomhusanläggningar återinförs dessutom kravet på att begränsa antalet besökare som får vistas i lokalen samtidigt (minst 10 kvm av den tillgängliga ytan). Läs mer ➤

Fritidsaktiviteter för barn inomhus: Avrådan från att arrangera cuper, läger eller andra större aktiviteter inomhus som blandar många barn och unga som annars inte träffas. Träning i den egna klubben och enstaka tävlingar kan genomföras, förutsatt att deltagarna är symptomfria och arrangören följer FHM:s förebyggande smittskyddsåtgärder. Läs mer ➤

Tävling och publik: Inga specifika begränsningar eller riktlinjer för tävlingar och publik utomhus, utöver de allmänna råden att undvika trängsel. Inomhusevenemang ska följa FHM:s förebyggande smittskyddsåtgärder, samt de riktlinjer som gäller för publik – bland annat maxtak och krav på vaccinationsbevis . Läs mer ➤

Årsmöten, träffar och utbildningar: Vid privata sammankomster inomhus får max 20 personer vistas i lokalen. Detta påverkar årsmöten, utbildningar eller andra typer av träffar. Rekommendationen är att genomföra dem digitalt, utomhus, i mindre grupper, alternativt skjuta upp eller ställa in träffen. Läs mer ➤

Rekommendationer och riktlinjer för golfen

Den 23 december införde Regeringen och Folkhälsomyndigheten nya restriktioner och riktlinjer för verksamheter. Dessa har skärpts ytterligare från 19 januari.

Detta påverkar vissa delar av verksamheten i Golfsverige. Klicka på respektive rubrik nedan för mer detaljerad information. 

 1. Råd gällande idrottsanläggningar
 2. Från 23 december 2021 införs riktlinjer som gäller platser för fritids- och kulturverksamhet – inklusive gym, sportanläggningar, badanläggningar och liknande anläggningar öppna för allmänheten.

  Råd för alla idrottsanläggningar

  På alla typer av idrottsanläggningar, både inomhus och utomhus, gäller att den som bedriver verksamhet ska:

  ► Informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas

  ► Se till att personal får information om åtgärder för att förhindra smitta

  ► Erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjud handsprit

  ► Skriftligt dokumentera övriga smittskyddsåtgärder verksamheten har vidtagit, samt följa upp dessa

  ► Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från FHM och regionala smittskyddsläkare.

  Råd till idrottsanläggningar inomhus*

  I idrottslokaler inomhus (exempelvis golfhallar, simulatorhallar och gym) ska den som bedriver verksamhet också:

  ► Beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna, så att varje besökare inom ett avgränsat område inomhus ska kunna disponera minst 10 m2 av den tillgängliga ytan.

  ► Dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts.

  ► Anslå maxantalet skriftligt och säkerställ att antalet inte överskrids.

  * Riktlinjerma för inomhusanläggningar gäller inte under de tider lokalen uteslutande används för verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare, eller för idrottsverksamhet i skolans regi, t.ex. Riksidrottsgymnasium eller och Nationell idrottsutbildning.

  Läs mer hos FHM

  Läs mer hos RF

 3. Fritidsaktiviteter för barn
 4. Folkhälsomyndigheten anser att idrott, fritidsaktiviteter och annan fysisk aktivitet främjar både den fysiska och psykiska hälsan för barn. Men ett antal restriktioner införs från 23 december 2021 vid aktiviteter inomhus.

  Följande gäller kring golfverksamhet för barn:

  ☛ Det är inte lämpligt att arrangera cuper, läger eller andra större aktiviteter inomhus som blandar många barn och unga som annars inte träffas. Denna avrådan gäller till och med 16 januari 2022.

  ☛ Barns och ungas vardagsaktiviteter bör fortsatt bedrivas, som träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen.

  ☛ Enstaka matcher, endagstävlingar, seriespel, föreställningar och liknande kan genomföras, förutsatt att deltagarna är symtomfria.

  ☛ Alla som anordnar fritidsaktiviteter ska följa Folkhälsomyndighetens råd kring förebyggande smittskyddsåtgärder. Aktiviteter som samlar många människor inomhus behöver särskilt planeras, riskbedömas och anpassas.

  Fritidsaktiviteter, träning och tävling utomhus har inga särskilda begränsningar, utöver att undvika trängsel och följa råden gällande idrottsanläggningar (se ovan).

  Läs mer hos FHM ➤

 5. Tävling och publik
 6. Tävlingar utomhus

  Vid tävlingar eller uppvisning utomhus gäller inga specifika begränsningar eller råd för deltagare eller publik, utöver de allmänna råden och föreskrifterna samt råden för idrottsanläggningar ovan.

  Tävlingar inomhus

  Tävlingar eller uppvisningar inomhus faller under samma skärpta råd som för övriga offentliga tillställningar inomhus. Samtliga arrangörer av inomhustävlingar ska följa FHM:s råd kring förebyggande smittskyddsåtgärder:

  ► Informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas

  ► Se till att personal får information om åtgärder för att förhindra smitta

  ► Erbjud deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjud handsprit

  ► Skriftligt dokumentera övriga smittskyddsåtgärder verksamheten har vidtagit, samt följa upp dessa

  ► Håll er informerade om särskilda rekommendationer från FHM och regionala smittskyddsläkare.

  Riktlinjer kring publik inomhus

  Upp till 20 personer: Inga föreskrifter om vaccinationsbevis, anvisade sittplatser eller avstånd mellan sällskap. Övriga föreskrifter och allmänna råd gäller.

  Vid 21–50 personer i publiken: Krav på anvisad sittplats, max åtta personer per sällskap och att sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled, bakåt och framåt från andra sällskap. Valfritt att använda vaccinationsbevis. 

  Vid 51–500 personer i publiken: Krav på anvisad sittplats, max åtta personer per sällskap, och att sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled, bakåt och framåt från andra sällskap. Krav på att använda vaccinationsbevis. 

  Maxtak på 500 personer: Från 19 januari 2022 gäller maxtak på 500 personer i publiken vid allmänna sammankomster inomhus, exempelvis idrottsevenemang. Om lokalen kan delas in i olika sektioner som separeras från varandra (sektionering) kan det vara upp till 500 personer per sektion. 

  Läs mer hos RF

  Läs mer hos FHM

 7. Årsmöten, träffar och utbildningar
 8. Vid privata sammankomster inomhus gäller från och med 19 januari ett maxtak på 20 personer.

  Detta påverkar alla tillställningar som inte är öppna för allmänheten – exempelvis årsmöten, medlemsmöten, seminarier, utbildningar eller träffar som är begränsade till en viss grupp personer.

  Det är inte tillåtet att använda sig av reglerna kring offentlig tillställning och avkräva vaccinationsbevis för att anordna ett årsmöte med fler än 20 deltagare. Vid årsmöten rekommenderas därför i dagsläget att ge medlemmarna möjlighet att delta digitalt. 

  I de fall golfklubben eller distriktet väljer att arrangera ett digitalt årsmöte finns råd och riktlinjer kring hur dessa kan genomföras hos RF. Läs mer här

  Andra större sammankomster med över 20 personer bör genomföras digitalt, utomhus, delas upp i mindre grupper, skjutas upp eller ställas in.

Fortsatt grönt ljus för spel, tävling och träning utomhus

Ordinarie verksamhet utomhus, som sällskapsgolf, träning och enstaka tävlingar, kan fortsatt pågå. Uppmana till att hålla avstånd, god handhygien och att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.

Säkerställ att anläggningen följer rekommendationerna under fliken ”Råd gällande idrottsanläggningar” ovan och påminn gärna medlemmar och gäster att hålla avstånd och tvätta händerna med hjälp av SGF:s affischer. Ladda ner dem här ➤

Tips! Riksidrottsförbundets coronainfo

Du kan alltid hitta aktuell information samt svar på vanliga frågor kring vad som gäller för Idrottssverige under pandemin på Riksidrottsförbundets informationssida om Covid-19.

Läs mer hos RF ➤

Ekonomiskt stöd

 1. Statligt kompensationsstöd, ansökan via RF
 2. Regeringen har beslutat om stöd till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser pandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen, varav delar fördelas som kompensationsstöd.

  Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

  Ansökan för maj–september

  Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september 2021 kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas.

  Ansökan för perioden 1 maj–28 september 2021 är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00.

  Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.

  Mer om kompensationsstödet och vad föreningar kan söka stöd för hittar du här.

  Kontakt vid frågor

  ► Vid golfrelaterade frågor om ansökan, kontakta er klubbrådgivare.

  ► Vid generella frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta RF på kompensation@rfsisu.se.

  ► För tekniska frågor om till exempel inloggning till IdrottOnline, kontakta RF:s support.

 3. Anstånd med skatteinbetalningar
 4. Sedan den 16 mars 2020 har det funnits möjlighet att ansöka om anstånd med skattebetalning i syfte att snabbt hjälpa företag genom att stärka likviditeten via skattekontot.

  Regeringen förlängde och förstärkte anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag genom en ny lag som trädde i kraft den 5 februari 2021. Lagen innehåller flera förändringar jämfört med Regeringens förslag från mars 2020.

  Grundförutsättningar för golfklubbar

  ● Ideella föreningar likställs med företag

  ● Golfklubb, GolfAB och Golfbolag kan efter beviljad ansökan få anstånd

  ● Anståndet omfattar arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och mervärdesskatt

  ● Anståndet kan tillämpas retroaktivt

  ● Ränta och en anståndsavgift tas ut på anståndsbeloppen

  Ansökan

  Ansökan om anstånd med anledning av den nya lagen sker via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida.

  Läs mer

  Information från Skatteverket 
  Pressmeddelande från Finansdepartementet

  Observera

  Styrelsen i klubben måste som vanligt hålla sig väl informerad och bevaka klubbens ekonomi noggrant. Om skatter och avgifter inte betalas i tid kan styrelsen (och ibland även anställda) riskera att bli personligt betalningsansvariga.

Verksamhetsansvar under pandemin

Ansvaret för verksamheten på klubben vilar på styrelsen samt operativ chef. De generella nationella rekommendationerna från SGF ska ses som råd och inte som regler.

Klubben har fortsatt ett stort ansvar i att informera medlemmar och gäster om vilka regler som gäller på platsen och vilka uppmaningar som finns. Använd nyhetsbrev, hemsida, skyltar och sociala medier för att sprida klubbens information.

Var också uppmärksam på eventuella skärpta lokala restriktioner utfärdade av regionerna, som alltid går före de nationella riktlinjerna. Golfklubbar och andra organisationer ansvarar för att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i sin respektive region.

Löpande stöd med råd och riktlinjer

Svenska Golfförbundet (SGF) försöker att i största möjliga mån löpande stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Uppdateringar publiceras på golf.se och skickas ut till Golfsverige löpande via mejl.

SGF:s riktlinjerna utgår från de nationella råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och Riksidrottsförbundet (RF). Eventuella skärpta lokala restriktioner utfärdade av regionerna går alltid före de nationella riktlinjerna.