Golfäventyret är barnens väg in i golfen. Genom att träna och stegvis ta sig igenom olika roliga utmaningar lär sig barnet att spela golf utifrån sina egna förutsättningar.

Barnens väg in i golfen och mot Grönt Kort utgår från en lekfull inställning till lärande, där spelet står i centrum. Golfäventyret är strukturerat utifrån fyra olika nivåer – levels – som barnet ska bocka av genom att klara olika utmaningar och quiz. Regelbundet spel (träning) för barnet närmare Grönt Kort och den fortsatta utvecklingen som därefter sker på den stora banan.  

Så funkar det 

Barnen lär sig spelet på korta banor; 30-, 50- och 100-banan. Varje bana motsvarar ett steg (level), som kommer med tillhörande övningar, regler och golfvettområden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem. Efter level 3 är de redo för Grönt Kort som görs på stora banan från 150-markeringen (eller 150-banan). Sista steget, level 4, är spel och utmaningar på den stora banan.

Bild med texten Level1 i vit text på blå bakgrund.

Level 1: 30-banan 

Första steget är 30-banan med sina korta hål och enkla regler. På 30-banan kommer barnet att träna och testa på att de olika slagen.

Level 2: 50-banan 

Nästa steg är 50-banan där hålen är längre och fler. Även reglerna är svårare, och man behöver veta lite om säkerhet, golfvett ochbanvård. Här behövs pricksäkerhet! 

Bild med texten Level 3 i vitt på rosa bakgrund

Level 3: 100-banan

Näst sista steget är 100-banan – här är hålen mellan 40 och 100 meter och man spelar med en riktig golfboll. Barnet får lära sig många regler för spelet och hur man spelar säker golf så att ingen skadar sig. I det här steget ingår även att lära sig hur man tar sig fram på banan och hur man gör för att banan ska fortsätta vara i bra skick. När detta steg är avklarat är barnet redo för Grönt Kort.  

Grönt Kort

Barnen har två alternativ att ta Grönt Kort:

  1. Klara Golfäventyret Level 3 med dess utmaningar och spel. Barnet spelar nio hål från 150-markeringen på hål som är par 4 och par 5, samt från främre tee på par 3-hål. Alla hål räknas som par 3 och barnet får tre extraslag per hål. När de har fått minst 18 poäng har de klarat Grönt Kort och handicap 54.

    Om klubben har en 100-bana enligt Golfäventyret kan barnet även göra spelprovet på den. Då är gränsen för godkänt att spela 100-banan på 45 slag eller färre.

  2. Spela nio hål på 18 poäng eller bättre från slopad tee (samma spelprov som de vuxna). Kom ihåg att de även behöver lära sig regler. Kanske är de redo för de vuxnas teori, eller så kan de göra regelfrågorna Level 1–3 på golfäventyret.se.

Level 4: Spel på stora banan

När barnet har klarat Grönt Kort är det redo att spela på stora banan med handicap 54, och fortsätta utvecklas med de utmaningar som hör till detta steg. Barnet får med fördel gärna börja spela från gulsvart tee och flytta längre bak när hen känner sig redo.

Golfkul i Karlstad GK

Kompletterande material och information 

golfäventyret.se finns länkar till quizen samt nedladdningsbara scorekort för varje bana.  

I det fysiska Golfäventyret-häftet finns olika övningar och utmaningar som hjälper barnet att ta steg för steg i sin utveckling. Detta är ett bra komplement till barnets träning, och klubben kan beställa det här

Ett nytt, digitalt format för Golfäventyret håller på att tas fram. Detta kommer att bli ett komplement till Golfäventyret-häftet, som fortfarande kommer att gälla för barn upp till 12 år som vill ta Grönt Kort. 

Läs mer i broschyren om Golfäventyret

Godkänn Grönt Kort och lägg upp i GIT 

När barn under 13 år ska ta Grönt kort har de två alternativ:

1. Klara Golfäventyret Level 3 med dess utmaningar och spel. Barnet spelar nio hål från 150-markeringen på hål som är par 4 och par 5, samt från främre tee på par 3-hål. Alla hål räknas som par 3 och barnet får tre extraslag per hål. När de har fått minst 18 poäng har de klarat Grönt Kort och handicap 54. Om klubben har en 100-bana enligt Golfäventyret kan barnet även göra spelprovet på den. Då är gränsen för godkänt att spela 100-banan på max 45 slag.

2. Spela nio hål på 18 poäng eller bättre från slopad tee (samma spelprov som de vuxna). Kom ihåg att de även behöver lära sig regler. Kanske är de redo för de vuxnas teori, eller så kan de göra regelfrågorna Level 1–3 på golfäventyret.se.

Om barnet inte redan finns inlagd i GIT, skapar du ett konto och Golf-ID. Förutsatt att alla kriterier är uppfyllda väljer du också att godkänna barnet, som då får handicap 54,0.

Klubbens tränare och ledare är viktiga

Tränare och ledare är en av klubbens viktigaste resurser. Utan ledare – mindre verksamhet. Därför är det viktigt att klubben jobbar aktivt med ledarrektytering och ledarutbildning. Engagemang och intresse är betydelsefulla egenskaper som ledare. Alla vill ha roligt på sin fritid, därför är det en fördel om man kan visa hur roligt det är att vara ledare i klubben! Att rekrytera och utbilda unga ledare/äldre juniorer är en bra framgångsnyckel, då de ofta blir förebilder och "idoler" för de yngre barnen som de även träffar i närmiljön. 

Det gäller också att vara tydlig och konkret. Vad förväntas av den som ska bli ledare, vilka arbetsuppgifter ska utföras och hur mycket tid tar dessa? Är klubben tydlig blir ledarna trygga i sin roll som ledare, de växer som människor och det utvecklar klubbens verksamhet.

Utbildning: juniorledare

Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet Golfens ledarutbildning, som finns i olika steg.  

Golfens ledarutbildning 1 - Golfäventyret
Golfens ledarutbildning 2 - Fördjupning

Att barnen har trygga och utbildade ledare och tränare är en del i att få dem att stanna kvar inom golfen. Om det finns fler ledare som kan skapa mer verksamhet utvecklas spelarna vilket i sin tur leder till att de tycker det är kul och vill fortsätta spela golf.

Förutom de viktiga, engagerade ledarna och tränarna, är en viktig faktor att det finns kompisar att spela och träna tillsammans med. Det ger en extra motivation att komma till träningen. Mot den bakgrunden bör vi reflektera över hur vi agerar och vilken verksamhet vi erbjuder.

Du hittar mer information om ledarutbildningarna här.

Golfäventyret Cup – en rolig aktivitet för alla 

Läs mer om upplägget här.

Material

Golfäventyret i skolan-väskan

Allt material du behöver som ledare/tränare hittar du i Golfäventyret-väskan

Väskan innehåller:
25 innebandybollar
25 tennisbollar
6 höga koner
3 siktringar för 30- och 6 st för 50-banan
18 teekoner som tee eller använd vid olika övningar

Väskan kostar 2 500 kronor.

Beställ Golfäventyrsväskan

Golfbokhandeln

Via Golfbokhandeln kan du som ledare/tränare köpa en kompletterande bok som förklarar upplägg och övningar. Ett bra stöd för att kunna göra golfträning och spel roligare.

Diplom

DIPLOM att printa till spelarna som genomför Golfäventyret.

För mer information

Porträttbild på Ulrika.
  • Ulrika Jorsell
  • Idrottsrådgivare. Distrikt: Gästrike-Hälsinge, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norr- och Västerbotten. Ansvarig för paragolf.
  • Tel: 08-622 15 53