Det finns i dagsläget två sätt för klubbar att presentera information från GIT på exempelvis klubbens egen hemsida: GIT widget och GIT API. Här kan du läsa mer om de två alternativen och beställa önskad tjänst (kostnadsfritt för golfklubb).

GIT widget

GIT widget är en tekniskt sett enklare lösning än att på egen hand bygga webblösningar mot GIT API. GIT widget består av redan färdig applikation som hämtar ut information och publicerar den på hemsidan.

Mallarna implementeras av webbansvarig på klubben direkt i HTML-koden genom ett enkelt JavaScript, utseende och layout styrs av webbansvarig.

GIT widget har tagits fram för att klubbarna snabbt och enkelt helt utan utvecklarinsatser ska kunna publicera information från GIT på klubbens egen webbplats (mallarna använder sig av GIT API och kräver inte specifik licens för GIT API).

Widget Funktion
Inloggningsruta till Min Golf Ger en inloggningsruta till Min Golf
Scorekort Visar upp klubbens bana och tees
Slopekalkylator Visar SCHP för respektive tee och kön
Aktuellt bokningsläge på klubben Visar klubbens starttider
Nyheter från golf.se Visar nyheter från svenskgolf.se
Tävlingar och tävlingsresultat Visar klubbens alla tävlingar

Tjänsterna kan endast användas från de adresser (domäner) som klubben har meddelat i ansökan. Detta är för att skydda klubbens information och hindra externa aktörer från att komma åt datauppgifter i GIT. Det innebär också att det inte går att testa scripten från egen lokal dator.

För hjälp och support, mejla till

gitwidget@golf.se

Vill du bygga själv?

GIT API Klubblicens ger tillgång till delar av klubbens specifika information i GIT och klubben kan själv, alternativt via anlitad konsult, skriva applikationer mot API:et som hämtar och presenterar önskad information. 

GIT API har tagits fram för att webbutvecklare med flera ska kunna bygga webbsidor, program och i framtiden även koppla hårdvara mot GIT-systemet. GIT API finns just nu i vers 3.0 och klubben måste beställa en klubbspecifik licens från Golfsystem för att klubbens utvecklare ska kunna köra GIT API. GIT API är för utvecklare och kräver egna utvecklingsinsatser på klubbnivå.

För att golfklubben ska få tillgång till GIT API krävs att klubben fyller i beställningsformuläret ”GIT API Klubblicens” (se länk ovan). Golfsystem skickar sedan inom några dagar klubbens användar-id, lösenord och teknisk information till avsändaradressen (e-post). All kommunikation måste av säkerhetsskäl ske på klubbens officiella e-postadress. Vi kommer inte att maila klubbens uppgifter till en fristående konsult (motsvarande).

Det står klubben fritt att anlita en fristående konsult/firma för programutvecklingen. Konsulten får dock inte använda klubblicensen till annan verksamhet än att utveckla licensklubbens hemsida. För kommersiell verksamhet knuten till GIT API och GIT krävs att en utvecklarlicens tecknats med SGF Golfsystem.

För mer information, besök avdelningen GIT API i GIT:s Onlinehjälp (se länk).

Licensen för GIT API Klubblicens och GIT widget ingår i förvaltningsavgiften och kostar inget extra.

Integrera dina tjänster mot Golfens IT-system?

Det är möjligt för externa producenter att teckna licens med SGF för GIT API och användning i produkter och tjänster som faller utanför det primära kärnområdet för GIT. Exempel på sådana licenser är integration av kassasystem (hämta bokningar & avgifter från GIT), underlag till kundenkäter (bokningsdata), bandata till digitala banguider och scorekort, insamling av tävlingsresultat, bandata till statistiktjänster för golfspelare (puttar, fairwayträffar etc), ekonomitjänster m m.

Licenser ges för olika former av applikationer inklusive mobila tjänster. Startavgiften är 20 000 kr därefter tillkommer en licensavgift som är beroende av applikation, omfattning, volym, behov av utvecklarstöd, krav på centrala tester och godkännnande m m. 

För mer information kontakta

Porträttbild på Eva Bergström.