Vill ditt företag integrera era produkter och tjänster med Svenska Golfförbundets verksamhetssystem GIT? Läs mer om vilka möjligheter som finns med en GIT API-licens.

Det är möjligt för externa företag att teckna en API-licens med Svenska Golfförbundet för användning i produkter och tjänster som faller utanför det primära kärnområdet för GIT.

Exempel på sådana licenser är integration av kassasystem (hämta bokningar & avgifter från GIT), underlag till kundenkäter (bokningsdata), bandata till digitala banguider och scorekort, insamling av tävlingsresultat, bandata till statistiktjänster för golfspelare (puttar, fairwayträffar etc), ekonomitjänster med mera.

Licenser ges för olika former av applikationer inklusive mobila tjänster. En startavgift tillkommer utöver en licensavgift som är beroende av bland annat applikation, omfattning, volym, behov av utvecklarstöd, krav på centrala tester och godkännnande.

Nytt GIT API från 2023

Hösten 2022 började ett nytt GIT API ta form, som på sikt helt ska ersätta nuvarande API.

Det gamla GIT API kommer successivt fasas ut och alla klubbar och tredjepartsleverantörer kommer att behöva ersätta sin nuvarande koppling till GIT med nytt API. Mer information om detta kommer att publiceras här framöver.

Projektet beräknas pågå fram till slutet på 2024, då hela nuvarande GIT API stängs ned.

Kontakt

Porträttbild kvinna brunt axellångt hår.