Vill ditt företag integrera era produkter och tjänster med Svenska Golfförbundets verksamhetssystem GIT? Läs mer om vilka möjligheter som finns med en GIT API-licens.

Det är möjligt för externa företag att teckna en API-licens med Svenska Golfförbundet för användning i produkter och tjänster som faller utanför det primära kärnområdet för GIT.

Exempel på sådana licenser är integration av kassasystem (hämta bokningar & avgifter från GIT), underlag till kundenkäter (bokningsdata), bandata till digitala banguider och scorekort, insamling av tävlingsresultat, bandata till statistiktjänster för golfspelare (puttar, fairwayträffar etc), ekonomitjänster med mera.

Licenser ges för olika former av applikationer inklusive mobila tjänster. En startavgift tillkommer utöver en licensavgift som är beroende av bland annat applikation, omfattning, volym, behov av utvecklarstöd, krav på centrala tester och godkännnande.

Nytt GIT API från 2023

Nu startar utvecklingen av nya GIT Partner API! Det ska ersätta gamla GIT API, som successivt kommer fasas ut fram till 2025. Alla klubbar och tredjepartsleverantörer kommer att behöva ersätta sin nuvarande koppling till GIT med nytt API.

Porträttbild kvinna brunt axellångt hår.