Det finns i dagsläget två sätt för klubbar att presentera information från GIT på exempelvis klubbens egen hemsida: GIT widget och GIT API. Här kan du läsa mer om de två alternativen och beställa önskad tjänst (kostnadsfritt för golfklubb).

GIT widget

Med GIT widget kan golfklubben snabbt och enkelt, helt utan utvecklarinsatser, publicera information från GIT på klubbens egen webbplats. GIT widget är en färdig applikation som hämtar ut information och publicerar den på hemsidan.

Mallarna implementeras av klubbens webbansvariga direkt i HTML-koden genom ett enkelt JavaScript. Utseende och layout styrs av webbansvarig. Mallarna använder sig av GIT API men kräver inte specifik licens för GIT API.

 

Widget Funktion
Scorekort Visar upp klubbens bana och tees
Slopekalkylator Visar SCHP för respektive tee och kön
Aktuellt bokningsläge på klubben Visar klubbens starttider
Nyheter från svenskgolf.se Visar nyheter från Svensk Golf
Tävlingskalender Visar klubbens alla tävlingar
Medlemsansökan Ger ett ansökningsformulär för potentiella medlemmar

Tjänsterna kan endast användas från de adresser (domäner) klubben har meddelat i ansökan. Detta för att skydda klubbens information och hindra externa aktörer från att komma åt datauppgifter i GIT. Det innebär också att det inte går att testa scripten från egen lokal dator.

– Mer info om Scorekort, Slopekalkylator, Aktuellt bokningsläge på klubben och Nyheter från svenskgolf.se, klicka här

– Mer info om Medlemsansökan, klicka här

– Mer info om Tävlingskalender, klicka här

Vill du bygga själv?

GIT API Klubblicens ger tillgång till delar av klubbens specifika information i GIT och klubben kan själv, alternativt via anlitad konsult, skriva applikationer mot API:et som hämtar och presenterar önskad information. 

GIT API har tagits fram för att webbutvecklare med flera ska kunna bygga webbsidor, program och i framtiden även koppla hårdvara mot GIT-systemet. GIT API finns just nu i vers 3.0 och klubben måste beställa en klubbspecifik licens från Golfsystem för att klubbens utvecklare ska kunna köra GIT API. GIT API är för utvecklare och kräver egna utvecklingsinsatser på klubbnivå.

För att golfklubben ska få tillgång till GIT API krävs att klubben fyller i beställningsformuläret ”GIT API Klubblicens” (se länk ovan). Golfsystem skickar sedan inom några dagar klubbens användar-id, lösenord och teknisk information till avsändaradressen (e-post). All kommunikation måste av säkerhetsskäl ske via klubbens officiella e-postadress. Vi kommer inte att mejla klubbens uppgifter till en fristående konsult (motsvarande).

Licensen för GIT API Klubblicens och GIT widget ingår i förvaltningsavgiften och kostar inget extra. Det står klubben fritt att anlita en fristående konsult/firma för programutvecklingen. Konsulten får dock inte använda klubblicensen till annan verksamhet än att utveckla licensklubbens hemsida.

För kommersiell verksamhet knuten till GIT API och GIT krävs att en utvecklarlicens tecknats med SGF Golfsystem. För mer information, se denna sida.

Nytt GIT API från 2023

Sedan hösten 2022 har ett nytt GIT API börjat ta form. Det ska på sikt helt ersätta nuvarande API.

Det gamla GIT API kommer successivt fasas ut och alla klubbar och tredjepartsleverantörer kommer att behöva ersätta sin nuvarande koppling till GIT med nytt API. Mer information om detta kommer att publiceras här framöver.

Projektet beräknas pågå fram till slutet på 2025, då hela nuvarande GIT API stängs ned. 

För mer information kontakta

Porträttbild kvinna brunt axellångt hår.