Covid-19: riktlinjer för banpersonal

Vi har ett gemensamt ansvar för att minimera smittspridning under rådande coronapandemi. Nu finns riktlinjer och råd för dig som arbetar på golfbanan.

Rekommendationerna är framtagna i samarbete med R&A i syfte att minska risken för smittspridning bland banpersonal på golfanläggning.

Anställda

 • Anställda som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma från arbetet.

 • Ha en pågående dialog om smittorisk i förhållande till familjesituationen. Stanna hemma om smitta finns i familjen.

 • Planera arbetsuppgifterna så att nära kontakt undviks.

 • Se över möjligheterna att justera och sprida ut arbetstiden, exempelvis för- och eftermiddagspass.

Maskiner och verktyg

 • Desinficera maskinens ratt och andra beröringsytor före och efter användning.

 • Om möjligt bör en maskin köras av en och samma person.

 • Undvik att låna utrustning eller maskiner från andra golfbanor. Om det sker, rengör och desinficera före och efter användning.

 • Desinficera handverktyg före och efter användning.

 • Använd engångshandskar där det är möjligt.

Lokaler, måltider och möten

 • Undvik all fysisk kontakt.

 • Håll möten med säkert avstånd mellan deltagare, alternativt digitalt.

 • Reglera maxantal personer i anläggningens lokaler, som lunchrum, maskinhall etc.

 • Ät måltider separat och/eller åtskilda från varandra.

 • Rengör och desinficera lunchbord och andra ytor efter användning. Klargör vem som är ansvarig.

Allmänt

 • Tvätta händerna flera gånger dagligen – efter toalettbesök, innan du går in i lunchrummet och efter beröring av ytor.

 • Använd handsprit regelbundet och vid behov.

Ladda ner och skriv ut listan

 

Övergripande coronainformation för Golfsverige

SGF ger löpande vägledning och rekommendationer för att minska risken för smittspridning i samband med golfspel och övrig verksamhet.

Generella riktlinjer och information finns här.

Råd kring tävlingsverksamhet finns här.

Arbetsgivarorganisationen Gröna har också samlat råd och riktlinjer kopplat till coronapandemin. Läs råden här

Fler nyheter

 1. Invintring av golfbanan
 2. Ett antal banarbetare förbereder golfbanan inför vintersäsongen.
  Banskötsel

  Invintring av golfbanan

  Golfsäsongen har på flera håll i landet börjat närma sig sitt slut, och nu är en bra tid att starta förberedelserna inför vintern. Här kommer tips på åtgärder för ett friskare gräs som har bättre odds att klara vinterns påfrestningar.

  Den här tiden på året är en viktig period för golfbanans välmående – det är nu ni kan påverka hur gräset kommer stå sig mot vinterns utmaningar.

  Om gräset på greenerna överlever beror i första hand på väderförhållandena, vilka såklart inte går att påverka. Men genom att ha koll på ert lokala klimat och de enskilda risker som kan finnas för varje green, kan ni enklare förutsäga vilka skador ni kan förvänta er.

  Fyra tips på åtgärder

  Ni kan också redan nu börja med de åtgärder som stärker gräset inför vinterns påfrestningar. Insatser som kan vara bra att göra är till exempel:

  ·      Dagga av alla gräsytor, då torrare plantor minskar svampspridningen

  ·      Justera upp klipphöjderna så att gräset inte blir stressat

  ·      Applicera gödning i många former för att gräset ska må bra och kunna lagra energi

  ·      Lufta ytor med olika redskap och tekniker

  Dessutom – hjälpså glesa ytor

  Det här är också en bra period att försöka hjälpså alla gräsytor som är lite tunna, magra och som är i behov av mer grästillväxt. Fokus just nu bör vara på gräsplantans hälsa – vilket i stor utsträckning påverkar chanserna att få en bra och välmående golfbana till nästa säsong. 

  Fler tips och verktyg att använda

  Sterf: Handbok med höstförberedelser av greener

  Sterf: Skötsel av grönytegräs mot vinterskador

  Ovan: Kort film från USGA, som kan vara användbar när man vill förklara riskerna med att spela på frost.

  Informationsbrev som stöd för er kommunikation

  SGF:s bankonsulenter har tagit fram en mall till informationsbrev, riktat till medarbetare som ofta har kontakt med spelare, som klubbchef och kanslist. Ladda ner och använd den gärna som stöd i er kommunikation, om ni väljer att helt eller delvis stänga banan över vintern och vill ha hjälp att kommunicera varför till era medlemmar.

  Ladda ner mallen till informationsbrevet här.

  Skribent

  Porträttbild på Calle.
 3. Nominera till årets natur- och miljöpris
 4. Banskötsel

  Nominera till årets natur- och miljöpris

  Känner du till en golfanläggning som är en bra miljöförebild? Nominera den till SGA:s och SGF:s Natur- och miljöpris 2020 – senast 31 december.

  Ystad GK, miljöpris
  I maj mottog Ystad GK:s banchef Mattias Bengtsson Natur- och miljöpriset 2019. Var med och påverka vilken som blir nästa anläggning att prisas för sitt hållbarhetsarbete.

  Natur- och miljöpriset är Golfsveriges största miljöutmärkelse och delas ut årligen av Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Svenska Golfförbundet (SGF).

  Syftet är att motivera Sveriges golfklubbar att omsätta golfens miljövision i praktiken och erbjuda medlemmar, gäster och anställda en hållbar anläggning som blir en förebild för andra. 

  Den vinnande golfanläggningen blir Årets miljöanläggning och erhåller ett miljödiplom samt 25 000 kronor att använda till miljöförbättrande åtgärder på anläggningen.

  Utmärkelsen delas ut årligen i samband med förbundsmötet. Dessutom uppmärksammas anläggningen i Golfsverige som ett gott miljöexempel genom publicering i olika tidskrifter och digitala kanaler.

  Kriterier

  Golfbana i morgonsolen

  Nominerade förslag bedöms av SGA och SGF efter miljöengagemang och kriterier som:

  ✓ God bebyggd miljö och god hälsa
  ✓ Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap
  ✓ Ingen övergödning och en giftfri miljö
  ✓ Grundvatten av god kvalitet
  ✓ Begränsad klimatpåverkan och frisk luft
  ✓ Energi, avfallshantering, återvinning
  ✓ Design och konstruktion
  ✓ Utbildning och kommunikation

  Nominera senast 31 december

  Om du känner till en golfanläggning som är en bra miljöförebild, skicka in din nominering med motivering till SGA:s kansli via e-post: kansli@sgariks.se, senast 31 december 2020. 

  Tidigare vinnare

  2019 Ystad GK
  2018 Mjölby GK
  2017 Ekerum Golf resort
  2016 Ljunghusens GK
  2014 Blekinge Golfdistriktsförbund
  2013 Öregrunds GK
  2012 Nacka GK
  2011 Värpinge golfbana
  2010 Forsgårdens GK
  2009 Hässelby GK
  2008 Kvarnby GK
  2007 Hofgårds GK
  2006 Saltsjöbadens GK

  För mer information

  SGA: Robert Martin 070-369 11 74, e-post: robert.martin@telia.se
  SGF: Peter Edman 070-266 56 86, e-post: peter.edman@golf.se

  Mer om Natur- och miljöpriset

 5. Inventera era invasiva arter i höst
 6. Banskötsel

  Inventera era invasiva arter i höst

  Hösten är bästa tiden för att hitta invasiva växter som börjat sprida sig på golfanläggningen. Dokumentera bestånden nu och börja planera bekämpning till våren. Annars kan de bli både svåra och kostsamma att få bukt med.

  Jättebalsamin, till höger i närbild med rosa blomma och gröna långsmala blad. Till vänster ett större beständ.
  Jättebalsamin är en ettårig växt som kan bli upp till tre meter hög.

  I en tidigare artikel har du kunnat läsa om vad invasiva arter är och hur de påverkar golfbanan genom sin kraftiga förökning som gör att de blixtsnabbt kan sprida sig och konkurrera ut annan växtlighet. Här går vi igenom första steget i hur klubben kan komma tillrätta med problemet.

  Inventera nu – bekämpa till våren

  Hösten är en perfekt tidpunkt för att inventera golfanläggningen och dokumentera omfattning och placering av de invasiva växtarterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin som börjat breda ut sig över landets golfbanor. Då kan ni planera för att bekämpa dessa vid optimal tidpunkt nästa vår.

  Upp till fem meter höga – lätta att identifiera

  En jätteloka i närbild. Vit blomma med gröna taggiga blad.
  Jätteloka är en flerårig invasiv art som kan bli upp till 4–5 meter hög.

  Bestånden är garanterat fler än ni tror. Har ni inte redan bekämpat dem under säsongen är dessa storvuxna arter lätta att hitta nu då de nu nått maximal storlek och är mycket enkla att urskilja.

  Jätteloka kan bli upp till fem meter hög, parkslide och jättebalsamin upp till tre meter och blomsterlupin upp till en meter hög. 

  Kostsamt att tappa kontrollen

  Ett hav av lila blomsterlupiner.
  Blomsterlupinen är flerårig och blir upp till en meter hög.

  Man kan tycka att varningarna är överdrivna, men med de erfarenheter som finns kan man konstatera att om bekämpningen påbörjas tidigt, innan omfattande etablering, finns en chans att hålla dem tillbaka.

  Har man däremot en gång tappat greppet om deras utbredning är det extremt svårt, om alls möjligt, att få bort dem. Det finns flera golfbanor som tappat kontrollen och har dessa växter på stora arealer i kanter mot vatten, ruffar och i skogen. Ofta slutar det i kraftig uppförökning och ett problem som är riktigt besvärligt och mycket kostsamt att rätta till.

  Viktigt med rätt bekämpningsmetod

  Växten parkslide till vänster i närbild samt till höger i ett större bestånd.
  Parkslide är en flerårig invasiv art som blir upp till tre meter hög.

  De olika arterna kräver speciell behandling för effektiv bekämpning och det kan till och med vara så att fel bekämpningsmetod kan göra problemen än större.

  Ökade restriktioner på växtskyddssidan också begränsa möjligheterna till bekämpning, särskilt om det omdebatterade växtskyddsmedlet glyfosat inte får användas som verksamt ämne i bekämpningsmedelsprodukter i framtiden.

  Vi återkommer till våren med bekämpningsstrategi för respektive art. Hos Naturvårdsverket uppdateras också information om bekämpning av invasiva arter löpande i metodkatalogen. Där kan ni hitta fakta om just den art ni har på er golfanläggning.

  Läs mer och ladda ner metodkatalogen

  Läs mer om invasiva främmande arter 

  Ikon för Agenda 2030 mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.

  En del av Agenda 2030

  Den här artikeln är skriven med anledning av golfens arbete med Agenda 2030, specifikt Mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald.

  Genom att arbeta metodiskt med att främja djur- och naturliv och bekämpa invasiva arter på våra golfanläggningar kan golfen bidra till ett hälsosamt och rikt ekosystem i Sverige. 

  Läs mer om Agenda 2030 mål 15 på regeringen.se

  Skribent

  Porträttbild på Peter