Covid-19: riktlinjer för banpersonal

Vi har ett gemensamt ansvar för att minimera smittspridning under rådande coronapandemi. Nu finns riktlinjer och råd för dig som arbetar på golfbanan.

Rekommendationerna är framtagna i samarbete med R&A i syfte att minska risken för smittspridning bland banpersonal på golfanläggning.

Anställda

 • Anställda som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma från arbetet.

 • Ha en pågående dialog om smittorisk i förhållande till familjesituationen. Stanna hemma om smitta finns i familjen.

 • Planera arbetsuppgifterna så att nära kontakt undviks.

 • Se över möjligheterna att justera och sprida ut arbetstiden, exempelvis för- och eftermiddagspass.

Maskiner och verktyg

 • Desinficera maskinens ratt och andra beröringsytor före och efter användning.

 • Om möjligt bör en maskin köras av en och samma person.

 • Undvik att låna utrustning eller maskiner från andra golfbanor. Om det sker, rengör och desinficera före och efter användning.

 • Desinficera handverktyg före och efter användning.

 • Använd engångshandskar där det är möjligt.

Lokaler, måltider och möten

 • Undvik all fysisk kontakt.

 • Håll möten med säkert avstånd mellan deltagare, alternativt digitalt.

 • Reglera maxantal personer i anläggningens lokaler, som lunchrum, maskinhall etc.

 • Ät måltider separat och/eller åtskilda från varandra.

 • Rengör och desinficera lunchbord och andra ytor efter användning. Klargör vem som är ansvarig.

Allmänt

 • Tvätta händerna flera gånger dagligen – efter toalettbesök, innan du går in i lunchrummet och efter beröring av ytor.

 • Använd handsprit regelbundet och vid behov.

Ladda ner och skriv ut listan

 

Övergripande coronainformation för Golfsverige

SGF ger löpande vägledning och rekommendationer för att minska risken för smittspridning i samband med golfspel och övrig verksamhet.

Generella riktlinjer och information finns här.

Råd kring tävlingsverksamhet finns här.

Arbetsgivarorganisationen Gröna har också samlat råd och riktlinjer kopplat till coronapandemin. Läs råden här

Fler nyheter

 1. Bli hotellägare i sommar
 2. Blomsteräng med blå och vita blommor Ovanpå texten Operation Rädda bina.
  Banskötsel

  Bli hotellägare i sommar

  Operation: Rädda bina är ett upprop från Naturskyddsföreningen som Svenska Golfförbundet stöder. Här är fyra tips på hur du och din golfklubb kan bidra till biologisk mångfald. Till exempel med ett eget insektshotell.

  Bin är livsviktiga för oss och för hela ekosystemet, men en tredjedel av våra vilda trädgårdsmästare håller på att försvinna. Det är inget vi kan vifta bort.

  På biologiska mångfaldens dag den 22 maj – och alla andra dagar på året – kan vi tillsammans rädda våra pollinerande insekter. Många golfklubbar bidrar redan, men fler hotellägare behövs! 

  Fyra tips för att rädda bina

  • Placera ut insektshotell på anläggningen. De är enkla att bygga, gör så här

  • Anlägg en öppen sandyta där bin och insekter kan bygga bo. Läs mer här.

  • Planera bivänliga blommor i golfklubbens rabatter. Tips på arter som ger nektar och pollen under hela säsongen hittar du här.

  • Förvandla ruffar till blomsterängar för pollinerande insekter. Så här gör du.

  Detta är mycket enkelt, kostar inget mer än själva arbetet och kräver minimalt underhåll. Det mesta går också att göra som privatperson – så sprid gärna budskapet och engagera medlemmarna i kampanjen!

  Närbild på hand som håller ett litet bihotell, en träbit med borrade hål i.
  Bygg ett bihotell och bidra till det viktiga projektet Rädda bina.

  Visa ditt stöd – registrera klubbens bihotell

  Om Golfsveriges cirka 455 anläggningar gör minst en av åtgärderna blir det en stor standardhöjning för bin och andra pollinerande insekter.

  Glöm inte att registrera de aktiviteter du eller din klubb gör på raddabina.nu.

  I linje med Agenda 2030

  Rädda bina är i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som golfens miljöarbete utgår ifrån. I det här fallet mer specifikt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

   

 3. Godkända växtskyddsmedel maj
 4. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel maj

  Listan över godkända växtskyddsmedel har uppdaterats per den 18 maj med en ändring – produktgodkännandet för Mycostop har utgått.

  Ladda ner PDF:en, skriv ut och sätt upp på anläggningen:

  Godkända växtskyddsmedel

  Den enda ändringen i den uppdaterade listan är att produktgodkännandet för det biologiska växtskyddsmedlet Mycostop utgick den 30 april. Mycostop får därmed inte längre säljas efter 30 oktober och får inte lagras, bortskaffas eller användas efter 2021-10-31.

  Mer om bekämpningsmedel

  ✽ Mer information om respektive produkt hittar du som alltid i bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalieinspektionen. Läs mer här

  ✽ Se till att alla som ska hantera och använda växtskyddsmedel har genomgått och blivit godkänd på Jordbruksverkets behörighetsutbildning. Läs mer här 

  ✽ Funktionstesta era sprutor och skicka in protokollen för godkännande till Jordbruksverket för att inte riskera miljösanktionsavgift. Läs mer här

 5. Ystad GK tilldelades Natur- och miljöpriset 2019
 6. Banskötsel

  Ystad GK tilldelades Natur- och miljöpriset 2019

  Banchefen Mattias Bengtsson mottog diplom och prischecken på 25 000 kronor att använda i klubbens fortsatta miljöarbete. Det nära samarbetet med Ystads kommunekolog är en av framgångsfaktorerna.

  Den 14 maj delades SGA:s och SGF:s Natur- och miljöpris 2019 ut till Ystad Golfklubb. Pristagarna hyllas normalt i samband med förbundsmötet, men med anledning av corona delades det i år ut på plats i Ystad.

  Som överlämnare av diplom och prischeck på 25 000 kronor deltog Kristian Hägglund från Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Peter Edman, Svenska Golfförbundet (SGF). Vid utdelningen deltog också representanter från Ystad kommun.

  Motivering:

  Ystad GK visar vägen på hur naturen runt våra golfbanor kan tas om hand på ett extraordinärt sätt. Genom ett hängivet arbete, där nygamla metoder används för att sköta naturområden, har klubben med sin banchef i spetsen lyckats förena golfbaneskötsel med naturskötsel på naturens villkor.

  Med ständigt stöd från och kontakt med kommunens ekolog jobbar klubben kontinuerligt med att hitta nya lösningar att förbättra golfbanan för sina medlemmar och gäster, men med naturen i fokus. Den strävan gör att Ystad GK tilldelas Golfsveriges Miljöpris för 2019.   

  Tätt samarbete med kommunekologen

  Ystads framgångsrika miljö- och naturarbete grundas till stor del i engagemang från banchefen Mattias Bengtsson och det goda samarbetet med Ystads kommunekolog Andrea Nowag.

  Vi hoppas att deras jobb kan inspirera flera klubbar och kommuner att ta efter det framgångsrika arbetssättet. Samarbete gör skillnad, på riktigt!

  Stort grattis till priset och ett välutfört arbete till Mattias, Ystad GK och Ystad kommun!

  Mer om Natur- och miljöpriset och tidigare vinnare

  Skribent

  Porträttbild på Peter