Covid-19: riktlinjer för banpersonal

Vi har ett gemensamt ansvar för att minimera smittspridning under rådande coronapandemi. Nu finns riktlinjer och råd för dig som arbetar på golfbanan.

Rekommendationerna är framtagna i samarbete med R&A i syfte att minska risken för smittspridning bland banpersonal på golfanläggning.

Anställda

 • Anställda som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma från arbetet.

 • Ha en pågående dialog om smittorisk i förhållande till familjesituationen. Stanna hemma om smitta finns i familjen.

 • Planera arbetsuppgifterna så att nära kontakt undviks.

 • Se över möjligheterna att justera och sprida ut arbetstiden, exempelvis för- och eftermiddagspass.

Maskiner och verktyg

 • Desinficera maskinens ratt och andra beröringsytor före och efter användning.

 • Om möjligt bör en maskin köras av en och samma person.

 • Undvik att låna utrustning eller maskiner från andra golfbanor. Om det sker, rengör och desinficera före och efter användning.

 • Desinficera handverktyg före och efter användning.

 • Använd engångshandskar där det är möjligt.

Lokaler, måltider och möten

 • Undvik all fysisk kontakt.

 • Håll möten med säkert avstånd mellan deltagare, alternativt digitalt.

 • Reglera maxantal personer i anläggningens lokaler, som lunchrum, maskinhall etc.

 • Ät måltider separat och/eller åtskilda från varandra.

 • Rengör och desinficera lunchbord och andra ytor efter användning. Klargör vem som är ansvarig.

Allmänt

 • Tvätta händerna flera gånger dagligen – efter toalettbesök, innan du går in i lunchrummet och efter beröring av ytor.

 • Använd handsprit regelbundet och vid behov.

Ladda ner och skriv ut listan

 

Övergripande coronainformation för Golfsverige

SGF ger löpande vägledning och rekommendationer för att minska risken för smittspridning i samband med golfspel och övrig verksamhet.

Generella riktlinjer och information finns här.

Råd kring tävlingsverksamhet finns här.

Arbetsgivarorganisationen Gröna har också samlat råd och riktlinjer kopplat till coronapandemin. Läs råden här

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel mars
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel mars

  Herbiciden Overtake och fungiciden Ascernity är nya på den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel. Dessutom är Mycostop tillbaka – nu godkänt till och med april 2022.

  Det är två nya produkter och en hel del övriga förändringar i listan över godkända växtskyddsmedel denna gång, så se till att ladda ner en ny PDF att sätta upp i verkstad och kontor. Gå också igenom kemförrådet och dubbelkolla att allt ni har lagrat där följer Kemikalieinspektionens regler.

  Några av uppdateringarna

  Overtake – ny herbicid godkänd till och med 2025-12-31. Mer information kommer under våren

  Ascernity – ny fungicid godkänd till och med 2022-12-31. Mot svampsjukdomar, till exempel dollar spot, på green och tee.

  Roundup Ultra – förlängt godkännande till 2021-03-31 (tidigare godkännande upphörde 2019-12-31)

  Medallion – förlängt godkännande till 2022-10-31 (tidigare 2020-10-31)

  Mycostop – tillbaka på listan, nu godkänt till 2022-04-30

  Prestop – godkännande förlängt till 2021-09-30 (tidigare 2020-07-31)

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  OBS! Se till att er ansökan blir komplett

  För er som håller på med ansökan om att använda växtskydd på golfbanan är det viktigt att ni får med alla produkter ni eventuellt önskar använda under året – inklusive de nya Ascernity och Overtake om ni ser behov av dem.

  En komplettering av ansökan i efterhand är både krångligt och fördyrar ett eventuell tillstånd.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. Webbinar: Analys och statistik för dig som jobbar med golfbanan
 4. Banskötsel

  Webbinar: Analys och statistik för dig som jobbar med golfbanan

  Få en introduktion i det nya analysverktyget i Players 1st och hur du kan använda det i planeringen av arbetet på banan.

  Analys & statistik är en helt ny funktion i Players 1st, som på ett överskådligt och effektivt sätt presenterar klubbens medlemsstruktur och medlemmarnas spelmönster, baserat på medlems- och bokningsdata i Golfens IT-system (GIT). Du som jobbar på golfbanan kan bland annat använda dig av statistiken för att planera arbetet på banan.

  Nyfiken? Välkommen på utbildning!

  Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium för att lära dig mer om verktyget. Det tar cirka 50 minuter och riktar sig till dig som är anställd eller ideellt engagerad i golfbaneskötseln på anläggningen.

  Målet är att du ska få ökad kunskap kring verktygets möjligheter och en förståelse för analysresultaten. Utbildare är Per Lindroth och Sandra Tancred Fulke, klubbrådgivare på Svenska Golfförbundet.

  Datum och anmälan 

  Webbinariet arrangeras vid två olika tillfällen, 15 mars klockan 10.00 och 17 mars klockan 13.00. Anmäl dig till det pass som passar dig bäst, senast fredag 12 mars.

  Anmäl dig här ➤


  Utbildningen sker online via programmet Microsoft Teams. Du behöver inte ha någon särskild mjukvara installerad på din dator. På utbildningsdagen kommer du att få ett mejl med instruktioner samt länk till webbinariet. 

   

 5. Nytt sätt att rapportera farligt avfall
 6. Banskötsel

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Den 1 november 2020 skärptes kraven på verksamheter i Sverige att rapportera uppgifter om sitt farliga avfall i ett nytt avfallsregister. Det här gäller för golfklubben.

  Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester – så även golfanläggningar. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

  Vad är nytt för golfklubben?

  Verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall har sedan länge varit skyldiga att löpande anteckna och dokumentera hanteringen – så kallad anteckningsskyldighet. Från och med 1 november 2020 utökades denna skyldighet.

  Den stora skillnaden är att företag och verksamheter nu ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall i ett nytt nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Tidigare behövde uppgifterna bara finnas sparade hos varje verksamhet och kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheter.

  Vad behöver golfklubben göra?

  Anteckna och dokumentera löpande uppgifter om mängder och typer av farligt avfall i kronologisk ordning. Senast två arbetsdagar efter påbörjad transport eller bortforsling av farligt avfall ska klubben rapportera i avfallsregistret, bland annat följande information:

  ► Typ av farligt avfall med avfallskod*

  ► Mängd i kilogram (får uppskattas om våg saknas)

  ► Din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister

  ► Uppgifter om din verksamhet, t.ex. kontaktuppgifter och organisationsnummer

  ► Vem som fraktat avfallet, inkl. dennes organisationsnummer

  ► Till vem avfallet transporterats, inkl. dennes organisationsnummer

  Kom ihåg! Om du ska transportera ditt eget farliga avfall behöver du anmäla det eller få tillstånd från din länsstyrelse.

  Vem ska rapportera i avfallsregistret?

  Alla verksamheter i Sverige, oavsett storlek, som:

  ✔ producerar farligt avfall

  ✔ transporterar farligt avfall

  ✔ tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet

  ✔ mäklar eller handlar med farligt avfall

  ✔ behandlar farligt avfall

  Relevanta länkar

  Till avfallsregistret

  Läs mer om de nya kraven hos Naturvårdsverket

  Ladda ner Naturvårdsverkets informationsbroschyr

   

  * Avfallskoden är sexsiffrig och markerad med asterisk (*) om det är farligt avfall. Vilken avfallskod du ska välja beror på avfallets ursprung och egenskaper. Du hittar dem antingen i bilaga 3 till Avfallsförordningen (2020:614) eller under avsnitt 13 (EWC-kod) i olika produkters säkerhetsdatablad. Läs mer om klassificering och avfallskoder hos Naturvårdsverket.

  Skribent

  Porträttbild på Peter