Covid-19: riktlinjer för banpersonal

Vi har ett gemensamt ansvar för att minimera smittspridning under rådande coronapandemi. Nu finns riktlinjer och råd för dig som arbetar på golfbanan.

Rekommendationerna är framtagna i samarbete med R&A i syfte att minska risken för smittspridning bland banpersonal på golfanläggning.

Anställda

 • Anställda som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma från arbetet.

 • Ha en pågående dialog om smittorisk i förhållande till familjesituationen. Stanna hemma om smitta finns i familjen.

 • Planera arbetsuppgifterna så att nära kontakt undviks.

 • Se över möjligheterna att justera och sprida ut arbetstiden, exempelvis för- och eftermiddagspass.

Maskiner och verktyg

 • Desinficera maskinens ratt och andra beröringsytor före och efter användning.

 • Om möjligt bör en maskin köras av en och samma person.

 • Undvik att låna utrustning eller maskiner från andra golfbanor. Om det sker, rengör och desinficera före och efter användning.

 • Desinficera handverktyg före och efter användning.

 • Använd engångshandskar där det är möjligt.

Lokaler, måltider och möten

 • Undvik all fysisk kontakt.

 • Håll möten med säkert avstånd mellan deltagare, alternativt digitalt.

 • Reglera maxantal personer i anläggningens lokaler, som lunchrum, maskinhall etc.

 • Ät måltider separat och/eller åtskilda från varandra.

 • Rengör och desinficera lunchbord och andra ytor efter användning. Klargör vem som är ansvarig.

Allmänt

 • Tvätta händerna flera gånger dagligen – efter toalettbesök, innan du går in i lunchrummet och efter beröring av ytor.

 • Använd handsprit regelbundet och vid behov.

Ladda ner och skriv ut listan

 

Övergripande coronainformation för Golfsverige

SGF ger löpande vägledning och rekommendationer för att minska risken för smittspridning i samband med golfspel och övrig verksamhet.

Generella riktlinjer och information finns här.

Råd kring tävlingsverksamhet finns här.

Arbetsgivarorganisationen Gröna har också samlat råd och riktlinjer kopplat till coronapandemin. Läs råden här

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel november
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel november

  Listan över godkända växtskyddsmedel har uppdaterats per den 1 november. Två produkter får inte längre användas och för två har produktgodkännandet upphört.

  De biologiska växtskyddsmedlen Binab TW WP (reg.nr 4420) och Mycostop (reg.nr. 4295) är borttagna från listan och får inte längre användas, lagras eller bortskaffas, så se till att dessa produkter inte finns kvar i ert förråd.

  Dessutom har godkännandena för det biologiska växtskyddsmedlet Prestop och fungiciden Medallion TL upphört. Prestop får inte användas, lagras eller bortskaffas efter 31 januari 2022. Sista datum för användning av Medallion är 30 april 2022, men vi inväntar just nu besked från Kemikalieinspektionen om ett eventuellt förlängt godkännande. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

 3. Norska forskare: stäng banan och förbered gräset för vintern
 4. Banskötsel

  Norska forskare: stäng banan och förbered gräset för vintern

  Efter en golfsäsong med högt speltryck gäller det nu att förbereda gräset för vintern, så att det inte blir för stora skador och senarelagd öppning av banan till våren. STERF har tips och råd till klubben.

  Frostig golfbana. Ett antal personer lägger på en stor vit plastduk över en green.
  Täckning av green på Asker GK, november 2019.

  Fyra forskare från det norska forskningsinstitutet NIBIO har skrivit en artikel om vinterförberedelser för STERF:s räkning.

  Råden är i allra högsta grad användbara även på svenska förhållanden och därför har vi gjort en svensk översättning. Här följer en kort sammanfattning av artikeln. Längst ner kan du ladda ner den som PDF. 

  Stäng banan i tid!

  Fler golfrundor betyder ökat slitage och kompaktering av rotzonen på greener, tee och fairways. Från flera klubbar har det rapporterats om slitna spelytor efter rekordåret 2020. De kommer troligtvis inte hinna läka ihop före vintern.

  Rådet är därför att stänga banorna efter höstlovet, trots milt väder med sommarförhållanden i vissa delar av landet.

  Härdning av gräset

  Ju längre vi belastar spelytorna med en massa trafik, desto mindre chans får greenerna att självläka skador innan växtligheten avtar och gräset går in i härdningsfasen. Särskilt nu när mängden dagsljus minskar och dygnsmedeltemperaturen sjunker. 

  När dygnsmedeltemperaturen går under 7–8 °C går gräset nämligen in i härdningsfasen. Fotosyntesen fortsätter, men kolhydraterna (sockret) som produceras används inte längre till reparation och tillväxt. I stället lagras det i tillväxtpunkten och i de underjordiska utlöparna som ett slags matreserv under vintern.

  Stäng av och förbered greenerna inför vintern

  Det största temat i artikeln är tips och råd kring vad som bör göras och undvikas på greenområdet under hösten fram tills vintern sätter in. 

  1. Fortsätt klippa gräset men reducera klippfrekvensen till 2–3 gånger per vecka

  2. Öka klipphöjden med 1–2 mm på rödsvingel- och vitgröegreener

  3. Fortsätt gödsla greenerna frekvent, men med moderat och avtagande mängd

  4. Djuplufta för att skapa bra infiltration med mycket luft i rotzonen

  5. För- och nackdelar med stödsådd om hösten

  6. Dressa regelbundet – inte bara under hösten

  7. Använd svampskyddsmedel innan vintern, särskilt vid vintertäckning

  8. Gräv avskärande diken för att hindra inrinnande vatten från spelytorna

  9. Testa plasttäckning på en eller flera greener

  Läs hela artikeln på svenska

  Originalartikeln på norska

  Fler tips och informationsbrev till medlemmar

  Använd gärna mallen för medlemsbrev som SGF:s bankonsulenter har tagit fram, om ni väljer att helt eller delvis stänga er bana för vintern. Det kan ge ett bra stöd i kommunikationen till era medlemmar varför det är viktigt att spara gräset inför 2021.

  Läs artikeln och ladda ner medlemsbrevet

  Skribent

  Porträttbild på Mikael.
 5. Viktiga höst- och vinterjobb för ett bra 2021
 6. Banskötsel

  Viktiga höst- och vinterjobb för ett bra 2021

  Golfsäsongen är över i många delar av landet, men banarbetet stannar inte av. Det är nu vi ska förbereda banan så att gräset får så bra förutsättningar som möjligt inför nästa år.

  Vi är inne i en viktig period på våra golfbanor just nu. Vinterförberedelserna är redan klara på många golfanläggningar och många har stängt ner sin verksamhet.

  Dock slutar inte jobbet med att förbättra eller utveckla golfbanan. Det är nu man verkligen kan börja jobba med andra åtgärder som gör banan ännu bättre till nästa år.

  Här är några yttre betingelser som är viktiga för att förbättra gräsets kvalitet inför 2021.

  • Gallra och ta ner skog så att solljus och luftinströmning blir bättre på gräsytorna. Använd gärna appar som Sun Seeker eller Sun Tracker AR för att se solens vinkel och position vid olika tider på året. Det gör det enkelt att se vilka träd som ska tas ner.

  • Se över hela er avvattningssituation (dränering) på banan. En ”torr” gräsyta är A & O för att skapa bra spelytor året om. Läs mer här.

  • Se över era bevattningsanläggningar så att de är i bra funktion, höj eller sänk spridarna på banan så att vattnet kommer på rätt plats, och komplettera med nya spridare om det behövs. Läs mer här.

  • Se över era greener med hjälp av denna guide som hjälper dig att utvärdera de olika faktorer som bestämmer greenkvaliteten.

  • Läs också presentationen Back to basic – skötselstrategier mot yttre stress. Den är fortfarande aktuell trots några år på nacken.

  Skribent

  Porträttbild på Calle.