Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Hantering av tävlingsverksamhet med anledning av Coronaviruset.

Stopp för all tävlingsverksamhet

SGF har idag, 3 april, beslutat följande:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020

Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Bakgrund till beslutet

Beslutet är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd gällande Covid-19, publicerade 1 april. På sid 4 står bland annat följande råd för idrotten:

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
– Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Se Folkhälsomyndighetens råd här (se sid 4)

Idrottens ansvar för minskad smittspridning

Riksidrottsförbundet (RF) har utifrån FHM:s allmänna råd kommit med förtydliganden gällande riktlinjer för idrottsverksamhet.

Golfen behöver nu, som ett av 72 specialidrottsförbund inom RF, ta ansvar för att följa dessa råd och riktlinjer, och stå enade tillsammans med övriga idrottsrörelsen.

– Vi förväntar oss att idrottsrörelsen precis som tidigare följer regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är förstås tråkigt att idrottens tävlingsverksamhet skjuts upp men det är viktigare att minska smittspridningen och rädda sjukvården från överbelastning än att vi får tävla, säger RF:s ordförande Björn Eriksson.

Vägledning gällande regler för golfspel

R&A har sammanställt hur tävlingsarrangörer kan hantera vissa frågor som rör golfreglerna för att minimera risken för smittspridning. I tillägg finns rekommendationer och klargöranden som gäller för Sverige, sammanställt av SGF:s regelkommitté och förbundsläkare.

Närbild på ett golfhål med en golfboll som ligger på hålkanten.
Exempel på boll som är hålad. Ronden är en handicaprond.

Hålad boll

Uppdatering 31 mars: Om klubb eller tävlingsledning väljer att göra hålet grundare (se bild) har regelkommittén tydliggjort vad som gäller för att bollen ska anses hålad. Så länge någon del av bollen är nedanför markytan räknas bollen som hålad och ronden är en handicaprond.

Ladda ner vägledningen

Mall för klubben

Ladda ner en mall med de rekommenderade tillfälliga ordningsreglerna som klubben kan anpassa och publicera på anläggningen.

Ladda ner mallen

Rankingpoäng under perioden

För att inte bidra till ett ökat resande kommer tävlingar som genomförs under den period förbundstävlingar är uppskjutna (i dagsläget till och med 30 juni) inte ge poäng på SGF Golf Ranking.

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Det finns fortsatt möjligheter att utöva sällskapsspel i Sverige, men med vissa begränsningar. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.