Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Här hittar du rekommendationer och riktlinjer kring tävlingsverksamhet i Golfsverige, med anledning av coronapandemin.

För riktlinjer kring övrig golfverksamhet under coronapandemin, klicka här

Senaste rekommendationerna

Lättnader i tävlingsavrådan för barn och ungdom

Uppdatering 30 april: Barn och ungdomar födda 2002 eller senare får från och med 28 april spela enstaka tävlingar utomhus. Detta enligt nya besked från Folkhälsomyndigheten (FHM). Tävlingarna ska genomföras lokalt eller med begränsat resande. Det är med andra ord fortfarande av stor vikt att de allmänna råden för att begränsa smittspridningen efterföljs. Läs mer hos Riksidrottsförbundet.

Rekommendationer för golfen: SGF avråder fortsatt Golfsverige från att arrangera tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, men enstaka tävlingar för personer födda 2002 eller senare undantas från den starka tävlingsavrådan. Det innebär:

✓ Golfklubb/golfdistrikt kan arrangera lokala/regionala tävlingar för personer födda 2002 eller senare.
✓ Arrangerande klubb avgör om tävlingen ska spelas enligt ordinarie regler för golfspel eller enligt den Covid-19-relaterade vägledningen för regler för golfspel.
✓ Dessa juniortävlingar kan administreras i GIT Tävling
✗ Dessa juniortävlingar kommer inte att ingå i SGF Golf Ranking.

OBS! Skärpta lokala rekommendationer kan förekomma och gäller då i första hand. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun/region innan beslut fattas om att arrangera tävling för barn och ungdom.

Fortsatt stark avrådan från övrig tävlingsverksamhet

För golfspelare födda 2001 eller tidigare är SGF:s starka rekommendation fortsatt att tillsvidare inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan).

SGF har också beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Inga tävlingar registreras heller i SGF Golf Ranking.

Omvärderas veckovis

Uppdatering 10 maj: SGF:s starka avrådan från tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller fortsatt till och med 30 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis, med tre veckors framförhållning. Nytt beslut kommuniceras måndag 17 maj.

Se status för årets förbundstävlingar

Definition av yrkesmässig idrott

I nedan dokument hittar du Riksidrottsförbundets övergripande definition av yrkesmässig idrott, samt Svenska Golfförbundets (SGF) definition som gäller specifikt för golfen.

Golfens definition av yrkesmässig idrott

Bakgrund till tävlingsavrådan

Den 24 februari 2021 fattade Folkhälsomyndigheten (FHM) beslut att idrottsrörelsen från och med 1 mars helt bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundades på det rådande allvarliga smittläget. Läs mer i FHM:s föreskrifter och allmänna råd (längst ner finns rubriken "Föreningar för idrott, kultur och fritid").

Den 28 april 2021 beslutade FHM att lätta på avrådan för barn och ungdomar födda 2002 eller senare, som tillåts spela enstaka tävlingar utomhus, lokalt eller med begränsat resande.

Läs mer hos FHM
Läs mer hos RF

Definition av en golftävling

Ytterst är det definitionen i Spel- och tävlingshandboken som styr vad som är golftävling. Den lyder: Tävling är golfspel enligt spelets regler med syftet att rangordna spelarna efter uppnådda resultat.

Denna definition är heltäckande. Är syftet med spelet något annat än att rangordna spelarna efter resultat är det fråga om sällskapsspel. Ett annat sätt att uttrycka det är att det faktiska syftet och utövandet styr om spelet ska klassas som sällskapsspel eller tävlingsspel, inte vad man döper det till.

Innebörd och förtydligande

Av denna definition följer att nedanstående gäller så länge SGF:s avrådan från tävling kvarstår.

 1. Tävlingar på klubben kan inte genomföras. Detta inkluderar alla typer av tävlingar, inklusive så kallade VSOP (valfri starttid och partner).

 2. Spelaktiviteter kan inte avslutas med resultatlista och prisutdelning kopplat till prestationen.

 3.  GIT Tävling får inte användas så länge avrådan från tävling gäller.

 4. Yrkesmässiga proffstävlingar får genomföras, men inga sidoaktiviteter som Pro-Am.

 5. Företagstävlingar kan inte genomföras, men företag kan arrangera sällskapspel under förutsättning att alla övriga råd och föreskrifter följs. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.

 6. Medlemsgrupper som normalt spelar organiserade tävlingar kan fortsätta spela sällskapsspel tillsammans. Det är då upp till klubben att bestämma vem som får boka och hur. Eget personligt ansvar gäller för att deltagande.

 7. Mindre grupper kan organisera och boka spel, där eget personligt ansvar gäller för gruppmedlemmarna.

 8. Större grupper får svårt att uppfylla alla regler och föreskrifter, bland annat att undvika större samlingar, träffas utanför ”bubblan” och undvika onödigt resande, men det är upp till klubben att bedöma detta. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.

Läs mer i ordförandebrevet från 30 mars 2021

Förbundstävlingar

 • Förbundstävlingar 2021

  Nedan lista visar status för årets förbundstävlingar och tourer. Listan uppdateras veckovis i samband med uppdatering av datum för tävlingsavrådan. 

 • Tävling / tour Status (19 april)
  Proffstävlingar
  Nordic Golf Tour (dam) Planerad start i juli
  MoreGolf Mastercard Tour (herr) Enligt ursprunglig plan (start maj)
  Future Series Kan genomföras vid yrkesmässiga startfält
  Övriga tävlingar med prispengar Kan genomföras vid yrkesmässiga startfält
  Juniortävlingar
  Teen Tour Omgång 1–2 inställd. Planerad start omgång 3 (juni)
  Teen Cup Planerad start enligt ursprunglig plan
  JSM Klubblag Kvalomgång 1, 2, slutspel och final. Planerad start enligt ursprunglig plan
  Skol-SM Planerad start enligt ursprunglig plan
  Övriga juniortävlingar Grand Opening inställd. Övriga planerade att spelas enligt ursprunglig plan.
  Paragolftävlingar
  Folksam Paragolf Tour Premiärtävlingen flyttad till oktober. Planerad start 29–30 juni
  Regionala paragolftourer Start tidigast 31 maj
  SM Match paragolf Planerad att spelas enligt ursprunglig plan
  EM individuellt Flyttad från Sverige till Portugal i augusti i Portugal.
  Seniortävlingar
  Svensk Golf Senior Tour Samtliga tävlingar till och med 30 maj inställda. Övriga planerade att spelas enligt ursprunglig plan.
  Golfens SM-vecka Planerad start enligt ursprunglig plan
  Övrigt
  SM Klubblag inkl. Lag-SM Planerad start enligt ursprunglig plan
  Footgolf-SM Planerad att spelas enligt ursprunglig plan
  SGF Golf Ranking Start tidigast 31 maj

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Det finns fortsatt möjligheter att utöva sällskapsspel i Sverige, men med vissa begränsningar. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.