Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Vägledning, rekommendationer och bestämmelser kring tävlingsverksamhet i Golfsverige, med anledning av coronapandemin.

Stark avrådan från tävling i Golfsverige

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. 

Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan). 

SGF har också beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Inga tävlingar registreras heller i SGF Golf Ranking. 

Uppdatering 6 april: SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 2 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 12 april.

Definition av yrkesmässig idrott

I nedan dokument hittar du Riksidrottsförbundets övergripande definition av yrkesmässig idrott, samt Svenska Golfförbundets (SGF) definition som gäller specifikt för golfen.

Golfens definition av yrkesmässig idrott 

Bakgrund till tävlingsstoppet

Den 24 februari 2021 fattade Folkhälsomyndigheten beslut att idrottsrörelsen från och med 1 mars helt bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundades på det rådande allvarliga smittläget.

Enligt Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter och allmänna råd fanns ett undantag för enstaka matcher eller tävlingar för barn födda 2005 och senare. Detta undantag hävs från och med den 1 mars, till dess att smittläget förbättras.

Läs mer hos RF

Definition av en golftävling

Ytterst är det definitionen i Spel- och tävlingshandboken som styr vad som är golftävling. Den lyder: Tävling är golfspel enligt spelets regler med syftet att rangordna spelarna efter uppnådda resultat.

Denna definition är heltäckande. Är syftet med spelet något annat än att rangordna spelarna efter resultat är det fråga om sällskapsspel. Ett annat sätt att uttrycka det är att det faktiska syftet och utövandet styr om spelet ska klassas som sällskapsspel eller tävlingsspel, inte vad man döper det till.

Innebörd och förtydligande

Av denna definition följer att nedanstående gäller så länge SGF:s avrådan från tävling kvarstår.

  1. Tävlingar på klubben kan inte genomföras. Detta inkluderar alla typer av tävlingar, inklusive så kallade VSOP (valfri starttid och partner).

  2. Spelaktiviteter kan inte avslutas med resultatlista och prisutdelning kopplat till prestationen.

  3.  GIT Tävling får inte användas så länge avrådan från tävling gäller.

  4. Yrkesmässiga proffstävlingar får genomföras, men inga sidoaktiviteter som Pro-Am.

  5. Företagstävlingar kan inte genomföras, men företag kan arrangera sällskapspel under förutsättning att alla övriga råd och föreskrifter följs. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.

  6. Medlemsgrupper som normalt spelar organiserade tävlingar kan fortsätta spela sällskapsspel tillsammans. Det är då upp till klubben att bestämma vem som får boka och hur. Eget personligt ansvar gäller för att deltagande.

  7. Mindre grupper kan organisera och boka spel, där eget personligt ansvar gäller för gruppmedlemmarna.

  8. Större grupper får svårt att uppfylla alla regler och föreskrifter, bland annat att undvika större samlingar, träffas utanför ”bubblan” och undvika onödigt resande, men det är upp till klubben att bedöma detta. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.

Läs mer i ordförandebrevet från 30 mars 2021.

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Det finns fortsatt möjligheter att utöva sällskapsspel i Sverige, men med vissa begränsningar. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.