Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Vägledning, rekommendationer och bestämmelser kring tävlingsverksamhet i Golfsverige, med anledning av coronapandemin.

Uppdatering 3 juni: 

Den 29 maj kom Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för idrottstävlingar i Sverige. Baserat på dessa har SGF uppdaterat riktlinjerna för Golfsverige och ger grönt ljus för tävlingsverksamhet från och med 1 juli, med vissa restriktioner.

Läs mer om vad som gäller för olika typer av tävlingar i flikarna för klubb- och distriktstävlingar respektive förbundstävlingar nedan.

Klubb- och distriktstävlingar

 • Klubb- och distriktstävlingar

  Riktlinjer från och med 1 juli

  I enlighet med FHM:s riktlinjer för tävlingsidrott från 29 maj ger SGF grönt ljus för lokala och regionala golftävlingar på klubb- och distriktsnivå från och med 1 juli. Fram till dess gäller de tidigare riktlinjerna (se nedan).

  Golfklubben har därmed möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet och företagsgolf men behöver se över genomförandet så att de följer tillfälliga tävlingsvillkor, regler och lagar som regeringen beslutat, råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten samt övriga rekommendationer nedan.

  Samtliga tävlingsarrangörer ska:

  ✔ Följa de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren från 1 juli

  ✔ Följa Covid-19-vägledningen gällande regler för golfspel

  ✔ Följa checklistan för skapande av tävling i GIT Tävling

  (Scrolla ner för dokument och mer info)

  1. Varför 1 juli?
  2. Det finns tre anledningar att rekommendationerna gäller från 1 juli, och inte från 14 juni då FHM:s nya riktlinjer träder i kraft: 

   ● SGF har sedan tidigare förhållit sig till 30 juni i all planering och kommunikation. 

   ● Vissa ändringar behöver göras i GIT för att GIT Tävling ska kunna fungera med nya världshandicapsystemet. Ändringarna ska sättas i skarp drift den 24 juni och därefter testas för att säkerställa att allt fungerar till den 1 juli.

   ● Golfklubbar och distrikt behöver få tid på sig att planera och förbereda tävlingsverksamheten.

Förbundstävlingar

Riktlinjer till och med 30 juni

Till och med 30 juni gäller SGF:s tidigare kommunicerade riktlinjer för tävling, publicerade 3 april och uppdaterade 17 april:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni

Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. 

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet till och med 30 juni

SGF:s skarpa rekommendation är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa FHM:s allmänna råd att skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen trädde i kraft måndag 6 april och gäller till och med 30 juni.

3. Juniortävlingar tillåtna från 16 april

Efter uppdatering från FHM och RF den 16 april är barn och ungdomar till och med 18 år (i golfen 21 år) undantagna från punkten 3 i de allmänna råden nedan – och tillåts alltså spela tävling. Fortfarande ska en riskbedömning göras, övriga fyra råd vägas in och hänsyn tas till rådande förbud för allmänna sammankomster med fler än 50 personer. (Läs mer: RF / FHM)

Bakgrund

Riktlinjerna till och med 30 juni bygger på FHM:s allmänna råd från 1 april och föreskrifter för idrottsrörelsen från 16 april, som i korthet innehåller följande:

1. Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
2. Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
3. Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
4. Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
5. Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

GIT Tävling

 • Viktigt om GIT Tävling och handicap!

  Vid kopiering av tävling i GIT Tävling, eller om klubben skapar en ny bana direkt i GIT Tävling, blir banvärdena som krävs för handicapberäkning fel. Klubben måste därför göra följande, för samtliga tävlingar som ska vara godkända för handicapjustering:

  Checklista vid kopiering av tävling

  1. Kopiera önskad tävling, eller gå in på redan kopierad tävling.

  2. Vid samma bana: Klicka på "Uppdatera" under val av banor. Korrekta värden hämtas då från GIT.

   Vid byte av bana: Radera felaktig bana enligt vanlig rutin. Lägg därefter till aktuell bana. Den hämtas då från GIT med korrekta värden.

  3. Efter att banan uppdaterats eller lagts till från GIT får inga värden ändras i GIT Tävling.

  Checklista vid skapande av ny tävling

  1. Skapa tävlingen i GIT Tävling enligt vanlig rutin.

  2. Lägg till aktuell bana till tävlingen. Den hämtas då från GIT med korrekta värden.

  3. Efter att banan lagts till från GIT får inga värden ändras i GIT Tävling.

  Det är oerhört viktigt att samtliga tävlingsarrangörer följer dessa steg! Annars kommer tävlingen inte vara godkänd för handicapjustering för spelarna, vilket skapar stora problem för alla involverade.

  Begreppet "Exakt tävlingshandicap"

  Exakt tävlingshandicap (ETH) var en funktion som visade om spelarna hade minst fyra registrerade  handicapronder under året. Världshandicapsystemet omfattar inte ETH och funktionen finns därmed inte sedan 1 mars.

  En motsvarande funktion, där klubben kan ställa krav på minst X antal registrerade handicapronder, är med i en framtida utvecklingsplan men kommer inte att införas under 2020. Som tillfällig lösning kan klubben göra följande:

  1. Skriv i ”Offentlig beskrivning” i GIT Tävling att tävlingen är öppen för spelare med minst X handicapregistreringar i år.

  2. Vid behov, kontrollera detta manuellt i handicapmodulen i GIT Online för respektive spelare.

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor

I ett nytt avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken 2020 finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under rådande coronapandemi. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Syftet med avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. 

NYHET: Två versioner

Eftersom rekommendationerna kring tävling ändras med start 1 juli finns i dagsläget två olika versioner av de tillfälliga tävlingsvillkoren. En från 16 april, som är giltig till och med 30 juni, samt en från 3 juni, giltig från och med 1 juli. 

Beroende på planerat datum för tävlingen ska korrekt version användas och efterföljas:

Ladda ner de tillfälliga tävlingsvillkoren som gäller till och med 30 juni

Ladda ner de tillfälliga tävlingsvillkoren som gäller från och med 1 juli 

OBS: delar av innehållet i 1 juli-versionen kan komma att ändras när FHM uppdaterar sina rekommendationer kring resor. 

Vägledning gällande regler för golfspel

R&A har sammanställt hur tävlingsarrangörer kan hantera vissa frågor som rör golfreglerna för att minimera risken för smittspridning. I tillägg finns rekommendationer och klargöranden som gäller för Sverige, sammanställt av SGF:s regelkommitté och förbundsläkare.

Ladda ner vägledningen

Förtydligande gällande hålad boll

Närbild på ett golfhål med en golfboll som ligger på hålkanten.
Exempel på boll som är hålad. Ronden är en handicaprond.

Uppdatering 31 mars: Om klubb eller tävlingsledning väljer att göra hålet grundare (se bild) har regelkommittén i vägledningen tydliggjort vad som gäller för att bollen ska anses hålad.

Så länge någon del av bollen är nedanför markytan räknas bollen som hålad och ronden är en handicaprond.

Mall för klubben

Ladda ner en mall med de rekommenderade tillfälliga ordningsreglerna som klubben kan anpassa och publicera på anläggningen. (OBS! Välj vilka alternativ ni vill använda. Ta sedan bort övriga alternativ innan ni skriver ut och anslår dokumentet.)

Ladda ner mallen

Rankingpoäng under perioden

För att inte bidra till ett ökat resande kommer tävlingar som genomförs under den period förbundstävlingar är uppskjutna (i dagsläget till och med 30 juni) inte ge poäng på SGF Golf Ranking.

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Det finns fortsatt möjligheter att utöva sällskapsspel i Sverige, men med vissa begränsningar. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.