Merparten av restriktionerna i samhället har nu hävts och golfen kan i stort återgå till det normala. Här hittar du råd och riktlinjer för golfverksamhet under coronapandemin.

Senaste uppdateringarna

Uppdatering 9 februari 2022: Merparten av myndigheternas restriktioner i samhället hävs och verksamheten i Golfsverige kan återgå till de normala. Läs mer nedan.

Uppdatering 8 februari 2022: Återstartsstöd omgång 2 är nu tillgängligt för golfklubbar att söka. Läs mer och ansök ➤

Merparten av restriktionerna har tagits bort

Pandemin är inte över. Vi måste fortsatt vara ansvarsfulla och hålla oss hemma vid symptom på Covid-19. Men sedan 9 februari 2022 har myndigheterna hävt merparten av de restriktioner som påverkat samhället, idrotten och golfen.

Bland annat är det inte längre några deltagartak för offentliga tillställningar, allmänna eller privata sammankomster, inga restriktioner för serveringsställen gällande avstånd och storlek på sällskap och inga specifika råd riktade till föreningslivet.

När det gäller idrottstävlingar är det inte längre några begränsningar vad gäller deltagarantal, maxantal i publik, krav på vaccinationsbevis eller att hålla avstånd.

Läs mer hos Regeringen ➤
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten ➤
Läs mer hos Riksidrottsförbundet ➤

Det här gäller för golfen från 9 februari

De slopade rekommendationerna innebär att golfverksamheten kan återgå till det normala:

✓ Tidigare restriktioner, rekommendationer och råd kring sällskapsspel, träning, tävling, årsmöten, sammankomster, restaurangverksamhet, publikbegränsningar med mera tas bort.

✓ Golf spelas enligt ordinarie Regler för golfspel och tävlingar ska anordnas enligt ordinarie villkor i Spel- och tävlingshandboken. Ladda ner den här ➤

Fortsätt dock gärna att:

✓ Informera personal, medlemmar och andra besökare att följa de allmänna råden om att stanna hemma vid symptom på Covid-19, samt att ovaccinerade vuxna ska undvika trängsel.

✓ Vara uppmärksam på eventuella uppdateringar från myndigheterna, om smittspridningen ökar och restriktionerna åter behöver skärpas.

Ekonomiskt stöd

 • Ekonomiskt stöd

  Regeringen har under pandemin beviljat ekonomiskt kompensationsstöd och återstartsstöd till idrottsrörelsen som ersättning för uteblivna intäkter, för att underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet under och efter pandemin.

  Läs mer i respektive utfällning nedan vad din golfklubb kan göra och söka.

  1. Statligt återstartsstöd
  2. Återstartsstöd omgång 2

   I februari 2022 landar den andra omgången av regeringens återstartsstöd hos specialidrottsförbunden inklusive golfen. Syftet med stödet är att återstarta idrotten efter pandemin.

   Det innebär att det nu finns pengar för landets golfklubbar att söka.

   Fördelning och ansökan

   SGF har beslutat att öronmärka stödet till fyra idrottsrelaterade områden. De första två går att ansöka om, medan de två sistnämnda fördelas utifrån idrottsliga resultat.

   ✓ Paragolfhjälpmedel: 1,2 miljoner kronor. 40 golfklubbar kan söka 30 000 kronor vardera att använda till tekniska hjälpmedel för paragolfverksamhet. (Stöd utgår inte till A1.) Ansök senast 31 mars 2022 via e-post till ulrika.jorsell@golf.se.

   ✓ Future Series dam: 200 000 kronor. Tio golfklubbar kan söka 20 000 kronor vardera i arrangörsstöd för att erbjuda damklass på Future Series (undertouren till Ahlsell Nordic Golf Tour). Ansök senast 30 april 2022 via e-post till frida.braster@golf.se.

   ✓ Juniorträningsläger: 750 000 kronor. De tio klubbar som ligger i topp på SGF Golf Ranking Klubb Junior den 15 oktober får medel öronmärkta för träningsläger 2023. Fördelning: Klubben på 1 plats erhåller 150 000 kronor, 2–4 plats erhåller 100 000 kronor vardera och 5–10 plats erhåller 50 000 kronor vardera.

   ✓ JSM Klubblag finalstöd: 100 000 kronor. De fyra golfklubbar som går till final i JSM Klubblag 2022 erhåller 25 000 kronor vardera, öronmärkta för extra spelare och/eller ledare i det avslutande finalspelet.

   Återstartsstöd omgång 3

   Redan nu har regeringen aviserat att en tredje omgång återstartsstöd är att vänta i april. SGF återkommer med detaljer när vi får information från RF kring fördelning och ansökningsförfarande.

   Generell information om regeringens återstartsstöd till idrotten finns att läsa hos Riksidrottsförbundet.  

  3. Statligt kompensationsstöd
  4. Regeringen har beslutat om stöd till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser.

   Riksidrottsförbundet (RF) har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen, varav delar fördelas som kompensationsstöd.

   Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

   Ansökan hanteras av RF och görs via IdrottOnline. Mer om kompensationsstödet, vad föreningar kan söka stöd för och vilka datum som gäller hittar du här.

   Kontakt vid frågor

   ► Vid golfrelaterade frågor om ansökan, kontakta er klubbrådgivare.

   ► Vid generella frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta RF på kompensation@rfsisu.se.

   ► För tekniska frågor om till exempel inloggning till IdrottOnline, kontakta RF:s support.

  5. Anstånd med skatteinbetalningar
  6. Sedan den 16 mars 2020 har det funnits möjlighet att ansöka om anstånd med skattebetalning i syfte att snabbt hjälpa företag genom att stärka likviditeten via skattekontot.

   Regeringen förlängde och förstärkte anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag genom en ny lag som trädde i kraft den 5 februari 2021. Lagen innehåller flera förändringar jämfört med Regeringens förslag från mars 2020.

   Grundförutsättningar för golfklubbar

   ● Ideella föreningar likställs med företag
   ● Golfklubb, GolfAB och Golfbolag kan efter beviljad ansökan få anstånd
   ● Anståndet omfattar arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och mervärdesskatt
   ● Anståndet kan tillämpas retroaktivt
   ● Ränta och en anståndsavgift tas ut på anståndsbeloppen

   Ansökan

   Ansökan om anstånd med anledning av den nya lagen sker via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida.

   Läs mer

   Information från Skatteverket ➤ 
   Pressmeddelande från Finansdepartementet ➤

   Observera

   Styrelsen i klubben måste som vanligt hålla sig väl informerad och bevaka klubbens ekonomi noggrant. Om skatter och avgifter inte betalas i tid kan styrelsen (och ibland även anställda) riskera att bli personligt betalningsansvariga.

Verksamhetsansvar under pandemin

Ansvaret för verksamheten på klubben vilar även i detta mildrade läge på styrelsen samt operativ chef. De generella nationella rekommendationerna från SGF ska ses som råd och inte som regler.

Var också uppmärksam på eventuella skärpta lokala restriktioner utfärdade av regionerna, som alltid går före de nationella riktlinjerna. Golfklubbar och andra organisationer ansvarar för att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i sin respektive region.

Klubben har fortsatt ett stort ansvar i att informera medlemmar och gäster om vilka regler som gäller på platsen och vilka uppmaningar som finns. Använd nyhetsbrev, hemsida, skyltar och sociala medier för att sprida klubbens information.

Löpande stöd med råd och riktlinjer

Svenska Golfförbundet (SGF) försöker att i största möjliga mån löpande stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Uppdateringar publiceras här på golf.se och skickas ut till Golfsverige löpande via mejl.

SGF:s riktlinjerna utgår från de nationella råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och Riksidrottsförbundet (RF).