Många restriktioner i samhället har nu släppts och en hel del kan återgå till det normala. Här hittar du råd och riktlinjer för golfverksamhet under coronapandemin.

Lättnader i restriktioner från 29 september

Uppdatering 29 september 2021: Pandemin är inte över. Vi måste fortsatt vara ansvarsfulla och hålla oss hemma om vi har symptom. Men sedan 29 september 2021 är vi äntligen inne i steg 4 av 5 i regeringens plan för avveckling av coronarestriktioner i Sverige.

I samband med det har myndigheterna uppdaterat sina allmänna råd och tagit bort en rad restriktioner som påverkat samhället, idrotten och golfen.

Bland annat är det inte längre några deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster. Restriktionerna för serveringsställen gällande avstånd och storlek på sällskap har också tagits bort.

Läs mer hos:

Regeringen
Folkhälsomyndigheten
Riksidrottsförbundet

Det här gäller för golfen från 29 september

För golfen innebär de uppdaterade nationella rekommendationerna att verksamheten mer eller mindre kan återgå till det normala.

 • Golfens tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor tas bort och tävlingar kan arrangeras enligt ordinarie regelverk (läs mer här).

 • Tidigare restriktioner, rekommendationer och råd kring sällskapsspel, träning, årsmöten, sammankomster, restaurangverksamhet och andra evenemang på anläggningen tas bort.

Fortsätt dock gärna med följande:

 • Informera personal, medlemmar och andra besökare att följa de allmänna råden om att stanna hemma vid symptom och att hålla avstånd och visa hänsyn om man är ovaccinerad.

 • Vara uppmärksam på eventuella förändringar i myndigheternas nationella råd, om smittspridningen ökar och restriktionerna åter behöver skärpas.

Ekonomiskt stöd

 1. Statligt kompensationsstöd, ansökan via RF
 2. Regeringen har beslutat om stöd till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser pandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen, varav delar fördelas som kompensationsstöd.

  Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

  Ansökan för maj–september

  Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september 2021 kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas.

  Ansökan för perioden 1 maj–28 september 2021 är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00.

  Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.

  Mer om kompensationsstödet och vad föreningar kan söka stöd för hittar du här.

  Kontakt vid frågor

  ► Vid golfrelaterade frågor om ansökan, kontakta er klubbrådgivare.

  ► Vid generella frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta RF på kompensation@rfsisu.se.

  ► För tekniska frågor om till exempel inloggning till IdrottOnline, kontakta RF:s support.

 3. Anstånd med skatteinbetalningar
 4. Sedan den 16 mars 2020 har det funnits möjlighet att ansöka om anstånd med skattebetalning i syfte att snabbt hjälpa företag genom att stärka likviditeten via skattekontot.

  Regeringen förlängde och förstärkte anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag genom en ny lag som trädde i kraft den 5 februari 2021. Lagen innehåller flera förändringar jämfört med Regeringens förslag från mars 2020.

  Grundförutsättningar för golfklubbar

  ● Ideella föreningar likställs med företag

  ● Golfklubb, GolfAB och Golfbolag kan efter beviljad ansökan få anstånd

  ● Anståndet omfattar arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och mervärdesskatt

  ● Anståndet kan tillämpas retroaktivt

  ● Ränta och en anståndsavgift tas ut på anståndsbeloppen

  Ansökan

  Ansökan om anstånd med anledning av den nya lagen sker via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida.

  Läs mer

  Information från Skatteverket 
  Pressmeddelande från Finansdepartementet

  Observera

  Styrelsen i klubben måste som vanligt hålla sig väl informerad och bevaka klubbens ekonomi noggrant. Om skatter och avgifter inte betalas i tid kan styrelsen (och ibland även anställda) riskera att bli personligt betalningsansvariga.

Verksamhetsansvar under pandemin

Ansvaret för verksamheten på klubben vilar även i detta mildrade läge på styrelsen samt operativ chef. De generella nationella rekommendationerna från SGF ska ses som råd och inte som regler.

Klubben har fortsatt ett stort ansvar i att informera medlemmar och gäster om vilka regler som gäller på platsen och vilka uppmaningar som finns. Använd nyhetsbrev, hemsida, skyltar och sociala medier för att sprida klubbens information.

Var också uppmärksam på eventuella skärpta lokala restriktioner utfärdade av regionerna, som alltid går före de nationella riktlinjerna. Golfklubbar och andra organisationer ansvarar för att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i sin respektive region.

Löpande stöd med råd och riktlinjer

Svenska Golfförbundet (SGF) försöker att i största möjliga mån löpande stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Uppdateringar publiceras på golf.se och skickas ut till Golfsverige löpande via mejl.

SGF:s riktlinjerna utgår från de nationella råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och Riksidrottsförbundet (RF). Eventuella skärpta lokala restriktioner utfärdade av regionerna går alltid före de nationella riktlinjerna.