Bakgrund till beslutet om Henrik Stenson

Idrottsliga frågor är grunden till att SGF inte förnyar samarbetet med majorsegraren. LIV Golf riskerar att urholka tävlingsgolfens ekosystem, där spelare kan ta sig från klubb upp till högsta världselit.

September 2022. Sedan vi gick ut med beslutet att inte förnya vårt samarbete med Henrik Stenson har vi noterat en del missförstånd och felaktigheter i de diskussioner som förs. Vi är nu måna om att förtydliga bakgrunden till beslutet och vad det innebär.

Nedan är en förklarande text samt en kompletterande FAQ som besvarar de frågor vi fått.

Bakgrund till beslutet

 • Svenska Golfförbundet (SGF) har under många år haft ett uppskattat samarbete med Henrik Stenson och hans stiftelse Henrik Stenson Foundation. Henrik har varit paragolfambassadör i Sverige och värd för en internationell juniortävling tillsammans med Fanny Sunesson.

  Vi vill tacka Henrik för allt han gjort för golfen under de här åren, där han bidragit med både ekonomiska resurser och ett stort engagemang. 

  Henrik är en idol och förebild för många, som Sveriges främsta herrgolfare genom tiderna. Hans framgångar har gett oss otroliga golfupplevelser. Hans prestationer är för evigt inskrivna i svensk golfhistoria och han är en värdig medlem i Sveriges Golf Hall of Fame.

  Förnyar inte samarbetet

  SGF har dock beslutat att inte förnya Henriks ambassadörskap för paragolf och kommer heller inte längre samverka kring juniortävlingen.

  Beslutet ska inte tolkas som kritik mot Henrik Stenson som person. Vi har heller inga synpunkter på hans val att spela LIV Golf. Men det valet gör att han inte längre är rätt som ambassadör och partner till SGF.

  Vi vill också vara tydliga med att detta beslut inte kommer leda till att SGF drar ner på vår paragolf- eller juniortävlingsverksamhet. Den kommer att fortsätta i samma omfattning som tidigare.

  Idrottsliga frågor bakom beslutet

  Beslutet bygger på en idrottslig grund. SGF anser att LIV Golf är ett hot mot idén att det ska vara idrottslig prestation som gör att spelare tar sig till nästa nivå inom golfen.

  LIV Golf är organiserad som en uppvisningsserie dit spelare inte kan ta sig via ranking, kval eller uppflyttning. Inträde sker via inbjudningar. Det anser vi är negativt för idrottens utveckling, både i Sverige och internationellt.

  Det rimmar heller inte med det synsätt på tävlingsgolf som är förankrat i de styrdokument som är beslutade av förbundsmötet och utgör ledstjärna för förbundets verksamhet.

  Elitidrott ska gynna prestation

  Svensk golf är del av ett internationellt ekosystem där bland annat klubbar, distrikt, förbund, skolor, PGA, tourer gemensamt verkar för att utveckla spelare mot toppen.

  Tävlingar på alla nivåer är en självklar del av detta ekosystem. En junior som vill satsa på golf kan idag börja sin resa i en golfklubb och därifrån steg för steg, baserat på sin prestation, spela sig uppåt i toursystemet och ut i världen.

  Spelarna i världstoppen blir förebilder och bidrar till stolthet i Golfsverige när de tar hem pokaler och medaljer. För att ta sig dit har de tränat hårt, kämpat sig igenom kval och klättrat upp för tävlingstrappan, från klubb upp till högsta internationella nivå med världstourer, majors, OS, Ryder Cup och Solheim Cup.

  När vi tittar på dessa tävlingar vill vi veta att de bästa spelarna är där. Annars minskar värdet och de blir ointressanta.

  Hotar att urholka internationell tävlingsgolf

  Att värna om golfens utveckling är förbundets uppgift. Det ekosystem vi tror på och står för utmanas nu av LIV Golf, en plattform med enorma finansiella resurser som står helt utanför systemet och där idrottslig prestation inte är i fokus.

  Det anser SGF vara långt ifrån den tävlingsidrott vi vill bedriva. När de rekryterar några av de bästa spelarna, som då lämnar den idrottsliga tävlingstrappan, hotar det att urholka värdet på golfens största tävlingar. Risken är då att klubbar, förbund, landslag, skolor, PGA, tourer och andra beslutande organ inte vet var man ska satsa, då vägen uppåt blir otydlig.

  De stora förlorarna är inledningsvis alla unga lovande spelare som inte får chans att nå sin fulla potential. Återväxten uteblir och tävlingstrappan hänger inte ihop, något som golfsporten kan förlora mycket attraktionskraft på.

  Mot denna bakgrund är det inte möjligt för oss att ha en ambassadör och samarbetspartner som samtidigt representerar LIV Golf.

  Tack för ett gott samarbete

  Återigen ett stort tack till Henrik för vårt uppskattade samarbete genom åren. Vi välkomnar också beskedet om att han via sin stiftelse kommer att fortsätta sitt engagemang via egna tävlingar för paragolfare och juniorer.

  Ju fler som bidrar till idrottens framtid och utveckling desto bättre – oavsett om det är inom ramen för förbundets verksamhet eller via enskilda initiativ.

  Svenska Golfförbundet
  Gunnar Håkansson, generalsekreterare

Frågor & svar

  1. Är inte Henrik Stenson en bra förebild för svensk golf?
  2. Henrik är en stor idol och förebild för många, som Sveriges främsta herrgolfare genom tiderna. Hans framgångar har gett oss otroliga golfupplevelser och han är en värdig medlem i Sveriges Golf Hall of Fame. 

   Detta beslut har ingenting att göra med Henrik som person. Det är enbart hans val att ansluta sig till LIV Golf som gör att han inte längre är rätt som ambassadör för förbundets verksamhet. Detta då han nu representerar en plattform vi på SGF inte står bakom.

  3. Vad innebär det för Henrik Stenson att ni inte förnyar samarbetet?
  4. För Henrik innebär beslutet endast att vårt samarbete upphör. Han kan fortfarande stötta paragolf och juniorgolf på samma sätt som tidigare, bara inte i direkt samverkan med SGF. 

  5. Innebär beslutet att Henrik Stenson också blir utesluten ur Sveriges Golf Hall of Fame?
  6. Nej. Henrik Stenson är invald i Sveriges Golf Hall of Fame för att han är Sveriges främste herrgolfare genom tiderna. Hans prestationer är för evigt inskrivna i svensk golfhistoria och han är en värdig medlem. 

  7. Vad innebär det för paragolfare och juniorspelare i Sverige att ni inte förnyar samarbetet?
  8. Beslutet kommer inte leda till att SGF drar ner på sin paragolf- eller juniortävlingsverksamhet. Den kommer att fortsätta i samma omfattning som tidigare, för både bredd och elit.  

  9. Vad är LIV Golf och varför anser ni att det är ett hot mot golfen?
  10. LIV Golf är en plattform med enorma finansiella resurser som står utanför golfens befintliga ekosystem av tävlingar, tourer och rankingsystem.  

   Idrottslig prestation är inte i fokus då LIV Golf är organiserat som en uppvisningsserie dit spelare inte kan ta sig via ranking, kval eller uppflyttning. Inträde sker via inbjudningar. 

   Det finns bara en viss mängd toppspelare inom golfen. När LIV Golf rekryterar vissa av dem hotar det att urholka värdet på golfens största tävlingar. Om de blir profillösa minskar intresset, med mindre publik och färre sponsorer som följd.  

   Sammantaget gör utspädningen att internationell tävlingsgolf kan tappa i attraktionskraft och vägen till toppen blir otydlig. Risken är då att klubbar, förbund, landslag, skolor, PGA, tourer och andra beslutande organ inte vet var man ska satsa.  

   De stora förlorarna är inledningsvis alla unga lovande spelare som inte får chans att nå sin fulla potential. Återväxten uteblir och tävlingstrappan hänger inte ihop, vilket golfsporten kan förlora mycket attraktionskraft på. 

  11. Hur påverkar LIV Golf svenska spelares möjlighet att utvecklas mot toppen?
  12. Svensk golf är del av ett internationellt ekosystem där klubbar, förbund, landslag, skolor, PGA, tourer och andra beslutande organ gemensamt verkar för att utveckla spelare som vill satsa och öka intresset för internationell toppgolf. 

   Tävlingar på alla nivåer är en självklar del av detta ekosystem. En junior som vill satsa på golf kan idag börja sin resa i en golfklubb och därifrån steg för steg, baserat på sin prestation, spela sig uppåt i toursystemet och ut i världen. 

   När en plattform som står helt utanför detta system och som har enorma finansiella resurser plötsligt rekryterar vissa av de bästa spelarna, innebär det att världstoppen inte längre blir en topp. 

   Om vägen uppåt blir otydlig är risken att de ovan nämnda organisationerna inte vet var de ska satsa. De stora förlorarna är inledningsvis alla unga lovande spelare som inte får chans att nå sin fulla potential.

   Återväxten uteblir och tävlingstrappan hänger inte ihop, något som golfsporten kan förlora mycket attraktionskraft på. 

  13. Varför är ni emot just LIV Golf? Saudiarabien sponsrar ju andra tourer och spelare.
  14. Beslutet att inte förnya samarbetet med Henrik Stenson grundar sig i rent idrottsliga värderingar, inte vem eller vilka som står bakom touren. 

   Vi anser att LIV Golf är ett hot mot det ekosystem som vi tror på och står för, med en tydlig tävlingstrappa från golfklubb upp till högsta nivå som bygger på idrottslig prestation. Detta är också förankrat i de styrdokument som är beslutade av förbundsmötet och utgör ledstjärna för förbundets verksamhet. 

   När det gäller Saudiarabien och andra diktaturer har SGF en generell policy som ligger helt i linje med den praxis som svensk idrott följer. Den innebär att vi inte samverkar med eller förlägger verksamhet i diktaturer, men vi bojkottar inte tävlingar i diktaturer som placerats där av demokratiska tourer eller organisationer. Vi rekommenderar heller inte individuella spelare att bojkotta sådana tävlingar.

  15. Vad är golfens tävlingstrappa och hur hänger alla olika tourer ihop?
  16. Precis som i andra idrotter finns en väg en satsande golfspelare kan ta för att nå den absoluta världstoppen. En spelare som vill satsa på golf kan börja sin resa i en golfklubb och därifrån spela sig uppåt i toursystemet och nå högsta internationella nivå med världstourer, majors, OS, Ryder Cup och Solheim Cup. Det är detta som kallas tävlingstrappan. 

   Genom att prestera bra kan spelare komma högt i rankingen på den nivå eller tour där de spelar, och därigenom kvalificera sig till nästa nivå. Många tourer tar också in spelare via kval. Det är alltså idrottslig prestation som gör att spelaren tar sig till nästa nivå. 

   Tävlingstrappan bygger på ett gemensamt ekosystem av tourer och tävlingar samt en världsranking för amatörer och proffs. Ett ekosystem som klubbar, spelare, förbund, tourer, PGA och andra beslutande organ inom golfen står bakom och driver. LIV Golf är inte en del av denna tävlingstrappa.  

   I bilderna nedan syns den tävlingstrappa Svenska Golfförbundet och vår landslagsverksamhet utgår ifrån när vi arbetar med utveckling av svenska spelare. Utöver dessa tävlingar och tourer finns andra som är knutna till det gemensamma internationella ekosystemet.

  17. Vad har SGF för roll i tävlingstrappan?
  18. I flera av stegen i tävlingstrappan är det svenska golfklubbar, distrikt, PGA och förbund som samverkar för att driva och arrangera tävlingarna och tourerna.  

   Svenska Golfförbundet driver en svensk juniortour. Tillsammans med svenska PGA driver vi proffstourer i Sverige och Norden för damer och herrar. Vi bedriver landslagsverksamhet som är en viktig del i spelarutvecklingen på amatörnivå samt i steget till proffs. 

   Vi samverkar också med tourer på europanivå, genom att arrangera eller aktivt stötta tävlingar i Sverige som ingår i Ladies European Tour och DP World Tour och deras respektive undertourer. De i sin tur har tydliga kopplingar och samarbeten med PGA Tour och LPGA Tour i USA.  

  19. Vad händer om LIV Golf blir en del av tävlingstrappan?
  20. Vårt beslut är fattat baserat på det format LIV Golf har idag – en stängd uppvisningsserie tävlingar dit det inte går att kvala eller ta sig till baserat på prestation.  

   Vi varken kan eller vill spekulera i vad som eventuellt kommer att hända framåt, hur LIV Golf utvecklas eller vilka eventuella förändringar som kommer att ske. Vi kan bara basera våra beslut på hur det i nuläget rimmar med vår verksamhetsidé och andra styrdokument. 

  21. Hur hänger beslutet ihop med Svenska Golfförbundets vision, värdegrund och verksamhetsidé?
  22. Alla strategiska beslut SGF tar förankras alltid i de styrdokument som är beslutade av förbundsmötet. Vårt uppdrag, vision, värdegrund, verksamhetsidé och verksamhetsinriktning utgör ledstjärna för all förbundets verksamhet.  

   I den nuvarande verksamhetsinriktningen finns ett antal delar som ligger till grund för beslutet att vi inte kan ha en ambassadör som representerar LIV Golf.  

   SGF:s verksamhet ska vara en del av den tävlingstrappa som klubbar, skolor, länder, förbund, PGA och internationella golforganisationer har beslutat, som gynnar idrottens och spelarnas utveckling.

   Detta tydliggörs bland annat i följande delar i verksamhetsinriktningen:

   Verksamhetsidé: Erbjuda en individuellt anpassad utvecklingskedja från nybörjare till yppersta världselit. 

   Elitverksamhet: Svenska golfspelare ska nå internationella framgångar på högsta mästerskaps- och tournivå, majors och OS, samt representera i Solheim Cup och Ryder Cup. Därtill ska Sverige årligen ha två spelare (damer respektive herrar) topp 100 på världsrankingen för både proffs och amatörer. 

   Tävlingsverksamhet: SGF ska verka för, och i många fall arrangera, ett brett utbud av tävlingar och spelformer för alla kategorier av golfspelare, där tävlingstrappan i alla delar ska spegla utvecklingstrappan. 

   Läs verksamhetsinriktningen här

  23. Varför är ni positiva till att Henrik Stenson fortsätter stötta paragolfare och juniorer i Sverige när han inte kan vara SGF:s ambassadör?
  24. Det finns många fantastiska enskilda initiativ som på olika sätt bidrar till golfens framtid och utveckling. Det är positivt och inget vi som förbund vare sig kan eller vill stå i vägen för.  

   Däremot måste vi begränsa oss genom att bara samarbeta aktivt med de som delar vårt synsätt och verksamhetens mål i stort. 

  25. Det är väl bra med konkurrens – det kommer väl i sig utveckla golfen?
  26. Vi förordar verkligen konkurrens, men problemet är att LIV Golf inte konkurrerar med de högsta tourerna på lika villkor. De enorma summor pengar som finns till deras förfogande sätter snarare all konkurrens ur spel.  

   Det finns bara ett visst antal toppspelare och när några lämnar för LIV Golf är risken att fler tävlingar blir profillösa. Det gör att intresset kan minska, vilket leder till mindre publik och färre sponsorer.

   Sammantaget innebär utspädningen att internationell tävlingsgolf kan tappa i attraktionskraft. Vi anser därför att LIV Golf är ett hot mot det ekosystem som vi tror på och står för, med en tydlig tävlingstrappa från golfklubb upp till högsta nivå som bygger på idrottslig prestation. 

  27. Jag håller inte med om beslutet, hur kan jag påverka?
  28. Golfsverige bygger på en demokratisk grund med samverkan mellan golfklubb, golfdistriktsförbund och golfförbund.  

   Svenska Golfförbundet har som uppdrag att stödja den demokratiska processen och leverera verksamhet i enlighet med vad som beslutats i gällande verksamhetsinriktning

   Vill du som golfspelare påverka besluten som fattas i Golfsverige kan du driva frågan genom din golfklubb. Klubben kan i sin tur skriva en motion som tas upp till beslut på förbundsmötet. 

   Vid förbundsmötet beslutas också om verksamhetsinriktning, rambudget samt övriga styrande beslut som val till förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning samt behandling och beslut av motioner och propositioner. 

   Läs mer om demokratiprocessen här

  29. Jag håller inte med om beslutet, kan jag gå ur Svenska Golfförbundet?
  30. Nej du kan inte gå ur eftersom du som enskild golfspelare inte är medlem i Svenska Golfförbundet.  

   Du är medlem i din golfklubb. Det är golfklubben som i sin tur är medlem i – eller associerad till – Svenska Golfförbundet.