Efter fyra år i rad med stigande medlemssiffror noterades 2018 en minskning i antal medlemskap med 1,5 procent, totalt 7 395 färre än föregående år. Trots det attraherar golfsporten fortsatt nästan var 20:e svensk.

En av förklaringarna till årets sannolikt tillfälliga nedgång kan förklaras med tuffa väderförhållanden. Säsongstarten dröjde efter en ovanligt sen och kall vår, vilken följdes av sommarens värmebölja och extremtorka.

484373 medlemskap

Nästan 500 000 aktiva medlemskap

Golf är Sveriges största individuella idrott med 484 373 aktiva medlemskap. 22 032 personer är medlemmar i mer än en klubb, vilket ger 461 404 unika golfspelare.

6744038 ronder

Över 6,7 miljoner sällskapsronder

Bokade ronder i Min Golf minskade med totalt 3 procent. Under tidig vår och högsommar sjönk golfspelet kraftigt, medan ronderna ökade i maj–jun samt sep–okt jämfört med 2017.

50717 nya golfare

Många hittade till golfen

Över 50 000 återvändare eller helt nya golfare tecknade medlemskap under 2018. Nettoutvecklingen 2018 blev dock -7 166, då 57 883 personer pausat eller lämnat golfen.

Juniorer och seniorer

Av totala antalet medlemskap är 9,6 % juniorer (1–21 år). Juniorerna har minskat med 5 procent 2018. Nettotillväxten var +1 528, men det kunde inte kompensera för de 3 400 som fyllde 22 år.

Kvinnor och män

Drygt en fjärdedel av golfmedlemskapen i Sverige innehas av kvinnor. Bland juniorer är det 77,7 % pojkar och 22,3 % flickor. I hela Europa är snittandelen kvinnor 25 % och i USA 19 %.

24 ,2 snitthandicap

Sänkt snitthandicap

Golfsverige har mål på minst 1,0 lägre snitthandicap bland alla golfare till 2022. Under 2018 har den minskat från 24,4 till 24,2. Snittet för män är 21,3 och för kvinnor 31,9.

49 ,8 snittålder

Snittålder i Golfsverige

Genomsnittsåldern för Sveriges golfare är 49,8 år. Bland män 48,2 och kvinnor 54 år. Årskullen födda 1966 är den enskilt största i Sverige.

Medlemsfördelning 2018

Kategori Medlemskap % av total +/- antal +/- procent
Flickjuniorer              10319 2,1 % -327 -3,2 %
Pojkjuniorer               36525 7,5 % -2002 -5,5 %
Totalt juniorer (1–21 år)         46844 9,7 % -2329 -5,0 %
Damseniorer                        121552 25,1 % -2311 -1,9 %
Herrseniorer 315977 65,2 % -2755 -0,9 %
Totalt seniorer (22+ år) 437529 90,3 % -5066 -1,1 %
Totalt antal aktiva 484 373 100 % -7 395 -1,5 %

Positiv utvecklingsfas

Golfsporten befinner sig i en positiv utvecklingsfas. Motsvarande fanns under hela 1900-talet och början av 2000-talet. Toppen nåddes 2004 med över 554 000 registrerade medlemskap. Efter detta följde nio år av nedgång som höll i fram till sommaren 2013 när vändningen kom.

Medlemskap 2014–2018

Tabellen visar totalt antal aktiva medlemskap senaste femårsperioden. Trots senaste årets nedgång är medlemstalet fortfarande betydligt högre än när utvecklingen vände uppåt 2013.

Axplock från Golfsverige

Några utdrag ur statistikrapporten för 2018 från distrikt och klubbar.

454 golfklubbar

Klubbar och distrikt

2018 bestod Golfsverige av 454 golfklubbar (413 klubbar och 41 bolag) fördelade på 21 golfdistriktsförbund. Skåne är störst med 61 klubbar följt av Stockholm (58) och Småland (45).

22124 medlemmar

Största golfklubb

Ekholmsnäs GK på Lidingö utanför Stockholm är Sveriges största golfklubb med 22 124 medlemmar. Därefter Bryttsätter GK med 12 538 och Norrköping Söderköping GK med 8 132.

41 % kvinnor

Störst andel kvinnor

Torekovs GK i Skåne har högst andel kvinnor med 41,2 procent och Halmstad GK har störst antal, 962 stycken. Snittet för Sverige är 27,4 procent kvinnor (juniorer och seniorer).

618 juniorer

Flest juniorer

Landeryds GK har flest juniormedlemmar, 618 av totalt 3768. Högst andel juniorer, utöver den renodlade juniorklubben Sommarro Junior Golfklubb, har Hills GK med 37,4 procent.

1 ,9 sänkt snitthcp

Bäst handicaputveckling

De nordligaste distrikten har haft bäst handicaputveckling i Sverige 2018. Bästa klubbar var Granöbygdens GK och Tönnersjö GK som bägge sänkte medlemssnittet med 1,9.

Antal banor på golfanläggningar i Sverige 2017

75 anläggningar har 9 hål
273 har 18 hål
67 har 27 hål
27 har 36 hål
4 har 45 hål
3 har 54 hål

Kontaktperson statistik

Porträttbild på Bo.
  • Bo Bengtsson
  • Biträdande generalsekreterare. Chef klubb- och anläggningsutveckling. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
  • Tel: 08-622 15 59
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef