Golfen i Sverige har haft en stor tillväxt under pandemin. 2021 slogs ett historiskt medlemsrekord och golfarna har aldrig tidigare spelat så många ronder. Här kan du ta del av årets siffror.

Medlemsstatistik för 2021

Illustration i blått och gult, med fyra golfspelare i siluett som kommer gåendes. På bilden står Rekord! 555 334 medlemskap.

Siffrorna från det gångna golfåret har räknats ihop och vi kan konstatera att det har varit ytterligare ett väldigt starkt år för vår idrott.

I oktober stod det klart att vi slagit medlemsrekord, drygt 1 000 över den tidigare toppnoteringen från 2004. Vi är nu fler golfare än någonsin i Sverige och har ökat starkt vad gäller antal juniorer, unga seniorer och kvinnliga spelare.

Nedan följer utvalda siffror från 2021 – och till viss del även 2020 för att jämföra mot innan pandemin. 

Scrolla ner för mer detaljerad statistik och för att ladda ner slutrapporterna som PDF.

555334 medlemskap

Antal medlemskap

Årets medlemsantal innebär ett historiskt rekord, då vi passerat det tidigare rekordet från 2004 med 1041 fler medlemskap. Antalet individuella spelare är 522 540.

15 % ökning mot 2019

Utveckling medlemskap

Under pandemiåren 2020–2021 har antalet medlemskap ökat med 70 820 (15 %), och antalet individuella golfspelare med 61 345 (13 %).

9845871 bokade ronder

Nästan 10 miljoner ronder

2021 (jan–nov) noteras historiens näst högsta siffra över sällskaps- och tävlingsronder. Det är bara 2020 som det spelats mer golf. Jämfört med 2019 har antalet ökat med 29 %.

36 % fler spelare

Stor ökning nya och återvändare

Tidigare år har cirka 50 000 nya spelare kommit till golfen, men under 2020–2021 låg motsvarande siffra på totalt 136 241 – en ökning på cirka 36 % (136 000 mot 2 x 50 000).

89 % stannade kvar

Ovanligt många medlemmar kvar på klubbarna

2020–2021 lämnade totala 74 896 spelare golfen, vilket kan jämföras med normalt 110 000–120 000 spelare över två års tid. 89 % av medlemmarna från 2020 stannade alltså kvar 2021.

48 ,4 snittålder

Spelarna blir yngre

Med ett stort antal nya och återvändande spelare i åldern 22–30 har snittåldern för de svenska golfarna sänkts från 50,1 till 48,4 under 2020–2021.

25 ,1 snitthandicap

Något högre handicap

Jämfört med 2019 har snitthandicapen gått från 24,1 till 25,1 under pandemiåren. Under den här perioden har vi dock både bytt handicapsystem och tagit emot många nya golfare.

49 % fler juniorer

Antalet juniorer (upp till 21 år) har ökat hela 49 % under pandemiåren 2020–2021, vilket motsvarar en ökning från 43 515 till 64 397 individuella golfspelare. Totalt utgör nu juniorerna 12,3 % av Sveriges alla golfspelare.

Många fler kvinnor och flickor

Av Sveriges totalt 522 540 golfspelare 2021 var 137 629 kvinnor och 384 911 män. Precis som andelen juniorer har även antalet kvinnor/flickor ökat kraftigt under pandemin, med 11 % från 2019 – en totalt ökning på 13 350 individuella spelare.

Medlemskap 2017–2021

Tabellen visar totalt antal aktiva medlemskap under den senaste femårsperioden, 2017–2021. Antalet ökade med 16 372 under 2021, vilket gör årets antal till ett historiskt rekord, då vi passerat det tidigare rekordet (2004) med över 1000 medlemskap.

Rapporter

Bokade ronder

 • Slutstatistiken över bokade ronder kommer när vi sammanställt helåret 2021. Tills vidare, se månadsrapporten över bokade ronder januari–november.

  Ladda ner senaste månadsrapporten här

Klubbar och medlemmar

 • Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. 

  Medlemsfördelning 2021

  Tabellen nedan visar antal aktiva medlemskap under 2021, jämfört med 2020 – samt procentuellt antal av det totala antalet medlemskap, förändring i antal och procentuell förändring i olika medlemskategorier (totalt, juniorer/seniorer, flickor/pojkar, kvinnor/män).

  Under 2021 ökade återigen antalet aktiva medlemskap i samtliga kategorier jämfört med året innan. Och även i år har vi sett den största ökning bland juniorerna, +9,8 % mot 2020.

  Aktiva medlemskap Antal 2021 % av total 2021 Ökning mot 2020 Ökning mot 2020 i %
  Totalt 555334 100 % +16 372 +2,9 %
  Kvinnor/flickor 145 029 26,1 % +3 299 +2,3 %
  Män/pojkar 410 305 73,9 % +13 073 +3,2 %
  Juniorer (1–21 år) Antal 2021 % av total 2021 Ökning mot 2020 Ökning mot 2020 i %
  Totalt 68545 12,3 % +6 706 +9,8 %
  Flickor 12 510 2,3 % +729 +5,8 %
  Pojkar 56 035 10,1 % +5 977 +10,7 %
  Seniorer (22+ år) Antal 2021 % av total 2021 Ökning mot 2020 Ökning mot 2020 i %
  Totalt 486 789 87,7 % +9 666 +2 %
  Kvinnor 132 519 23,9 % +2 570 +1,9 %
  Män 354 270 63,8 % +7 146 +2 %
 • Axplock från Golfsverige

  Nedan följer ett urval av statistiken för golfklubbar och medlemmar under 2021. 

  1237 medlemmar per klubb

  Medlemmar per klubb

  Sveriges klubbar har i snitt haft 1 237 medlemmar – en ökning med 34 medlemmar per klubb, jämfört med 2020 då snittet låg på 1 203.

  449 golfklubbar

  Klubbar och distrikt

  I Golfsveriges 21 distrikt fanns 449 stycken klubbar under året (448 stycken 2020).

  45531 medlemmar

  Största golfkommunen

  Vallentuna var den enskilt största golfkommunen, sett till det totala antalet aktiva medlemskap. Kommunens fyra klubbar hade i snitt 11 383 medlemmar var.

  14 ,7 procent juniorer

  Distrikt med högst andel juniorer

  Ångermanland var det distrikt som hade flest andel juniorer under året – 14,7 % av det totala antalet medlemmar.

Kontaktperson statistik

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef