Golfen hade en stor tillväxt under pandemin och 2021 slogs ett historiskt medlemsrekord. 2022 minskade antalet medlemskap något, men siffrorna är fortsatt höga i en historisk jämförelse. Läs allt om Golfsverige i siffror.

Löpande statistik för 2023

Antal medlemskap vecka 38: 533 894

Nedan hittar du rapporter över medlemskap och golfspel i Sverige 2023, med aktuella siffror och jämförelser mot åren 2019–2022. Rapporterna uppdateras vecko- och månadsvis. 

Veckorapport medlemskap vecka 38 (jfrt med motsvarande tidpunkt senaste åren)

Månadsrapport klubbar och medlemskap 1 jan–15 sep (jfrt med slutmätningen 2022)

Månadsrapport golfspel 1 jan–31 aug (jfrt med olika parametrar)

Slutstatistik för 2022

Efter två år av rekord vad gäller både medlemskap och spelade ronder backade golfen i Sverige något under 2022. Antalet medlemskap sjönk med cirka tre procent, men är ändå den sjunde högsta medlemssiffran någonsin. Mängden spel har återgått till ungefär samma nivåer som före pandemin. 

Här hittar du ett urval från statistiken för 2022. Scrolla ner för att läsa mer detaljer i slutrapporterna över golfklubbar och medlemskap, golfspelare och golfspelet.

448 golfklubbar

Klubbar och distrikt

Antalet golfklubbar 2022 är 448 stycken, fördelat på Golfsveriges 21 distrikt (449 år 2021). Av dessa var 400 ideella föreningar och 48 golfbolag associerade via avtal.

536203 aktiva medlemskap

Antal medlemskap

Golf är Sveriges tredje största idrott med 536 203 medlemskap och 505 577 individer. Antalet medlemskap 2022 är sjunde högst i historien, dock en minskning mot rekordåret 2021.

-3 % medlemskap

Utveckling medlemskap

Antalet medlemskap 2022 har sjunkit med 19 131 jämfört med rekordåret 2021 (555 334), men är 51 689 fler än året innan pandemin (+11 % mot 2019).

Medlemsutveckling under 2000-talet

Antalet medlemskap har varierat kraftigt under 2000-talet. I början av århundradet var det golfboom, med 2004 som toppnotering. Den siffran slogs under det andra pandemiåret 2021, med ett historiskt medlemsrekord. 2022 blev det en liten minskning, men det är fortfarande ett mycket högt antal ur ett historiskt perspektiv.

Andel juniorer/seniorer

Antalet juniormedlemskap (upp till 21 år) har ökat med 15 000 sedan före pandemin – från 45 925 juniormedlemskap 2019 till 62 620 under 2022. Totalt utgör juniorerna 11,7 % av Sveriges alla golfspelare. Antalet unika juniorspelare är 58 848.

Andel män/kvinnor

Drygt en fjärdedel av golfmedlemskapen 2022 innehas av kvinnor – totalt 137 058. Det gör golf till en av Sveriges största idrotter vad gäller antal aktiva kvinnor. Antalet kvinnor/flickor ökade under pandemin – totalt 7 308 fler medlemskap jämfört med 2019 (+6%). Antalet män ökade dock ännu mer, vilket gör att andelen kvinnor sjunkit till 25,8 % (26,9 % 2019).

103327 pandemigolfare

Många pandemigolfare stannade

Under pandemiåren 2020 och 2021 tillkom 136 241 nya eller återvändande golfspelare. Tre fjärdedelar av dessa fortsatte som medlemmar även under 2022.

Fler slutade än började

Under 2022 tillkom 49 793 nya och återvändande golfare, personer som alltså inte var medlemmar i en golfklubb året innan. Samtidigt lämnade 66 756 personer golfen, eller tog en paus. Totalt minskade antalet unika golfare med 18 755 (-3,6 %) jämfört med 2021 (från 522 540 individer till 505 577).

Rapporter

Spelarna och spelet

 • Några axplock från rapporterna om golfspelarna och bokade sällskaps- och tävlingsronder under 2022.

  24 ,3 snitthandicap

  Snitthandicapen har sjunkit

  Handicapsnittet för alla golfare sjönk med 0,8 jämfört med 2021 (25,1). Bland kvinnor är snitthandicapen 32,6, bland män 21,5. Medianvärdet 2022 är 23,0.

  49 ,1 snittålder

  Ett föryngrat Golfsverige

  Snittåldern har sjunkit under pandemin. Golfsverige är i snitt ett år yngre än 2019 (50,1 år). Medianåldern 2022 är 52 år. Kvinnor är i snitt 54,5 år, män 47,2.

  -13 % sällskapsronder

  Bokade sällskapsronder

  Antalet sällskapsronder 2022 sjönk med 13 % mot 2021 och är tillbaka på samma nivå som åren före pandemin.

  17 sällskapsronder i snitt

  Snitt antal sällskapsronder

  I snitt spelade golfarna 16,6 ronder 2022 (median 11). En minskning från 19,7 2021 till samma nivå som 2019. Kuriosa: över 1 500 personer spelade över 100 ronder!

  1213398 tävlingsronder

  Antal tävlingsronder

  Totalt har det spelats över 1,2 miljoner tävlingsronder i Golfsverige under 2022. De fördelas på 175 953 golfspelare (individer) som har minst en tävlingsrond registrerad.

  7 tävlingsronder i snitt

  Sju tävlingsronder i snitt

  En av tre golfare tävlade minst en gång under 2022. I snitt spelade tävlingsgolfarna sju tävlingsronder var (median tre). Totalt har 423 klubbar arrangerat golftävlingar.

Klubbar och medlemskap

 • Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. 

  Medlemsfördelning 2022

  Tabellen nedan visar antal aktiva medlemskap i olika medlemskapskategorier under 2022, 2021 och 2019 – samt en procentuell förändring (+/-).

  Alla kategorier har minskat mot 2021, men har ökat jämfört med året innan pandemin. Den största ökningen har vi sett bland juniorerna, som är +36 procent mot 2019.

  Antal 2022 Antal 2021 Antal 2019 +/- mot 2021 +/- mot 2019
  Medlemskap totalt 536203 555334 484514 -3,4 % +10,7
  Kvinnor/flickor 137058 145029 129750 -5,5 % +5,6
  Män/pojkar 399145 410305 354764 -2,7 % +12,5
  Seniorer (22+ år) Antal 2022 Antal 2021 Antal 2019 +/- mot 2021 +/- mot 2019
  Totalt 473583 486789 438589 -2,7 % +8,0 %
  Kvinnor 126430 132519 120011 -4,6 % +5,4 %
  Män 347153 354270 318578 -2,0 % +9,0 %
  Juniorer (1–21 år) Antal 2022 Antal 2021 Antal 2019 +/- mot 2021 +/- mot 2019
  Totalt 62620 68545 45925 -8,6 % +36,3 %
  Flickor 10628 12510 9739 -15,0 % +9,1 %
  Pojkar 51992 56035 36186 -7,2 % +43,7 %
 • Axplock från Golfsverige

  Nedan följer ett urval av statistiken för golfklubbar och medlemmar under 2022. 

  1200 medlemmar per klubb

  Medlemmar per klubb

  Sveriges klubbar har i snitt 1 200 medlemmar – en minskning med 37 mot 2021. Minsta klubben har 15 medlemmar, den största har 29 416. Mediantalet är 912.

  7 ,8 % golfar i Halland

  Största golfregionen

  Halland var den klart största regionen sett till andel golfare. 7,8 % av invånarna spelar. Tvåa är Stockholm (5,4 %) och trea Jönköping (5,2 %). Sverigesnittet är 4,8.

  15 ,4 % juniorer

  Distrikt med högst andel juniorer

  Ångermanlands golfdistrikt hade högst andel juniorer under 2022, 15,4 % av medlemmarna. Därefter Gotland (15,3 %) och Medelpad (15,1 %). Sverigesnittet är 11,7 %.

  31 ,7 % kvinnor

  Distrikt med högst andel kvinnor

  Bohuslän-Dals golfdistrikt hade högst andel kvinnor under 2022, 31,7 % av medlemmarna. Därefter Halland (30,3 %) och Medelpad (29,1 %). Sverigesnittet är 25,6 %.

Kontaktperson statistik

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef