Efter fjolårets nedgång i medlemssiffrorna såg vi under 2019 en svag uppgång igen, då antalet medlemskap ökade med 141 stycken. Golfsverige är fortsatt stabilt med närmare en halv miljon svenskar som utövar idrotten.

Rekordstart på golfåret 2020

2020 har inletts med rekordmycket spel och stadig ökning av antal medlemmar. Intresset kring årets medlemssiffror är stort och därför publicerar vi löpande statistik över nuläget kring medlemskap och bokade ronder i Golfsverige.

Läs statistiken för 2020

Officiell medlemsstatistik för 2019

2019 års medlemssiffror är mycket höga ur ett historiskt perspektiv, med drygt 10 000 fler medlemmar än vid sekelskiftets början.

De senaste åren har de årliga upp- och nedgångarna legat inom ett intervall på max 2 procent, med vädret som den enskilt största faktorn som påverkar 1 procent upp eller ned. 2018 bjöd på antingen för kallt eller för varmt väder för golfspel, medan 2019 hade ett jämnare och för golfen bättre väder.

484514 medlemskap

Nästan en halv miljon medlemskap

Golfen är en av de största idrotterna i Sverige, sett till antalet utövare. Flera personer är medlemmar i mer än en klubb, vilket innebär 461 195 unika golfspelare. Det motsvarar 4,5 procent av Sveriges befolkning – nästan var 20:e svensk.

8202434 ronder

Över 8,2 miljoner ronder

Antalet bokade sällskapsronder i Min Golf var 6 835 236 – 84 386 fler än 2018. Över 1,3 miljoner tävlingsronder bokades, den högsta siffran på 2010-talet. En dryg tredjedel av alla golfare, 167 646 stycken, spelade minst en tävling. Detaljerad rondstatistik för 2016–2019 finns längre ner på sidan.

54771 nya golfare

Många nya och återvändande spelare

Under 2019 tecknades totalt 54 771 nya medlemskap av helt nya (30 111) och återvändande (24 660) spelare. Av dessa var 22 procent 90-talister, vilket är den största åldersgruppen bland nya medlemmar.

Juniorer och seniorer

Av de drygt 460 000 golfspelarna är 9,4 procent juniorer i åldrarna 1–21. Under 2019 fyllde 3 459 spelare 22 år och lämnade därför juniorkategorin. Under året tillkom också 11 152 juniorgolfare, samtidigt som 8 651 lämnade. Det ger ett nettoresultat på -958 jämfört med 2018 – en minskning på totalt 0,2 procent.

Kvinnor och män

Drygt en fjärdedel av de svenska golfarna är kvinnor; 26,9 procent. Den mest jämställda åldersgruppen är 61–70, där 35,6 procent är kvinnor. Den åldersgrupp som är minst jämställd är 31–40, där kvinnorna utgör 14,3 procent. I en internationell jämförelse för 2018 var snittandelen i hela Europa 25 procent, och i USA 23 procent.

24 ,2 snitthandicap

Oförändrat totalt snitthandicap

Det nationella snittet för män och kvinnor totalt är 24,2 – ingen förändring från 2018. Den golfklubb som har lägst snitthandicap är Hills GK med 8,7, därefter kommer Bro Hof med ett snitt på 11,4 och PGA National på 11,8.

50 ,1 snittålder

Snittålder i Golfsverige

Sveriges golfare är i snitt 50,1 år. Bland män är snittet 48,4 och bland kvinnor 54,6. Den enskilt största åldersgruppen är spelare födda under 60-talet.

Medlemsfördelning 2019

Kategori Medlemskap % av total +/- antal +/- procent
Flickjuniorer              9739 2,0 % -580 -5,6 %
Pojkjuniorer               36186 7,5 % -339 -0,9 %
Totalt juniorer (1–21 år)         45925 9,5 % -919 -2,0 %
Damseniorer                        120011 24,8 % -1541 -1,3 %
Herrseniorer 318578 65,8 % +2601 +0,8 %
Totalt seniorer (22+ år) 438589 90,5 % +1060 +0,2 %
Totalt antal aktiva 484514 100,0 % +141 +0,0 %

Såväl antalet juniorer som damseniorer backade något under 2019. Däremot ökade antalet herrseniorer. Tabellen visar antal medlemskap, procentuellt antal av totalt antal aktiva samt förändring i antal och procent i kategorierna junior, senior, dam och herr.

Medlemskap 2015–2019

Tabellen visar totalt antalet aktiva medlemskap under den senaste femårsperioden, 2015–2019. Under 2019 gick medlemsantalet försiktigt upp igen efter att under 2018 ha sett en nedgång.

Axplock från Golfsverige

Några utdrag ur statistikrapporten för 2019 från distrikt och klubbar.

454 golfklubbar

Klubbar och distrikt

Antalet golfklubbar 2019 var 454 stycken. Av dessa var 411 ideella föreningar och 43 golfbolag associerade via avtal, jämfört med 413 respektive 43 under 2018. Klubbarna och bolagen är fördelade på 21 distrikt över hela landet.

20819 medlemmar

Största golfklubb

Ekholmsnäs Golf är Sveriges största golfklubb med 20 819 medlemmar, följt av Bryttsätter GK med 12 630 och GolfStar Cloud med 11 227. GolfStar Cloud är även den klubb som har vuxit mest under året, med 4 271 nya medlemskap.

39 ,5 % kvinnor

Högst andel kvinnor

Torekovs GK i Skåne har högst andel kvinnor med 39,5 procent. Näst högst andel har Ringenäs GK med 39,1 procent och därefter Järfälla GK med 38,4 procent. Snittet för Sverige är 26,9 procent kvinnor (juniorer och seniorer).

33 ,7 % juniorer

Högst andel juniorer

Högst andel juniorer, utöver den renodlade juniorklubben Sommarro Junior Golfklubb, har Danderyds GK med 33,7 procent. Hills GK kommer kort därefter med 30,1 procent och Backa Säteri IF med 29,4 procent.

Kontaktperson statistik

Porträttbild på Bo.
  • Bo Bengtsson
  • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
  • Tel: 08-622 15 59
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef