Golf är en av Sveriges största idrotter och var tjugonde svensk är en aktiv golfspelare. Läs allt om Golfsverige i siffror.

Löpande statistik för 2024

Antal medlemskap vecka 27: 508 414 (+10 763 jfrt med samma vecka 2023)

Nedan hittar du rapporter över medlemskap och golfspel i Sverige 2024, med aktuella siffror och jämförelser mot åren 2020–2023. Rapporterna uppdateras vecko- och månadsvis. 

Veckorapport medlemskap vecka 27 (jfrt med motsvarande tidpunkt senaste åren)

Lägesrapport klubbar och medlemskap 1 juni (jfrt med olika parametrar)

Månadsrapport golfspel 1 jan–31 maj (jfrt med motsvarande tidpunkt senaste åren)

Notera att vissa jämförelser görs mot slutsiffrorna från tidigare år, medan andra görs mot motsvarande tidpunkt. Detta står tydligt angett i respektive tabell i rapporterna.

Medlemsstatistik 2023

Slutmätningen för 2023 gjordes den 15 oktober och då var det totala antalet medlemskap 538 342. En ökning med drygt 2 100 medlemskap mot 2022, och den sjunde högsta medlemssiffran någonsin.

Under pandemiåren var golfen en av de fritidsaktiviteter som kunde hålla öppet på ett smittsäkert sätt, och blev ett andningshål i tillvaron för många. Alla tiders medlemsrekord slogs 2021, med 555 334 aktiva medlemskap. En del jämförelser i slutstatistiken för 2023 görs därför även med 2019, året innan pandemin.

Slutrapport över golfklubbar och medlemskap 2023

Scrolla vidare för att ta del av axplock ur slutstatistiken för 2023, eller navigera via innehållsförteckningen: 

Basfakta om Golfsverige ➤
Statistik om golfspelarna ➤
Statistik om klubbar och medlemskap ➤
Tabell medlemsfördelning ➤
Fler statistikrapporter och sammanställningar ➤

Basstatistik

 • 445 golfklubbar

  Klubbar och distrikt

  Antalet golfklubbar 2023 är 445 (448 år 2022), varav 396 ideella föreningar och 49 golfbolag associerade via avtal. Klubbarna är fördelade på 21 golfdistrikt.

  538342 aktiva medlemskap

  Antal medlemskap

  Golf är Sveriges tredje största idrott med 538 342 medlemskap och 506 614 individer. Antalet medlemskap 2023 är sjunde högst i historien.

  2139 ökning mot 2022

  Utveckling medlemskap

  Antalet medlemskap 2023 har ökat med 2 139 jämfört med 2022 (+0,4) och är 53 828 fler än före pandemin (+11 % mot 2019).

  Medlemsutveckling 2000–2023

  Antalet medlemskap har varierat kraftigt under 2000-talet. I början av århundradet var det golfboom, med 2004 som toppnotering. Den siffran slogs under det andra pandemiåret, med ett historiskt medlemsrekord 2021. Antalet medlemskap 2023 är något lägre än rekordåret, men fortfarande mycket högt i ett historiskt perspektiv.

  Andel män/kvinnor

  En fjärdedel av golfmedlemskapen 2023 innehas av kvinnor/flickor – totalt 124 780. Det gör golf till en av Sveriges största kvinnoidrotter vad gäller antal aktiva. Antalet kvinnor har ökat något sedan före pandemin (+1 % sedan 2019). Antalet män har dock ökat mer, vilket gjort att andelen kvinnor sjunkit från 26,9 % 2019 till 24,6 % 2023.

  Andel juniorer/seniorer

  Antalet juniormedlemskap (upp till 21 år) har ökat med drygt 21 000 sedan före pandemin, från 45 925 under 2019 till 67 135 under 2023. Totalt utgör juniorerna 12,4 % av Sveriges alla golfspelare. Antalet unika juniorspelare (individer) är 62 675.

Spelarna

 • 24 ,6 snitthandicap

  Snitthandicapen ligger stabilt

  Handicapsnittet för alla golfare 2023 ligger ungefär i nivå med 2022 (24,3). Medianvärdet är 23,6, upp något från 2022 (23,0).

  48 ,8 snittålder

  Ett föryngrat Golfsverige

  Snittåldern har sjunkit från 49,1 2022 till 48,8 år 2023. Kvinnor är i snitt 55,0 år och män 46,8. Sedan före pandemin är Golfsverige i snitt 1,3 år yngre (50,1 år 2019).

  Fler började än slutade

  Under 2023 tillkom 63 960 nya och återvändande golfare – alltså personer som inte var medlemmar i en golfklubb året innan. Samtidigt valde 62 923 golfare att sluta eller ta en paus. Det ger en nettoökning på 1 037 individer jämfört med 2022, från 505 577 till 506 614 (+0,2 %).

  Andel som stannat/lämnat

  442 654 av de totalt 505 577 golfare som var medlemmar 2022 är kvar i golfen även 2023. 62 923 har slutat eller tagit en paus. Av flickjuniorerna har hela 27 % lämnat golfen. Bland pojkjuniorer är andelen som lämnat 16 %, bland damseniorer 14 % och bland herrseniorer 11 %.

  Fler pojkar – färre flickor

  Under pandemin ökade antalet juniorer (upp till 21 år) stort – från 45 925 år 2019 till 67 135 år 2023 (+21 210). Andelen juniorer har också ökat, från 9,5 % 2019 till 12,5 % 2023. Det är pojkarna som står för nästan hela ökningen. Antalet flickor 2023 är tillbaka på samma nivå som 2019 och andelen har minskat till 14,8 % (21,2 % 2019).

Klubbar och medlemskap

 • 1210 medlemmar per klubb

  Medlemmar per golfklubb

  Sveriges klubbar har i snitt 1 210 medlemmar (+10 mot 2022). Medianvärdet är 868. De tio största klubbarna har sammanlagt lika många medlemmar som de 230 minsta.

  Medlemsutveckling bland klubbar

  Nationellt har antalet golfspelare ökat 2023, men det är stora variationer på klubbnivå. Diagrammet visar antalet golfklubbar vars medlemsantal har ökat (minst +11), är oförändrat (inom +/-10) och har minskat (minst -11) jämfört med 2022. 62 % av klubbarna har alltså färre medlemmar 2023.

  88560 pandemigolfare

  Många pandemigolfare har stannat

  Under pandemiåren 2020–2021 tillkom 136 241 golfspelare som inte var medlemmar 2019. 65 % av dessa, 88 560 personer, är fortfarande kvar som medlemmar 2023.

Medlemsfördelning

 • Tabellen nedan visar antal aktiva medlemskap i olika kategorier under 2023, 2022 och 2019. De två sista kolumnerna visar förändring i procent, med utgångspunkt i 2023.

  Jämfört med 2022 har antalet män/pojkar ökat, medan antalet kvinnor/flickor har minskat i alla kategorier. Störst ökning ser vi bland pojkjuniorerna, medan flickjuniorerna är den grupp som minskat mest.

  Jämfört med 2019 har samtliga kategorier ökat. Antalet juniorer har ökat stort sedan året innan pandemin. Det är dock pojkjuniorerna som står för nästan hela ökningen.

  Antal 2023 Antal 2022 Antal 2019 +/- mot 2022 +/- mot 2019
  Medlemskap totalt 538342 536203 484514 +0,4 % +11,1
  Kvinnor/flickor 131317 137058 129750 -4,2 % +1,2
  Män/pojkar 407025 399145 354764 +2,0 % +14,7
  Seniorer (22+ år) Antal 2023 Antal 2022 Antal 2019 +/- mot 2022 +/- mot 2019
  Totalt 471214 473583 438589 -0,5 % +7,4 %
  Kvinnor 121380 126430 120011 -4,0 % +1,1 %
  Män 349834 347153 318578 +0,8 % +9,8 %
  Juniorer (1–21 år) Antal 2023 Antal 2022 Antal 2019 +/- mot 2022 +/- mot 2019
  Totalt 67128 62620 45925 +7,2 % +46,2 %
  Flickor 9937 10628 9739 -6,5 % +2,0 %
  Pojkar 57191 51992 36186 +10,0 % +58,1 %

Aktuella rapporter

Kontaktperson statistik

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef