Under 2020 har över en halv miljon golfspelare tillsammans spelat över 11 miljoner ronder och fått motionera och vara sociala i en annorlunda vardag. Ta del av siffrorna från golfens rekordår.

Oskarp bild på två leende kvinnor i 30-40-årsåkldern . I bakgrunden syns en green och en bunker. Texten Rekordåret! 11 miljoner bokade ronder.

En kombination av golf som smittsäker aktivitet under rådande coronapandemi, bra väder och tidig säsongsstart i stora delar av landet har lett till ett rekordår för golfen i Sverige. 

Det har aldrig spelats så mycket golf och antalet medlemskap har för första gången på tio år passerat en halv miljon. Golfsverige har också välkomnat drygt 94 000 nya golfare och återvändare som inte var medlemmar i fjol.

Nedan följer en sammanfattning av rekordåret 2020 samt rapporter att ladda ner som PDF.

Medlemsstatistik för 2020

Nedan följer några utvalda siffror ur slutsrapporterna från 15 oktober vad gäller medlemskap och golfspelare, samt rapporten över bokade ronder till och med 18 oktober. Scrolla ner för mer detaljerad statistik och för att ladda ner rapporterna i sin helhet. 

538962 medlemskap

Antal medlemskap

Golf är en av de största idrotterna i Sverige och 2020 passerade antalet aktiva en halv miljon. Nästan 540 000 registrerade medlemskap fördelat på 505 768 individer.

11 % ökning mot 2019

Utveckling medlemskap

Vid slutmätningen 2020 var det 54 480 fler medlemskap än vid samma tidpunkt 2019. En ökning med 11,2 procent, från 484 514 till 538 962.

94125 nya medlemmar

Nästan 100 000 nya golfare

Rekordmånga har hittat till eller återvänt till golfen under 2020. Av de drygt 505 000 golfarna är 19 % spelare som inte var medlemmar i fjol. Av dessa är 31 664 helt nya och 62 461 är återvändare. 2019 var antalet nya golfare 54 771.

11369938 bokade ronder

Rekord i antal ronder

För första gången har det bokats över elva miljoner golfronder i Sverige under ett år (januari–oktober). Cirka 7,8 miljoner är medlemsspel och 3,1 miljoner är gästronder (greenfee). Resten är oidentifierat, det vill säga inte bokat genom GIT.

40 % ökning mot 2019

Tre miljoner fler ronder än 2019

Fram till 31 oktober har de svenska golfarna bokat och spelat över 3,2 miljoner fler ronder än i fjol. Sällskapsronder har ökat med 52 %, medlemsspel med 47 % och gästspel med 30 %.

22 ronder i snitt

Så många ronder spelar vi

Till och med sista oktober hade nästan 11,4 miljoner ronder bokats under 2020. Fördelat på 505 768 golfare ger det ett snitt på 22,5 bokade ronder per spelare.

58 000 juniorgolfare – ökning med 33,5 %

Av de drygt 505 000 golfspelarna är 58 123 juniorer i åldrarna 1–21, en ökning från 43 515 i fjol. Antalet juniorer har därmed ökat med över 14 600 spelare jämfört med 2019.

134 000 kvinnor – 10 000 fler än 2019

Drygt en fjärdedel av golfarna är kvinnor – 134 347 spelare. Det gör golf till en av Sveriges största idrotter vad gäller antal aktiva kvinnor. Antalet kvinnor har ökat med 10 068 jämfört med 2019 (+ 8%). Antalet män har dock ökat ännu mer (+10 %), vilket gör att andelen kvinnor har sjunkit något från fjolårets 26,9 %.

Medlemskap 2016–2020

Tabellen visar totalt antal aktiva medlemskap under den senaste femårsperioden, 2016–2020. Antalet har ökat med 54 448 under 2020 (+11,2 %). Golfsverige är därmed med råge över en halv miljon medlemskap. Det är första gången på tio år och nära rekordnivåerna från mitten av 2000-talet.

Utveckling ronder

Diagrammet visar totalt antal bokade ronder de senaste fem åren, januari–oktober. Antalet ronder 2020 har ökat med 40 % jämfört med 2019. Sällskapsspelet har ökat med 52 % medan tävlingsspelet har minskat med 29 %. Detta då tävlingssäsongen inte startade förrän i juli på grund av coronarestriktioner.

Rapporter

Bokade ronder

 • Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. 

  Gästspel och medlemsspel

  Fördelning 2020

  71 % av alla bokade golfronder 1 januari till 18 oktober 2020 har utgjorts av medlemsspel. I fjol var fördelningen 69 % medlemsspel och 31 % gästspel. Andelen gästronder har alltså minskat något, men antalet har ökat i båda kategorierna: medlemsronder +47 % och gästronder +30 %.

  87818 ronder på en dag

  Dagsrekord i bokade ronder

  Onsdag 22 juli sattes ett nytt rekord i antal bokade ronder på en enskild dag, nästan 88 000. Samtliga datum på topp 10-listan är nu från 2020.

  Vem gjorde bokningen?

  Fyra av fem ronder har bokats av spelaren medan en femtedel bokats av klubben. Spelarna har främst bokat via Min Golf (60 %) och i andra hand via mobilappen Min Golf Bokning (14 %). När klubben bokar gör de det via GIT-klienten (25 %). 1,6 % av alla bokningar har gjorts i andra tjänster.

 • Ronder fördelat på speltyp

  Tabellen nedan visar visar mängden gästspel, medlemsspel och oidentifierat (ej bokat via GIT) för sällskapsspel respektive tävlingsspel. Översta raden är det totala antalet bokade ronder, alla kategorier.

  Mätperiod: 1 januari till 31 oktober.

  2016 2017 2018 2019 2020
  Totalt alla ronder 8108438 8200114 7952079 8124376 11369938
  Totalt sällskap 6777575 6872537 6639243 6780316 10408973
  Totalt tävling 1330863 1327577 1312836 1344060 960965
  Fördelning sällskap 2016 2017 2018 2019 2020
  Gästspel 2017915 2012549 1964583 2025152 2928403
  Medlemsspel 4080495 4207555 4116543 4252314 7018304
  Oidentifierat 679165 652433 558117 502850 462266
  Fördelning tävling 2016 2017 2018 2019 2020
  Gästspel 442675 410243 359025 359264 204506
  Medlemsspel 884257 913436 950340 980184 754973
  Oidentifierat 3 931 3 898 3 471 4 612 1 486
 • Utveckling distriktsvis 2019–2020

  Tabellen nedan visar antalet bokade ronder per golfdistrikt, totalt samt för gästspel och medlemsspel, med utvecklingen jämfört med 2019 inom parentes.

  Generellt är det ökning eller stor ökning av både gäst- och medlemsspel i samtliga distrikt. Inledningsvis blev flera distrikt lidande av reserestriktionerna, vilket gav en minskning i greenfeespelet. Samtliga hämtade upp tappet och har ökat på både medlems- och greenfeespel jämfört med 2019.

  Mätperiod: 1 januari till 31 oktober.

  Totalt 2020 Gästspel Medlemsspel
  Blekinge 208 107 (+61 818) 43 511 (+9 663) 164 596 (+52 155)
  Bohuslän-Dal 363 182 (+95 076) 99 383 (+5 106) 263 799 (+89 970)
  Dalarna 259 398 (+89 058) 68 110 (+21 733) 191 288 (+67 325)
  Gotland 137 946 (+30 487) 39 690 (+2 508) 98 256 (+27 979)
  Gästrike-Hälsinge 259 222 (+83 843) 52 531 (+17 404) 206 691 (+66 439)
  Göteborg 887 661 (+314 733) 229 347 (+78 899) 658 314 (+235 834)
  Halland 543 962 (+153 882) 159 465 (+38 749) 384 497 (+115 133)
  Jämtland-Härjedalen 72 219 (+16 218) 24 082 (+6 897) 48 137 (+9 321)
  Medelpad 106 395 (+22 283) 32 960 (+6 411) 73 435 (+15 872)
  Norr- & Västerbotten 233 908 (+62 234) 40 344 (+10 120) 193 564 (+52 114)
  Skåne 1 653 075 (+490 087) 45 9242 (+72 980) 1 193 833 (+417 107)
  Småland 878 360 (+218 890) 210 944 (+32 124) 667 416 (+186 766)
  Stockholm 1 990 485 (+748 779) 780 358 (+249 549) 1 210 127 (+499 230)
  Södermanland 530 697 (+181 527) 141 217 (+43 443) 389 480 (+138 084)
  Uppland 440 468 (+158 289) 125 644 (+40 592) 314 824 (+117 697)
  Värmland 127 400 (+23 302) 33 516 (+2 940) 93 884 (+20 362)
  Västergötland 692 639 (+203 034) 177 603 (+36 018) 515 036 (+167 016)
  Västmanland 371 924 (+144 218) 120 153 (+39 972) 251 771 (+104 246)
  Ångermanland 85 821 (+23 213) 16 428 (+4 636) 69 393 (+18 577)
  Örebro Län 293 620 (+91 435) 72 353 (+14 381) 221 267 (+77 054)
  Östergötland 637 222 (+212 379) 165 792 (+49 904) 471 430 (+162 475)

Klubbar och medlemmar

 • Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. 

  Medlemsfördelning 2020

  Tabellen nedan visar antal aktiva medlemskap 2019 samt 2020 – samt procentuellt antal av det totala antalet medlemskap, förändring i antal och procentuell förändring i olika medlemskategorier (totalt, juniorer/seniorer, flickor/pojkar, kvinnor/män).

  Under 2020 har antalet aktiva medlemskap ökat i samtliga kategorier jämfört med fjolåret. Störst ökning är det på juniorsidan, +35 % mot 2019.

  Aktiva medlemskap Antal 2020 % av total 2020 Ökning mot 2019 Ökning mot 2019 i %
  Totalt 538962 100 % +54 448 +11,2 %
  Kvinnor/flickor 141730 26,3 % +11 980 +9,2 %
  Män/pojkar 397232 73,7 % +42 468 +12,0 %
  Juniorer (1–21 år) Antal 2020 % av total 2020 Ökning mot 2019 Ökning mot 2019 i %
  Totalt 61839 11,5 % +15 914 +34,7 %
  Flickor 11781 2,2 % +2 042 +22,0 %
  Pojkar 50058 9,3 % +13 872 +38,3 %
  Seniorer (22+ år) Antal 2020 % av total 2020 Ökning mot 2019 Ökning mot 2019 i %
  Totalt 477123 88,5 % +1 060 +8,8 %
  Kvinnor 129949 24,1 % +9 938 +8,3 %
  Män 347124 64,4 % +28 546 +9,0 %
 • Axplock från Golfsverige

  Nedan följer ett urval av statistiken för golfklubbar och medlemmar. 

  448 golfklubbar

  Klubbar och distrikt

  Antalet golfklubbar 2020 var 448 stycken (454 stycken 2019). Av dessa var 405 ideella föreningar och 43 golfbolag associerade via avtal. Klubbarna är fördelade på 21 distrikt.

  1203 medlemmar per klubb

  Medlemmar per klubb

  I snitt har Golfsveriges 448 golfklubbar haft 1 203 medlemmar under 2020. En ökning med 136 medlemmar jämfört med 2019 (1 067 medlemmar per klubb i snitt).

  25 ,1 snitthandicap

  Högre snitthandicap

  Det nationella handicapsnittet har ökat med 0,9 mot 2019. Det är dock inte helt jämförbart då vi i år infört ett nytt handicapsystemet och har en ökad andel nya golfare.

  48 ,6 snittålder

  Ett föryngrat Golfsverige

  Golfarna har blivit i snitt 1,5 år yngre, bland annat då åldersgruppen 22–30 år är stor bland nya golfare. Största åldersgruppen är 51–60. Kvinnor är i snitt 53,4 år, män 46,9.

  26393 ökning i Stockholm

  Stockholmsklubbarna har ökat mest

  Golfklubbarna i Stockholm har ökat med totalt 26 393 medlemskap, 48 % av den totala ökningen . Övriga distrikt har ökat med 300–5 700, förutom Östergötland som backat något.

  41 ,6 % juniorer

  Högst andel juniorer

  Högst andel juniorer, utöver den renodlade juniorklubben Sommarro Junior GK, har Backa Säteri IF med 41,6 %, följt av Danderyds GK med 41,1 %. Andelen juniorer totalt är 11,5 %.

  22934 medlemmar

  Största golfklubb

  Ekholmsnäs Golf är Sveriges största golfklubb med 22 934 medlemmar, följt av Cloud Golf Club (17 703) och Bryttsätter Golfklubb (13 172).

Kontaktperson statistik

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef