Under 2020 spelade över en halv miljon golfspelare tillsammans över 11,6 miljoner ronder och fick motionera och vara sociala i en annorlunda vardag. Ta del av siffrorna från golfens rekordår.

Preliminär statistik för 2021

Det har varit ett nytt bra år för golfen så här långt. Det nationella medlemsläget är gott, och vi ligger i dagsläget över fjolårssiffrorna vad gäller registrerade medlemskap. Vi är också mycket nära rekordet från 2004 på 554 293 aktiva medlemskap.

Vad gäller bokade ronder är siffrorna för januari–augusti 2021 lägre än samma period i fjol, då bra väder kombinerat med coronasituationen under framför allt april och maj gjorde 2020 till ett exceptionellt bra år. Ändå är årets siffra den näst högsta uppmätta någonsin.

Några utdrag ur de senaste mätningarna januari–september

553 937 medlemskap (+15 896 mot samma period 2020, 356 kvar till medlemsrekordet från 2004)

68 443 personer har tillkommit (nya golfare och återvändare till sporten)

Snitt 1 225 medlemmar per klubb (+47 jämfört med 2020)

8 181 676 bokade sällskapsronder jan–sep (Drygt 1 miljon färre än samma period 2020, men över 2 miljoner fler än innan pandemin)

Ladda ner rapporterna som PDF

Månadsrapport bokade ronder (till 30 sep)

Veckorapport medlemsutveckling (vecka 40)

Lägesrapport golfklubbar och medlemskap (till 7 sep)

Lägesrapport golfspelare (till 7 sep)

Medlemsstatistik för 2020

Oskarp bild på två leende kvinnor i 30-40-årsåkldern . I bakgrunden syns en green och en bunker. Texten Rekordåret! 11 miljoner bokade ronder.

En kombination av golf som smittsäker aktivitet under rådande coronapandemi, bra väder och tidig säsongsstart i stora delar av landet ledde till ett rekordår för golfen i Sverige. 

Det har aldrig spelats så mycket golf som under 2020 och antalet medlemskap passerade en halv miljon för första gången på tio år. Golfsverige välkomnade också drygt 94 000 nya golfare och återvändare som inte var medlemmar i fjol.

Nedan följer en sammanfattning av rekordåret 2020 med några utvalda siffror ur slutrapporterna för medlemskap, golfspelare och bokade ronder. Scrolla ner för mer detaljerad statistik och för att ladda ner rapporterna i sin helhet som PDF. 

538962 medlemskap

Antal medlemskap

Golf är en av de största idrotterna i Sverige och 2020 passerade antalet aktiva en halv miljon. Nästan 540 000 registrerade medlemskap fördelat på 505 768 individer.

11 % ökning mot 2019

Utveckling medlemskap

Vid slutmätningen 2020 var det 54 480 fler medlemskap än vid samma tidpunkt 2019. En ökning med 11,2 procent, från 484 514 till 538 962.

94125 nya medlemmar

Nästan 100 000 nya golfare

Rekordmånga hittade till eller återvände till golfen under 2020. Av de drygt 505 000 golfarna är 19 % spelare som inte var medlemmar året innan. Av dessa är 31 664 helt nya och 62 461 är återvändare. 2019 var antalet nya golfare 54 771.

11665732 bokade ronder

Rekord i antal ronder

2020 var första året då det bokades över elva miljoner golfronder i Sverige under en säsong. Cirka åtta miljoner är medlemsspel och 3,2 miljoner är gästronder (greenfee). Resten är oidentifierat, det vill säga inte bokat genom GIT.

42 % ökning mot 2019

3,5 miljoner fler ronder än 2019

Under 2020 bokade och spelade de svenska golfarna 3 464 416 fler ronder än året innan, då det spelades 8,2 miljoner totalt. Sällskapsronder ökade med 56 %, medlemsspel med 51 % och gästspel med 33 %.

23 ronder i snitt

Så många ronder spelar vi

Årets 11,7 miljoner ronder fördelat på 505 768 golfare, ger ett snitt på 23,1 bokade ronder per spelare under 2020.

58 000 juniorgolfare – ökning med 33,5 %

Av de drygt 505 000 golfspelarna var 58 123 juniorer i åldrarna 1–21, en ökning från 43 515 året innan. Antalet juniorer ökade därmed med över 14 600 spelare jämfört med 2019.

134 000 kvinnor – 10 000 fler än 2019

Drygt en fjärdedel av golfarna 2020 var kvinnor – 134 347 spelare. Det gör golf till en av Sveriges största idrotter vad gäller antal aktiva kvinnor. Antalet kvinnor ökade med 10 068 jämfört med 2019 (+ 8%). Antalet män ökade dock ännu mer (+10 %), vilket gör att andelen kvinnor sjönk något (26,9 % 2019).

Medlemskap 2016–2020

Tabellen visar totalt antal aktiva medlemskap under den senaste femårsperioden, 2016–2020. Antalet ökade med 54 448 under 2020 (+11,2 %). Golfsverige är därmed med råge över en halv miljon medlemskap. Det är första gången på tio år och nära rekordnivåerna från mitten av 2000-talet.

Utveckling ronder

Diagrammet visar totalt antal bokade ronder de senaste fem åren, januari–december. Antalet ronder 2020 ökade med 42 % jämfört med 2019. Sällskapsspelet ökade med 56 % medan tävlingsspelet minskade med 28 %. Detta då tävlingssäsongen inte startade förrän i juli på grund av coronarestriktioner.

Rapporter

Bokade ronder

 • Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. 

  Gästspel och medlemsspel

  Fördelning 2020

  71 % av alla bokade golfronder under 2020 utgjordes av medlemsspel. 2019 var fördelningen 69 % medlemsspel och 31 % gästspel. Andelen gästronder minskade alltså något, men antalet ökade i båda kategorierna: medlemsronder +51 % och gästronder +33 %.

  87818 ronder på en dag

  Dagsrekord i bokade ronder

  Onsdag 22 juli sattes ett nytt rekord i antal bokade ronder på en enskild dag, nästan 88 000. Samtliga datum på topp 10-listan är nu från 2020.

  Vem gjorde bokningen?

  Fyra av fem ronder under bokades av spelaren medan en femtedel bokades av klubben. Spelarna har främst bokat via Min Golf (60 %) och i andra hand via mobilappen Min Golf Bokning (14 %). När klubben bokar gör de det via GIT-klienten (25 %). 1,6 % av alla bokningar gjordes i andra tjänster.

 • Ronder fördelat på speltyp

  Tabellen nedan visar visar mängden gästspel, medlemsspel och oidentifierat (ej bokat via GIT) för sällskapsspel respektive tävlingsspel. Översta raden är det totala antalet bokade ronder, alla kategorier.

  Mätperiod: helår, 1 januari–31 december 2020

  2016 2017 2018 2019 2020
  Totalt alla ronder 8172584 8283122 8068304 8201316 11665732
  Totalt sällskap 6834870 6948788 6747910 6850201 10697068
  Totalt tävling 1337714 1334334 1320394 1351115 968664
  Fördelning sällskap 2016 2017 2018 2019 2020
  Gästspel 2029493 2030001 1990362 2041577 3001322
  Medlemsspel 4114464 4254423 4190994 4298741 7218321
  Oidentifierat 690913 664364 566554 509883 477425
  Fördelning tävling 2016 2017 2018 2019 2020
  Gästspel 444010 411334 360091 360173 204710
  Medlemsspel 889769 919086 956779 986311 762192
  Oidentifierat 3 935 3 914 3 524 4 631 1 762
 • Utveckling distriktsvis 2019–2020

  Tabellen nedan visar antalet bokade ronder per golfdistrikt, totalt samt för gästspel och medlemsspel, med utvecklingen jämfört med 2019 inom parentes.

  Generellt var det ökning eller stor ökning av både gäst- och medlemsspel i samtliga distrikt. Inledningsvis blev flera distrikt lidande av reserestriktionerna, vilket gav en minskning i greenfeespelet. Under andra halvåret hämtades tappet upp , och slutstatistiken visar att samtliga distrikt ökade både i antal medlems- och greenfeeronder jämfört med 2019.

  Mätperiod: helår, 1 januari–31 december 2020

  Totalt 2020 Gästspel Medlemsspel
  Blekinge 218 439 (+69 657) 44 301 (+10 245) 174 138 (+59 412)
  Bohuslän-Dal 368 182 (+99 374) 100 804 (+6 197) 267 378 (+93 177)
  Dalarna 259 837 (+89 497) 68 126 (+21 749) 191 711 (+67 748)
  Gotland 145 013 (+35 478) 40 549 (+3 147) 104 464 (+32 331)
  Gästrike-Hälsinge 260 643 (+84 902) 52 933 (+17 800) 207 710 (+67 102)
  Göteborg 909 821 (+331 706) 234 641 (+83 446) 675 180 (+248 260)
  Halland 564 202 (+170 151) 164 662 (+43 021) 399 540 (+127 130)
  Jämtland-Härjedalen 72 219 (+16 218) 24 082 (+6 897) 48 137 (+9 321)
  Medelpad 108 081 (+23 780) 33 427 (+6 805) 74 654 (+16 975)
  Norr- & Västerbotten 235 555 (+63 640) 40 504 (+10 271) 195 051 (+53 369)
  Skåne 1 741 440 (+548 918) 476 389 (+84 419) 1 265 051 (+464 499)
  Småland 895 525 (+230 076) 214 536 (+34 183) 680 989 (+195 893)
  Stockholm 2 036 982 (+787 501) 800 628 (+265 479) 1 236 354 (+522 022)
  Södermanland 537 386 (+187 480) 143 284 (+45 324) 394 102 (+142 156)
  Uppland 441 866 (+158 924) 126 150 (+40 830) 315 716 (+118 094)
  Värmland 128 822 (+24 701) 34 316 (+3 735) 94 506 (+20 966)
  Västergötland 703 648 (+211 672) 181 325 (+38 779) 522 323 (+172 893)
  Västmanland 377 486 (+149 563) 122 673 (+42 359) 254 813 (+107 204)
  Ångermanland 86 409 (+23 731) 16 493 (+4 691) 69 916 (+19 040)
  Örebro Län 299 479 (+97 185) 72 822 (+14 841) 226 657 (+82 344)
  Östergötland 656 395 (+228 267) 172 597 (+55 622) 483 798 (+172 645)

Klubbar och medlemmar

 • Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. 

  Medlemsfördelning 2020

  Tabellen nedan visar antal aktiva medlemskap 2019 samt 2020 – samt procentuellt antal av det totala antalet medlemskap, förändring i antal och procentuell förändring i olika medlemskategorier (totalt, juniorer/seniorer, flickor/pojkar, kvinnor/män).

  Under 2020 ökade antalet aktiva medlemskap i samtliga kategorier jämfört med året innan. Störst ökning var det på juniorsidan, +35 % mot 2019.

  Aktiva medlemskap Antal 2020 % av total 2020 Ökning mot 2019 Ökning mot 2019 i %
  Totalt 538962 100 % +54 448 +11,2 %
  Kvinnor/flickor 141730 26,3 % +11 980 +9,2 %
  Män/pojkar 397232 73,7 % +42 468 +12,0 %
  Juniorer (1–21 år) Antal 2020 % av total 2020 Ökning mot 2019 Ökning mot 2019 i %
  Totalt 61839 11,5 % +15 914 +34,7 %
  Flickor 11781 2,2 % +2 042 +22,0 %
  Pojkar 50058 9,3 % +13 872 +38,3 %
  Seniorer (22+ år) Antal 2020 % av total 2020 Ökning mot 2019 Ökning mot 2019 i %
  Totalt 477123 88,5 % +1 060 +8,8 %
  Kvinnor 129949 24,1 % +9 938 +8,3 %
  Män 347124 64,4 % +28 546 +9,0 %
 • Axplock från Golfsverige

  Nedan följer ett urval av statistiken för golfklubbar och medlemmar. 

  448 golfklubbar

  Klubbar och distrikt

  Antalet golfklubbar 2020 var 448 stycken (454 stycken 2019). Av dessa var 405 ideella föreningar och 43 golfbolag associerade via avtal. Klubbarna är fördelade på 21 distrikt.

  1203 medlemmar per klubb

  Medlemmar per klubb

  I snitt har Golfsveriges 448 golfklubbar haft 1 203 medlemmar under 2020. En ökning med 136 medlemmar jämfört med 2019 (1 067 medlemmar per klubb i snitt).

  25 ,1 snitthandicap

  Högre snitthandicap

  Handicapsnittet ökade med 0,9 jämfört med 2019. Det är dock inte helt jämförbart, då Golfsverige införde ett nytt handicapsystem och välkomnade fler helt nya golfare 2020.

  48 ,6 snittålder

  Ett föryngrat Golfsverige

  Golfarna blev i snitt 1,5 år yngre under 2020, bland annat då åldersgruppen 22–30 år var stor bland nya golfare. Största åldersgruppen är 51–60. Kvinnor är i snitt 53,4 år, män 46,9.

  26393 ökning i Stockholm

  Stockholm ökade mest

  Stockholmsklubbarna ökade med totalt 26 393 medlemskap, 48 % av den totala ökningen 2020. Övriga distrikt ökade med 300–5 700, förutom Östergötland som backade något.

  41 ,6 % juniorer

  Högst andel juniorer

  Högst andel juniorer, utöver den renodlade juniorklubben Sommarro Junior GK, hade Backa Säteri IF med 41,6 %, följt av Danderyds GK med 41,1 %. Andelen juniorer totalt var 11,5 %.

  22934 medlemmar

  Största golfklubb

  Under 2020 var Ekholmsnäs Golf Sveriges största golfklubb med 22 934 medlemmar, följt av Cloud Golf Club (17 703) och Bryttsätter Golfklubb (13 172).

Kontaktperson statistik

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef