Här har vi samlat bidrag och stipendier som finns tillgängliga för klubbar och spelare i Golfsverige.

 1. Bidrag via Svenska Golfförbundet
 2. Idrottslyftet

  Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet har sedan 2007 årligen avsatt 500 miljoner kronor till idrotten och SGF använder bidragen från Idrottslyftet på flera sätt.

  - Till satsningar på att rekrytera och behålla fler juniorer i klubbarna (SGF:s Juniorlyft) genom ett antal paket som klubbarna kan söka bidrag från. Paket 4 och 5 kräver att golfklubben har en uppdaterad verksamhetsplan (VP), samt att ansökan stämmer överens med VP. Samtliga paket kräver att klubben har beviljats LOK-stöd.

  Paket 1 – Golfens Ledarutbildning

  Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet Golfens Ledarutbildning som finns i olika steg.

  GL1 Praktik – Golfäventyret (barn 7–12 år), GL2 Fördjupning – Golfäventyret (barn 7–12 år), GL3 (ungdomar 13–16 år) från 2016

  Klubbar och distrikt som genomför utbildningen kan söka ett bidrag per utbildad ledare genom att fylla i ansökningsblanketten. En klubb eller flera klubbar kan genomföra utbildningen tillsammans. Prioritera gärna att utbilda unga ledare.

  Paket 2 – Lägerbidrag

  Detta paket kan du söka bidrag från om golfklubben anordnar ett läger i samband med att de arrangerar SGF Junior Cup. När lägret är genomfört skickar ni in deltagarlista samt fyller i ansökningsblanketten (skicka in senast 10 juli det år ni arrangerar tävlingen).

  Paket 3 – Verksamhetsutveckling

  Stöd för NIU-klubbar som jobbar för att stärka samverkan med andra närliggande klubbar.

  Stöd även för aktiviteter som uppmuntrar mer spel och träning för de unga golfarna. Att arrangera spel och tävling på rätt nivå tillsammans med en grannklubb för de juniorer som är 7–12 år.

  Paket 4 – Fria projekt

  Fria projekt ska innehålla något för att behålla och rekrytera fler spelare. Här söker ni till exempel för samverkan med skolor, integration, tjejsatsning, golf för funktionshindrade, unga ledare, ledarskap och så vidare.

  Paket 5 – Anläggningsbidrag

  Klubbar kan söka bidrag för anläggning av golfäventyrsbana, footgolfbana eller andra ändamål som till exempel ett nytt övningsområde. Det går också att göra en kombinerad ansökan för till exempel en golfäventyrsbana och en footgolfbana.

   

  - Till startbidrag för att komma igång med handigolfverksamhet.

  Paket 6 – Handigolf

  För personer med funktionsnedsättning, och bidrag för större fria projekt inom handigolfverksamheten.

   

  - Till bidrag till golfdistriktsförbund

  Distrikten kan söka bidrag för projekt som i huvudsak riktas mot tjejer. Till exempel genom att skapa projekt med olika aktiviteter som samlar tjejer från olika klubbar i distrikten så att de tillsammans med jämnåriga ska kunna utvecklas och satsa på golfen. Exempel på aktiviteter som kan genomföras är träning, utbildning, föreläsning, tävling.

  Här finns mer om Idrottslyftet, paketen och de olika kraven.

 3. Svenska Golfförbundets stipendier
 4. SGF:s stipendier kan du som spelare, ledare eller annan person verksam på klubb söka eller bli nominerad till.

  Annika Sörenstam Trophy 

  Vinnarna på Skandia Tour order-of-merit.

  Axel Fahlesons stipendium
  För att kombinera studier och golf.

  Harald Stålbergs minne

  För regelkunnig och med erfarenhet som golfdomare.

  Sven Tumba-stipendiet
  För entreprenörer inom golfen.

 5. Ekonomiskt stöd – handigolf
 6. Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål och idrott för personer med funktionsnedsättning.

  Stimulansbidrag för handigolf – Folksam

  Bidraget från Svenska Golfförbundet och Folksam är en satsning för att utveckla golf för personer med funktionsnedsättning så att det blir en naturlig del av en golfklubbs/anläggnings verksamhet.

  Hjälpmedel/Transportmedel – bidrag för handigolf

  Henrik Stensons Foundation ansökan om hjälpmedel/transporthjälpmedel. Ansökan läggs ut på golf.se/handigolf runt februari 2018.

 7. LOK-stöd, kommunalt- och regionalt bidrag
 8. Statligt lokalt aktivitetsstöd – LOK

  LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Sista ansökningsdag för hösten 2017: 25 februari 2018.

  Kommunalt bidrag

  Det statliga LOK-stödet är inte samma sak som det bidrag du kan få för liknande verksamhet från din kommun. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsidrottsförbund (DF) eller din kommun.

  Leaderbidrag genom Jordbruksverket

  Regionala bidrag för utveckling av samhällsnyttiga projekt i samarbete mellan, offentlig sektor, ideell sektor och privata sektorn. Läs mer här.

 9. Riksidrottsförbundets stipendier och bidrag
 10. Riksidrottsförbundet administrerar ett antal stipendier till idrottsledare och/eller aktiva. Här nedan finns information om till vilka grupper de olika stipendierna riktar sig och hur du bär dig åt för att söka.

  RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium
  För elitidrottare som vill kunna kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier.

  Föreningen Riksidrottens Vänner

  Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen förvaltar.

  Tryggs 60-årsfond
  För föreningar och ungdomsledare under 20 år.

  Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsfond
  För ledare och instruktörer inom organisationer anslutna till bland annat RF.

  Folksams Idrottsfond
  För unga ledare 2017-2018.

  Gustav V:s 90-årsfond
  För föreningar och förbund.

  Andra stipendier på RF:s websida

  Active Life Foundation
  Thomas Fogdös fond för hjälp åt skadade idrottare.

  Folke Bernadottes minnesfond
  Organisationer och enskilda inom föreningslivet.

  Kungliga stiftelser
  Kungliga stiftelser med skiftande ändamål.

  Hugo Levin-priset
  Till en framstående idrottsledare eller organisatör.

  Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag

  Riksidrottsförbundet vill att det ska finns rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

 11. Allmänna arvsfonden, övriga stiftelser och fonder
 12. Länsstyrelsernas stiftelsedatabas

  Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag. Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser.

  De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna. Uppgifterna gäller inte som registreringsbevis och registreringsmyndigheten ikläder sig inte något juridiskt ansvar för riktigheten av uppgifterna. Uppgift om ansökningshandlingar och uppgift om ansökningstider tillhandahålls av varje enskild stiftelse. Ansökan skickas till stiftelsen.

  Allmänna arvsfonden

  Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer -  så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det ska vara nyskapande projekt.

  Monica Blomström, handläggare Arvsfonden, förklarar och ger exempel på vad som bedöms som nyskapande. 

  Nationella fonder och stiftelser

  Allmänna arvsfonden har samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter där du som enskild eller förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd. Arvsfonden står för uppdatering av webbsidan och kompletterar de idrotts- och golfspecifika bidragsmöjligheterna på ett utmärkt sätt.

  Lokala och regionala fonder och stiftelser

  Ytterligare fonder och stiftelser kan du hitta i kommunen, landstinget, distriktsidrottsförbundet, golfdistriktsförbundet eller i ditt lokala näringsliv. Gå in på respektive hemsida.

  Sparbanksstiftelsen Skåne är ett regionalt exempel som delar ut både projektbidrag (klubb) och stipendier (idrottsledare).