Allmän spelarinformation


Manual
Innehåller tävlingsvillkor och lokala regler samt information för spelare och arrangörer.

SGF:s Regelkort    
SGF:s Regelkort gäller på alla tävlingar på Senior Tour.

Tillstånd för transportmedel
För att få använda transportmedel (golfbil) på Senior Tour måste man ha tillstånd.

Logi vid tävling
SGF och RF har avtal med hotellkedjor. Instruktioner för bokning.

Bestämmelser vid representationsuppdrag

SGF:s policy för sociala medier vid representationsuppdrag

Reseräkningsblankett
Ska fyllas i och skickas in efter representationsuppdraguppdrag.
Första fliken är reseräkningen. Andra fliken är instruktioner för ifyllande. Tredje fliken är ersättningsbestämmelser.

Blankett för redovisning av utlägg
Används för att sammanställa kvitton och bilägga reseräkningsblanketten om den inte räcker till eller om ersättning begärs utan att resa har gjorts.

Medical Certificate 
Krävs alltid för tävlingar i Frankrike.

Läs om antidoping

 

Huvudpartner:

Officiella partners:

  • Elite hotels logotyp
  • Vice logotyp

Kategoripartners: