Har du funderat på om det finns risk för att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle du göra då?

Utbildningen Ren vinnare för aktiva och stödpersoner

Puffbild Ren vinnare – lär dig det viktigaste inom antidoping.

Samtliga spelare inom landslagsverksamheten, landslagscoacher och experter inom Performance Team ska genomgå utbildningen Ren vinnare. 

Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och stödpersonal. Den är uppdaterad med gällande dopingregler från 1 januari 2015 och passar både dig som är ny inom idrotten och elitidrottare.

Läs mer om hur utbildningen funkar och genomför den här

Vanliga frågor:

 1. Vad ska jag som tävlingsspelare tänka på?
 2. För dig som är golfspelare på högsta nivå gäller, liksom inom all idrott, att all form av doping är förbjuden. Detta gäller även intag av dopingklassade läkemedel. Vilka substanser och metoder som är dopingklassade framgår av WADA:s dopinglista.

  Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram ett användbart verktyg som kallas Röd-Gröna listan, där du kan söka på läkemedel för att se om de är dopingklassade eller inte (gäller i första hand mediciner som är utskrivna i Sverige). Om du är bosatt utomlands och fått medicin utskriven där - bör du vara extra noga med att kontrollera denna medicin.

  All information finner du på RF:s hemsida www.rf.se under rubriken "Antidoping". Om du fortfarande är osäker på om ett preparat är tillåtet kan du alltid rådfråga din läkare eller kontakta RF:s antidopinggrupp (antidoping@rf.se eller 08-699 60 00).

  Vissa mediciner kan man behöva på grund av att man har en sjukdom. Om dessa mediciner är dopingklassade (t ex Bricanyl som används mot astma) måste man ansöka om och få en beviljad dispens innan man får idrotta (och använda den). Som idrottsutövare har du ett ansvar att först tala om för din läkare att du idrottar så att han/hon om möjligt kan hitta en behandling som inte är dopingklassad.

  Följande spelare tillhör "nationell/hög tävlingsnivå" enligt RF:s indelning och söker alltså dispensen i förväg:

  • Spelare som är uttagen till flick- och pojklandslag (18 år och yngre), dam- och
  herrlandslag (19 år och äldre)
  • Spelare som är uttagna till svenska handigolflandslagen (personer med fysisk funktionsnedsättning samt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)
  • Spelare som deltar på Swedish Golf Tour (SGT), damer och herrar.
  • Professionella spelare som ingår i SOK:s och landslagets proffssatsning OS 2020 och utmanarsatsning

  Vi avråder starkt från att använda kosttillskott

  Övriga spelare tillhör "övrig idrottsutövare" där ett retroaktivt dispensförfarande gäller, det vill säga du som spelare söker om dispens i efterhand vid en eventuell dopingkontroll. Om du ska delta i internationell tävling bör du kontrollera om tävlingen finns med på IGF:s (International Golf Federation) lista över tävlingar som omfattas av deras dispensregler. I så fall måste du i god tid ansöka om dispens direkt till dem. Har du redan en svensk dispens kan du begära om erkännande av dispensen hos IGF.

  Som spelare ska du noggrant anteckna all medicin du tar, särskilt om det är receptbelagda läkemedel.

  Vi avråder dig starkt från att använda kosttillskott. Om du äter en välbalanserad kost och är i energibalans finns inget behov av kosttillskott. Det har också visat sig att många kosttillskott innehållit förbjudna och hälsofarliga substanser, även när detta inte framgått av innehållsdeklarationen. Man kan alltså bli fälld för doping även om man inte är medveten om att man tagit något otillåtet medel.

  Som idrottsutövare är du alltid strikt ansvarig för vad som kommer in i din kropp

  Som idrottsutövare är du alltid strikt ansvarig för vad som kommer in i din kropp. Om du lämnar ett positivt dopingprov är straffet vid avsiktlig doping fr.o.m. 1 januari 2015, fyra års avstängning, även när det inte är avsett att höja din prestationsförmåga. Enligt idrottens antidopingreglemente är du skyldig att alltid ställa upp på dopingkontroll och följa dopingkontrollfunktionärens anvisningar. Om du avviker från platsen eller vägrar genomföra kontrollen kan det också resultera i avstängning från all idrott. Tänk på att dopingkontroller görs för att du ska kunna delta och tävla i idrott fri från doping.

  Inom svensk golf accepterar vi inte doping.

  Antidopinggruppen på Svenska Golfförbundet

  Björn Engström, landslagsläkare
  Sten Forsberg, förbundsläkare
  Katarina Vangdal, förbundskapten
  Håkan Stålbro, chef Ban-, spel- och tävlingsutveckling
  Petra Lindström, chef Spelarutveckling junior och elit

 3. Vem kan ansöka om dispens?
 4. Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå

  Definition av nationell/hög tävlingsnivå:

  – Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå

  – Spelare som är uttagen till någon av amatörlandslagen (Swedish Golf Team) och spelare som är uttagna till Paragolflandslaget (fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta).

  – Spelare som deltar på Swedish Golf tour (SGT), Nordic Golf Tour (NGT), MoreGolf Mastercard Tour (MGT).

  – Professionella spelare som ingår i SOK:s och Swedish Golf Teams (landslagets) proffssatsning OS 2020.

  Övrig idrottsutövare

  – Övriga spelare som inte finns med i ovan angivna sammanhang.

 5. Vad gör jag om jag misstänker att en medicin jag använder kan vara dopingklassad?
 6. 1. Gå in på www.rf.se/Antidoping
  2. Röd-gröna listan (fungerar på dator, inte säkert på läsplatta eller mobiltelefon).
  3. Om förbjuden substans (oavsett om det gäller tävling och/eller träning) - ta kontakt med din behandlande läkare och fråga om det finns alternativ medicin för behandling (som inte är dopingklassad).
  4. Om det inte finns något alternativ, så du följaktligen måste använda en dopingklassad medicin, fyller du i (och behandlande läkare fyller i samma blankett) "Ansökan: ordinär dispens", som också finns här
  5. Klicka på "behöver jag söka dispens?".
  6. Klicka på golf som specialförbund.
  7. Klicka nej på vistelserapportering.
  8. Klicka ja på idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå.
  9. Klicka på "blankett hittar du här".
  10. Fyll i blanketten på engelska (den kan då skickas till internationella förbundet i förekommande fall).
  11. Till ansökan ska relevant medicinskt underlag som styrker diagnosen bifogas.
  12. Skicka blanketten till: RF:s Dopingkommission, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm

 7. När ska jag skicka in min dispensansökan?
 8. 1. När du använder medicin/behandling som är förbjuden både vid träning och tävling, det vill säga dopingkategori S0, S1, S2, S3, S4, S5, M1, M2, M3 samt P1 och P2 (P1 o P2 gäller bara vissa idrotter där golf tillhör P2). Du söker dispens samtidigt som din läkare skriver ut din medicin/behandling eller så snart som möjligt om du redan använder denna typ av medicin/behandling. Läs mer på WADA:s dopinglista här.

  2. När du använder medicin/behandling, som är förbjuden vid tävling, det vill säga dopingkategori S6, S7, S8, S9 samt P1 och P2 (P1 o P2 gäller bara vissa idrotter där golf tillhör P2). Du söker dispens senast 30 dagar innan du ska tävla.

  3. När du fått akut behandling t ex i samband med någon olycka eller operation, där du fått medicin och/eller blodtransfusion, ska du söka dispens så snart som möjligt efter behandlingen (retroaktivt). 

 9. Finns det några risker med kosttillskott?
 10. Vi avråder dig starkt från att använda kosttillskott. Om du äter en välbalanserad kost och är i energibalans finns inget behov av kosttillskott.

  Det har också visat sig att många kosttillskott innehållit förbjudna och hälsofarliga substanser, även när detta inte framgått av innehållsdeklarationen. Särskilt vill vi varna för kosttillskott som utlovar ökad vikt eller styrka. Det är huvudsakligen där vi hittar dopingklassade substanser. De säljs ofta under rubriken "PWO" eller "prestationshöjare".

  När det gäller kosttillskott som saluförs på internet, i butik eller apotek är kvalitetskontrollen okänd vilket gör att man aldrig kan vara helt säker på vad produkterna innehåller. Man kan alltså bli fälld för doping även om man inte är medveten om att man tagit något otillåtet medel.

  Läs mer om RFs rekommendationer för kosttillskott här

Svenska Golfförbundets antidopingprogram

Svenska Golfförbundet arbetar aktivt för en dopingfri verksamhet genom att sprida kunskap om och attityder mot doping inom golfen för att leva upp till kraven i världsantidopingkoden och för att golfen i Sverige ska vara dopingfri.

SGF:s antidopingpolicy innebär att vi tar avstånd från all användning av medel och metoder som förbjudits av WADA eller av internationella specialidrottsförbund som till exempel International Golf Federation. Läs mer i vårt antidopingprogram:

Svenska Golfförbundets antidopingprogram

Svensk Antidoping

Alla idrottsutövare och ledare är skyldiga att känna till dopingreglerna. Ett tips kan vara att bläddra igenom det nya svenska antidopingreglementet och bekanta sig med innehållet. Du hittar du den samlade informationen om antidoping på Riksidrottsförbundets hemsida.

Dopinglistor

WADA:s dopinglista

WADA:s dopinglista utgör själva regelverket som talar om vilka substanser och metoder som är förbjudna.

Röd-gröna listan

Röd-gröna listan över dopingklassade läkemedel är ingen dopinglista i juridisk mening. Den är bara ett hjälpmedel för att undvika läkemedel som innehåller dopingklassade substanser.

Så går en dopingkontroll till

Om du utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet är du skyldig att ställa upp på dopingkontroll. Kontrollerna kan äga rum när och var som helst.

Titta på filmen nedan och lär dig mer om processen, dina rättigheter och skyldigheter. Då kan du känna dig mer förberedd inför din första dopingkontroll.

Om du misstänker dopingaktivitet

GIF-bild om att tipsa idrotten om dopingmisstanke

Vem som helst som misstänker dopingaktiviteter inom idrotten kan lämna information anonymt via tipsfunktionen Dopingtips. Tipsaren kan också föra anonym dialog med Svensk Antidoping.

Syftet med tipsfunktionen är att hitta de riktiga fuskarna och beskydda idrottens värdegrund om rent spel. Idrotten bygger på ett engagemang från både deltagare, publik och samhället och tipsfunktionen erbjuder en möjlighet att stå för de goda principerna som idrotten byggs på.

Dopingtips

 

Antidopinggruppen på Svenska Golfförbundet

Sten Forsberg, förbundsläkare.
Björn Engström är landslagsläkare och medlem i forskningsrådet.
Porträttbild av Petra Lindström med mörkbrunt axellång hår och vit tröja.
Porträttbild på Katarina.
Porträttbild av en man i 40-årsåldern. Han har brunt hår, gröna ögon och en blå tröja.
Sofia Pettersson