Alla idrottsutövare och ledare är skyldiga att känna till dopingreglerna. Här hittar du allt du som golfspelare behöver veta.

Den här sidan riktar sig främst till dig som är spelare och aktiv idrottsutövare. Är du tränare eller ledare på golfklubb, läs mer om hur klubben kan jobba med antidoping på denna sida

Gå utbildningen Ren vinnare

Lilatonad närbild på en ung mans ögon samt texten "E-utbildning Ren vinnare, Läs mer".

Antidoping Sveriges "Ren vinnare" är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och stödpersonal. Den är uppdaterad med gällande dopingregler och passar både dig som är ny inom idrotten och dig som är elitidrottare.

Sju korta moduler med videoklipp, övningar och fakta om gällande dopingregler lär dig det allra viktigaste inom antidoping. Det tar cirka 30 minuter att gå igenom alla steg och när du är klar kan du ladda ner ett intyg.

Samtliga spelare, coacher och experter inom Swedish Golf Teams verksamhet ska genomgå utbildningen Ren vinnare. Alla elitsatsande spelare rekommenderas att gå den kostnadsfria utbildningen.

Läs mer och gå utbildningen 

Antidoping Sverige

Alla idrottsutövare och ledare är skyldiga att känna till dopingreglerna. Ett tips kan vara att bläddra igenom det nya svenska antidopingreglementet och bekanta sig med innehållet. 

Du hittar alltid den samlade och senaste informationen hos Antidoping Sverige, som sedan 2021 är en fristående nationell antidopingorganisation.

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om doping, information om golfens antidopingprogram, en film om hur en dopingkontroll går till samt kontaktuppgifter till SGF:s antidopinggrupp.

Vanliga frågor

 1. Vad ska jag som tävlingsspelare tänka på?
 2. All form av doping är förbjuden

  För dig som är golfspelare på högsta nivå gäller, liksom inom all idrott, att all form av doping är förbjuden. Detta gäller även intag av dopingklassade läkemedel. Vilka substanser och metoder som är dopingklassade framgår av WADA:s dopinglista.

  Antidoping Sverige har också tagit fram ett användbart verktyg som kallas Röd-Gröna listan, där du kan söka på läkemedel för att se om de är dopingklassade eller inte (gäller i första hand mediciner som är utskrivna i Sverige). Om du är bosatt utomlands och fått medicin utskriven där bör du vara extra noga med att kontrollera denna medicin.

  Du hittar all information du behöver på Antidoping Sveriges hemsida. Om du fortfarande är osäker på om ett preparat är tillåtet kan du alltid rådfråga din läkare eller kontakta Antidoping Sverige på dispens@antidoping.se.

  Dispens på grund av sjukdom

  Vissa mediciner kan man behöva på grund av att man har en sjukdom. Om dessa mediciner är dopingklassade (t ex Bricanyl som används mot astma) måste man ansöka om och få en beviljad dispens innan man får idrotta (och använda den). Som idrottsutövare har du ett ansvar att först tala om för din läkare att du idrottar så att hen om möjligt kan hitta en behandling som inte är dopingklassad.

  Dispens i förväg

  Följande spelare tillhör "nationell/hög tävlingsnivå" enligt Antidoping Sveriges indelning och söker alltså dispensen i förväg:

  ✔ Spelare som är uttagen till något av amatörlandslagen eller paragolflandslagen (fysisk och intellektuell funktionsnedsättning) i Swedish Golf Team.

  ✔ Spelare som deltar på Nordic Golf Tour (dam), MoreGolf Mastercard Tour (herr) och Future Series (dam och herr).

  ✔ Professionella spelare som ingår i SOK:s och Swedish Golf Teams (landslagets) proffssatsning till OS.

  Retroaktiv dispens

  Övriga spelare tillhör "övrig idrottsutövare" där ett retroaktivt dispensförfarande gäller. Det innebär att du som spelare söker om dispens i efterhand vid en eventuell dopingkontroll.

  Om du ska delta i internationell tävling bör du kontrollera om tävlingen finns med på IGF:s (International Golf Federation) lista över tävlingar som omfattas av deras dispensregler. I så fall måste du i god tid ansöka om dispens direkt till dem. Har du redan en svensk dispens kan du begära om erkännande av dispensen hos IGF.

  Vi avråder starkt från att använda kosttillskott

  Som spelare ska du noggrant anteckna all medicin du tar, särskilt om det är receptbelagda läkemedel.

  Avrådan från kosttillskott

  Vi avråder dig starkt från att använda kosttillskott. Om du äter en välbalanserad kost och är i energibalans finns inget behov av kosttillskott.

  Det har också visat sig att många kosttillskott innehållit förbjudna och hälsofarliga substanser, även när detta inte framgått av innehållsdeklarationen. Man kan alltså bli fälld för doping även om man inte är medveten om att man tagit något otillåtet medel.

  Du är ansvarig

  Som idrottsutövare är du alltid strikt ansvarig för vad som kommer in i din kropp

  Som idrottsutövare är du strikt ansvarig för vad som finns i din kropp och därmed också ditt dopingprov, oavsett om du intagit den förbjudna substansen med avsikt eller inte. Vid en första dopingförseelse riskerar du fyra års avstängning. 

  Enligt idrottens antidopingreglemente är du skyldig att alltid ställa upp på dopingkontroll och följa dopingkontrollfunktionärens anvisningar. Om du avviker från platsen eller vägrar genomföra kontrollen kan det också resultera i avstängning från all idrott. Tänk på att dopingkontroller görs för att du ska kunna delta och tävla i idrott fri från doping.

  Inom svensk golf accepterar vi inte doping.

  Antidopinggruppen på Svenska Golfförbundet

  Björn Engström, landslagsläkare
  Sten Forsberg, förbundsläkare
  Katarina Vangdal, förbundskapten
  Marcus Norman, Sportchef
  Petra Lindström, handläggare antidoping, ansvarig spelarutveckling; Supercamp, golfgymnasier och eftergymnasiala studier
  Sofia Pettersson, Swedish Golf Tour och Nordic Golf Tour

 3. Vem ska ansöka om dispens?
 4. Vissa mediciner kan man behöva på grund av att man har en sjukdom. Om dessa mediciner är dopingklassade (t ex Bricanyl som används mot astma) måste man ansöka om och få en beviljad dispens innan man får idrotta (och använda den).

  Som idrottsutövare har du ett ansvar att först tala om för din läkare att du idrottar så att hen om möjligt kan hitta en behandling som inte är dopingklassad.

  Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå ska alltid ansöka om dispens i förväg

  Definition av nationell/hög tävlingsnivå:

  ✔ Idrottsutövare som är uttagen till flick- och pojklandslag (18 år och yngre), dam- och herrlandslag (19 år och äldre).

  ✔ Idrottsutövare som är uttagna till svenska paragolflandslagen (personer med fysisk funktionsnedsättning samt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).

  ✔ Idrottsutövare som deltar på Ahlsell Nordic Golf Tour och MoreGolf Mastercard Tour.

  ✔ Idrottsutövare som omfattas av vistelserapporteringskraven inom de svenska kontrollpoolerna. 

  Övriga idrottsutövare kan ansöka om dispens i efterhand

  Övriga idrottsutövare, som inte omfattas av definitionen av nationell/hög tävlingsnivå, har möjlighet att söka dispensen retroaktivt, alltså i efterhand.

 5. Hur söker jag dispens?
 6. Om du är idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå och måste använda en dopingklassad medicin på grund av sjukdom, ska du söka dispens via Antidoping Sveriges dispenssida.

   

 7. Vad gör jag om jag misstänker att en medicin jag tar är dopingklassad?
 8. Så här gör du om du som idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå misstänker att en medicin du använder kan vara dopingklassad:

  1. Gå in på Röd-gröna listan på Antidoping Sverige (fungerar bäst på dator) och sök på läkemedlets namn.

  2. Om det är listat som en förbjuden substans (oavsett om det gäller tävling och/eller träning) – kontakta din behandlande läkare och fråga om det finns alternativ medicin som inte är dopingklassad.

  3. Om det inte finns något alternativ, så att du följaktligen måste använda en dopingklassad medicin, ska du söka dispens hos Antidoping Sverige.

 9. När ska jag skicka in min dispensansökan?
 10. 1. När du använder medicin/behandling som är förbjuden både vid träning och tävling, det vill säga dopingkategori S0, S1, S2, S3, S4, S5, M1, M2, M3 samt P1 Betablockerare. Du söker dispens samtidigt som din läkare skriver ut din medicin/behandling eller så snart som möjligt om du redan använder denna typ av medicin/behandling. Läs mer i WADA:s dopinglista.

  2. När du använder medicin/behandling som är förbjuden vid tävling, det vill säga dopingkategori S6, S7, S8, S9 samt P1 Betablockerare. Du söker dispens senast 30 dagar innan du ska tävla.

  3. När du fått akut behandling t ex i samband med någon olycka eller operation, där du fått medicin och/eller blodtransfusion, ska du söka dispens så snart som möjligt efter behandlingen (retroaktivt). 

 11. Finns det några risker med kosttillskott?
 12. Vi avråder starkt från att använda kosttillskott. Om du äter en välbalanserad kost och är i energibalans finns inget behov av kosttillskott.

  Det har också visat sig att många kosttillskott innehållit förbjudna och hälsofarliga substanser, även när detta inte framgått av innehållsdeklarationen.

  Särskilt vill vi varna för kosttillskott som utlovar ökad vikt eller styrka. Det är huvudsakligen där vi hittar dopingklassade substanser. De säljs ofta under rubriken "PWO" eller "prestationshöjare".

  När det gäller kosttillskott som saluförs på internet, i butik eller apotek är kvalitetskontrollen okänd vilket gör att man aldrig kan vara helt säker på vad produkterna innehåller. Man kan alltså bli fälld för doping även om man inte är medveten om att man tagit något otillåtet medel.

  Läs mer om kosttillskott hos Antidoping Sverige

Svenska Golfförbundets antidopingprogram

Svenska Golfförbundet (SGF) arbetar aktivt för en dopingfri verksamhet genom att sprida kunskap om och attityder mot doping inom golfen för att leva upp till kraven i världsantidopingkoden och för att golfen i Sverige ska vara dopingfri.

SGF:s antidopingpolicy innebär att vi tar avstånd från all användning av medel och metoder som förbjudits av WADA eller av internationella specialidrottsförbund som till exempel International Golf Federation. Läs mer i vårt antidopingprogram.

Svenska Golfförbundets antidopingprogram

Så går en dopingkontroll till

Om du utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet är du skyldig att ställa upp på dopingkontroll. Kontrollerna kan äga rum när och var som helst.

Titta på filmen nedan och lär dig mer om processen, dina rättigheter och skyldigheter. Då kan du känna dig mer förberedd inför din första dopingkontroll.

Du kan också läsa mer hos Antidoping Sverige.

Dopinglistor

WADA:s dopinglista

Utgör själva regelverket som talar om vilka substanser och metoder som är förbjudna.

Till WADA:s dopinglista

Röd-gröna listan

Lista över dopingklassade läkemedel. Är ingen dopinglista i juridisk mening, utan ett hjälpmedel för att undvika läkemedel som innehåller dopingklassade substanser.

Till Röd-gröna listan

Antidopinggruppen på Svenska Golfförbundet

Sten Forsberg, förbundsläkare.
Björn Engström är landslagsläkare och medlem i forskningsrådet.
Porträttbild av en man i 40-årsåldern. Han har brunt hår, gröna ögon och en blå tröja.
Porträttbild på Katarina.
Porträttbild av Petra Lindström med mörkbrunt axellång hår och vit tröja.
Sofia Pettersson