Användarvillkor Min Golf Bokning

Här kan du läsa de fullständiga användarvillkoren för Svenska Golfförbundets bokningsapp Min Golf Bokning.

 1. 1.

1.

 • 1. Information om Bokningsappen

  Appen Min Golf Bokning är en del av de svenska golfklubbarnas och golfbolagens (”Klubbarnas”) gemensamma IT-system, GIT. GIT används primärt för medlemsadministration, handicap, tävling och tidbokning.

  Bokningsappen, och GIT i sin helhet, förvaltas och utvecklas av Svenska Golfförbundet, genom dotterbolaget SGF Golfsystem AB, på uppdrag av Klubbarna.

  I Min Golf Bokning kan alla aktiva medlemmar i Klubbarna söka och boka starttider på majoriteten av golfbanorna i Sverige. Klubbarna beslutar och styr på egen hand över tillgängligt, utbud, bokningsregler, greenfeeavgifter samt övriga villkor och avgifter för bokning, avbokning, ankomstmarkering, betalning av greenfee samt spelet på golfbanan.

  Det är också möjligt att i Min Golf Bokning registrera handicapgrundande golfronder.

  För feedback och support, kontakta spelarsupporten på Svenska Golfförbundet på imbox.spelarsupport@golf.se.

 1. 2.

2.

 • 2.   Villkor för användning av Bokningsappen

  Utöver ”Apples Villkor för Mediatjänster” gäller användarvillkoren enligt nedan.

  Golfsystem förbehåller sig rätten att ändra och justera villkoren från tid till annan.

  Aktuella användarvillkor finns alltid publicerade här på golf.se/anvandarvillkor_mgbokning.

  2.1. Definitioner

  Golfspecifika ord och begrepp som används i dessa villkor ska ha den generella betydelse dessa har inom golfsporten.

  Med Bokningsappen avses den mobila applikationen Min Golf Bokning genom vilken Tjänsten görs tillgänglig.

  Med GIT avses Golfens IT-system.

  Med GIT-bestämmelserna avses Bestämmelser för personuppgiftsbehandling och tillgång till program och databas i Golfens IT-system. (Ladda ner dem här).

  Med Golfspelare avses varje fysisk person som är medlem i någon av Klubbarna, tilldelats ett Golf-ID med vidhängande inloggningsuppgifter, och därigenom har rätt att använda Appen.

  Med Golfsystem avses SGF Golfsystem AB som är ett av Svenska Golfförbundet helägt dotterbolag. Golfsystem tillhandahåller Bokningsappen till Golfspelarna och ansvar för dess funktionalitet och drift.

  Med Golftider avses en bokningsbar starttid som tillhandahålls av Klubbarna.

  Med Klubbarna avses de cirka 400 golfklubbarna och cirka 50 golfbolagen som är medlemmar i eller anslutna till Svenska Golfförbundet.

  Med Tjänsten avses dels funktionerna för att söka, boka, omboka, avboka, betala och ankomstmarkera Golftider i Bokningsappen, dels att registrera en handicapgrundande golfrond.

  2.2. Beskrivning av Tjänsten

  Klubbarna tillhandahåller Golftider och bestämmer under vilka regler och villkor Golftiderna får och kan bokas av klubbmedlem respektive gästspelare (greenfee). 

  Genom det individuella medlemskapet i Klubben är du – Golfspelaren – bunden av bland annat GIT-bestämmelserna, som närmare beskriver på vilket sätt dina personuppgifter och den data som skapas vid bokningen av Golftider eller handicapregistreringen får behandlas (se punkt 2.4 nedan).

  Swedbank Pay AB (”Swedbank Pay”) hanterar alla betalningar som görs via Tjänsten. I förekommande fall kan dina personuppgifter därför komma att överföras till Swedbank pay för att systemet ska kunna hantera betalningen av avgifter kopplade till den bokade Golftiden.

  Genom att boka en Golftid accepterar du också de närmare villkor och avgifter som Klubben har bestämt för den aktuella Golftiden eller generellt för spel på Klubbens golfbana. Notera att den information som visas i Bokningsappen inte är komplett. Det gäller särskilt vid avbokning av Golftid, eventuell återbetalning av erlagd avgift (greenfee) och konsekvenserna av missad ankomstmarkering, Kontakta alltid Klubben för närmare information om Klubbens regler och villkor för bokning och spel.

  Svenska Golfförbundet tillhandahåller all funktionalitet som rör handicap. Du får endast registrera resultat från en golfrond som uppfyller kraven för att vara en handicapgrundande rond. Den som lämnar oriktiga uppgifter riskerar att bestraffas för fusk.

  Tjänsten är beroende av en omfattande teknisk kedja som inkluderar att mobilen har en störningsfri och tillräcklig uppkoppling för datatrafik. Golfsystem och Klubben kan därför inte garantera att all information som visas i Tjänsten är fullständig eller att den alltid exponeras på ett korrekt, avsett och heltäckande sätt. Tjänsten kan innehålla fel av såväl enklare slag som av mer avancerad form där olika förutsättningar, förhållanden och kombinationer av data leder till att Tjänsten inte fungerar.

  Tjänsten kan drabbas av driftsavbrott som beror på störningar i mobiloperatörens nät, att det förekommer driftstörningar eller avbrott i den centrala GIT-miljön eller att någon del i Tjänsten eller GIT är föremål för uppgraderingar eller underhåll.

  2.3. Avgifter och betalning för Golftider

  Klubben bestämmer avgiften för den aktuella Golftiden. Förutom traditionell spelavgift – greenfee – kan Klubben ta ut en (för)bokningsavgift. Klubben har också rätt att behålla erlagd avgift, eller begära en kompletterande avgift och betalning, vid utebliven avbokning.

  Klubben avgör om avgiften måste betalas i samband med bokning i Tjänsten eller om betalning kan erläggas senare på Klubben eller via Tjänsten.

  Swedbank Pay tillhandahåller betalfunktionen i Tjänsten. Betalningen bokförs direkt på ditt kredit-/betalkort eller uppgivet bankkonto. Det är också Swedbank Pay som kommunicerar betalningen till Klubben.

  2.4. Personuppgiftsbehandlingen

  Klubbarna är personuppgiftsansvariga. Golfsystem är personuppgiftsbiträde.

  Alla behandlingar av dina personuppgifter som görs i Bokningsappen följer GIT-bestämmelserna.

  Bokade Golftider avidentifieras efter senast 24 månader. Kvarvarande data används enbart av Svenska Golfförbundet och Klubbarna för statistik, analyser och uppföljningar.

  2.5. Ansvarsbegränsning

  Om inte annat följer av svensk lag ansvar inte Golfsystem, Svenska Golfförbundet, av Golfsystem anlitade bolag för drift, teknisk förvaltning eller utveckling av Bokningsappen eller Klubbarna i något fall för direkta eller indirekta skador som uppkommer som ett resultat av användningen av Tjänsten, eller för förseningar eller oförmåga att använda Tjänsten, eller för information, programvara, produkter och tjänster som erhålls genom Tjänsten. Detta gäller oavsett på vilken grund sådant ansvar görs gällande.

  Eventuella anspråk eller krav efter genomfört spel på Golftid som bokats via Tjänsten ska riktas mot den aktuella Klubben.

  2.6. Immateriella rättigheter m.m.

  SGF Golfsystem äger de immateriella rättigheterna, inkluderande underliggande licenser, till Bokningsappen och Tjänsten inklusive varumärkena GIT och Min Golf Bokningsapp.

  Klubben äger rättigheterna till egna klubbspecifka uppgifter, bilder och annan information som exponeras och används i Bokningsappen. Vidare äger Klubben databasrättigheterna till de egna Golftiderna.

  Swedbank Pay äger de immateriella rättigheterna till betaltjänsten i Bokningsappen.

  Handicapfunktionaliteten tillhandahålls på licens från European Golf Association (EGA) till Svenska Golfförbundet.

  Bokningsappen och Tjänsten är endast tillgänglig för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte sälja vidare, djuplänka, använda, kopiera, övervaka (med hjälp av till exempel sökrobotar eller scrape-teknik), visa, ladda ner eller reproducera innehåll eller information, mjukvara, bokningar eller tjänster som är tillgängliga i Tjänsten, för någon form av kommersiella eller konkurrerande verksamheter eller syften.

 1. 3.

3.

 • 3. Apples villkor för upplåtelse av Bokningsappen

  LICENSED APPLICATION END USER LICENSE AGREEMENT

  Apps made available through the App Store are licensed, not sold, to you. Your license to each App is subject to your prior acceptance of either this Licensed Application End User License Agreement (“Standard EULA”), or a custom end user license agreement between you and the Application Provider (“Custom EULA”), if one is provided. Your license to any Apple App under this Standard EULA or Custom EULA is granted by Apple, and your license to any Third Party App under this Standard EULA or Custom EULA is granted by the Application Provider of that Third Party App. Any App that is subject to this Standard EULA is referred to herein as the “Licensed Application.” The Application Provider or Apple as applicable (“Licensor”) reserves all rights in and to the Licensed Application not expressly granted to you under this Standard EULA.

  a. Scope of License: Licensor grants to you a nontransferable license to use the Licensed Application on any Apple-branded products that you own or control and as permitted by the Usage Rules. The terms of this Standard EULA will govern any content, materials, or services accessible from or purchased within the Licensed Application as well as upgrades provided by Licensor that replace or supplement the original Licensed Application, unless such upgrade is accompanied by a Custom EULA. Except as provided in the Usage Rules, you may not distribute or make the Licensed Application available over a network where it could be used by multiple devices at the same time. You may not transfer, redistribute or sublicense the Licensed Application and, if you sell your Apple Device to a third party, you must remove the Licensed Application from the Apple Device before doing so. You may not copy (except as permitted by this license and the Usage Rules), reverse-engineer, disassemble, attempt to derive the source code of, modify, or create derivative works of the Licensed Application, any updates, or any part thereof (except as and only to the extent that any foregoing restriction is prohibited by applicable law or to the extent as may be permitted by the licensing terms governing use of any open-sourced components included with the Licensed Application).

  b. Consent to Use of Data: You agree that Licensor may collect and use technical data and related information—including but not limited to technical information about your device, system and application software, and peripherals—that is gathered periodically to facilitate the provision of software updates, product support, and other services to you (if any) related to the Licensed Application. Licensor may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify you, to improve its products or to provide services or technologies to you.

  c. Termination. This Standard EULA is effective until terminated by you or Licensor. Your rights under this Standard EULA will terminate automatically if you fail to comply with any of its terms.

  d. External Services. The Licensed Application may enable access to Licensor’s and/or third-party services and websites (collectively and individually, ”External Services”). You agree to use the External Services at your sole risk. Licensor is not responsible for examining or evaluating the content or accuracy of any third-party External Services, and shall not be liable for any such third-party External Services. Data displayed by any Licensed Application or External Service, including but not limited to financial, medical and location information, is for general informational purposes only and is not guaranteed by Licensor or its agents. You will not use the External Services in any manner that is inconsistent with the terms of this Standard EULA or that infringes the intellectual property rights of Licensor or any third party. You agree not to use the External Services to harass, abuse, stalk, threaten or defame any person or entity, and that Licensor is not responsible for any such use. External Services may not be available in all languages or in your Home Country, and may not be appropriate or available for use in any particular location. To the extent you choose to use such External Services, you are solely responsible for compliance with any applicable laws. Licensor reserves the right to change, suspend, remove, disable or impose access restrictions or limits on any External Services at any time without notice or liability to you.

  e. NO WARRANTY: YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE LICENSED APPLICATION IS AT YOUR SOLE RISK. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE LICENSED APPLICATION AND ANY SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY THE LICENSED APPLICATION ARE PROVIDED ”AS IS” AND “AS AVAILABLE,” WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND LICENSOR HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE LICENSED APPLICATION AND ANY SERVICES, EITHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND OF NONINFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY LICENSOR OR ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY. SHOULD THE LICENSED APPLICATION OR SERVICES PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR, OR CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER, SO THE ABOVE EXCLUSION AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

  f. Limitation of Liability. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL LICENSOR BE LIABLE FOR PERSONAL INJURY OR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, BUSINESS INTERRUPTION, OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE LICENSED APPLICATION, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE) AND EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Licensor’s total liability to you for all damages (other than as may be required by applicable law in cases involving personal injury) exceed the amount of fifty dollars ($50.00). The foregoing limitations will apply even if the above stated remedy fails of its essential purpose.

  g. You may not use or otherwise export or re-export the Licensed Application except as authorized by United States law and the laws of the jurisdiction in which the Licensed Application was obtained. In particular, but without limitation, the Licensed Application may not be exported or re-exported (a) into any U.S.-embargoed countries or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department’s Specially Designated Nationals List or the U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List. By using the Licensed Application, you represent and warrant that you are not located in any such country or on any such list. You also agree that you will not use these products for any purposes prohibited by United States law, including, without limitation, the development, design, manufacture, or production of nuclear, missile, or chemical or biological weapons.

  h. The Licensed Application and related documentation are ”Commercial Items”, as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of ”Commercial Computer Software” and ”Commercial Computer Software

  Documentation”, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States.

  i. Except to the extent expressly provided in the following paragraph, this Agreement and the relationship between you and Apple shall be governed by the laws of the State of California, excluding its conflicts of law provisions. You and Apple agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California, to resolve any dispute or claim arising from this Agreement. If (a) you are not a U.S. citizen; (b) you do not reside in the U.S.; (c) you are not accessing the Service from the U.S.; and (d) you are a citizen of one of the countries identified below, you hereby agree that any dispute or claim arising from this Agreement shall be governed by the applicable law set forth below, without regard to any conflict of law provisions, and you hereby irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts located in the state, province or country identified below whose law governs:If you are a citizen of any European Union country or Switzerland, Norway or Iceland, the governing law and forum shall be the laws and courts of your usual place of residence.Specifically excluded from application to this Agreement is that law known as the United Nations Convention on the International Sale of Goods.