Som golfspelare ansvarar du för att din golfboll inte riskerar att träffa och skada någon. Här är råd och rutiner som leder till säker golf och bra samspel mellan alla som vistas på golfanläggningen.

Säker golf bidrar till att medlemmar och gäster kan känna sig trygga på området och får spela snabbt och säkert på en välskött golfbana. Dessutom får banpersonal en bra arbetsmiljö där deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

För golfklubbar: Läs mer om hur du gör din anläggning säkrare för alla på denna sida och skriv gärna ut affischen om säker golf och sätt upp på anläggningen.

Rutiner för säker golf

Om du tänker: undrar om jag kan slå? Spela inte!

För att golfspel ska ske så riskfritt som möjligt måste golfspelare, banpersonal och andra som vistas på en golfanläggning känna till och följa de säkerhetsrutiner som gäller.

Grundregeln är att du aldrig får slå om du riskerar att din golfboll eller golfklubba riskerar att träffa någon.

När du ska slå ditt slag:

 • Se till att spelpartiet framför och andra personer är utom räckhåll. Ser du inte landningsområdet, skicka fram någon som kontrollerar att det är klart att slå.

 • Se till att ingen befinner sig i närheten för din sving. 

 • Ropa ”FORE!” vid minsta risk att din golfboll träffar någon.

 • Provsvinga inte i spelriktningen medan du väntar på fritt spelfält.

 • Spela aldrig mot en green utan flaggstång.

När du möter banpersonal

 • Banpersonal har alltid företräde – på golfbanan, drivingrangen och eventuella träningsområden.

 • Invänta fritt spelfält eller klartecken från banpersonalen som tydligt sträcker upp en arm. Svara med likadant tecken innan du slår. 

 • Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, signalera med tydligt uppsträckt arm. Invänta likadant tecken till svar innan du slår. 

 • Provsvinga inte mot banpersonal medan du väntar. 

När du letar efter en golfboll 

Enligt regelboken har du tre minuter på dig att leta efter din boll, men släpp gärna igenom tidigare om bakomvarande spelparti väntar på att slå. Följ dessa säkerhetsrutiner: 

 • Håll ständig utkik bakåt efter bakomvarande spelparti. 

 • Om bakomvarande inte syns, ställ en bag väl synlig på fairway eller motsvarande för att visa att ni letar utom synhåll. 

 • Om bakomvarande parti blir klara att slå, släpp igenom. Ge klartecken för spel med tydligt uppsträckt arm och invänta likadant tecken till svar. 

 • Meddela dina spelkamrater att du signalerat klartecken för spel till bakomvarande spelparti och ställ er i säkerhet. 

 • Fortsätt inte spela förrän partiet som blivit genomsläppt har passerat och är utom räckhåll.

I händelse av farligt spel

Trots att majoriteten som är ute på golfbanorna visar hänsyn och följer säkerhetsrutiner sker ibland misstag och farliga incidenter. Många incidenter kan redas ut på plats men farligt spel kan också ge påföljder.

En golfklubb kan efter anmälan besluta om utestängning, varning eller uteslutning från klubben medan ett golfdistriktsförbund kan besluta om tillrättavisning, böter eller avstängning 1–24 månader.

Så här kan du agera om du varit med om en olycka eller farlig incident på golfanläggningen: 

 • Prata med varandra och red ut vad som har hänt, hur ni borde ha agerat och vad som kan göras för att förhindra att det sker igen. Be om ursäkt om du utsatt någon för farligt spel eller obehag. 

 • Som underlag till förebyggande åtgärder och eventuell vidare handläggning kan du lämna en incidentrapport till din golfklubb. Olyckor och tillbud med personskada ska alltid rapporteras. 

 • Om du bedömer att situationen är allvarlig eller att någon tycks agera avsiktligt kan du skicka in en anmälan om bestraffning för farligt spel. Underteckna anmälan och sänd med post till det golfdistriktsförbund som den anmälda personens klubb tillhör. 

Mer om säkerhet på golfbanan

Mer information om bestraffningsärenden finns här.

För dig som vill ha en fördjupning i ämnet finns sajten och skriften Säker golf. Där kan du läsa råd och rutiner, få koll på regelverk, handläggning och påföljder samt ladda ner blanketter och mallar.

För frågor, kontakta

Thomas.