Elitmiljö Halmstad

För dig som vill kombinera högskolestudier med en elitsatsning på golf eller är elitspelare som vill göra en golfsatsning i en utvecklande miljö.

Framsida broschyr SGF Elitmiljö Halmstad

Elitmiljö Halmstad vänder sig till elitgolfare som vill kombinera sin satsning på golfen med studier på högskola. Verksamheten är ett samarbete mellan Svenska Golfförbundet, Högskolan i Halmstad och Halmstad kommun. Den har funnit sedan 2008 och hette då School of golf, vilket gör att det finns en lång erfarenhet av att jobba med elitspelare.

Verksamheten är till för elitsatsande golfspelare som vill studera Professionell idrottskarriär och arbetsliv (PIKA-programmet) eller läsa ett annat program eller en kurs vid Högskolan i Halmstad. Golfverksamheten välkomnar även elitspelare som inte studerar men vill göra en golfsatsning i en utvecklande miljö.

Se foldern för Elitmiljö Halmstad

Följ Elitmiljö Halmstad på Facebook

Följ Elitmiljö Halmstad på Instagram

Öppet hus 2020

Besök högskolan och ta reda på hur du kan kombinera studier med din elitsatsning i golf.

När: 27 februari 2020
Var: Högskolan i Halmstad och SGF Elitmiljö Halmstad
AnmälanSenast 20 februari via mejl till Sofia Grönberg Whitmore

Gruppbild med studenter och coacher vid SGF Elitmiljö Halmstad hoppar glatt med armarna uppsträckta.
Studenter och coacher vid SGF Elitmiljö Halmstad läsåret 2018-2019.

Program

9.00–11.00: Besök på högskolan
Samling: Receptionen i Idrottscentrum.
Andreas Ivarsson, studierektor och Sofia Grönberg Whitmore, koordinator och coach informerar om Professionell idrottskarriär och arbetsliv (PIKA), fysträningen och om Halmstad högskola som Riksidrottsuniversitet. Nuvarande studenter berättar om hur de ser på sina studier och idrottsutövandet på högskolan.

11.00–13.00: Lunch
Dessutom tid för rundvandring i högskolans lokaler samt transport till Halmstad Golfarena.

13.00–16.00: Besök i golfens elitmiljö
Coach Sofia Grönberg Whitmore tar med dig till Halmstad Golfarena där du får ta del av SGF Elitmiljös upplägg. Vi gör en rundvandring på arean, besöker golfstudenternas träning och träffar en av tränarna, Rikard Fors.

Kontakt

Högskolefrågor: Andreas Ivarsson, 035-16 74 48 / andreas.ivarsson@hh.se

Elitmiljö Halmstad: Sofia Grönberg Whitmore, 0708-92 75 50 / sofia.gronberg.whitmore@golf.se 

Mer information

Halmstad Högskola PIKA-programmet
PIKA-folder

Varmt välkommen!

Ansökan till Elitmiljö Halmstad 

Länk till ansökan

Läs mer under flikarna för respektive kategori:

 1. Ansök som A- och B-spelare
 2. Ansökan för A- och B-spelare

  Ansök här

  Svenska Golfförbundet står bakom och är aktivt delaktig i den verksamhet som vi kallar SGF Elitmiljö Halmstad. Syftet med verksamheten är att stödja elitspelare som vill utvecklas till nästa nivå i sitt spel. Verksamheten genomförs tillsammans med Högskolan i Halmstad och Halmstad kommun.

  Miljön vänder sig till två målgrupper, de som väljer att kombinera en elitsatsning med akademiska studier vid Högskolan i Halmstad och de som gör en elitsatsning som enda sysselsättning eller i kombination med arbete i någon form. I de fall en spelare gör en elitsatsning men läser vid ett annat lärosäte än Högskolan i Halmstad räknas spelaren till den sistnämnda gruppen.

  De spelare som är läser vid Högskolan i Halmstad kallar vi kategori A och B, där A är studenter som går PIKA-programmet och B är de som läser annat program eller fristående kurs. Gemensamt för de båda grupperna är dels att man studerar och dels att vi kan anta att man är boende i eller i närheten av Halmstad. Detta ger en förutsättning för att bedriva en verksamhet för en årligen identifierad grupp och som kan delta i ett idrottsligt årsupplägg. Årsupplägget följer golfens naturliga säsong där perioder av utvärdering, grundperiod, specialisering och tävling delar in året i mindre delar och i stort anger vad som prioriteras. De grupp spelare som inte kombinerar studier med elitsatsningen kallas för C.

  Verksamheten är elitinriktad varför det är viktigt att vi styr resurserna till rätt aktiva. Vår filosofi är att vi vill ge mycket till de som satsar mycket. De resurser som vi idag äger innefattar främst coachning, träningsanläggningar, golfbanor och sparring mellan deltagarna och utgår från vår bas i Halmstad. En del av finansieringen av verksamheten sker genom avgifter från deltagarna och som erläggs terminsvis (vår och höst). För året 2020 är terminsavgiften satt till 2 500 kr per spelare och termin för kategori A och B. För C är avgiften 1 000 kr.

  Verksamheten är uppdelad i tre delar 1) föreläsningar 2) grupporganiserade aktiviteter och 3) aktiviteter av mer individuell art. Vi kan på så sätt fördela våra resurser i linje med elitperspektivet. En spelare kan alltså få tillgång till föreläsningar, gruppträningen och tillgång till Golfarenan men inte till individuell stöttning.

  Bedömningen av sökande görs huvudsakligen genom följande 1) spelnivå 2) mål med satsningen och 3) egen insats vid träning och tävling. En total sammanvägning av de tre delarna leder till vår bedömning.

  Som spelare kan du ansöka om att få ta del av verksamheten med start vid årsskiftet och med start i september. Följande datum gäller för ansökan:
  Höst (september till december): 15 maj
  Vår (januari till maj): 15 november

  Du gör din ansökan genom att klicka på ansökningslänken ovan. Vi återkommer till dig ca 2 veckor efter respektive datum. Har du frågor är du mer än välkommen att höra av dig.

  Coacherna vid SGF Elitmiljö Halmstad

  Kontakt vid frågor

  Petra Lindström, Svenska Golfförbundet
  petra.lindstrom@golf.se
  070–303 15 54

  Sofia Grönberg-Whitmore, Elitmiljö Halmstad
  sofia.gronberg.whitmore@golf.se
  070-892 75 50

   

 3. Ansök som C-spelare
 4. Ansökan C-spelare

  Ansök här

  Svenska Golfförbundet står bakom och är aktivt delaktig i den verksamhet som vi kallar SGF Elitmiljö Halmstad. Syftet med verksamheten är att stödja elitspelare som vill utvecklas till nästa nivå i sitt spel. Verksamheten genomförs tillsammans med Högskolan i Halmstad och Halmstad kommun.

  Miljön vänder sig till två målgrupper, de som väljer att kombinera en elitsatsning med akademiska studier vid Högskolan i Halmstad och de som gör en elitsatsning som enda sysselsättning eller i kombination med arbete i någon form. Det skulle också kunna vara så att en individ gör en elitsatsning men läser vid ett annat lärosäte än Högskolan i Halmstad. I de fallen räknas spelaren till den sistnämnda gruppen.

  De spelare som tillhör den gruppen som inte studerar har vi valt att kalla för C-spelare. Gruppen är lite svårare att ringa in vad gäller gemensamma nämnare. Det är inte säkert att de spelar på samma tour, är av samma kön eller bor i närheten av varandra. Det kan också vara så att behovet av stöd är tillfälligt på grund av olika skäl. Att kunna möta och stödja spelare efter deras önskan och förutsättningar är viktigt. Men samtidigt en utmaning.

  Hela verksamheten har en elitprägel och det är viktigt att vi använder resurserna på ett sätt som ligger i linje med elit. Vår filosofi är att vi vill ge mycket till de som satsar mycket och som vi också tror kan nå långt. De resurser som vi idag äger handlar innefattar främst coachning, träningsanläggning, spel, och sparring mellan satsande utifrån vår bas i Halmstad.

  För att ansöka till Elitmiljö Halmstad som C-spelare klickar du på ansökningslänken ovan. För året 2019 är terminsavgiften för kategori C satt till 1 000 kr per spelare och termin. Har du frågor är du mer än välkommen att höra av dig.

  Coacherna vid SGF Elitmiljö Halmstad

  Kontakt vid frågor eller synpunkter

  Petra Lindström, Svenska Golfförbundet
  petra.lindstrom@golf.se
  070–303 15 54

  Sofia Grönberg-Whitmore, Elitmiljö Halmstad
  sofia.gronberg.whitmore@golf.se
  070-892 75 50

   

Tre kategorier av elitspelare kan söka till skolan

 • Kategori A: Du som vill läsa PIKA-programmet vid Högskolan i Halmstad

 • Kategori B: Du som läser ett annat program eller en kurs vid Högskolan i Halmstad

 • Kategori C: Du som inte vill plugga men är elitspelare med höga utvecklingsmål

Det här är PIKA-programmet

Den akademiska utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv, 180 hp, (PIKA) förbereder idrottaren för en elitidrottskarriär men även för livet efter karriären. Genom Elitmiljö Halmstad kan du som vill inrikta studierna mot en framtid inom golfbranschen få möjlighet till praktik och verklighetsnära studieuppgifter och arbeten i samverkan med personal på Svenska Golfförbundet.

Ansök till programmet här (ansökningstid 15 mars–18 april)

 1. Läs mer om PIKA-programmet
 2. Programmet innehåller delar som fysiologi, idrottspsykologi, entreprenörskap och företagsekonomi och ger en kandidatexamen i idrottsvetenskap. Kurserna ger bra kunskap och förberedelser inför arbetslivet, men även kunskap som idrottarna kan applicera på sig själva och sin idrott. Du utvecklas därmed både som människa och idrottare.

  Programmets innehåll utgår från de utmaningar som finns i verkligheten, både just nu och längre fram. Programansvariga har ett nära samarbete med de personer som har ansvar för golfsatsningen och på så sätt kan undervisningen, labbar och examinationer många gånger direkt överföras till den träning, tävling och andra delar som görs i spelarens egen satsning.

  Mer information:

  Halmstad Högskola PIKA-programmet

  PIKA-folder

 

Utvecklas mot professionellt golfspel

Verksamheten vänder sig mot tre grupper av spelare – de som läser på PIKA-programmet (A), de som läser vid Högskolan i Halmstad (B) och elitspelare som inte studerar (C). Innehållet utgår från spelarutvecklingshjulet och de olika områdena som det innehåller.

Att läsa vid Högskolan i Halmstad och vara golfspelare räcker inte.

För A och B finns ett fast program med aktiviteter för de spelare som blir antagna till verksamheten. Att läsa vid Högskolan i Halmstad och vara golfspelare räcker inte. För att få ta del av golfsatsningen kommer spelarens tävlingsnivå, träningsbeteende och ambition bedömas för att utvecklas. Som grundkrav för att vara med ska spelaren ha genomgått nationellt idrottsgymnasium eller riksidrottsgymnasium och läst ämnet specialidrott. Det finns också chans till fri bedömning om motsvarande förkunskap finns men spelaren inte har bakgrunden på golfgymnasium.

Innehåll i utvecklingsprogrammet

Grupperna A och B får ta del av en basdel. Den innehåller föreläsningar kopplade till de olika områdena av spelarutvecklingshjulet och aktuell träningsperiod. I basdelen ingår också träning i grupp samt ett målsättnings- och utvärderingssamtal vid träningsårets start och slut.

Du får full tillgång till Halmstad Golfarena.

Det finns också en extradel som innehåller individuell tid för att gå djupare in i spelarens utveckling. Det innebär både mer individuell golfträning och djupare och mer frekvent uppföljning i utvecklingssamtal. För att ta del av extradelen sker en bedömning på samma faktorer som för att få tillgång till basdelen men där ställs högre krav.

Samarbetsklubbar/anläggningar

Falkenbergs GK
Halmstad Golfarena
Halmstad GK
Haverdals GK
Holms GK
Ringenäs GK

Spelare i kategori A eller B har full tillgång till Halmstad Golfarena för att bedriva sin egen träning samt tillgänglighet till spel och träning på klubbarna i och runt Halmstad. 

För C-gruppen planeras ett antal aktivitetsdagar med ett tema riktat till en viss grupp av spelare, exempelvis damspelare som spelar på LET/LETAS eftersom deras tävlingsprogram inte är fullt och att gruppen av spelare är utsprida över landet. Flera av dessa bedriver sin vardagliga träning med få andra spelare på samma nivå i sin närhet och har behov av sparring.

Därför ska du välja Halmstads utvecklingsmiljö

Den organiserade verksamheten är bara en del av den utveckling som sker i dig som spelare. Kanske till och med den mindre delen. Forskning på området lyfter fram att det är en rad faktorer som kännetecknar miljöer som är framgångsrika. En av dessa är att det finns andra aktiva i den absoluta närheten.

Att sparra tillsammans med andra, varje dag, är en stor skillnad mot att träna själv.

När flera aktiva som delar samma mål och vardag tränar tillsammans uppstår utbyten i olika former. Det sker ett lärande mellan idrottare i de faktiska delarna som man behöver för att kunna konkurrera – som längden på slagen. En annan del handlar om att aktiva konkurrerar med varandra under träning och därmed hjälper varandra att träna på att tävla. Att träna med någon annan kan också skapa mer motivation och mer fokus på uppgiften än om du tränar ensam. En satsning mot elit är inte sällan förenligt med mycket och enformig träning som kan leda till att motivationen tryter. Att få "jobbet gjort" blir ofta enklare om man har andra som drar i en då den egna motivationen tryter. Att dela satsningens vardag och allt den innebär med andra kan göra stor skillnad.

logotyp R&A
Elitmiljö Halmstad möjliggörs genom stöd från R&A.

Förutom de spelare som ingår i verksamheten finns de som redan spelar på några av tourerna som tränar på anläggningen. Några tränar också med de coacher som är knutna till verksamheten.

Lika viktigt som det som sker mellan personerna som satsar är att anläggningen och träningsutrustningen är bra. Halmstad Golfarena har nästan allt som man kan tänka sig på en och samma plats. För golfdelen finns range, svingstudio, Trackman, och områden där du kan träna på alla slag som ingår i spelet. Här finns också ett fullutrustat gym.

Coacher med stor erfarenhet

Verksamheten genomförs och utvecklas av en trio coacher med stor erfarenhet och hög kompetens. De jobbar med alla delar av spelarutvecklingshjulet hos spelaren där coacherna delvis har olika områden. Alla coacher jobbar med spelarnas helhetsutveckling.

Rikard Fors är golftränaren som varit med och utvecklat flera av våra mest framgångsrika proffs. Några av dessa är Peter Hanson, Johan Edfors och Louise Friberg.

Rikard Fors har idag uppdrag mot flera spelare på touren, samtidigt som han är delaktig i Svenska Golfförbundets Elitmiljö i Halmstad. Rikard genomför stora delar av gruppträningen och den individuella träningen som sker inom teknik, strategi och mentalt.

Fredrik Wetterstrand är golftränaren som också har en akademisk bakgrund. Han har skrivit flera böcker och undervisar både på tränarutbildningen och på Högskolan i Halmstad. Han har varit delaktig i verksamheten sedan starten 2008, som först gick under namnet Scandinavian School of Golf. Huvudsysslan är sedan 2018 rollen som ansvarig damlandslagscoach.

I verksamheten svarar Fredrik för genomförande och planering av gruppträningen och den individuella träningen inom teknik, strategi och mentalt.

Sofia Grönberg Whitmore har en bakgrund som professionell golfspelare på högsta tournivå och har vunnit tre tävlingar på Ladies European Tour. Efter spelarkarriären har hon återvänt till golfen som coach och varit delaktig att ta fram och utveckla verksamheten, som startade som Scandinavian School of Golf.

Sofia har ansvar för delar som rör spelarens/studentens personliga utveckling och som kan sorteras in under områdena socialt, mentalt och strategiskt. 

Vanliga frågor och svar

 1. Hur söker jag program och kurser på Högskolan i Halmstad?
 2. Högskolans hela utbildningsutbud når du via deras hemsida www.hh.se/villstudera.html

  Ansökningstiden är vanligen 15 mars till 18 april. Till en del utbildningar finns möjlighet att antas trots att man anmäler sig för sent. De ansökningar som har kommit in i tid behandlas först, därefter behandlas sena anmälningar. Det är bara om det finns platser kvar på en utbildning som du kan få en plats (förutsatt att du är behörig). Att utbildningen är öppen för sen anmälan är ingen garanti för att det finns lediga platser.

 3. Hur söker jag till PIKA-programmet?
 4. Här söker du Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp

  Ansökan till detta program kommer att hållas öppen fram till den 15 maj. Har du frågor kring den utbildningen, kontakta vår studie- och karriärvägledare Annalena Stenljung, telefon 035-16 71 96 eller annalena.stenljung@hh.se.

 5. Kan jag besöka Högskolan i Halmstad innan jag börjar plugga där?
 6. Kontakta högskolan för information om besöksdagar.

 7. Det räcker såklart inte med att komma in på ett program/kurs, hur visar jag mina förkunskaper i golf?
 8. Alla som vill ta del av verksamheten som spelare i A- eller B-kategorin ska kontakta Sofia Grönberg Whitmore för att få underlag och mer information, sofia.gronberg.whitmore@golf.se.

 9. Har spelarna full tillgång till Golfarenan?
 10. Ja, alla som tillhör A- eller B-gruppen får nyttja anläggningen för träning i verksamheten och egen träning. C-gruppen får tillgång till arenan vid inplanerade aktiviteter.

 11. Det skrivs bara lite om den fysiska utvecklingen, finns den delen inte med?
 12. Jo, den ligger dock under den delen som Högskolan i Halmstad svarar för. Som student får du tillgång till ett fysträningsupplägg och även tillgång till gymlokaler på skolan.

 13. Får vi tillgång till spel på klubbarna i Halmstad?
 14. Ja, men det görs i en årlig dialog med klubbarna och kommer då fram till vad som gäller. Vi kan inte lova fri tillgång men historiskt sett har klubbarna varit väldigt generösa.

 15. Jag har ett bra nätverk redan nu, vad innebär det för samarbetet och skolan?
 16. Vår verksamhet har som mål att hjälpa spelare. En del har små hål att täcka, andra större. Du kan alltså ta del av verksamheten på olika nivåer. Vårt arbetssätt är sådant att du lätt kan integrera de personer du har i ditt nätverk så att ni kan fortsätta ert samarbete. 

 1. Jag har väldigt lite stöd, hur mycket kan ni hjälpa mig?
 2. Vårt upplägg består av ett antal fasta delar som vi erbjuder. Om du vill fortsätta eller fördjupa samarbetet med någon av våra coacher gör du det i samråd med den eller de du vill samverka med. Detta sker då i egen regi – du står för deras kostnader efter överenskommelse.

 3. Varför har ni skapat en extra-del?
 4. Syftet med verksamheten är att skapa bättre förutsättningar för dem som gör en elitsatsning. Det innebär att målet behöver finnas uttalat hos spelaren, att spelaren lägger ned tiden som krävs, använder tiden till rätt saker och utvecklas över tid. Av erfarenhet vet vi att olika saker sker med en grupp spelare som från start var helt inställd på att satsa fullt ut. Det handlar alltså om att hushålla med de resurser som finns. 

 5. Vem gör bedömningen om vilka som klarar kraven som elitspelare?
 6. Ansvariga för verksamheten kommer tillsammans att göra den bedömningen. Det ligger i allas intresse att använda resurserna så att de som satsar mest också får mest. En del av bas-delens innehåll kommer att ta upp en elitsatsnings förutsättningar och krav under föreläsningar. Det gäller sedan att löpande visa och leva upp till de saker som gör att man bedöms att få ta del av extra-delen.

 7. Jag tänker läsa PIKA, satsar hårt och är en av de bästa i landet, vad får jag för förutsättningar?
 8. Grattis, du får tillgång till flera delar av verksamheten. Det är precis det som är tanken med att skapa steg i verksamheten som ger de som satsar mest och har kommit långt mest resurser. Det är hur vi tänker och tycker kring under vilka förutsättningar en elitidrottssatsning sker.

 9. Ni har planerat för att ha spelare i både A- och B-gruppen, vad gör ni om ni inte fyller platserna?
 10. Vi har planerat för ett visst antal spelare. Samtidigt vill vi se till att de resurser som finns verkligen utnyttjas. Det gör att vi hela tiden aktivt jobbar med att fylla planerade pass och aktiviteter med spelare. Skulle det visa sig att väldigt många elitspelare söker sig till Halmstad blir det ett angenämt problem. 

 11. Kostar det något att vara med i golfverksamheten?
 12. Ja, vi har en terminsavgift som varje spelare betalar. Avgiften finns av två skäl: det är en princip som vi tycker är viktig, och den går till kostnader som har med verksamheten att göra. Avgiften kan alltså variera men är alltid kopplad till kostnader som uppstår vid en satsning. Vi har en öppen redovisning vad den går till och som alla deltagare har insyn i. 

För mer information och frågor, kontakta

Porträttbild av Petra Lindström med mörkbrunt axellång hår och vit tröja.