Det finns många sätt att vara en del av golffamiljen utan att ha fokus på sin egen golf. Här kan du läsa om utbildningar som handlar om regler och tävlingsledning.

Regelutbildning

Från 1 januari 2019 gäller nya golfregler. Utbildningen Tävlingsledning och regler har därmed försvunnit och ersatts av ett nytt utbildningsupplägg i tre nivåer i samarbete med R&A och USGA.

Svenska Golfförbundet inledde med en Teach the teacher-sammandragning i oktober med 56 domare. Domarna hjälper sedan till att sprida budskapet ute på klubb- och distriktsnivå.

Kontakt tävlingsledning och regler

Porträttbild på Claes.

Jobba som tävlingsfunktionär eller domare

En tävlingsfunktionär är viktig i den organisation som förbereder och genomför en golftävling. Domare hjälper spelarna att genomföra tävlingar på rätt sätt.

Läs mer om utbildningarna

Slopeutbildning

SGF utbildar funktionärer i banvärdering årligen. Under dag ett, lördagen, sker grundutbildning av nya ledamöter i distriktens banvärderingsgrupper. Deltagarna får kännedom om principerna för USGA:s banvärderingssystem, en genomgång av hur en banvärdering går till samt öva i grupp.

Under söndagen träffas distriktens banvärderingsansvariga för utbyte av erfarenheter. Nyheter presenteras och olikheter i distriktens bedömningar kalibreras. Deltagarna får även i grupp bedöma ett antal svåra hål och jämföra med SGF:s facit.