Utbildning och fortbildning för dig som arbetar med klubbens styrning och administration, men även för dig med andra uppgifter på en golfklubb. Bland annat styrelseintroduktion, Golfens IT-system och klubbchefsutbildning.

Utbildning Golfens IT-system

Vi erbjuder utbildning för GIT i olika former. Du kan delta på någon av våra webbinarier, gå digital kurs i GIT-skolan. eller kika på instruktionssidan GIT-Onlinehjälpen.

Ovanstående utbildningsformer är kostnadsfria.

 1. Webbinarier
 2. Allmän info om våra webbinarier

  Webbinarierna är kostnadsfria.
  Vi kan ha upp till 40 deltagare per tillfälle.
  Först till kvarn gäller.
  Tänk dock på att sätta av tid och inte boka in dig innan du vet att du kan delta. Inloggningsuppgifter och utbildningsmaterial mejlas ut dagen före tillfälle till den e-postadress du angav i anmälan. Webbinarie genomförs i Microsoft Teams, du behöver inte ha laddat ner programmet i förväg. 

  Våra Webbinarier

  Vårens webbinarier är genomförda, under hösten kommer fler webbinarier att erbjudas.

  Se våra tidigare webbinarier

  Du vet väl om att du kan titta på våra webbinarier i efterhand?

  Klicka här för att se dem ➤

 3. Skräddarsydd utbildning på din klubb
 4. I nuläget är utbildningsformen pausad, utbildningsformen kommer att återupptas under 2022.

Introduktion till styrelsearbete

En kostnadsfri onlineutbildning där du får grunderna i styrelsearbete och hur man leder en golfklubb. Den riktar sig både till dig som redan idag sitter i styrelsen för en golfklubb eller som vill få en inblick i vad uppdraget innebär.

Utbildningen tar totalt cirka 3 timmar att gå igenom, men innehållet är indelat i kapitel och avsnitt så att du kan starta, pausa och slutföra när det passar dig.

Styrelseintroduktionen är steget mellan boken Att leda en golfklubb och den skräddarsydda halvdagsutbildningen Styrelsen i centrum (se nedan) som hålls hos er och anpassas till verksamheten på er golfklubb.

Introduktion till styrelsearbete finns på SGF:s utbildningsportal Att leda en golfklubb. Där finns flera gratis onlineutbildningar som stärker dig i din roll. Utbildningsportalen är tillgänglig för dig med ett aktivt Golf-ID, oavsett om du idag är engagerad i en styrelse, jobbar på golfklubb eller bara är nyfiken på att lära dig.

Till utbildningsportalen

Styrelsen i fokus

Blåtonad framsida på en broschyr om utbildningen Styrelsen i fokus - att leda en golfklubb.

En halvdagsutbildning som hålls av SGF:s klubbrådgivare som en del i klubbens utvecklingsarbete och skräddarsys just för din golfklubbs behov och utmaningar. Den vänder sig till styrelser i golfklubbar och golfbolag som jobbar aktivt med att utveckla klubbens verksamhet, och ger grundläggande och viktig kunskap om uppdraget samt verktyg att säkerställa utvecklingen.

Under tre timmar ges styrelse, operativ ledning och valberedning faktisk och konkret kunskap kring ansvar och befogenheter, ekonomiskt och arbetsmiljöansvar, delegationsordning, målstyrning och olika regelverk som styr klubbens och styrelsens arbete. Har klubben driftbolag kopplas även detaljer kring detta på.

Det ges även utrymme för dialog och diskussion. Styrelsen får förslag på verktyg för att säkerställa utvecklingsarbetet och en plan för att nå önskade mål. Klubbens möjligheter till samarbete med SISU kring lärgrupper lyfts.

Läs mer och boka in kursen

Läs och beställ handboken "Att leda en golfklubb"

Administrativ personal

Utbildning och fortbildning för klubbens administrativa personal, eller andra intresserade på klubben. Finns för olika nivåer och i olika omfattning. Gå vidare till den utbildning du är intresserad av för att hitta aktuella kurser och datum. Välkommen med din anmälan!

Klubbchefsutbildning

Golfens klubbchefsutbildning är ett samarbete mellan branschens yrkesorganisationer (PGA, GAF och SGA) med SGF som huvudman och genomförs i samverkan med IHM Business School. Den sträcker sig över 1,5 år uppdelat på nio tillfällen under perioden oktober–mars, med tre kursdagar per tillfälle. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete.

Golfens klubbchefsutbildning

Administratörsutbildningar

Intresseföreningen Golf Management Sverige ansvarar, i samarbete med SGF, för genomförandet av utbildning på olika nivåer för klubbchefer, kanslister, receptionister och andra intresserade på klubben.

Service Management (SM)

Klubb Management (KM)

Golf Management för administration och ledning (GM)

GIT tredagars+ (fördjupning i GIT med fokus på verksamhetsutveckling)

 

 

Seminarium för disciplinär verksamhet

Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd anordnar, under ledning av nämndens ordförande, ett dagseminarium om disciplinär verksamhet för golfdistriktsförbundens juridiska kommittéer. Syftet med seminariet är utbildning och erfarenhetsutbyte så att förseelser som anmäls behandlas och bedöms så likvärdigt som möjligt i hela landet.

Seminariet genomförs vart tredje år och nästa tillfälle är fredag den 14 oktober 2022. Därefter 2025 och så vidare.

Om distriktens juridiska kommitté

Golfdistriktsförbundens bestraffningsrätt framgår i SGF:s mallstadgar för golfdistriktsförbund. För att på bästa sätt hantera uppgiften att utöva bestraffningsrätten är det viktigt att distriktens juridiska kommitté har en sammansättning så att minst en ledamot är jurist samt att SGF:s Juridiska Nämnds och RF:s Riksidrottsnämnds beslut rutinmässigt vidaredistribueras till kommitténs ledamöter för kännedom. Besluten finns även att läsa här

Utbildningspärm från det senast genomförda seminariet (2019) finns alltid tillgänglig i SGF:s kansli i Idrottens Hus som stöd för kommitténs introduktion och utbildning av nya ledamöter.

Vid frågor, kontakta thomas.bergman@golf.se

Utbildning arbetsmiljöarbete

SGF tillsammans med Gröna arbetsgivare anordnar årligen ett flertal heldagsutbildningar i klubbens arbetsmiljöarbete på olika orter runtom i Sverige.

Utbildningen riktar sig till klubbens styrelse, skyddsombud och personal med ansvar för en god arbetsmiljö; klubbchef, banchef, tränare (eller motsvariga).

Läs mer