Med ett nytt utseende blir det enklare för golfspelaren att boka, tävla och hantera sin golf direkt i mobil, surfplatta och dator.

Nyheter 2018

  • Sökning av tider via karta.

  • Samma utseende i mobil, surfplatta och dator.

  • Ny förenklad och modern design.

Min Golf multi enheter

Med den nya designen blir Min Golf ännu mer användbar för alla golfspelaren genom att lyfta och förbättra bokning och översikt.

Vi kommer att förbättra funktioner som boka, justera handicap och administrera tävling med enklare flöden och tydligare navigering. Boka via karta kommer att vara tillgänglig på mobil, surfplatta och dator.

Spelaren har länge kunnat hantera sitt golfande i mobilen och med den nya designen blir sidorna bättre anpassade för den enhet du surfar på. 

Vi har genom förstudier, djupintervjuer och feedback från klubbar och golfspelare arbetat med funktion och form och börjar nu under hösten själva arbetet med att bygga Min Golf.

Första delen av projektet lanseras under säsongen 2018. Därefter kommer vi att fortsätta utvecklings- och förbättringsarbetet med att lägga till funktioner som hjälper golfspelaren ytterligare.