En golfanläggning kan utnyttjas för fler saker än golf och längre tid på året än bara sommartid. Här är några goda exempel på detta. Har du och din klubb fler exempel, kontakta Anders Hammarström, anders.hammarstrom@golf.se.