Multifunktioner på Loftahammar

Loftahammars GK är en av landets mest utvecklade multianläggningar, trots sin litenhet. Här finns ungdomsgård, minigolf, julgransplantering och miljöprojekt.

Snabbfakta

Antal hål: 9
Invald i SGF: 2002

Resultat av projektet

På 9-hålsbanan finns också ungdomsgård, lekplats, minigolf, avloppsrening, föreningshus, julgransförsäljning med mera.

Så gjorde Loftahammars GK

Klubben har målmedvetet successivt utvecklat anläggningen till en riktig multianläggning. Förutom sina 9 golfhål har man byggt ett nytt klubbhus som dessutom fungerar som ungdomsgård året om samt används som föreningshus för ortens övriga föreningar. På klubbhusområdet har en minigolfanläggning anlagts och en större lekplats är planerad.
Inom miljöområdet har man i samarbete med kommunen utvecklat avloppsreningen så att avloppsvattnet, efter rening, leds genom golfbanan innan det slutligen släpps ut i Östersjön. Nu utvecklas miljöarbetet med att använda biokol på försök för att minska kväve och fosforutsläpp. På en yta som inte används har man dessutom fått 300 granplantor som planterats och sedan säljs till medlemmar att använda som julgran efter några år.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd