EU-peng till skidspår av konstsnö

Genom samarbete med en skidklubb och andra intressenter har man på Vreta Kloster GK med hjälp av EU-medel kunnat iordningställa ett konstsnöspår som samägs med skidklubben.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Byggd: 1990
Projekt genomfört: 2011
Samarbetspartners/Utförare: Skidklubb och kommun

Resultat av projektet

Att klubben kan ha året runt-anställd personal, restaurangen öppen året runt samt möjligheter till skidåkning vintertid för allmänhet och skidklubb.

Så gjorde Vreta-Kloster GK

För att kunna ha året runt-verksamhet på Vreta-Kloster insåg klubben 2010 att något måste ske. Då golfbanan gränsar till ett fritidsområde som arrenderas och ägs av en skidklubb såg man möjligheten i att kunna samarbeta. Då skidklubben ville anlägga konstsnöspår och då golfbanan har tillgång till vatten ansökte man om EU-medel från Leader-projektet till förstudie.

Tillsammans startade man en ekonomisk förening med delägande från golfklubben, Golf AB, skidklubben plus övriga intressenter där dessa ges möjlighet att öka sina intäkter utan att behöva gå med vinst. Allt är finansierat via EU-medel, kommunen och Idrottslyftet. Här finns anlagt 3,3 km dubbelspår plus skate. Samarbetet har möjliggjort att golfklubben nu har fyra helårsanställda samt öppen restaurang året runt.

Här kan du läsa mer om projektet!

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.