Pool drar gäster till Gullbringa

Gullbringa G&CC har en anläggning som erbjuder aktiviteter för många kategorier besökare förutom golfare. Här finns både pool och gym.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Byggd: 1967 

Syfte med projektet

Målsättningen är att attrahera andra kategorier medlemmar än golfare för att bredda utbud och intäktsmöjligheter.

Så gjorde Gullbringa G&CC

Genom anläggandet av en ny tempererad pool, för alla åldrar samt ett gym vill Gullbringa tydliggöra att anläggningen inte bara är en golfklubb utan en mötesplats för olika aktiviteter. Golfen är en viktig aktivitet men anläggningen kan användas till så mycket annat för personer i alla åldrar, vilket även skapar möjlighet till merintäkter för klubben.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.