Ett utvecklingsprogram för hela klubben, som ger kunskap och verktyg kring hur ni kan utveckla banan och göra golfen roligare för fler kategorier golfare. Ansökan sker årligen.

Antagningen till 2024 är klar

Anmälan till årets upplaga av Bättre spelupplevelse är stängd och 16 golfklubbar har antagits till utvecklingsprogrammet. Vilka det blev hittar du längre ner på sidan.

Är din golfklubb intresserad av att gå programmet? Ansökan till 2025 öppnar vid årsskiftet 2024/2025. Läs vidare här på sidan, och kontakta din SGF-rådgivare bana och anläggning

Utbildning i spelupplevelse

Skärmdump från startsida på utbildningswebb om bättre spelupplevelse.

I klubbutvecklingsprogrammet Bättre spelupplevelse får du kunskap och verktyg kring hur ni kan utveckla golfbanan och verksamheten för att göra golfen roligare för fler.

Programmet är kostnadsfritt för SGF-anslutna golfklubbar och golfbolag. Det pågår under en säsong och blandar individuellt digitalt lärande med fysiska workshops och uppgifter på klubben. 

Era rådgivare från SGF finns med som stöd till klubbens arbetsgrupp och processledare, för att driva utvecklingsarbetet framåt.

Tidigare deltagare om programmet:

 • ”Alla som har en åsikt om sin bana, hur den bör skötas och förbättras borde gå denna utbildning.”

 • ”Det skapar bättre förståelse för hur olika vi är, hur vi spelar golf med olika förutsättningar och dess utmaningar.”

 • ”Jag tycker att hela klubben fått ett lyft med kunskap om vår viktigaste produkt – banan.”

 • ”Utbildningen ger mycket lärdom som kan omsättas i praktiken för att vara en attraktiv klubb för medlemmar och greenfeegäster.”

Innehåll och omfattning

 • Fysiska träffar på klubben tillsammans med er SGF-rådgivare: uppstartsträff, banvandring och workshop. Ytterligare arbets- och planeringsmöten vid behov.

 • Fyra digitala teorikapitel: golfspelaren & golfbanan, banutveckling & design, spelytor & banskötsel samt banvärdering & banuppsättning. Genomförs individuellt.

 • Uppgifter och övningar att genomföra på klubben under säsongen.

 • Sammanställning av en handlingsplan som avstamp för klubbens fortsatta arbete.

Antagningskrav: engagerad och motiverad styrgrupp

Det krävs ett lagarbete på klubben för att programmet ska leda till önskad utveckling och förändring på klubben. Ni behöver ha en motiverad och engagerad arbetsgrupp, som har kunskap och mandat att besluta om en handlingsplan. 

Kravet för att bli antagen är därför att följande roller deltar i utvecklingsarbetet:

 • Styrelse (hela eller delar)

 • Klubbchef/VD eller motsvarande

 • Banchef eller motsvarande

 • Tränare eller motsvarande

 • Bankommitté eller motsvarande (om sådan finns)

 • Utsedd processledare

Utöver dessa får gärna kanslist, idrottsledare, övriga kommittéer och andra relevanta personer delta, antingen i arbetsgruppen eller i en bredare referensgrupp.

Frågor?

Har du frågor eller vill diskutera om din anläggning och verksamhet har rätt förutsättningar för att gå programmet, kontakta er rådgivare bana och anläggning. Du hittar kontaktuppgifter här.

Golfklubbar som genomgått programmet

Bättre spelupplevelse är öppen för cirka 20 golfklubbar årligen. Nedan kan du se vilka golfklubbar som antagits årligen, sedan lanseringen 2022 (då med utvalda pilotklubbar).

 1. Antagna klubbar 2024
 2. Ale GK
  Arvika GK
  Bedinge GK
  Emmaboda GK
  Hede-Vemdalens GK
  Kävlinge GK
  Lindesbergs GK
  Loftahammars GK
  Marks GK
  Mauritzbergs Slott & Golf
  Nacka GK
  Norrfällsvikens GK
  Sotenäs GK
  Ulricehamns GK
  Wittsjö GK
  Woodlands GK

 3. Antagna klubbar 2023
 4. Alingsås GK
  Arboga GK
  Botkyrka GK
  Degeberga-Widtsköfle GK
  Falköpings GK
  Flens GK
  Hofors GK
  Jönköpings GK
  Knistad G&CC
  Kumla GK
  Kungsbacka GK
  Lerjedalens GK
  Lycksele GK
  Motala GK
  Skellefteå GK
  Storsjöbygdens GK
  Säters GK
  Tjörns GK
  Tortuna GK
  Vellinge GK
  Ystad GK
  Åsundsholms G&CC
  Ölands GK
  Öregrunds GK
  Östersund Frösö GK

 5. Pilotklubbar 2022
 6. Första året genomfördes Bättre spelupplevelse med 19 utvalda pilotklubbar, som hjälpte till att utvärdera upplägg och innehåll. Stort tack för er ovärderliga input!

  Billingens GK
  Bokskogens GK
  Forshaga Deje GK
  Gräppås GK
  Göteborgs G K
  Lundsbrunn GK
  Nynäshamns GK
  Rättviks GK
  Sjögärde GK
  Sollefteå GK
  Surahammars GK
  Söderslätts GK
  Umeå GK
  Vadstena GK
  Varbergs GK
  Vetlanda GK
  Vreta Kloster GK
  Åkersberga GK
  Öjestrand GK

Så skapades utbildningen

Utvecklingsprogrammet är framtaget genom ett samarbete mellan Svenska Golfförbundet, Swedish Greenkeepers Association, PGA of Sweden, Golf Management Sverige och Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter. 

Innehållet är baserat på forskning, erfarenheter och kunskap från dessa olika branscher. Processen är inspirerad av förändringsmodellen för Vision 50/50, framtagen av Svenska Golfförbundet och ekonomie doktor Sophie Linghag.

Läs, titta och inspireras

Har din golfklubb inte blivit antagen till utvecklingsprogrammet Bättre spelupplevelse, eller har ni ännu inte sökt till programmet?

Nedan hittar du en hel del fakta, tips och inspiration att ta del av så länge. Lycka till med ert arbete för att göra golfen roligare för fler!

Pitch och Framtidsforum om Bättre spelupplevelse

Två avsnitt av webb-TV-programmet Pitch handlar om hur kan vi skapa en bättre spelupplevelse för fler golfare. Tillsammans med banarkitekter, klubbchefer och banchefer tittar vi närmare på hur banan kan utvecklas utan att investera miljontals kronor i stora ombyggnader. Se programmen nedan och få inspiration. 

Ett pass vid Framtidsforum under SGF:s förbundsmöteshelg 2022 handlade också om utbildningen Bättre spelupplevelse. Se några smakprov från utbildningen, ta del av en intervju med en av pilotklubbarna och hör från några av dem som varit med och skapat innehållet i utbildningen. Bläddra till film tre nedan för att se passet.

Den svenska snittgolfaren

Golf har potential att vara kul för alla åldrar och spelarkategorier, genom handicapsystemet och möjligheten att välja tee. Ändå märks det fortfarande att banorna till stor del är byggda av och för den duktiga och långtslående spelaren.

Men hur långt slår egentligen en vanlig golfspelare i Sverige? Nedan är statistiken för män och kvinnor, vad gäller snittet för bland annat slaglängd och handicap. Källor: GIT samt R&A/USGA Distance Report 2017. 

Kvinnor Män
Handicap 33.4 22.3
Driverlängd 105 m 190 m
Svinghastighet 50 mph 90 mph
Rullängd (av total slaglängd) 22 % 9 %

Snittgolfarens spel och slag i praktiken

Nedan är tre exempel på vad siffrorna innebär i praktiken. Här illustrerat utifrån män och kvinnor, men svinghastighet kan bero på andra saker än kön.

Bild 1. Inspel från samma avstånd. Båda spelarna når fram till hål – men den med lägre svinghastighet rullar upp, medan den andra landar på green.

Bild 2. Par 4 med tvärgående hinder. Svårare för spelare som slår kortare och rullar längre.

Bild 3. Par 3 med vatten mellan tee och green. Höga träd hindrar möjligheten att spela runt vattnet.

Konsekvenser av lägre svinghastighet

Skillnaden i handicap, slaglängd, svinghastighet och rullängd har alltså betydelse för spelupplevelsen och spelstrategin. Här är några av konsekvenserna av lägre svinghastighet:

 • Svårare att slå över korsande hinder

 • Viktigare med öppna inspel mot green

 • Straffas hårdare i motlut

 • Svårare att få bollen att stanna på green

 • Svårare när fairway är mjuk

Tips för ökad spelglädje

Men med några enkla medel går det att göra en bana som så många som möjligt har utbyte av. Under respektive flik nedan finns tips, råd och goda exempel kring hur bandesign, skötselstrategi och teeutveckling kan ge bättre spelupplevelse för fler.

Du kan också ladda ner presentationerna som hölls vid verksamhetsseminarierna våren 2020: 

Bättre spelupplevelse – idrott, ledning och bana

Banskötsel för bättre spelupplevelse – fördjupning bana 

Bandesign

 • Bandesign för ökad spelglädje

  Många golfbanor är ursprungligen skapade av män, för män. Det märks bland annat på hålens längd, teeplacering och var och hur olika svårigheter som pliktområden och bunkrar är placerade, som ofta utgår från golfare som slår längre och spelar från någon av de bakre teeytorna.

  Man i svart kostym och rutig skjorta. I bakgrunden en golfgreen.

  Expertens sju tips!

  Johan Henrikson är ordförande i Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter. Här är hans tips på hur en golfklubb med sju enkla steg kan göra ett golfhål roligare för fler.

  Se filmen på hur ett fiktivt par 4-hål, som inledningsvis både kan anses för lätt för spelare från vit tee och för svårt för spelare från röd tee, sakta förvandlas till ett kul hål med rimliga utmaningar för alla typer av golfare.

  (OBS: Om filmen inte visas nedan, klicka här för att se den på YouTube.)

 • Sammanfattning

  • Analysera banan utifrån olika slaghöjd och slaglängd

  • Se över hålens längd och placering av tee

  • Se till att svårigheter är anpassade till ”rätt” golfare

  • Bygg bort tvärgående hinder om de enbart försvårar för kortslående

  • Samarbeta med duktiga banarkitekter

  • Var pålästa och engagerade beställare

Skötselstrategier

 • Små grepp för ökad spelglädje

  Golfsveriges duktiga greenkeepers och banpersonal jobbar varje dag för att presentera banor med hög gräskvalitet och fina spelytor. Skötsel och banuppsättning kan göra stor skillnad för hur banan uppfattas för olika spelarkategorier.

 • Nedan finns bilder, fakta och enkla tips för banskötselarbetet som gör golf roligare, även för spelare som inte slår så långt eller svingar så snabbt. De leder dessutom ofta till snabbare rondtider. Klicka på området du är intresserad av för mer information. 

  Mycket handlar om att se över bana, klippning, teeplaceringar och landningsytor med nya och mer inkluderande ögon, inte bara utifrån den långtslående spelaren från herrarnas standardtee. 

  1. Skötselstrategier
  2. Ruff mellan tee och fairway

   Det straffar endast den sämre spelaren och ökar rondtiderna.

   Ruffkant

   Ha inte för hög höjd mot fairwaykanten och klipp gärna i två steg (fairway > semiruff > ruff).

   Träd i spellinjen

   Ta ner om de försvårar för mycket för spelare som slår kortare och lägre.

   Fairwayklippning

   Klipp bredare och se över ytorna där medelgolfaren (män respektive kvinnor) landar. I exemplet har man släppt upp ruff där snittdamen ska slå sitt andraslag.

   Hinder framför fairway

   I den första bilden har man tagit fairwaygräs från en yta 100 meter framför främre tee, där många kortslående spelare landar. Det andra exemplet visar en mur som tidigare var placerad 100 meter framför främre tee. Den har nu byggts över med gräs så att den går att rulla över. 

  3. Banuppsättning
  4. Banuppsättning

   Genom att planera banskötsel och course setup går det att styra spelet och förkorta rondtiderna beroende på vem som spelar, väder, bokningsläge med mera. Här är några saker att tänka på: 

   Bild från en banguide över ett golfhål.

   ✔ Klipp bredare där bogeyspelaren landar (bredare fairways ger generellt kortare rondtider)

   ✔ Få spelaren att fatta ett beslut på tee genom tydliga klipplinjer

   ✔ Rama in hålet

   ✔ Känn dina spelare

   ✔ Tydliga avståndsmarkeringar

   ✔ Balans på flaggplaceringarna

  5. Teeplaceringar
  6. Checklista teeplacering

   Vid placering av tees, tänk på följande:

   ✔ Placera i ytterkurva (på gamla banor är främre tee ofta i innerkurva)

   ✔ Plana ytor – undvik svackor

   ✔ Avstånd till hinder – inte precis där bogeyspelaren (dam och herr) landar 

   ✔ Avstånd till dogleg – så att bogeyspelaren (dam och herr) når vid fullt slag

   ✔ Fasta mätpunkter – permanent och oflyttbar (läs mer nedan)

  7. Klipphöjd och -bredd
  8. Klipphöjd och -bredd

   Klipphöjder

   Fairway:   7–15 mm

   Semiruff:    25–40 mm

   Halvruff:   50–80 mm

   Klippbredder

   Fairway:   30–40 m

   Semiruff:    2–4 m

  9. Mätpunkter
  10. Placering av mätpunkter

   Exempel 1

   En teeyta på totalt 12 meter och en fast mätpunkt. 

   ✔ Ytan där teemarkeringar kan placeras är 12-2 = 10 meter

   ✔ 50 procent av 10 är 5

   ✔ Den fasta mätpunkten ska då placeras: 5+2 = 7 meter från bakkant

   ✔ OBS: Sätt mätpunkten på den sida där spelare normalt kommer från föregående hål

    

   Exempel 2

   En teeyta på totalt 26 meter och två fasta mätpunkter.

   ✔ Ytan där teemarkeringar kan placeras är: 26-2 = 24 meter

   ✔ 50 procent av 24 är 12

   ✔ Den första fasta mätpunkten ska placeras: 2 + 12/2 meter = 8 m från bakkant

   ✔ Den andra fasta mätpunkten ska placeras: 2 + 12 + 12/2 = 20 meter från bakkant

  11. Handicapgrundande bana
  12. Handicapgrundande bana

   För att en golfbana ska vara handicapgrundande gäller följande vad gäller banuppsättning och teeplacering:

   ✔ Max 100 meters avvikelse från total uppmätt banlängd enligt banvärderingen

   ✔ Teemarkering max 10 meter framför eller bakom mätpunkten

   ✔ Teemarkering ej närmare bakkant än 2 meter

   Banan ska naturligtvis också vara värderad av en auktoriserad banvärderare och ha en giltig slopetabell enligt världshandicapsystemet.

  13. Längder för golfhål
  14. Sveriges banvärdering sker enligt USGA Course Rating System. Enligt detta gäller följande fastställda längder för golfhål:

   Damer
   Par 3 Upp till 200 meter
   Par 4 185–385 meter
   Par 5 350 meter och uppåt
   Herrar
   Par 3 Upp till 235 meter
   Par 4 220–450 meter
   Par 5
 • Sammanfattning

  •  Se över och prioritera banskötseln utifrån olika spelarkategorier

  • Tänk över klipplinjer och banuppsättning

  • Våga förändra trots motstånd

  • Roligare golf och kortare rondtider!

Teeutveckling

 • Teestrategier för bättre spelupplevelse

  Att spelare kan välja tee utifrån sina egna förutsättningar gör att de kan få en bra spelupplevelse med rimliga utmaningar. Men hur ska vi få fler att välja den tee som passar deras slaglängd istället för den de alltid har spelat från? Hektometersystemet och främre tee är två tips.

  Hektometersystemet

  Hektometersystemet innebär att tee märks ut med en siffra som representerar banans längd i tusen meter (54 = 5 400 meter). Det är ett alternativ till de traditionella och ofta starkt könsmärkta färgerna vit, gul, blå och röd, som kan göra det enklare att få spelare att välja en tee som passar deras slaglängd.

  • Teeval utifrån slaglängd, inte kön

  • Bättre utnyttjande av banan – jämnare slitage

  • Fler variationer

  • Kortare rondtider

  Gott exempel: Karlskoga Golfklubb

  (OBS: Kan du inte se filmen, klicka här för att se den på YouTube.)

  Karskogas framgångsfaktorer

  • Jämna avstånd (cirka 400 meter) mellan alla tee

  • Bra information till medlemmar och gäster

  • Ordentliga tee från början

  Fler röster från Golfsverige

  Hösten 2018 genomförde SGF en intervju med fem svenska golfklubbar som infört hektometer. Nedan är en sammanfattning av svaren på de åtta frågorna.

  1. Varför införde ni hektometer?
  2. ► Korta ner gul tee och få bort ”könsfärgerna” gul och röd

   ► Erbjuda en mer variationsrik bana

   ► Skapa en mer tillgänglig bana med bättre spelupplevelse för alla

   ► Få golfarna att spela från en tee som passar deras handicap

  3. Vad har ni för positiva erfarenheter?
  4. ► Lättare att rekommendera olika tee efter exempelvis handicap

   ► Fler spelar kortare banor

   ► Fler valmöjligheter och roligare golf enligt medlemmarna

   ► Får bort könsmärkningen av tee, som är starkt förknippat med färger

  5. Finns det några negativa aspekter?
  6. ► Svårt att förklara och argumentera att spela från alternativa tee

   ► Tee-rekommendationer kan ibland upplevas negativt och stötande

   ► Svårare att hitta till rätt tee när de inte är markerade med färger

  7. Vad hände med speltempo och golfupplevelsen?
  8. ► Bättre och jämnare speltempo

   ► Medlemmar är mer nöjda med sin golfupplevelse

   ► Fler gör par – ger både bättre speltempo och upplevelse

   ► Medlemmar upplever banan som trevligare från olika tee

  9. Fördelas spelet över fler tee?
  10. ► Ja, och det har gjort att slitaget har blivit jämnare

   ► Absolut ja! Men information behövs varför

  11. Har ni klubbtävlingar med valfri tee?
  12. ► Styr till exempel vissa tävlingar till tee 55 istället för 59

   ► Vi nyttjar alla våra tee under tävling mer nu än tidigare

   ► Mer och mer för varje år

   ► Nej

  13. Hur stor var investeringen?
  14. ► Cirka 20 000 kr (skyltar, trycksaker)

   ► Cirka 40 000 kr (nya skyltar)

   ► Cirka 110 000 kr (nya skyltar med mera)

   ► Drygt 175 000 kr (skyltar samt investeringar i nya tee enligt plan)

  15. Övriga råd till andra klubbar?
  16. ► Behövs tydliga argument för hektometer och riktlinjer kring antal
   tee och skillnad i längd

   ► Viktigt att klubbledningen är överens innan beslut tas

   ► Vi kan varmt rekommendera hektometer till klubbar som funderar på att byta

 • Främre tee

  Snitt banlängder i Sverige

  Vit: 6 040 m
  Gul: 5 700 m
  Blå: 5 300 m
  Röd: 4 900 m
  Orange: 3 400 m

  Längdskillnaden mellan respektive tee är 6–7 procent, förutom orange där det är 16 procent skillnad till röd.

  Optimalt i det här fallet, med fem olika tee, hade varit en banlängd på cirka 4 400 meter från främsta tee.

  Källa: GIT november 2019

  Idag har cirka 250 av Sveriges cirka 450 golfklubbar anlagt en tee framför sin tidigare kortaste tee. Syftet är att spelare med lägre svinghastighet ska kunna ha roligt med golfen och få möjlighet att spela en bana som passar för dem.

  Det är många som gynnas av en främre tee. Äldre, barn, kvinnor, höghandicapare, nybörjare, personer med funktionsnedsättning och golfare som vill variera sitt spel och träna på andra sorters slag.

  Här är det dock viktigt att den kortaste teen inte blir för kort. Snittlängden idag är endast 3 400 meter, medan snittlängden från röd tee är hela 4 900 meter.

  Då blir skillnaden för stor, utmaningar försvinner och spelarna tappar för många handicapslag. Det gör att få spelare väljer denna tee.

  "Tee it forward"

  Många golfare spelar av tradition eller gammal vana alltid från ”standardtee” för män respektive kvinnor. Men de flesta medelgolfare skulle ha roligare, göra fler par och birdies och korta sina rondtider om de valde att spela från en kortare tee.

  ”Tee it forward” är ett uttryck som ofta används i både internationella och svenska sammanhang. Det handlar om att få golfaren att välja en kortare bana som passar bättre utifrån deras slaglängd.

  Roligare golf

  • Spelaren får slå fler loftade järnklubbor in mot green

  • Spelaren gör fler par och birdies

  • Ronderna går snabbare med färre slag

  Teerekommendationer

  Att som golfklubb rekommendera spelare vilken tee de ska spela från kan vara utmanande. Spelaren kanske inte vill få tips och råd, och vissa kanske tycker att de "tappar för många slag" om de kliver fram ett steg. Här ger listan ovan bra argument.

  Men vilken tee passar då spelaren? Ett modell som fungerar på en bana med par 72 är att utgå ifrån hur långt spelaren slår med sin järnsjua eller motsvarande hybrid- eller träklubba. Ta sedan längden gånger 40 för att få fram vilken tee som passar bäst för spelaren.

  Exempel: Spelaren slår 120 meter med J7. 120 x 40 = 4 800. Spela från tee 48.

Golf för alla

Glada tjejer

Tipsen ovan handlar om hur man kan anpassa den stora banan för att bli roligare för fler. Men barn upp till 13 år kan med stor fördel börja spela på kortare banor och med mjukare och större bollar. 

Dessutom finns en stor målgrupp i personer med funktionsnedsättning, som vi behöver välkomna till golfen med bra verksamhet och tillgänglighetsanpassade miljöer. I flikarna nedan får du tips och länkar till mer information om Golfäventyret och paragolfverksamhet. 

Golfäventyret

 •  Golfäventyret – banor anpassade för barn

  Golfäventyret-väskan innehåller allt material du behöver för att sätta upp en bana anpassad för barn.

  Barn behöver lära sig golf på sina villkor. Det är hela idén med Golfäventyrets pedagogik med 30-, 50-, och 100-banor, olika bollar och levling i olika steg. Med Golfäventyret kan barnen ha kul med golfen från dag ett, på sin resa mot Grönt Kort, handicap och spel på stora banan.

  Banorna kan med fördel anläggas permanent så att barnen kan spela och träna på egen hand när tillfälle finns. De kan också sättas upp inför varje träningspass med hjälp av innehållet i Golfäventyretväskan som finns att beställa. 

  Om Golfäventyret

Paragolf

 • Paragolf – för personer med funktionsnedsättning

  handigolfare på prova på-dag

  Med smarta hjälpmedel och anpassad verksamhet kan alla spela golf. I Sverige finns cirka 1,5 miljoner personer med funktionsnedsättning, en målgrupp som behöver övertygas om att golfklubbar och anläggningar välkomnar dem till golffamiljen.

  Kan man integrera paragolf i all övrig verksamhet på klubben är det naturligtvis bra. Mycket handlar om att arbeta med spelar-, tävlings- och ledarutveckling. Tillgänglighetsanpassning av anläggningen är också viktigt när det gäller personer med funktionsnedsättning och där finns möjlighet att söka stimulansbidrag från Folksam

  Om paragolfverksamhet på klubb

Bläddra bland filmerna nedan för en introduktion till Golfäventyret för barn och paragolf för personer med funktionsnedsättning. Filmerna kommer från ledarutbildningarna Golfäventyret och Handigolf - Se möjligheter, skapade i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

Om projektet

Projektet Bättre spelupplevelse startade 2018 och tar utgångspunkt i den del av golfens attraktionskraft som hänger samman med spelplatsen och banutvecklingsfrågan. Det är ett komplext ämne som berör många delar i såväl klubbarnas som SGF:s verksamhet.

Prioriterat område i verksamhetsinriktningen

I Golfsveriges gemensamma verksamhetsinriktning för 2023–2024 är spelupplevelse ett av de prioriterade områdena. Så här beskrivs det: 

"För att alla som spelar golf ska erbjudas möjlighet till en bra spelupplevelse ska Golfsverige öka fokus på banveckling.

Exempel på förbättringsmöjligheter kan vara placering av utslagsplatser, banans klippning, träds skötsel och spelpåverkan samt hinders placering och utformning.

SGF ska i samarbete med ledande banarkitekter och företrädare för yrkesorganisationerna gemensamt driva ett utvecklingsprojekt med målet att erbjuda rådgivning och utbildning om hur spelupplevelsen på en golfklubb kan förbättras."

Utvecklingsprogram för Sveriges golfanläggningar

2022 lanserades en pilotversion av Bättre spelupplevelse, ett kostnadsfritt ettårigt utvecklingsprogram för golfklubbar och golfbolag som vill utveckla sin golfbana för att göra golfen roligare för fler. Från 2023 öppnar utbildningen upp brett, med anmälan årligen (max 20 klubbar per år).

Programmet är framtaget genom ett unikt samarbete mellan Golfsveriges stora intresseorganisationer: Svenska Golfförbundet, Swedish Greenkeepers Association, PGA of Sweden, Golf Management Sweden och Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter. 

Vid frågor, kontakta

Annica
Porträttbild glad man
Porträttbild på Calle.
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef