Spel- och tävlingsinfobanken är verktyget för att skapa bra regler på din klubb och bana. Här hittar du mallar och formuleringar för lokala regler och tävlingsvillkor. Sidan är till för dig som är tävlingsledare eller domare.

Viktigt från Regelkommittén (RK)

Vad säger golfreglerna om bland annat markering av pliktområden, färger på banmarkeringar samt den lokala regeln kring out of bounds och förlorad boll? Regelkommittén reder ut vad som gäller.

 1. Robotgräsklippare - vägledning
 2. Om klubben använder robotgräsklippare rekommenderar SGF att beslut tas om den, när den står stilla, ska definieras som ett oflyttbart tillverkat föremål eller inte. Det kan också vara bra att informera medlemmar och gäster om följande:

  Boll i vila

  Robotgräsklipparen rubbar bollen
  Bollen ska återplaceras där den låg innan den rubbades. Regel 9.6. Om den exakta punkten där bollen låg inte är känd ska den uppskattas. Om bollen inte går att få tag på inom rimlig tid, får spelaren ta en annan boll. Regel 14.2.

  Robotgräsklipparen trycker ner bollen i marken
  Om läget har förändrats ska bollen eller en annan boll placeras på den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget. Regel 14.2

  Robotgräsklipparen skadar bollen
  En hackad eller sprucken boll får bytas till en annan boll. Regel 4.2.

  Bollen stannar på eller vid robotgräsklipparen som står still på banan
  Om det finns en lokal regel där en robotgräsklippare som stannat/står still på banan definieras som ett OFLYTTBART tillverkat föremål (SGF:s rekommendation) får spelaren ta lättnad. Regel 16.1. Annars definieras robotgräsklipparen som ett FLYTTBART tillverkat föremål om spelaren kan flytta på den med en rimlig ansträngning. Regel 15.2.

  Bollen stannar på eller vid robotgräsklipparen som står still i sin laddstation
  Om det finns en lokal regel där en robotgräsklippare som står still i sin laddstation definieras som ett oflyttbart tillverkat föremål (SGF:s rekommendation) får spelaren ta lättnad. Regel 16.1.

  Boll i rörelse  

  Bollen träffar robotgräsklipparen (oavsett om den rör sig eller står still)
  Bollen ska spelas där den stannar. Regel 11.1.

  Bollen stannar ovanpå eller under robotgräsklipparen som rör sig och följer med den
  Bollen eller en annan boll ska droppas i ett lättnadsområde på en klubblängd med en referenspunkt utifrån den uppskattade punkten rakt under där den först började följa med robotgräsklipparen. Regel 11.1.

 3. Slagmattor – handicapronder
 4. 2023 inrättade R&A en ny Modell för Lokal Regel E-12, som rör spel med slagmattor.

  SGF:s Regelkommitté har konsulterat EGA:s Handicapkommitté, som rekommenderar att ronder som spelas enligt MLR E-12 accepteras som handicapronder.

  Med detta som underlag har SGF:s Regelkommitté att beslutat det i Sverige nu är tillåtet att registrera handicapronder om golfklubbar tillämpar MLR E-12 när slagmattor används på spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

 5. Handicapronder - begränsningar
 6. Under höst, vinter och vår är det många golfklubbar som håller banan öppen med provisoriska greener, obligatorisk slagmatta eller andra tillfälliga anpassningar. Detta för att skydda gräset,  som blir känsligare när det är blött och kallt. Då är det viktigt att spelarna vet om ronden är handicapgrundande eller ej.

   

  Tillåtet att registrera handicapronder:

  Provisoriska greener. En bana med giltig banvärdering får ha maximalt en provisorisk green per nio hål, och banans totala längd får inte avvika mer än 50 meter per 9 hål från den banvärderade totallängden. 

  Slagmatta. Det är tillåtet att registrera handicapronder om golfklubbar tillämpar Modell för Lokal Regel E-12, och slagmattor används på spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

   

  Ej tillåtet att registrera handicapronder:

  Lägesförbättring på hela spelfältet. Detta är en otillåten lokal regel eftersom den strider mot den grundläggande principen i Regel 1.1 att spela bollen som den ligger. Handicapronder tillåts ej.

  Vinterkopp. Samtliga hål som spelas under ronden måste uppfylla definitionen för hål för att en rond ska vara handicapgrundande annars får inte ronden registreras som en handicaprond.

  Plastring överst inuti hålet. Detta strider mot definitionen för hål och gör att man inte kan registrera handicapronder.

  Uppdatera i Golfens IT-system (GIT)

  Om er bana inte uppfyller kraven för att vara handicapgrundande bör ni bocka ur rutan “HCP-grundande” i GIT för att förhindra felaktiga registreringar. Glöm inte att bocka i rutan igen så snart er bana uppfyller kraven.

  Så här gör du i GIT 

 7. Elstängsel - rekommendationer
 8. Elstängsel används för att skydda banan från skador som kan orsakas av till exempel vildsvin. Eftersom elstängsel inte tillhör banans tänkta svårigheter bör spelare som får störande inverkan av dessa kunna få lättnad utan plikt.

  Elstängsel utgör en säkerhetsrisk för spelarna och bör därför om möjligt placeras i områden som inte kan komma i spel ens vid misslyckade slag.

  Nedan följer rekommendationer och modell för lokal regel rörande elstängsel i anslutning till pliktområden samt out of bounds.

  1. Elstängsel i anslutning till pliktområden

  Om det finns plats bör elstängsel placeras minst två (2) klubblängder bortom markeringarna som definierar pliktområdets gräns (alltså inne i pliktområdet) så att en spelare vars boll är utanför pliktområdet inte får störande inverkan av elstängslet.

  En spelare vars boll är i pliktområdet får normalt ingen lättnad för elstängslet men kan ta lättnad med plikt enligt regeln för pliktområden (Regel 17).

  Det kan finnas tillfällen då en klubb vill ge lättnad utan plikt inne i pliktområdet från vissa oflyttbara tillverkade föremål, t ex elstängsel, genom en lokal regel. Klubben kan då använda Modell för lokal regel F-24 När denna lokala regel används, bör klubben specificera för vilket oflyttbart tillverkat föremål den gäller (t ex elstängsel) och på vilket hål den gäller om den inte gäller för alla hål.

  2. Elstängsel i anslutning till out of bounds

  Alternativ A 

  Om det finns plats bör elstängsel placeras minst två (2) klubblängder bortom markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså utanför banan) så att en spelare vars boll är på banan inte får störande inverkan av elstängslet.

  Alternativ B 

  Om det inte finns plats bör kommitté / tävlingsledning i första hand överväga att flytta in gränsen för out of bounds mot banan. Om detta inte är möjligt bör elstängsel placeras omedelbart innanför markeringarna som definierar gränsen för out of bounds (alltså på banan) så att en spelare vars boll är på banan får ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av elstängsel (oflyttbart tillverkat föremål).

  Alternativ C

  När ett elstängsel används som gränsen för out-of-bounds kan klubben använda Modell för lokal regel E-7 som ger lättnad utan plikt för en boll som ligger inom ett visst avstånd (t.ex. två klubblängder) från gränsstängslet. 

  När detta är fallet kan spelaren, för att trygga sin säkerhet, mäta två klubblängder från stängslet och ha en extra klubblängd inom vilken spelaren får droppa bollen men inte närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.

  Annars är det inte tillåtet att införa en lokal regel som ger lättnad utan plikt från ett gränsstängsel även om kommitténs / tävlingsledningens skäl för att göra detta är att skydda staketet från någon skada.

 9. Out of bounds/förlorad boll - alternativ lokal regel
 10. – RK avråder alla golfklubbar i landet från att inrätta denna lokala regel.
  – Om golfklubb ändå väljer att inrätta den, bör den bara gälla under sällskapsronder.
  – Sällskapsronder spelade med denna lokala regel är handicapgrundande.

 11. Pliktområde - rött eller gult?
 12. – Klubben har full frihet att välja om ett pliktoråde ska vara rött eller gult
  – Det är tillåtet att en golfbana enbart har röda pliktområden. Detta påverkar ej banvärderingen.

 13. Pliktområde som inte innehåller vatten
 14. Klubben kan markera områden som inte innehåller vatten som pliktområden MEN:

  – Detta ska göras mycket restriktivt.
  – Enbart områden områden där spelare ofta letar efter bollen men sällan hittar den bör markeras

 15. Pliktområden - införande/borttagande påverkar banvärderingen?
 16. – Om pliktområden införs eller tas bort kan banvärderingen påverkas. Regional banvärderingsansvarig måste kontaktas.
  Mer information finns här

 17. Banmarkeringar - rekommenderade färger
 18. – RK rekommenderar starkt att alla golfklubbar använder dessa riktlinjer.
  Se riktlinjerna här 

 19. Rekommendation rörande maxantal slag (tex slaggolf)
 20. Regel 21.2 behandlar maxantal slag (t ex slaggolf), där tävlingsledningen ges möjlighet att sätta taket för maxantal slag. Alltså, om man så önskar, bestämma annat tak än vi i Sverige alltid använt, alltså par + 5.

  Regelkommittén rekommenderar dock alla klubbar att fortsätta med ”vår slaggolf”, det vill säga par + 5. Skälet är att, om ronden ska vara handicapgrundande, bör den maximala hålscoren inte vara lägre än nettodubbelbogey se Committee Procedures 5A(4)c

   

 21. Uppförandekod – lokal regel
 22. En golfklubb/tävlingsledning kan fastställa sina egna bestämmelser för spelares uppträdande i en uppförandekod som införs som en lokal regel, se Regel 1.2b.

  SGF:s regelkommitté rekommenderar inte att en golfklubb inför en lokal regel om uppförandekod.

  Att införa en sådan kod och tillämpa den på ett rättvist sätt kan i många fall vara mycket svårt. En uppförandekod lämpar sig bättre för olika tourer där det finns en organisation som kan ta hand om besluten/tolkningarna på ett likformigt sätt.

  I Committee Procedures 5I rekommenderas för allmänt spel att golfklubben sätter upp ordningsföreskrifter som anger vilka typer av uppträdande eller klädsel som inte accepteras på den banan inklusive vissa andra definierade områden. Sådan policy hanteras bäst genom disciplinära åtgärder inom klubben och behöver inte vara en del av golfreglerna.

  Vid allvarliga fall av olämpligt uppträdande finns möjlighet, att under en tävling, enligt Regel 1.2a diskvalificera en spelare för en handling som strider mot spelets anda.

  Även bestraffningsreglerna i 14 kap RF:s stadgar kan bli aktuella att tillämpa i vissa fall.

Regel 25 – riktlinjer för klubben

Sedan 1 januari 2023 finns Regel 25 i den ordinarie regelboken. Den tillhandahåller modifieringar av vissa av de övriga 24 reglerna för spelare med olika typer av funktionsnedsättning.

Behörighet att nyttja Regel 25 ska registreras i GIT av spelarens hemmaklubb. Klicka nedan för information om hur du gör, vägledning för bedömning samt information till tävlingsledare. 

Allt om Regel 25 för klubben ➤

Lokala regler och tävlingsvillkor

Golfklubbens lokala regler ska godkännas av distriktet varje år. Alla lokala regler måste överensstämma med riktlinjerna i Committee Procedures avsnitt 8. Tillämpar din golfklubb en lokal regel som inte överensstämmer med golfreglerna, kommer SGF inte att behandla regelfrågor som berör denna lokala regel.

I R&A:s Committee Procedures finns allt underlag du behöver för att kunna formulera lokala regler och tävlingsvillkor. Kopiera den text du önskar, så att de lokala reglerna och tävlingsvillkoren passar för din klubb eller för den tävling du ska genomföra. Utgå gärna från de svenska mallarna nedan:

Lokala regler 2024 – mall med information

Lokala regler 2024 – ren mall

Tävlingsvillkor 2024 – mall med information

Tävlingsvillkor 2024 – ren mall

Committee Procedures

Regler för golfspel 2023 Committee Procedures finns tillgänglig på svenska i regelappen och på R&A:s regelwebb.

Där finns allt tävlingsledningen behöver i form av checklistor för markeringar, tävlingsvillkor, tävlingens genomförande med mera. Du hittar också alla lokala regler med korrekta svenska formuleringar, samt guidelines som gäller vid allmänt spel (dvs. när det inte är tävling).

Klargöranden

R&A:s “Official Guide to the Rules of Golf 2023” har många så kallade klargöranden (tidigare kallat tolkningar). Klargöranden är golfreglernas prejudikat. De utgörs av specialfall som inte i detalj framgår av regeltexten, och förklaras oftast med konkreta exempel.

Du hittar Klargöranden på svenska i regelappen och på R&A:s regelwebb

Banmarkeringar och banvärdering

Här hittar du information om hur du på bästa sätt gör banmarkeringar, samt hur permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan kan påverka banvärderingen.

Banmarkeringar – färger

Permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan som kan påverka banvärderingen

För mera information kontakta

Porträttbild på Claes.
Porträttbild på Magnus.