2025 ska en ny strategi för Svenska Golfförbundet beslutas. Den ska sträcka sig till och med 2031, och arbetet med att ta fram den pågår i Golfsverige. Här kan du hålla dig uppdaterad och följa arbetet.

Arbetet startade våren 2023 och sammanfattar förbundets kommande uppdrag. Målet är en plan som stäcker sig sex år framåt från 2025, alltså till 2031.

Strategi 2031 kommer att innehålla ett eget elitspår. Detta ska säkerställa en framtida plattform för elitutveckling och spåret tas fram parallellt med övrigt arbete.

 1. Varför en ny strategi?
 2. Kraven från spelare, samhälle och omvärld, men också från klubb, förändras ständigt. För att golfen i Sverige ska fortsätta att vara en omtyckt och populär idrott behöver en strategi för Svenska Golfförbundet löpande justeras.

  Det är golfklubben som bestämmer förbundets uppdrag genom demokratiprocessen. Strategiarbetet är en viktig del i att lyssna in behov och idéer från olika delar av Golfsverige, som en del av denna process.

 3. Vems strategi är detta?
 4. Det är Svenska Golfförbundets nya strategi som tas fram. Men detta omfattar många delar av Golfsverige och blir förverkligad när klubb, distrik och förbund gemensamt jobbar med innehållet. Det är därför som inspel från alla delar av golfen i Sverige är en viktig del i att ta fram Strategi 2031. 

 5. Hur länge kommer den nya strategin vara aktuell?
 6. På förbundsmötet 2025 ska Strategi 2031 klubbas. Tanken är sedan att jobba efter en modell som kallas 6-3-1 vilket är tidsperspektiv på olika delar.

  Visionen sätts för 6 år framåt, strategin sätts för 3 år framåt och verksamheten sätts för 1 år framåt. Modellen ger långsiktighet i de stora frågorna och samtidigt möjlighet att justera det operativa arbetet på kortare sikt. En anpassningsnivå nödvändig i dagens samhälle där förutsättningar ibland. förändras med kort varsel.

  Denna modell kan med fördel också användas på klubb för att ligga i takt med Strategi 2031, samtidigt som den ger god operativ flexibilitet. 

Strategidiskussioner på distriktens höstmöten

Nästan 300 golfklubbar deltog när GDF bjöd in till strategidiskussioner under höstens distriktsmöten runtom i landet. Stort tack för värdefulla inspel och kloka tankar!

Allt material har nu bearbetats av SGF:s ledningsgrupp, förbundsstyrelsen och alla GDF-ordföranden. Det har samlats i en gemensam analys över Golfsveriges styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys). 

Ladda ner analysen

Nästa steg

Under 2024 intensifieras arbetet. En arbetsgrupp och en referensgrupp har skapats. Nästa anhalt är förbundsstyrelsens möte i januari och möten med samtliga yrkesorganisationer i februari. I april kommer alla golfklubbar involveras igen, då en remiss skickas ut via GDF.

Arbetet så här långt

 • Vår 2023: Djupintervjuer med distrikt, förbundsstyrelse, GAF, PGA och SGA

 • Vår 2023: Intervjuer med SGF:s personal och ledningsgrupp

 • Höst 2023: Elitkonferens med utvalda klubbar kring elitspåret i Strategi 2031

 • Höst/vinter 2023: Strategidiskussioner på golfdistriktens höstmöten

Kontaktpersoner Strategi 2031

Porträttbild på Gunnar.
Porträttbild av en man i 40-årsåldern. Han har brunt hår, gröna ögon och en blå tröja.