2020 har inletts med rekordmycket spel och stadig ökning av antal medlemmar. Antalet medlemskap i Golfsverige är åter över 500 000.

En kombination av golf som smittsäker aktivitet under rådande coronapandemi, bra väder och tidig säsongsstart i stora delar av landet har lett till en rekordstark start för golfen i Sverige. Det har aldrig spelats så mycket golf som i år, och antalet medlemskap har för första gången på tio år passerat en halv miljon.

Här publicerar vi löpande statistik för golfåret 2020. Siffrorna hämtas ur Golfens IT-system och datum för senaste mätning står i anslutning till respektive tabell eller siffra.

512733 medlemskap

Antal medlemskap

Golfen har åter passerat en halv miljon medlemskap. Vid mätningen den 3 augusti var nästan 513 000 medlemskap och totalt 486 085 golfspelare (individer) registrerade.

7543033 spelade ronder

Antal spelade ronder

Mellan 1 januari och 9 augusti har det totalt spelats över 7,5 miljoner ronder i Sverige. Cirka 5,3 miljoner är medlemsspel, två miljoner är gästronder (greenfee) och resten oidentifierat.

33 % ökning mot 2019

Utveckling ronder 2019–2020

Fram till 9 augusti har antalet bokade ronder ökat med över 1,75 miljoner jämfört med fjolåret. Sällskapsronder är upp 48 % (+2 287 038), medlemsspelet har ökat med 41 % (+1 555 245) och gästspelet har ökat med 23 % (+375 163).

87818 ronder på en dag

Dagsrekord i spelade ronder

Onsdag den 22 juli sattes ett nytt rekord i antal spelade ronder på en enskild speldag, nästan 88 000. Det har varit idel nya dagsrekord i år och nu är samtliga datum på topp 10-listan från 2020.

77092 nya medlemmar

Nya och återvändare

Många människor har hittat till eller återvänt till golfen under 2020. 1 augusti var 16 procent av alla golfare nya spelare som inte var medlemmar i fjol. Snittåldern för de nya är 35 år, att jämföra med den totala snittåldern på 49 år.

Aktuella rapporter

För mer detaljerad statistik, se tabeller och diagram över bokade ronder respektive medlemmar i flikarna nedan. Du kan också ladda ner aktuella rapporter som PDF.

Rapport över spelade ronder vecka 1–32 (t o m 9 augusti)

Månadsrapport över golfklubbar och medlemskap, 1 augusti

Månadsrapport över golfspelarna, 1 augusti

Månadsrapport över de nya golfspelarna, 1 augusti

Bokade ronder

 • Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. 

  Totalt antal ronder 2016–2020

  Utveckling ronder

  Diagrammet visar antal spelade ronder de senaste fem åren, sällskapsspel och tävlingsronder, under mätperioden 1 januari till 2 augusti. Totalt har antalet ronder 2020 under denna period ökat med 33 procent jämfört med året innan. Sällskapsspelet har ökat med 49 procent medan tävlingsspelet har minskat med 51 procent.

  Gästspel och medlemsspel

  Fördelning 2020

  Drygt tre fjärdedelar av alla spelade ronder 1 januari till 2 augusti 2020 har utgjorts av medlemsspel. I fjol var fördelningen under samma period 70 % medlemsspel och 30 % gästspel. Andelen gästronder har alltså minskat, men antalet har ökat i båda kategorierna: medlemsronder +46 % och gästronder +25 %.

 • Ronder fördelat på speltyp

  Tabellen nedan visar visar mängden gästspel, medlemsspel och oidentifierat (ej bokat via GIT) för sällskapsspel respektive tävlingsspel. Översta raden är det totala antalet bokade ronder, alla kategorier.

  Mätperiod: 1 januari till 9 augusti (vecka 1–32).

  2016 2017 2018 2019 2020
  Totalt alla ronder 5617473 5823068 5376434 5661825 7543033
  Totalt sällskap 4703432 4909087 4491644 4754771 7041809
  Totalt tävling 914041 913981 884790 907054 501224
  Fördelning sällskap 2016 2017 2018 2019 2020
  Gästspel 1381820 1419836 1317057 1398346 1907490
  Medlemsspel 2888271 3076795 2822948 3037031 4861394
  Oidentifierat 433341 412456 351639 319394 272925
  Fördelning tävling 2016 2017 2018 2019 2020
  Gästspel 287848 267427 227687 226929 92948
  Medlemsspel 623636 643806 654955 676790 407672
  Oidentifierat 2 557 2 748 2 148 3 335 604
 • Utveckling distriktsvis 2019–2020

  Tabellen nedan visar antalet spelade ronder per golfdistrikt, för gästspel respektive medlemsspel. Utvecklingen är angiven i faktiskt antal ronder (ökning eller minskning) jämfört med fjolåret.

  Generellt är det ökning eller stor ökning av både gäst- och medlemsspel i distrikten. Inledningsvis blev flera distrikt extra lidande av reserestriktionerna vilket gav en minskning i greenfeespelet. De flesta har hämtat upp det under senare delen av sommaren och vid den senaste mätningen var det bara Gotland som fortsatt visade minussiffror för antalet spelade gästronder.

  Mätperiod: 1 januari till 9 augusti (vecka 1–32).

  Gästspel 2020 Utv. mot 2019 Medlems-spel 2020 Utv. mot 2019
  Blekinge 29027 +4 008 111945 +31 153
  Bohuslän-Dal 68320 +332 184751 +53 132
  Dalarna 43910 +12 005 128877 +43 331
  Gotland 22860 -2 976 68102 +16 332
  Gästrike-Hälsinge 35429 +11 759 139619 +40 527
  Göteborg 145394 +43 348 446508 +138 822
  Halland 104176 +16 889 264491 +67 009
  Jämtland-Härjedalen 14202 +3 799 26377 +2 622
  Medelpad 19203 +2 653 42306 +6 251
  Norr- & Västerbotten 24017 +3 145 114006 +19 699
  Skåne 287861 +16 921 817819 +256 972
  Småland 137035 +10 395 456440 +110 886
  Stockholm 501876 +155 871 809465 +336 993
  Södermanland 89239 +24 741 266697 +91 140
  Uppland 78952 +23 315 214160 +77 943
  Värmland 22377 +1 231 63705 +9 359
  Västergötland 116232 +17 100 356707 +104 600
  Västmanland 75777 +23 288 172830 +67 366
  Örebro Län 45314 +7 615 155902 +51 604
  Östergötland 106047 +28 570 328807 +109 940

Medlemmar

 • Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. 

  Över 510 000 medlemskap i Golfsverige

  Antalet medlemskap vid medlemsmätning 1 augusti 2020 var 512 733. En kraftig ökning jämfört med 2019, och mycket högt i en historisk jämförelse. 

  Medlemsantal 2 augusti

  Diagrammet visar antal medlemskap 1 augusti 2020 jämfört med slutmätningen 2019. Redan en ökning med 28 219 och för första gången sedan 2010 över en halv miljon. Antalet juniorer är 56 288 (11 %) och seniorer 456 445. Antalet kvinnor är 135 639 (26,5 %) och män 377 094 (33,5 %).

  Över 77 000 nya medlemmar 

  Vid mätningen 1 augusti hade 77 092 personer som inte var medlemmar i fjol tecknat medlemskap för 2020. I tabellen nedan syns fördelningen mellan juniorer och seniorer samt kvinnor och män för de nytillkomna golfarna. 

  Kvinnor Män Totalt
  Juniorer 3676 16096 19772
  Seniorer 17276 40044 57320
  Totalt 20952 56140 77092
 • 1144 medlemmar per klubb

  Medlemmar per klubb

  Den 1 augusti 2020 hade Sveriges golfklubbar i snitt 1 144 medlemmar. En ökning med 77 spelare jämfört med slutstatistiken 2019 (1 067 i snitt).

  25 ,8 snitthandicap

  Snitthandicap

  För män är snittet 23,2 och för kvinnor 33,2. Av männen befinner sig flest golfare i spannet 11–20 (115 181 spelare), medan kvinnor är flest i spannet 31–40 (46 444 spelare).

  49 ,1 snittålder

  Snittålder

  Den största åldersgruppen bland golfarna är 51–60 år. För män är snittet 47,4 och för kvinnor är något högre, 53,8. För nya eller återvändande golfare är ålderssnittet 35 år.

Vid frågor, kontakta:

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59