2020 har inletts med rekordmycket spel och stadig ökning av antal medlemmar. Här publiceras löpande statistik över medlemskap och bokade ronder i Golfsverige.

En kombination av golf som smittsäker aktivitet under rådande coronapandemi, bra väder och tidig säsongsstart i stora delar av landet har lett till en rekordstark start för golfen i Sverige. Det har aldrig spelats så mycket golf som i år, och antalet medlemmar ökar stadigt.

Här publicerar vi löpande statistik för golfåret 2020. Siffrorna hämtas ur Golfens IT-system och datum för senaste mätning står i anslutning till respektive tabell eller siffra.

4581061 spelade ronder

Antal spelade ronder

Mellan 1 januari och 28 juni har det totalt spelats nästan 4,6 miljoner ronder i Sverige. Cirka 3,3 miljoner är medlemsspel, 1,1 miljon är gästronder (greenfee) och resten oidentifierat.

36 % ökning mot 2019

Utveckling ronder 2019–2020

Jämfört med fjolåret har antalet bokade ronder i år ökat med över 1,2 miljoner fram till 28 juni. Sällskapsronder har ökat med 56 % (+1 607 563), medlemsspelet har ökat med 48 % (+1 08 559) och gästspelet har ökat med 18 % (+160 263).

80352 ronder på en dag

Dagsrekord i spelade ronder

Söndagen den 7 juni sattes ett nytt rekord i antal spelade ronder på en dag, med hela 80 352 ronder. Det tidigare rekordet var 80 066 och sattes på Kristi Himmelsfärdsdag.

458366 medlemskap

Antal medlemskap

Vid mätningen den 1 juni var det 21 985 fler medlemskap än i fjol vid samma tidpunkt, en ökning med 5 %. Av dessa var 335 403 män, 122 963 kvinnor och 43 065 juniorer.

40405 nya medlemmar

Nya och återvändare

Nio procent av det totala antalet medlemskap vid mätningen 1 juni 2020 utgjordes av spelare som inte var medlemmar i fjol. Av dessa är en femtedel, nästan 7 885 personer, helt nya golfare som är på väg att ta Grönt Kort.

Aktuella rapporter

För mer detaljerad statistik, se tabeller och diagram över bokade ronder respektive medlemmar i flikarna nedan. Du kan också ladda ner aktuella rapporter som PDF.

Rapport över spelade ronder vecka 1–26 (t o m 28 juni) inkl golfspelare vecka 1–22

Månadsrapport över golfklubbar och medlemskap 1 juni

Månadsrapport över golfspelarna 1 juni

Bokade ronder

 • Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. 

  Totalt antal ronder 2016–2020

  Utveckling ronder

  Diagrammet visar utvecklingen av totalt antal ronder de senaste fem åren, sällskapsspel och tävlingsronder, under mätperioden 1 januari till 28 juni. Totalt har antalet ronder 2020 under denna period ökat med 39 procent jämfört med året innan. Sällskapsspelet har ökat med 56 procent medan tävlingsspelet har minskat med 80 procent.

  Gästspel och medlemsspel

  Fördelning 2020

  2020 utgjorde medlemsspelet drygt tre fjärdedelar av alla spelade ronder 1 januari till 28 juni. I fjol var fördelningen 71 % medlemsspel och 29 % gästspel under samma period. Andelen medlemsspel har alltså ökat, men det totala antalet spelade ronder har ökat i båda kategorierna (se ovan).

 • Ronder fördelat på speltyp

  Tabellen nedan visar visar mängden gästspel, medlemsspel och oidentifierat (ej bokat via GIT) för sällskapsspel respektive tävlingsspel. Översta raden är det totala antalet bokade ronder, alla kategorier.

  Mätperiod: 1 januari till 28 juni (vecka 1–26).

  2016 2017 2018 2019 2020
  Totalt alla ronder 3236578 3300486 3172121 3379479 4581061
  Totalt sällskap 2748296 2818312 2693620 2874419 4481982
  Totalt tävling 488282 482174 478501 505060 99079
  Fördelning sällskapsronder 2016 2017 2018 2019 2020
  Medlemmar 1741090 1802977 1721448 1879066 3249661
  Gäster 729206 749088 733639 776802 1057803
  Oidentifierat 278000 266247 238533 218551 174518
  Fördelning tävlingsronder 2016 2017 2018 2019 2020
  Medlemmar 329028 333681 347171 370370 87334
  Gäster 157372 146703 129830 132182 11444
  Oidentifierat 1882 1790 1500 2508 301
 • Mer om antal spelade ronder

  Bläddra bland bilderna nedan för att se antalet sällskaps- och tävlingsronder år 2012 och 2019 (v. 1–25), aktuellt dagsrekord för spelade ronder 2016–2020, utvecklingen vecka för vecka 2020 jämfört med 2019 (v. 1–25), andel medlemmar som spelat i år (v. 1–24) samt fördelningen av spelet per veckodag (v. 1–24). 

 • Utveckling distriktsvis 2019–2020

  Tabellen nedan visar antalet spelade ronder per golfdistrikt, för gästspel respektive medlemsspel. Utvecklingen är angiven i faktiskt antal ronder (ökning eller minskning) jämfört med fjolåret.

  Mätperiod: 1 januari till 28 juni (vecka 1–26).

  Gästspel 2020 Utv. mot 2019 Medlemsspel 2020 Utv. mot 2019
  Blekinge 12405 -549 71050 +21 139
  Bohuslän-Dal 30950 -5 813 114989 +38 789
  Dalarna 14574 +3 408 74216 +28 469
  Gotland 7 247 -6 345 38106 +10 504
  Gästrike-Hälsinge 16467 +5 769 81235 +28 186
  Göteborg 86637 +26 776 296263 +98 605
  Halland 54927 +5 565 171920 +49 456
  Jämtland-Härjedalen 3 151 +689 8394 -79
  Medelpad 6 454 +387 18110 +3 179
  Norr- & Västerbotten 6 504 +1 022 40976 +7 281
  Skåne 155473 -8 578 541190 +186 715
  Småland 63526 -3 094 298025 +80 640
  Stockholm 315073 +105 391 528434 +236 706
  Södermanland 47655 +12 033 169369 +63 824
  Uppland 40188 +11 119 134758 +53 016
  Värmland 8 759 +49 36756 +6 510
  Västergötland 65489 +10 181 238134 +78 125
  Västmanland 40590 +10 921 111523 +46 874
  Örebro Län 23482 +3 175 102185 +38 792
  Östergötland 59469 +13 431 218926 +79 730

Medlemmar

 • Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. 

  Antal medlemskap

  Antalet medlemskap vid medlemsmätning 1 juni 2020 var 458 366. En kraftig ökning jämfört med 2019, och mycket högt i en historisk jämförelse. 21 747 golfare har fler än ett medlemskap och antalet unika golfspelare (individer) är 435 724.

  Medlemsantal 1 juni

  Diagrammet visar antal medlemskap vid mätning 1 juni de senaste två åren. Antalet medlemskap i år är nästan uppe i 460 000. Det är 21 985 fler än vid samma tid 2019 – en ökning med 5,04 procent.

  Över 40 400 nya medlemmar 

  Vid mätningen 1 juni hade 40 405 personer som inte var medlemmar i fjol tecknat medlemskap för 2020. I tabellen nedan syns fördelningen mellan juniorer och seniorer samt kvinnor och män. 

  Kvinnor Män Totalt
  Juniorer 1781 7093 8874
  Seniorer 9718 21813 31531
  Totalt 11499 28906 40405

  Nästan 8 000 helt nya golfare

  Av de 40 405 golfarna som kommit till golfen i år är en femtedel helt nya golfare under utbildning medan åttio procent är återvändare.

  Nya och återvändare

  Av golfarna som inte var medlemmar 2019 men har tecknat medlemskap 2020 till och med 1 juni har 32 520 personer Grönt Kort, och har därmed återvänt till golfen. 7 885 personer är helt nya golfare under utbildning.

 • 1023 medlemmar per klubb

  Medlemmar per klubb

  Den 1 juni hade Sveriges golfklubbar i snitt 1 023 medlemmar, en ökning med 62 medlemmar jämfört med samma period 2019 (961 i snitt).

  23 ,5 snitthandicap

  Snitthandicap

  För män är snittet 21,7 och för kvinnor 32,4. Av männen befinner sig flest golfare i spannet 11–20 (114 126 spelare), medan kvinnor är flest i spannet 31–40 (42 740).

  50 ,8 snittålder

  Snittålder

  Snittåldern bland män är 49,1 medan kvinnorna i snitt är något äldre, 55,3 år. Den största åldersgruppen bland golfarna för både män och kvinnor är 51–60.

 • Män och kvinnor

  Av Sveriges totalt 458 366 medlemskap 1 juni 2020 var 122 963 kvinnor och 335 403 män.

  Juniorer och seniorer

  Vid mätningen 1 juni var antalet juniormedlemskap totalt 43 065. Närmare var tionde golfspelare i Sverige är alltså en junior mellan 1 och 21 år.

Vid frågor, kontakta:

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59