Här hittar du allt från Svenska Golfförbundets årsmöte 2022, inklusive protokoll och handlingar. Den 3 september 2022 hålls ett extra förbundsmöte. Nästa ordinarie förbundsmöte är lördag den 23 april 2023 i Stockholm.

Kallelse till extra förbundsmöte 3 september

Svenska Golfförbundets medlemmar kallas till ett extra förbundsmöte lördagen den 3 september 2022 i Uddevalla. Syftet är att göra ett fyllnadsval till valberedningen, då en av ledamöterna som valdes vid det ordinarie förbundsmötet i april avsagt sig uppdraget.

Rösträtt och ombud

Röstlängden är densamma som för det ordinarie förbundsmötet i april. Enligt stadgarna har klubbarna rösträtt på förbundsmötet. Rösträtten utövas av ombud som utses av klubbarna i respektive golfdistrikt. På det extra förbundsmötet rekommenderas att klubbarna begränsar antalet deltagare till ett (1) ombud per golfdistrikt.

Möteshandlingar

Kallelse
Röstlängd
Dagordning
Förslag till mötesfunktionärer
Förslag till ny ledamot i valberedningen

Förbundsmöteshelgen 2022

Framtidsspaningar, beslut och utmärkelser – så var förbundsmöteshelgen 2022!

Den 23–24 april gick Svenska Golfförbundets (SGF) förbundsmöteshelg av stapeln på Elite Marina Tower i Stockholm. För första gången sedan 2019 kunde mötet åter hållas fysiskt.

Läs mötesprotokollet här

Framtidsforum

Fyra personer sitter på höga stolar på en scen. I bakgrunden en stor LED-vägg med texten Hållbar golfanläggning. I förgrunden syns publik.
Hållbarhet var ett av de många ämnen som diskuterades under Framtidsforum. Se hela programmet på YouTube!

På lördagen hölls Framtidsforum, där programledare och gäster diskuterade ett antal viktiga ämnen för Golfsverige. Framtidsspanaren Troed Troedson bidrog också med knivskarpa reflektioner och analyser under eftermiddagen.

Du kan se hela Framtidsforum i efterhand på YouTube, i en spellista där du enkelt kan ta del av just det ämne du är intresserad av. 

Se Framtidsforum ➤

Förbundsmötet

På söndagen hölls SGF:s årsmöte. Här är en sammanfattning av några av besluten.

Gruppbild på förbundsstyrelsen 2022–2023. Från vänster: Birgitta Wilhelmsson, Staffan Johansson, Anneli Samuelsson, Maria Möller (ordförande), Stefan Bengtsson, Malin Pellborn och Martin Karlsson.
Förbundsstyrelsen som valdes vid förbundsmötet 2022. Fr v Birgitta Wilhelmsson, Staffan Johansson, Anneli Samuelsson, Maria Möller (ordf.), Stefan Bengtsson, Malin Pellborn och Martin Karlsson.

✓ Propositionen om stadgeändring samt motion 1 och 2 bifölls av stämman. Motion 3 avslogs.

✓ Stämman röstade ja till förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2023–2024, samt ekonomisk ram och avgifter för 2023. 

✓ I förbundsstyrelsen omvaldes Maria Möller till ordförande. Anneli Samuelsson och Martin Karlsson omvaldes som ledamöter. Staffan Johansson blev nyvald ledamot efter avgående Anders Sjögren. Läs mer om Staffan här ➤

✓ Nästa årsmöte beslutades till lördag den 23 april 2023 i Stockholm.

Ladda ner och läs mötesprotokollet

Se hela förbundsmötet på Facebook ➤

Förbundsmöteshandlingar 2022

Nedan hittar du protokollet samt samtliga möteshandlingar som behandlades under 2022 års förbundsmöte, sorterade enligt område. 

Handlingar 2022

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Tidigare protokoll och möteshandlingar

Klicka nedan för protokoll och samtliga handlingar från förbundsmötet den 25 april 2021.

Samtliga årsmötesprotokoll för åren 1999–2021 finns att läsa här.

 1. Protokoll och möteshandlingar FM 2021
 2. 2021 års förbundsmöte gick av stapeln söndag 25 april. Med hänsyn till smittläget skedde mötet digitalt. Nedan följer protokollet samt alla handlingar som behandlades vid mötet, sorterat utifrån område.

  Protokoll

  Protokoll förbundsmöte 25 april 2021

  Kallelse

  Röstlängd

  Dagordning

  Förslag från förbundsstyrelsen

  Förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2022

  Förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

  Proposition 1 – ändring av SGF:s stadgar avseende betalmodell för årsavgifter

  Motioner samt yttranden

  Motion 1 från Ljusdals GK gällande lagspel, seriespel, inkl. distriktets yttrande

  Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

  Valberedningens verksamhetsberättelse och förslag

  Valberedningens verksamhetsberättelse 2020–2021

  Förslag till mötesfunktionärer under förbundsmötet

  Förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

  Förslag till antal verksamhetsrevisorer

  Förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

  Förslag till ordförande, styrelseledamöter, verksamhetsrevisor, revisorer och Juridiska Nämnden

  Presentation av föreslagen kandidat till verksamhetsrevisor

  Förslag till ordförande och ledamöter i SGF:s valberedning

  Årsredovisningar, årsberättelser och revisionsrapporter

  SGF Verksamhetsberättelse 2020 – enkelsidor

  SGF Verksamhetsberättelse 2020 – uppslag

  Verksamhetsrevisorernas rapport

  Årsredovisning 2020 Svenska Golfförbundet

  Revisionsberättelse 2020 Svenska Golfförbundet

  Årsredovisning 2020 SGF Affärsutveckling AB

  Revisionsberättelse 2020 SGF Affärsutveckling AB

  Årsredovisning 2020 SGF Golfsystem AB

  Revisionsberättelse 2020 SGF Golfsystem AB

  Årsredovisning 2020 SGF Event AB

  Revisionsberättelse 2020 SGF Event AB

För mer information, kontakta

Thomas.