Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Vägledning, rekommendationer och bestämmelser kring tävlingsverksamhet i Golfsverige, med anledning av coronapandemin.

Stopp för tävlingsverksamhet i Golfsverige

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som gäller från 14 december 2020 är SGF:s starka rekommendation att tills vidare inte arrangera några golftävlingar i Golfsverige.

Undantag är proffstävlingar och enstaka tävlingar för barn födda 2005 och senare (läs förtydligande gällande "enstaka tävlingar" hos RF). 

Denna rekommendation gäller före all annan information på denna sida, från och med 14 december 2020 tills annat kommuniceras.

Mer om coronariktlinjer för Golfsverige

Covid-19: Tävlingsvillkor och golfregler

Samtliga golftävlingar som arrangeras i Sverige under rådande coronapandemi måste genomföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning, i enlighet med tillfälliga tävlingsvillkor, beslut från regeringen och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Samtliga tävlingsarrangörer ska:

✔ följa de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren,

✔ ta del av Covid-19-vägledningen gällande regler för golfspel och

✔ följa checklistan för skapande av tävling i GIT Tävling.

Läs mer och ladda ner dokumenten under respektive flik nedan.

Tävlingsvillkor

 • Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor

  I ett nytt avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken 2020 finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under rådande coronapandemi. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

  Syftet med avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. 

  Ladda ner de tillfälliga tävlingsvillkoren

Regler

 • Vägledning gällande regler för golfspel

  Närbild på ett golfhål med en golfboll som ligger på hålkanten.
  Exempel på boll som är hålad. Ronden är en handicaprond.

  R&A har sammanställt hur tävlingsarrangörer kan hantera vissa frågor som rör golfreglerna för att minimera risken för smittspridning, bland annat gällande flaggstång, bunkrar och resultathantering. I tillägg finns rekommendationer och klargöranden som gäller för Sverige, sammanställt av SGF:s regelkommitté och förbundsläkare.

  Förtydligande, hålad boll: Om klubb eller tävlingsledning väljer att göra hålet grundare (se bild) har regelkommittén i vägledningen tydliggjort vad som gäller för att bollen ska anses hålad. Så länge någon del av bollen är nedanför markytan räknas bollen som hålad och ronden är en handicaprond.

  Ladda ner vägledningen

  Mall för klubben

  Ladda ner en mall med rekommenderade lokala ordningsföreskrifter som klubben kan anpassa och publicera på anläggningen. 

  Ladda ner mallen

  (OBS! Där mallen innehåller flera alternativ, välj de ni vill använda och ta bort övriga alternativ innan ni skriver ut och anslår dokumentet.)

GIT Tävling

 • GIT Tävling: viktig checklista inför tävlingsstart!

  Vid kopiering av tävling, eller om klubben skapar en ny bana direkt i GIT Tävling, blir värdena som krävs för världshandicapberäkning fel. Klubben måste därför följa dessa enkla checklistor för samtliga tävlingar som ska vara godkända för handicapjustering:

  Checklista vid kopiering av tävling

  1. Kopiera önskad tävling, eller gå in på redan kopierad tävling.

  2. Vid samma bana: Klicka på "Uppdatera" under val av banor. Korrekta värden hämtas då från GIT.

   Vid byte av bana: Lägg först till aktuell bana. Korrekta värden hämtas då från GIT. Genomför sedan ett byte av bana och radera den ursprungliga (inaktuella) banan.

  3. Efter att banan uppdaterats eller lagts till från GIT får inga värden ändras i GIT Tävling.

  Checklista vid skapande av ny tävling

  1. Skapa tävlingen i GIT Tävling enligt vanlig rutin.

  2. Lägg till aktuell bana till tävlingen. Den hämtas då från GIT med korrekta värden.

  3. Efter att banan lagts till från GIT får inga värden ändras i GIT Tävling.

  För en mer detaljerad checklista, se GIT Onlinehjälpen.

  Det är oerhört viktigt att dessa steg följs! Annars kommer tävlingen inte vara godkänd för handicapjustering, vilket skapar stora problem för alla involverade.

  Begreppet "Exakt tävlingshandicap"

  Exakt tävlingshandicap (ETH) var en funktion som visade om spelarna hade minst fyra registrerade  handicapronder under året. Världshandicapsystemet omfattar inte ETH och funktionen finns därmed inte sedan 1 mars.

  En motsvarande funktion, där klubben kan ställa krav på minst X antal registrerade handicapronder, är med i en framtida utvecklingsplan men kommer inte att införas under 2020. Som tillfällig lösning kan klubben göra följande:

  1. Skriv i ”Offentlig beskrivning” i GIT Tävling att tävlingen är öppen för spelare med minst X handicapregistreringar i år.

  2. Vid behov, kontrollera detta manuellt i handicapmodulen i GIT Online för respektive spelare.

  För en mer detaljerad beskrivning, se GIT Onlinehjälpen.

SGF Golf Ranking

SGF Golf Ranking räknas under 2020 över 67 veckor istället för 52. Detta då pandemin gjorde att i princip inga tävlingar spelades mellan 13 mars och 30 juni 2020.

Läs mer här

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Det finns fortsatt möjligheter att utöva sällskapsspel i Sverige, men med vissa begränsningar. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.