Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Hantering av tävlingsverksamhet med anledning av Coronaviruset.

Fredag 29/5: Nytt besked om tävling vecka 23

Fredagen den 29 maj gav Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer och riktlinjer för idrottsutövande i Sverige.

SGF kommer att se över de nya rekommendationerna och komma med nya riktlinjer för tävlingsverksamhet i Golfsverige under vecka 23.

Golfens SM-vecka inställd

Det är däremot redan nu beslutat att SM-veckan 2020, som skulle ha hållits i Örebro Län 4–12 juli, ställs in.

Orsakerna är att SM-veckan innehåller flera klasser som i nuläget är definierade som riskgrupper, samt att arrangemanget är större och kräver mer förberedelser än en vanlig förbundstävling. Örebro Läns GDF kommer istället att arrangera SM-veckan 2021.

Stopp för tävlingsverksamhet

Sedan den 3 april, med förtydligande den 17 april, har SGF beslutat följande:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020

Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

3. Tillägg efter uppdatering från FHM och RF den 16 april

Barn och ungdomar till och med 18 år (i golfen 21 år) är undantagna från punkt 3 nedan – och kan alltså spela tävlingar. Fortfarande ska en riskbedömning göras, övriga fyra råd vägas in (där punkt 5 omöjliggör för SGF att genomföra tävlingar) och hänsyn ska även tas till rådande förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. (Läs mer: RF / FHM)

Bakgrund till beslutet

Ovanstående beslut är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande Covid-19, publicerade 1 april, samt de uppdaterade föreskrifter för idrottsrörelsen som beslutades den 16 april. Där står bland annat följande råd för idrotten:

1. Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
2. Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
3. Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
4. Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
5. Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Idrottens ansvar för minskad smittspridning

Golfen behöver, som ett av 72 specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF), ta ansvar för att följa råd och riktlinjer från FHM, och stå enade tillsammans med övriga idrottsrörelsen.

– Vi förväntar oss att idrottsrörelsen precis som tidigare följer regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är förstås tråkigt att idrottens tävlingsverksamhet skjuts upp men det är viktigare att minska smittspridningen och rädda sjukvården från överbelastning än att vi får tävla, säger RF:s ordförande Björn Eriksson.

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor

I ett nytt avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken 2020 finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under rådande coronapandemi. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Syftet med bestämmelserna i avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. 

En uppdaterad version, baserad på Folkhälsomyndighetens allmänna råd från 1 april med tillhörande uppdatering 16 april, gäller från och med fredag 17 april tills annat beslutas av SGF.

Ladda ner de tillfälliga villkoren här

Vägledning gällande regler för golfspel

R&A har sammanställt hur tävlingsarrangörer kan hantera vissa frågor som rör golfreglerna för att minimera risken för smittspridning. I tillägg finns rekommendationer och klargöranden som gäller för Sverige, sammanställt av SGF:s regelkommitté och förbundsläkare.

Närbild på ett golfhål med en golfboll som ligger på hålkanten.
Exempel på boll som är hålad. Ronden är en handicaprond.

Hålad boll

Uppdatering 31 mars: Om klubb eller tävlingsledning väljer att göra hålet grundare (se bild) har regelkommittén tydliggjort vad som gäller för att bollen ska anses hålad. Så länge någon del av bollen är nedanför markytan räknas bollen som hålad och ronden är en handicaprond.

Ladda ner vägledningen

Mall för klubben

Ladda ner en mall med de rekommenderade tillfälliga ordningsreglerna som klubben kan anpassa och publicera på anläggningen.

Ladda ner mallen

Rankingpoäng under perioden

För att inte bidra till ett ökat resande kommer tävlingar som genomförs under den period förbundstävlingar är uppskjutna (i dagsläget till och med 30 juni) inte ge poäng på SGF Golf Ranking.

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Det finns fortsatt möjligheter att utöva sällskapsspel i Sverige, men med vissa begränsningar. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.