Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Vägledning, rekommendationer och bestämmelser kring tävlingsverksamhet i Golfsverige, med anledning av coronapandemin.

Stopp för tävlingsverksamhet i Golfsverige

För närvarande avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.

Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan).

Uppdatering 1 mars: SGF har beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Inga tävlingar registreras heller i SGF Golf Ranking. Beslutet gäller till och med 28 mars och förlängs eller omvärderas veckovis.

Definition av yrkesmässig idrott

I nedan dokument hittar du Riksidrottsförbundets övergripande definition av yrkesmässig idrott, samt Svenska Golfförbundets (SGF) definition som gäller specifikt för golfen.

Golfens definition av yrkesmässig idrott 

Bakgrund till tävlingsstoppet

Den 24 februari 2021 fattade Folkhälsomyndigheten beslut att idrottsrörelsen från och med 1 mars helt bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundades på det rådande allvarliga smittläget.

Enligt Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter och allmänna råd fanns ett undantag för enstaka matcher eller tävlingar för barn födda 2005 och senare. Detta undantag hävs från och med den 1 mars, till dess att smittläget förbättras.

Läs mer hos RF

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Det finns fortsatt möjligheter att utöva sällskapsspel i Sverige, men med vissa begränsningar. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.