Footgolf är en rolig och fartfylld idrott som går ut på att sparka en fotboll från utslagsplats till hål på så få tillslag som möjligt. En perfekt kombination av golf och fotboll med fokus på strategi, enkla regler, glädje och kamratskap.

Footgolf är en naturlig komplettering av verksamheten på golfklubben som snabbt kan ge positiva effekter i form av en tydlig och ny intäktskälla. Investeringen i en foofgolfbana är låg. Sporten kan utövas på befintlig golfanläggning och kan underhållas med maskinparken som redan finns på plats. Avkastningen kan vara desto högre genom greenfeeintäkter och fler besökare på klubben.

En footgolfbana med större hålkoppar går dessutom perfekt att kombinera med Golfäventyrets 30-bana (3 hål om snitt 30 meter) och 50-bana (6 hål om 50 meter) och 100-bana. En bana bör vara minst nio hål.

Footgolf är ett bra komplement vid företagsevenemang eller som familjeaktivitet eftersom alla kan spela och uppleva sporten.

Kom igång med footgolf

Om klubben funderar att utöka klubbens verksamhet med footgolf kan det vara värdefullt att läsa igenom tipsen nedan. Vill ni anlägga en footgolfbana på anläggningen hittar du information här. Du kan alltid prata med Svenska Golfförbundets rådgivare om footgolf.

Fem steg för anläggning av footgolfbana

 1. 1. Föranka hos styrelse och ledning
 2. Informera om sporten, var transparent och inspirera! Få med så många som möjligt så tidigt som möjligt. Visa på både fördelar och nackdelar. Skapa en grupp med mandat att utreda möjligheterna. Etablera samarbeten med andra idrottsföreningar, exempelvis de lokala fotbollsklubbarna.

 3. 2. Bestäm ambitionsnivå
 4. Vad vill ni uppnå med en footgolfbana, vilken ambitionsnivå gäller? Vad är syftet – nya besökare, nya intäkter? Vilken profil vill ni att banan ska ha – familjär, enkel, svår, mycket risk/reward, tävlingsbana? Vilken kvalitet önskas, vad ska det vara för greenfeenivå och ska bollhuset vara bemannat eller obemannat? Hur många hål ska footgolfbanan ha?

  Då sporten tilltalar målgrupper i alla åldrar hänger också mycket på upptagningsområde, avstånd till bostäder, befintligt näringsliv och vilka samhällsfunktioner som finns i området. Golfklubbens profil, historia och befintliga besökare spelar också in.

 5. 3. Välj rätt mark
 6. Det enskilt viktigaste steget är att välja mark. I ett tidigt skede måste ni förstå vad det innebär att anlägga en footgolfbana på befintlig golfbana kontra dedikerad mark.

  a) Befintlig golfbana

  Positivt:
  • Låg investeringströskel
  • Möjlighet till hög avkastning på investeringen
  • Stärker bilden av den multifunktionella golfanläggningen
  Utmaningar:
  • Golfare måste släppa bokningstider (eventuellt ofördelaktigt idrottsligt och ekonomiskt)
  • Klipphöjder inte optimala för en fotboll (snabb rull)
  • Sporten alltför ljudlig (prioritera miljöhänsyn)

  b) Dedikerad mark i anslutning till golfanläggning

  Positivt:
  • Bättre ekonomi med egen bana (nya målgrupper/intäkter)
  • Fler möjligheter till bra/strategisk design
  • Minimalt underhåll
  Utmaningar:
  • Tillgång till mark krävs
  • Högre investeringströskel
  • Längre tid till spelklar bana

 7. 4. När processen startar – var delaktig
 8. Håll er aktiv i dialogen. Var med under designprocessen och när banan skapas. Involvera er tidigt för att lära er om footgolf – hur banan funkar, vilket underhåll som krävs och i vilka avseenden footgolf skiljer sig från golf, både strategiskt och utförandemässigt.

 9. 5. Förbered för invigning
 10. Nu är nya målgrupper på väg till golfklubben/anläggningen. Är allt praktiskt klart – tidsbokning (eller inte), spelarinstruktioner, scorekort, pennor, bollhus, numrerade eller märkta bollar samt bollpump? Anordna invigningstävling med priser?
  Hur kan vi då arbeta med marknadsföring och hålsponsorer? Har skolorna, fotbollsklubbarna och de lokala företagen blivit informerade? Företagsevent i olika former står normalt för mer än 50 procent av intäkterna.

Ekonomiskt stöd

Det finns flera bidrag klubben kan söka för att få delfinansiering att komma igång med footgolf:

Projektstöd klubb: Paket 5 – Fria projekt
Allmänna Arvsfonden

Startpaket för anläggning av footgolfbana

För att underlätta för golfklubbar som vill se anlägga en ny eller vidareutveckla en befintlig footgolfbana på sin anläggning har Svenska Golfförbundet tagit fram ett startpaket: materialförslag och möjlighet att söka bidrag via Projektstöd klubb. 

Läs mer om startpaketet

I december 2015 beslutade förbundsstyrelsen att Svenska Golfförbundet ska ta det nationella ansvaret för footgolf och inkludera sporten som ny gren i förbundet. Och 2016 blev SGF första golfförbund i världen att ta in footgolf i sin verksamhet.

Kontakta SGF

Porträttbild på John Lindberg.