Funktionen vårdnadshavare gör det enkelt för vuxna att hjälpa juniorer under 18 år att administrera sitt golfande i Min Golf. Läs allt om hur det funkar!

Vårdnadshavare: Tryggt och enkelt i Min Golf!

Från och med 2022 kommer varje golfare under 18 år att tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf.

Det gör att en vuxen enkelt, smidigt och säkert kan hjälpa juniorer med allt praktiskt kring golfandet – som att boka, anmäla sig eller registrera handicap. 

Dessutom löser det problemet med att en underårig inte har rätt att ingå avtal. Avtalet sluts nu i stället med en ansvarig vuxen. 

Här hittar både du som är vårdnadshavare och du som är underårig information om hur funktionen fungerar.  

Nyheter i Min Golf

Från och med 18 maj 2022 finns funktionerna kring vårdnadshavare tillgängliga i Min Golf. Det innebär en mängd fördelar för vårdnadshavare och underåriga golfare, bland annat: 

 • ☛ Som underårig kan du få hjälp med allt praktiskt i Min Golf så att du kan fokusera på att spela och ha kul. 

 • ☛ Som vårdnadshavare kommer du åt barnets Min Golf-konto via ditt eget konto och kan hjälpa dem med allt praktiskt (se ”Min Golf som vårdnadshavare” i menyn).  

 • ☛ Som vårdnadshavare kan du begränsa vad barnet själv ska kunna göra i Min Golf, som att betala avgifter och boka sådant som medför en kostnad (se Mina inställningar > Vårdnadshavare). 

 • ☛ Den 5 oktober 2022 blev du som vårdnadshavare också registrerad som fakturamottagare för dina underåriga. Är ni flera vårdnadshavare till samma barn utsågs en av er till fakturamottagare. Vill ni ändra vem av er som ska få fakturorna kan ni göra det i Min Golf under "Inställningar > Vårdnadshavare". Den nya fakturamottagaren bockar bara i sin ruta och rollen försvinner automatiskt från den gamla fakturamottagaren. Behöver ni hjälp är ni välkomna att kontakta barnets hemmaklubb.

Så här funkar det i Min Golf

Läs mer om vad som gäller för dig som är vårdnadshavare respektive underårig i respektive flik nedan. I den tredje fliken hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

(Läser du i mobilen, scrolla nedåt eller klicka här för att snabbare hamna rätt: Vårdnadshavare, Underårig, Frågor & svar.)

Du som vårdnadshavare

 • Information till dig som är vårdnadshavare 

  Med funktionen vårdnadshavare kan du som vuxen hjälpa till att administrera din underåriges golfande i Min Golf och betala dennes eventuella fakturor och avgifter (läs mer här).

  Du kan också ställa in vad den underåriga själv ska kunna göra i Min Golf. Enkelt, smidigt och säkert för alla parter.  

  Gör inställningar för den underåriga 

  I ditt eget Min Golf-konto under Mina inställningar > Vårdnadshavare ser du alla underåriga du är vårdnadshavare för. För varje underårig kan du göra följande inställningar för vad de ska kunna göra själva i Min Golf:

  • Den underårige har rätt att betala sina eventuella avgifter i Min Golf

  • Den underårige har rätt att boka starttider som medför en kostnad

  • Den underårige har rätt att boka kostnadsfria starttider

  • Den underårige har rätt att anmäla sig till tävlingar som medför en kostnad

  • Den underårige har rätt att anmäla sig till kostnadsfria tävlingar

  • Den underårige har rätt att använda tjänsten Golflektioner 

  • Jag som vårdnadshavare önskar få kopia på samtliga bekräftelsemejl till den underårige

  Förinställningen är att allt är tillåtet för barnet. Du som vårdnadshavare väljer om det ska sättas några begränsningar och ändrar inställningarna därefter.

  Som betalningsansvarig har du exempelvis möjlighet att stänga av betalning för barnet i Min Golf, så att det sköts helt av dig. 

  Allt eftersom ditt barn blir äldre kanske du vill att det ska få sköta fler saker själv? Då är det bara att gå in och ändra inställningarna.

  Tips: Är ni fler än en vårdnadshavare för en underårig? Prata gärna ihop er om vilka inställningar som ska gälla och vem som gör vad i Min Golf.  
   

 • Min Golf som vårdnadshavare

  Skärmdump från Min Golf - klicka på Meny uppe till höger för att komma till Min Golf som vårdnadshavare.

  En stor fördel med funktionen Vårdnadshavare är att du nu kan hantera ditt barns Min Golf via ditt eget konto.  

  Logga in i din Min Golf och klicka på menyn till höger. Där väljer du Min Golf som Vårdnadshavare.  

  Du loggas nu in på ditt barns konto som vårdnadshavare – och kan där exempelvis boka starttider, registrera handicapronder, anmäla till tävlingar eller ändra barnets kontaktuppgifter.  

  Lätt som en plätt! 

 • Kopior på alla Min Golf-mejl 

  Ett mejl med exempel på en bokningsbekräftelse.

  Som vårdnadshavare får du automatiskt kopior på alla mejl till barnet som skickas från Min Golf – till exempel bokningsbekräftelser, handicapmejl och starttider i tävlingar (så länge du inte bockar ur detta val i inställningarna för vårdnadshavare).

  Barnet kan därför ha en egen e-postadress i Min Golf och vara delaktig i sitt golfande – samtidigt som du har koll och inte riskerar att missa viktig information. 

  Du lägger helt enkelt till barnets e-postadress i dennes Min Golf under Mina inställningar > Mina kontaktuppgifter, och har din egen e-postadress på ditt Min Golf-konto. 

  Dina kontaktuppgifter kommer också att vara tillgängliga för de golfklubbar din underåriga är medlem i. Klubben kan därför enkelt kontakta dig med information om sin juniorverksamhet eller annan viktig information du som vårdnadshavare behöver ta del av. 

 • Kopia på sida med obetalda avgifter i Min Golf.

  Barnets fakturor och avgifter

  Som vårdnadshavare ser du alla den underårigas eventuella fakturor och avgifter i ditt eget Min Golf-konto och kan betala dem därifrån. 

  Det syns tydligt i listan över obetalda avgifter (och sedan även i genomförda betalningar) om det gäller avgifter för dig eller den underåriga. 

Du som underårig

 • Information till dig som är underårig  

  Med den nya funktionen kan din vårdnadshavare hjälpa dig med allt praktiskt runt golfen, så att du kan fokusera på att spela och ha kul. Det blir lättare och säkrare för både dig, din vårdnadshavare och din golfklubb. 

  Du kan ha upp till tre personer tillagda som vårdnadshavare för dig. När du fyller 18 år avregistreras dina vårdnadshavare automatiskt. Den eller de kommer då inte längre ha tillgång till din Min Golf. 

  Inställningar din vårdnadshavare kan göra 

  I ditt eget Min Golf-konto under Mina inställningar och vårdnadshavare ser du alla vårdnadshavare du har och vilka val som gjorts för dig. Detta kan en vårdnadshavare välja att du får eller inte får göra:

  • Den underårige har rätt att betala sina eventuella avgifter i Min Golf

  • Den underårige har rätt att boka starttider som medför en kostnad

  • Den underårige har rätt att boka kostnadsfria starttider

  • Den underårige har rätt att anmäla sig till tävlingar som medför en kostnad

  • Den underårige har rätt att anmäla sig till kostnadsfria tävlingar

  • Den underårige har rätt att använda tjänsten Golflektioner 

  • Jag som vårdnadshavare önskar få kopia på samtliga bekräftelsemejl till den underårige

  Inställningarna kan enkelt ändras. Tala med din vårdnadshavare för att tillsammans komma fram till vad som hjälper dig på bästa sätt.

  Om din vårdnadshavare har gjort några inställningar som begränsar ditt Min Golf-användande (exempelvis betalningar, bokningar eller tävlingsanmälningar) kommer du få ett felmeddelande när du försöker använda dessa funktioner. Kontakta då din vårdnadshavare för att få hjälp.

  1. Så här ser felmeddelandena ut i Min Golf
  2. ➤ Om din vårdnadshavare ställt in att du inte får boka starttider som medför en kostnad ser felmeddelandet ut så här när du försöker boka en starttid med greenfee:

    

   ➤ Om din vårdnadshavare ställt in att du inte får anmäla dig till tävlingar som kostar pengar ser felmeddelandet ut så här när du försöker anmäla dig: 

    

   ➤ Om din vårdnadshavare ställt in att du inte får betala avgifter i Min Golf kan ett felmeddelande se ut så här när du försöker betala:  

 • Hjälp att sköta ditt Min Golf-konto 

  Din vårdnadshavare kan sköta allt i Min Golf åt dig via sitt eget konto. De kan hjälpa dig med saker som att boka starttider, registrera handicapronder och anmäla dig till tävlingar.

  De kan också betala dina fakturor och avgifter. Allt medan du fokuserar på att spela golf och ha kul. Bra va!

 • Ett mejl med exempel på en bokningsbekräftelse.

  Kopior på alla mejl från GIT 

  Din vårdnadshavare får automatiskt kopior på de mejl som Min Golf skickar till dig. Exempelvis bokningsbekräftelser, tävlingsanmälningar och handicapmejl. De skickas till den e-postadress din vårdnadshavare registrerat i sitt Min Golf-konto.  

  Lägg därför gärna till din egen e-postadress i Min Golf. Då får både du och din vårdnadshavare all viktig information som gäller din golf. Du gör det under Mina inställningar > Mina kontaktuppgifter

  Din vårdnadshavares kontaktuppgifter kommer också vara tillgängliga för de golfklubbar du är medlem i. Detta så att klubben ska kunna skicka information om sin juniorverksamhet eller annat som du och din vårdnadshavare behöver ta del av. 

Frågor & svar

 • Frågor & svar

  Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor, exempelvis hur man blir vårdnadshavare, vilka regler som gäller och hur det fungerar. Klicka på frågan för att få upp svaret.  

  Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta din golfklubb. Kan de inte hjälpa dig, hör av dig till spelarsupporten via frågetecknet längst ner till höger här på sidan.    

  1. Vad är en underårig?
  2. Inom golfen är en underårig ett barn 0–17 år som är medlem i en golfklubb och registrerad med ett personnummer.

   Från och med 2022 behöver alla underåriga golfare ha minst en vårdnadshavare registrerad i Min Golf. En underårig kan ha upp till tre vårdnadshavare. 

  3. Varför kan jag som underårig inte boka eller anmäla mig till saker?
  4. Det beror på att din vårdnadshavare gjort inställningar som begränsar dig från att exempelvis boka starttider eller anmäla dig till tävlingar eller golflektioner i Min Golf. Kontakta din vårdnadshavare som kan göra bokningen eller anmälan åt dig.  

   Du som är underårig kan se vilka vårdnadshavare du har och vilka inställningar som gäller för dig i Min Golf > Mina inställningar > Vårdnadshavare.  

   Diskutera gärna med din vårdnadshavare vad du ska kunna göra själv i Min Golf och vilka inställningar som hjälper sig på bästa sätt. 

  5. Varför kan jag som underårig inte betala i Min Golf?
  6. Det beror på att din vårdnadshavare gjort inställningar som begränsar dig från att betala i Min Golf.

   Denna inställning kan också begränsa din rätt att boka starttider och anmäla dig till tävlingar där det är tvingande betalning i samband med bokning/anmälan. Kontakta din vårdnadshavare som kan göra betalningar, bokningar eller anmälan åt dig.

   Du som är underårig kan se vilka vårdnadshavare du har och vilka inställningar som gäller för dig i Min Golf > Mina inställningar > Vårdnadshavare.   

   Diskutera gärna med din vårdnadshavare vad du ska kunna göra själv i Min Golf och vilka inställningar som hjälper dig på bästa sätt. 

  7. Vad händer när den underåriga fyller 18?
  8. När en spelare fyller 18 år, och därmed blir myndig, avregistreras dennes vårdnadshavare i Min Golf automatiskt.  

   Då upphör vårdnadshavarens ansvar och de kommer inte längre ha möjlighet att göra inställningar för den tidigare underåriga eller få tillgång till dennes Min Golf-konto.

  9. Vad är en vårdnadshavare?
  10. Inom golfen är en vårdnadshavare en myndig person som tar ansvar för en underårigs golfande.

   Det gäller framför allt aktiviteter kopplade till en kostnad. En vårdnadshavare kan ställa in vad den underåriga själv kan göra i Min Golf.

  11. Vem kan vara vårdnadshavare?
  12. Alla som är 18 år och över kan bli vårdnadshavare åt en underårig. Inom golfen behöver vårdnadshavaren inte vara barnets juridiska vårdnadshavare, utan är en myndig person som tar ansvar för en underårigs golfande. 

   Vi rekommenderar ändå att minst en av vårdnadshavare är en juridisk vårdnadshavare om möjligt, för att hålla sig informerad. 

   En underårig kan ha upp till tre vårdnadshavare. Här är några exempel på vem eller vilka som skulle kunna bli vårdnadshavare: 

   ☛ Förälder 
   ☛ Annan familjemedlem 
   ☛ Annan myndig person som ska kunna hjälpa barnet med det praktiska kring golfande 

   Vårdnadshavaren behöver inte kunna spela golf eller vara medlem i en golfklubb. Det enda som behövs är att registrera sig hos någon av klubbarna den underåriga är medlem i med sitt personnummer. 
    

  13. Hur blir man vårdnadshavare?
  14. Det är golfklubben som registrerar vårdnadshavare för sina medlemmar under 18 år. Kontakta den underåriges hemmaklubb (eller annan golfklubb barnet är medlem i) och meddela vem som ska vara vårdnadshavare. Ange personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Klubben hjälper er sedan vidare. 

   Om du har blivit vårdnadshavare utan att meddela klubben beror det troligen på att du och den underårige tillhör samma familjegrupp i Min Golf. I februari 2022 gjordes nämligen en körning där kontaktpersoner i familjegrupper automatiskt kopplades ihop med eventuella underåriga i gruppen.

  15. Blir jag som vårdnadshavare automatiskt betalningsansvarig för den underåriga?
  16. Som vårdnadshavare är du registrerad som fakturamottagare för din underårigas eventuella fakturor. Är du juridisk vårdnadshavare är du också betalningsansvarig. 

   Om ditt barn har flera vårdnadshavare är bara en av er fakturamottagare. Ni kan själva ändra vem av er som ska få fakturorna i Min Golf under "Inställningar > Vårdnadshavare". Den nya fakturamottagaren bockar bara i sin ruta  och rollen försvinner automatiskt från den gamla fakturamottagaren. Behöver ni hjälp är ni välkomna att kontakta barnets hemmaklubb.

   Är du syskon eller annan närstående är det fortfarande den juridiska vårdnadshavaren som har betalansvar.

   Även om du inte behöver vara juridisk vårdnadshavare för att vara vårdnadshavare i golf och hjälpa barnet med det praktiska, rekommenderar vi ändå att barnet har minst en juridisk vårdnadshavare tillagd i Min Golf.

  17. Vem skickas barnets fakturor och avgifter till?
  18. Fakturor: Är du ensam vårdnadshavare åt ett barn kommer du att vara fakturamottagare för barnets eventuella fakturor från golfklubben.

   Är ni flera vårdnadshavare åt samma barn kommer bara en av er att vara fakturamottagare. Vill ni byta fakturamottagare? Ni kan själva välja vem som ska ta emot eventuella fakturor i Min Golf under "Inställningar > Vårdnadshavare"Den nya fakturamottagaren bockar bara i sin ruta  och rollen försvinner automatiskt från den gamla fakturamottagaren. Behöver ni hjälp är ni välkomna att kontakta barnets hemmaklubb. 

   Avgifter i Min Golf: Om din klubb lagt upp barnets avgifter i Min Golf syns de för samtliga registrerade vårdnadshavare, och alla vårdnadshavare kan betala avgifterna.

  19. Behöver man spela golf för att vara vårdnadshavare?
  20. Nej, man behöver inte spela golf eller vara medlem i en golfklubb för att vara vårdnadshavare i Min Golf. Precis som med andra fritidsaktiviteter behöver en vuxen inte kunna utföra aktiviteten själv, bara stötta barnet med den praktiska hanteringen. 

   Vårdnadshavaren behöver dock registreras i Min Golf med personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det kan den underåriges hemmaklubb hjälpa till med. 

   Så snart vårdnadshavaren är registrerad får denne ett mejl med instruktioner om hur man loggar in i Min Golf och kommer åt alla de funktioner och inställningar som finns tillgängliga som vårdnadshavare. 

  21. Vem kopplar ihop vårdnadshavare och underårig?
  22. Det är den underårigas hemmaklubb som kopplar ihop barnet med en vårdnadshavare. Även andra golfklubbar som den underåriga är medlem i kan hjälpa till.  

   De kan också byta vårdnadshavare eller lägga till ytterligare personer som vårdnadshavare. 

  23. Vad kan en vårdnadshavare hjälpa en underårig med?
  24. Vårdnadshavaren kan ställa in vad den underåriga själv kan göra i Min Golf. Det gäller framför allt aktiviteter kopplade till en kostnad, till exempel att betala avgifter, boka starttider med greenfee eller anmäla sig till tävlingar som kostar pengar. Inställningarna finns under Mina inställningar > Vårdnadshavare

   Vårdnadshavaren kan också logga in på barnets Min Golf-konto via sitt eget konto för att hjälpa barnet med allt i Min Golf, som att boka, handicapregistrera, anmäla, ändra inställningar med mera.

   Funktionen finns i menyn under Min Golf som vårdnadshavare.

  25. Vilka inställningar kan en vårdnadshavare göra?
  26. Vårdnadshavaren kan ställa in vad den underåriga själv kan göra i Min Golf under "Mina inställningar" > "Vårdnadshavare". Följande inställningar och val finns: 

   ✓ Den underårige har rätt att betala sina eventuella avgifter i Min Golf 
   ✓ Den underårige har rätt att boka starttider som medför en kostnad 
   ✓ Den underårige har rätt att boka kostnadsfria starttider 
   ✓ Den underårige har rätt att anmäla sig till tävlingar som medför en kostnad 
   ✓ Den underårige har rätt att anmäla sig till kostnadsfria tävlingar 
   ✓ Den underårige har rätt att använda tjänsten Golflektioner 
   ✓ Jag som vårdnadshavare önskar få kopia på samtliga bekräftelsemejl till den underårige

   Förinställningen, innan vårdnadshavaren gjort några eventuella ändringar, är att samtliga alternativ är ibockade.  

   Det är du som vårdnadshavare som bestämmer vad ditt barn får och inte får göra i Min Golf. Som betalningsansvarig har du exempelvis möjligheten att stänga av betalning för barnet i Min Golf.  

   Allt eftersom ditt barn blir äldre kanske du vill att det ska få sköta fler saker själv. Då är det bara att gå in och ändra inställningarna. 

   Som vårdnadshavare är du också fakturamottagare. Är ni flera vårdnadshavare till samma barn är bara en av er registrerad som fakturamottagare. Vill du ändra detta kan det göras i Min Golf under "Inställningar > Vårdnadshavare". Den nya fakturamottagaren bockar bara i sin ruta och rollen försvinner automatiskt från den gamla fakturamottagaren. Behöver ni hjälp är ni välkomna att kontakta barnets hemmaklubb.
    

  27. Måste vårdnadshavaren begränsa den underårigas Min Golf-användande?
  28. Nej, det är upp till dig som vårdnadshavare att bedöma vilken möjlighet din underåriga ska ha till bokningar, anmälningar och betalningar.  

   Tänk på att det är du som är betalningsansvarig och att det därför kan vara bra att fundera ett varv extra på möjligheten att betala avgifter i Min Golf.  

   Kanske ska barnet också få tillgång till mer funktioner i takt med att de blir äldre? I så fall är det bara att gå in och ändra inställningarna i Min Golf > Mina inställningar > Vårdnadshavare

  29. Kan en underårig ha flera vårdnadshavare?
  30. Ja, en underårig kan ha upp till tre personer registrerade som vårdnadshavare i Min Golf.  

   Alla vårdnadshavare har samma möjligheter att ändra inställningar och sköta den underåriges golfande. 

   Ett tips är att vårdnadshavarna pratar ihop sig kring administrationen av barnets golfande och kommer överens om vad som ska gälla och vem som gör vad.  

  31. Har alla vårdnadshavare samma rättigheter i Min Golf?
  32. Ja, barnet kan ha upp till tre registrerade vårdnadshavare. Alla dessa har samma möjligheter att ändra inställningar och hjälpa barnet med bokningar, anmälningar med mera genom att logga in i Min Golf som vårdnadshavare.  

   Om ni är flera vårdnadshavare till en underårig, se till att prata ihop er kring vilka inställningar som ska gälla och vem som gör vad.  
    

  33. Kan en vuxen vara vårdnadshavare för flera underåriga?
  34. Ja, det finns ingen begränsning på hur många underåriga en vuxen kan kopplas ihop med som vårdnadshavare i Min Golf.  

  35. Kan man byta vårdnadshavare?
  36. Ja, kontakta klubben där barnet är medlem så hjälper de till med att byta vårdnadshavare. De kan också lägga till fler vårdnadshavare (upp till tre per underårig).

  37. Kan man bli avregistrerad som vårdnadshavare?
  38. Ja, den underåriges hemmaklubb kan ta bort en vårdnadshavare. Det förutsätter dock att barnet har andra vårdnadshavare. Detta eftersom en underårig måste ha minst en vårdnadshavare kopplad till sig i Min Golf. 

   Vill du bli avregistrerad som vårdnadshavare behöver golfklubben personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress till en annan person som ska vara barnets vårdnadshavare.  

   När den underårige fyller 18 år avregistreras dennes vårdnadshavare automatiskt.  

  39. Vad händer om barnet inte har en vårdnadshavare?
  40. Barn under 18 utan registrerad vårdnadshavare kan använda Min Golf precis som vanligt. Men dennes vårdnadshavare får då inte tillgång till alla de funktioner och möjligheter som finns i Min Golf, och kan inte lika enkelt hjälpa barnet med sitt golfande. 

   Golfklubben når inte heller vårdnadshavaren med info gällande klubbens verksamhet eller annat viktigt som den vuxne kan ha nytta av att veta.  

   Så se till att kontakta klubben så snart du kan och meddela vem som ska vara barnets vårdnadshavare i Min Golf. Då blir golfandet enklare, smidigare och säkrare för alla inblandade! 
    

  41. Hur stänger jag av funktionen med kopior av den underårigas mejl?
  42. Logga in på Min Golf. På Mina inställningar > Vårdnadshavare bockar du ur "Jag som vårdnadshavare önskar få kopior på samtliga bekräftelsemejl till den underårige”.   

  43. Om jag ändrar en inställning i Min Golf, hur snabbt börjar den gälla?
  44. Så snart du som vårdnadshavare gör en ändring i inställningarna för den underårige speglas det i den underåriges Min Golf. 

   Dock med undantaget om den underårige är inloggad och aktiv i Min Golf samtidigt som du gör ändringen. Då krävs det att användaren loggar ut och tillbaka in för att ändringen ska påverka den underåriga.  
    
   Exempel: Om den underårige bokat en starttid som kostar pengar och vårdnadshavaren stänger av den funktionen medan den underåriga fortfarande är inloggad så kan den underårige fortfarande redigera och avboka tiden.  

   Nästa gång den underåriga loggar in kommer de dock varken kunna redigera eller avboka tiden, då de saknar rätten att justera starttider som innefattar en kostnad.  

Har du frågor eller vill anmäla vårdnadshavare? 

Kontakta då den underårigas hemmaklubb eller annan klubb som denne är medlem i. De kan registrera vårdnadshavare och hjälpa dig med det du undrar över.