Välkommen till våra digitala träffar om viktiga hållbarhetsfrågor för Golfsverige. Ett forum för att utbyta erfarenheter, dela med oss av kunskap och lära av experter. Tillsammans kan vi möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Inledningsvis fokuserar träffarna på ekologisk hållbarhet kopplat till fyra fokusområden: klimatförändringar, vatten, biologisk mångfald och insatsmedel.

Framöver fyller vi på med Lärandeforum även inom social och ekonomisk hållbarhet.

Kommande Lärandeforum

Här hittar du alla inplanerade Lärandeforum inom ekologisk hållbarhet. Vi fyller regelbundet på med nya träffar. Håll utkik här och i SGF:s nyhetsbrev, så att du inte missar något som intresserar dig och din klubb.

Ämne och inbjudan Datum och tid Område Anmälan
Ändrade vinterförhållanden 2024-05-23, 13.00–14.30 Klimatförändringar Klicka här
Hållbar vattenförvaltning 2024-06-13, 13.00–15.00 Vattenfrågor Klicka här
 • Vad?

  Lärandeforum är digitala erfarenhetsträffar som kommer att hållas regelbundet inom olika ämnen kopplat till golf och hållbarhet. Varje träff utgår från golfklubbarnas frågor, utmaningar och behov.

 • För vem?

  Träffarna riktar sig till dig som är anställd eller förtroendevald på en golfklubb eller ett distrikt, och har erfarenheter att dela med dig av inom ämnet för träffen. Självklart är du också välkommen att delta för att bara lyssna och lära dig mer om det du är nyfiken på.

  Beroende på ämne bjuds också relevanta gäster in, exempelvis forskare från STERF, sakkunniga från golfens yrkesorganisationer och externa experter och branschföreträdare.

 • Hur?

  Formatet bygger på utbyte av kunskap och erfarenheter, där svaren och lösningarna kommer från deltagarna själva.

  Träffarna modereras av en rådgivare från SGF, men det är diskussionerna mellan deltagarna och eventuella inbjudna experter som är i fokus.

För mer information, kontakta:

Annica