Välkommen till Golfsveriges digitala träffar om viktiga hållbarhetsfrågor. Ett forum för att utbyta erfarenheter, dela med oss av kunskap och lära av experter. Tillsammans kan vi möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Inledningsvis fokuserar träffarna på ekologisk hållbarhet kopplat till fyra fokusområden: klimatförändringar, vatten, biologisk mångfald och insatsmedel.

Framöver fyller vi på med Lärandeforum även inom social och ekonomisk hållbarhet.

Kommande

 • Kommande Lärandeforum

  Här hittar du alla inplanerade Lärandeforum inom ekologisk hållbarhet. Vi fyller regelbundet på med nya träffar. Håll utkik här och i SGF:s nyhetsbrev, så att du inte missar något som intresserar dig och din klubb.

  Ämne och inbjudan Datum och tid Område Anmälan
  Ändrade vinterförhållanden #2 2024-08-15, 13.00–15.00 Vinteröverlevnad Kommer snart

  Vi återkommer i augusti med fler inbjudningar till höstens Lärandeforum. Ha en härlig sommar! 

Genomförda

 • Genomförda Lärandeforum

  Här hittar du alla genomförda Lärandeforum inom ekologisk hållbarhet. Vissa spelas in, och då kan du här ta del av videon med inspelningen. Annars kan du ta del av presentationerna. 

  Klicka på det Lärandeforum du är intresserad av för att ta del av innehållet.

  1. Ändrade vinterförhållanden, 23 maj 2024
  2. Kort om träffen

   Det första lärandeforumet i en serie om ändrade vinterförhållanden kopplat till klimatförändringar. 

   I denna första träff tittade vi både i backspegeln och spanade in i framtiden för att skapa en tydligare bild över utmaningarna: hur påverkar det golfbanans kvalitet och därmed klubbens ekonomi?

   En inbjuden panel bestående av Erik Kjellström, professor i klimatologi från SMHI, samt banchefer från norr till söder delar bästa praxis och ger exempel på kreativa och effektiva lösningar på nuvarande och framtida utmaningar.

   Ladda ner Erik Kjellströms presentation

   Se inspelningen från träffen: 

   (Om filmen inte spelas korrekt, klicka här för att se den på YouTube.)

  3. Hållbar vattenförvaltning, 13 juni 2024
  4. Kort om träffen

   Det första i en serie lärandeforum om vattenfrågor. I den första träffen fokuserades samtalet kring hållbar vattenförvaltning på golfbanan. Deltagarna fick:

   Utforska aktuella vattenutmaningar inom golfbranschen och dela erfarenheter och lösningar.
   Utbyta bästa praxis för vattenhantering och uppmuntra till implementering av hållbara metoder på golfbanan.
   Inspireras av framgångsrika exempel och innovationer inom vattenförvaltning från branschen.
   Bygga nätverk och samarbetsmöjligheter för att främja en gemensam förståelse och åtagande för hållbar vattenförvaltning inom golfsporten.

   Fler lärandeforum om vattenfrågor kommer under hösten/vintern. 

   Läs mer i inbjudan

Om Lärandeforum

 • Vad?

  Lärandeforum är digitala erfarenhetsträffar som kommer att hållas regelbundet inom olika ämnen kopplat till golf och hållbarhet. Varje träff utgår från golfklubbarnas frågor, utmaningar och behov.

 • För vem?

  Träffarna riktar sig till dig som är anställd eller förtroendevald på en golfklubb eller ett distrikt, och har erfarenheter att dela med dig av inom ämnet för träffen. Självklart är du också välkommen att delta för att bara lyssna och lära dig mer om det du är nyfiken på.

  Beroende på ämne bjuds också relevanta gäster in, exempelvis forskare från STERF, sakkunniga från golfens yrkesorganisationer och externa experter och branschföreträdare.

 • Hur?

  Formatet bygger på utbyte av kunskap och erfarenheter, där svaren och lösningarna kommer från deltagarna själva.

  Träffarna modereras av en rådgivare från SGF, men det är diskussionerna mellan deltagarna och eventuella inbjudna experter som är i fokus.

För mer information, kontakta:

Annica