Golf är gemenskap och ett bra sätt att få människor att träffas. Golfanläggningen kan vara en trygg och kul plats för den som kommer från en otrygg uppväxt och miljö. Har du och din klubb fler exempel, kontakta Anders Hammarström, anders.hammarstrom@golf.se.