Nyanlända tränade golf på Onsjö

Under 2015 genomförde Onsjö GK golfträning för boende på en flyktingförläggning vid ett femtontal tillfällen.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1978

Resultat av projektet

Genom bidrag från Idrottslyftet kunde klubben erbjuda en positiv aktivitet för en utvald grupp intresserade.

Så gjorde Onsjö GK

I Vänersborg finns Sveriges största flyktingförläggning. Klubben sökte 2015 pengar från Idrottslyftet för att möjliggöra regelbunden träning för en grupp flyktingar. Genom samarbete med aktivitetsgruppen för förläggningen kunde ett 15-tal flyktingar genomföra träning för instruktör vid ett 15-tal tillfällen under året. För 2016 finns planer på att upprepa möjligheten, men inga beslut är ännu tagna.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd